Amerikaans rapport veroordeelt schending mensenrechten van en door de Palestijnen

executies-hamasGaza, 22 augustus 2014. Standrechtelijke publieke executies van Palestijnse burgers op verdenking van collaboratie met Israël, uitgevoerd door gemaskerde boeven van Hamas.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar jaarlijkse rapport gepubliceerd omtrent schendingen van de mensenrechten wereldwijd waarin onder meer meer ook Israël wordt vernoemd en meer in het bijzonder de situatie van de Palestijnse Arabieren in de zogeheten ‘Bezette Gebieden’ onder Palestijns bestuur.

2014-hrrIn het rapport, dat op donderdag 25 juni 2015 werd vrijgegeven onder de titel ‘Country Reports on the Human Rights Practices for 2014: Israel and the Occupied Territories‘, worden de schendingen van de mensenrechten aangeklaagd jegens de Palestijnse bevolking en meer in het bijzonder van de Palestijnen die in Palestijnse gevangenschap verblijven in de ‘Bezette Gebieden’.

Hoewel strikt beschouwd al de ‘Palestijnse’ gebieden in principe vallen onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit (kortweg PA genoemd) geleid door president Mahmoud Abbas, heeft de PA sinds de zomer van 2007 geen enkele zeggenschap meer in Gaza die in de praktijk enkel en alleen wordt  bestuurd door de terreurorganisatie Hamas en bestuurt Mahmoud Abbas de facto enkel de ‘Palestijnse’ gebieden in Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem.

Niettegenstaande Israël reeds in de zomer van 2006 de Gazastrook heeft verlaten, wordt Gaza internationaal toch nog steeds als ‘bezet’ gebied beschouwd. Waarschijnlijk omdat Israël tot op heden een lucht- land- en zeeblokkade handhaaft jegens de permanente terreurdreiging vanuit de Gazastrook. Net zoals overigens ook Egypte dat doet, hoewel in het Amerikaanse rapport met geen woord  over de Egyptische blokkade van Gaza wordt gerept.

Vermits wereldwijd enkel de kritiek op Israël wordt aangehaald en kritiek op de Palestijnen overal en zoals steeds het geval is [en met voorbedachte rade!] wordt onderbelicht of zelfs compleet genegeerd, gaat dit bericht enkel over schendingen en misdrijven gepleegd door de beide Palestijnse regimes jegens de Palestijnen, enerzijds in West-Palestina (Hamas in Gaza) en anderzijds in Oost-Palestina (de PA aka de PLO en Al Fatah geleid door Abbas).

Oost-Palestina (Al Fatah)
Details van de Palestijnse behandeling van Palestijnse Arabieren omvatten onder meer schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen in de gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden gecontroleerd. Het rapport detailleert de “mishandeling van gevangenen, armzalige en overbevolkte opsluitingsfaciliteiten, verlengde opsluiting en inbreuken op de privacyrechten.”

Het rapport veroordeelt ook verdere beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, het gebrek aan persvrijheid en vrijheid van vergadering. Daarnaast worden ook kinderarbeid aangeklaagd, benevens de discriminatie van homoseksuelen. De situatie van vrouwen en mensen met een handicap werden ook genoemd als “zeer problematisch.” Tevens werd opgemerkt dat de PA geen enkel incident van antisemitische expressie veroordeelde.

West-Palestina (Hamas)
Schendingen van de mensenrechten onder Hamas, vertelt het rapport, omvatten het “executeren, martelen, partijdige opsluitingen en het straffeloos mishandelen van opponenten met inbegrip van leden van Al Fatah en andere Palestijnen.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde tevens de regerende partij in Gaza (Hamas) voor het “faciliteren van terrorisme en van militante facties die willekeurig raketten en mortiergranaten afvuurden naar Israëlische burgers, en dat vanuit de zeer dicht bevolkte gebieden en steden van Gaza.”

Citerende non-gouvermentele organisaties (NGO’s) in Gaza, vertelt het rapport dat Palestijnse “gevangenen worden vastgehouden in armzalige omstandigheden en opsluitingsfaciliteiten en dat Hamas een aantal mensen executeerden zonder vorm van proces” (zie plaatjes boven en onder). Bovendien, omtrent het discrimineren van vrouwen, homoseksuelen en mensen met een handicap, concludeerde het rapport dat “Hamas de vrijheden beperkt van meningsuiting, pers, vergadering, vereniging en bewegingsvrijheid van de inwoners van Gaza.” Het rapport veroordeelde tevens Hamas voor het “straffeloos en frequent bevorderen van antisemitisme.

 executieGaza, woensdag 30 juli 2014. Executie door ophanging van twee Palestijnen op verdenking van collaboratie met Israël [bron]