Het is tijd voor de Nederlanden om zich te verontschuldigen tav het Joodse volk

ned-joodsSoldaten verzamelen Nederlandse Joden voor transport naar de vernietigingskampen in Polen [beeldbron: Hulton Archive/Getty Images]

In een artikel in The Wall Street Journal van 29 juli 2015 eisen rabbijn Abraham Cooper en Dr. Manfred Gerstenfeld dat Nederland zich zou verontschuldigen bij het Joodse volk voor het plegen van oorlogsmisdaden en het leveren van hand- en spandiensten aan de Duitse bezetter in de vervolging en deportatie van de Nederlandse Joden tijdens WOII.

Aanleiding hiertoe was een bijzondere gebeurtenis die recent plaatsvond in het Simon Wiesenthal Centrum in Los Angeles. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Japans bedrijf, met name Mitsubishi Materials Corp., zich openlijk verontschuldigd bij overlevende Amerikaanse krijgsgevangenen die tijdens WOII gedwongen arbeid moest verrichten in barre leefomstandigheden.

Maakt een verontschuldiging, zeven decennia later, nog een verschil? Jazeker, en wel in de eerste plaats voor de slachtoffers zelf. Het betekent dat de opvolgers van de vervolgers instemmen met de vervolgden omtrent de historische interpretatie van deze onrechtvaardigheid. Het is een les die in het Europa van vandaag noopt tot enige reflectie. Want als er één land – méér dan alle andere – het Japanse voorbeeld zou moeten volgen, om de waarde van een verontschuldiging te leren kennen, dan is dat Nederland wel.

Tot op heden hebben bijna alle Europese landen die werden bezet door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hun samenwerking met het nazi-regime toegegeven. De meeste hebben zich verontschuldigd met inbegrip van, meest recent, het Groot-Hertogdom Luxemburg. De enige grote uitzondering is Nederland, dat consequent geweigerd heeft het falen te erkennen van haar regering in oorlogstijd, die tijdens de oorlog werd verbannen naar Londen, om ook maar de minste belangstelling te tonen voor wat er met Joodse burgers van Nederland onder de Duitse bezetting gebeurde.

Nederland was in West-Europa, het land met het hoogste percentage van Joodse burgers die vermoord werden tijdens de Holocaust. Toen de Duitsers Nederland in 1940 veroverden, woonden er in het land ca. 140.000 Joden; 102.000 van hen zou vermoord worden tijdens de oorlog. Degenen die werden gedeporteerd naar de uitroeiingskampen in Polen werden gearresteerd door Nederlandse politieagenten, vervoerd door de Nederlandse spoorwegen en bewaakt door de Nederlandse militaire politie. Het grootste deel van deze Joodse gedeporteerden kwamen uit gezinnen die eeuwenlang in Nederland hadden gewoond.

De Nederlandse regering informeerde enkel naar het lot van deze Joden anderhalf jaar nadat de deportaties naar de vernietigingskampen in Polen reeds was begonnen. Dit ondanks het feit dat de Nederlandse en de Poolse regering in ballingschap zich in het zelfde gebouw in Londen bevonden. In 1943, werd Henri Dentz, een Nederlandse werknemer van de Nederlandse regering, belast om een rapport te schrijven over de deportaties. Hij schatte dat 90% van diegenen die waren gedeporteerd reeds vermoord waren. Maar, zoals hij later voor een naoorlogse Nederlandse parlementaire Commissie zou verklaren, was niemand in de regering zelfs maar bereid om het verslag te lezen.

vertaling en samenvatting door Brabosh.com


Lees hier verder het volledige artikel in The Wall Street Journal van 29 juli 2015 en hier een kritisch artikel van Martien Pennings op het artikel in kwestie.

 

 

4 gedachtes over “Het is tijd voor de Nederlanden om zich te verontschuldigen tav het Joodse volk

 1. U hebt wellicht ooit gelezen, dat een aantal christenen, afkomstig uit heel Nederland en uit diverse kerken, dit in de tachtiger jaren van de vorige eeuw al gedaan hebben…. óók namens hun vaak antisemitische voorgeslacht….en wel in de Domkerk te Utrecht.
  Alle Nederlandse rabbijnen waren in die samenkomst aanwezig.
  Ik behoorde zelf ook tot de aanwezigen.
  Er was geen muziek… geen zelfgenoegzaamheid… enkel soberheid tot in het kwadraat.
  Hier werd boete gedaan.
  Hier werd in zekere zin (kerk)geschiedenis geschreven.

  De media schreven er ook toen al nauwelijks over.
  De Allerhoogste echter heeft het gezien… en Hij vergeet niets.

  Like

 2. Ik heb over dit artikel van Cooper en Gerstenfeld een kritisch stuk geschreven onder de titel:

  “Manfred Gerstenfeld in de Wall Street Journal: hoog tijd voor Nederlandse excuses aan de Joden. Maar ik zeg: graag in het kader van een erkenning van de aard van het nieuwe antisemitisme”

  Zie: http://bit.ly/1ePGYYm

  Like

 3. Ai!
  Ik zie dat de webmaster al verwezen heeft onder zijn artikel naar mijn stuk.
  Had ik niet gezien.
  Enfin: het is niet erg als er twee keer verwezen wordt naar de fundamentele kritiek die ik op Cooper en Gerstenfeld heb.
  Eh . . . . drie keer nu dus.

  Like

 4. Shalom Gielah;
  Gelovigen hebben dat gedaan. En dan nog maar een klein deel van alle NL-gelovigen. Ja. Maar de regering(en) van toen en nu; houden zich op de vlakte en/of sluiten zich aan bij de massa.
  Gedragen zich dus conform de “Elite”. Die een zelf verklaarde vijand van Is’ra-El is!
  Shavuah Tov.

  Like

Reacties zijn gesloten.