De Joodse rechten op Eretz-Israël – de Palestijnse Leugen weerlegd [Bas van Twist]

lossed-land2

Toen op 14 mei 1948 door David Ben Goerion de staat Israël werd uitgeroepen, was dat voor Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon het startsein om de pasgeboren staat aan te vallen en te vernietigen. Al eerder was de goedkeuring op 27 november 1947 van het VN-Verdelingsplan aanleiding geweest voor de Arabieren om tot geweld, brandstichting en plunderingen over te gaan in de Joodse wijken van Jeruzalem. Na de Onafhankelijkheidsoorlog volgden nog meer oorlogen, waarin Israël moest vechten voor zijn voortbestaan, zoals de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973). Maar telkens kwam Israël, voor velen op onverklaarbare wijze, als overwinnaar uit de bus.

Voor de Arabische, islamitische buurlanden is het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar. Zij laten daarom geen kans onbenut om de Joodse staat – uiteindelijk – te vernietigen. Maar al de oorlogen die de Arabische buurlanden sinds 1948 tegen Israël zijn begonnen, hebben ze, ondanks de militaire steun van hun machtige bondgenoten, smadelijk verloren.

Behalve hun propagandaoorlog. Want ondanks dat Israël op grond van het volkenrecht volkomen in zijn recht staat, zoals we straks zullen zien, en het bovendien de enige democratie is in het Midden-Oosten, is het niettemin de Joodse staat die voortdurend en op oneerlijke gronden wordt bekritiseerd en veroordeeld door de vergadering der volkeren, en zijn dat niet haar islamitische buurlanden, terwijl juist in die landen etnische en religieuze minderheden worden onderdrukt, mensenrechten worden geschonden en menig terreurorganisatie daar zijn bakermat heeft. Maar door het onafgebroken herhalen van leugens1, is het de vijanden van de Joodse staat gelukt de wereld blind te maken voor de ware feiten. Overigens niet zonder de medewerking van onze media, die de leugens stelselmatig en klakkeloos overnamen, waardoor het publiek een eenzijdig en oneerlijk beeld van de werkelijkheid kreeg voorgeschoteld.

Lees verder “De Joodse rechten op Eretz-Israël – de Palestijnse Leugen weerlegd [Bas van Twist]”

Zal het meer dan een generatie duren om ‘Islamitische Staat’ te verslaan? [Manfred Gerstenfeld]

isis-jeruzalem
De Amerikaanse generaal buiten dienst, John Allen, zei onlangs dat het “een generatie of langer” zal duren om de beweging “Islamitische Staat” (IS) te overwinnen. Hij is de belangrijkste Amerikaanse afgezant voor de coalitie die de radicaalislamitische beweging bestrijdt. Hieruit kan men opmaken dat Allen met zo´n uitspraak de voorspelling doet dat IS nog lange tijd zijn territorium zal handhaven. Wanneer hij de controle over al zijn grondgebied kwijtraakt, dan zal zijn bestaan een terrorismeprobleem worden in plaats van een militair probleem. Allen voegde er aan toe dat wanneer IS niet overwonnen wordt, de beweging de wereldorde vernietigende schade zal toebrengen.

Het lijkt bizar dat iemand ertoe besluit zulke voorspellingen op de lange termijn te doen, temeer gezien dat president Obama in het begin van dit jaar het Congres ertoe opriep in te stemmen met een drie jaar durende militaire campagne. De uitspraken van generaal Allen, of deze nu realistisch zijn of niet, kunnen als overdenking dienen voor wat het kan betekenen wanneer IS over twintig jaar nog steeds een aanzienlijk territorium controleert. Dat zou inderdaad een belangrijke invloed op de wereldorde hebben – of beter gezegd op de wereldwanorde. Dit zou vooral effect hebben op de islamitische wereld, het Westen, Rusland en vele andere landen. Israël en de Joden, hoewel onbeduidende acteurs, zouden de dupe worden van de globale invloeden en mogelijke aanvallen door IS.

Wat betreft de islamitische wereld heeft de “Arabische Lente” Libië, Jemen en Syrië al op de lijst van mislukte staten gezet. Het voortbestaan van IS kan aan deze lijst Irak en wellicht nog andere landen toevoegen. Omdat de IS een extremistische soennitische beweging is, bestrijdt zij zonder enige neiging tot compromis rechtstreeks de sjiietische moslims. Hoe langer de IS bestaat, des te groter is de bedreiging voor de sjiieten.

Lees verder “Zal het meer dan een generatie duren om ‘Islamitische Staat’ te verslaan? [Manfred Gerstenfeld]”

BDS boycotters: Het enige wat telt is haat tegen Israël +video

De Amerikaanse journalist en joodse activist Ami Horowitz ontmaskert in zijn nieuwste actie de ten hemel schreiende dubbele moraal van de BDS-beweging, die staat voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël. BDS stelt zich in naam van zogenaamde “mensenrechten” op tegen Israël en negeert of verontschuldigt tegelijkertijd veel grotere mensenrechtencrises in de wereld. Om dat een keer heel duidelijk te demonstreren, is Horowitz naar Ierland gevlogen, een land dat hij een soort broeinest van de BDS-beweging noemt. Net als veel anderen heeft ook Horowitz zijn twijfels bij de verplichting van de BDS-activisten tegenover de mensenrechten. Hij denkt dat ze alleen … Lees verder BDS boycotters: Het enige wat telt is haat tegen Israël +video