Minister Tzipi Hotovely: ‘Het hele Land van Israël behoort ethisch en rechtens toe aan het Joodse volk’

ariel-universiteitUniversiteit van Ariel in Samaria voorbij de Groene Lijn (pre-1967 lijn)

Israël ’s minister Tzipi Hotovely vertelde op donderdag 21 mei 2015 aan de diplomaten die Israël vertegenwoordigen in het buitenland en aan de medewerkers op het ministerie van Defensie, dat zij niet moeten aarzelen om hun buitenlandse collega’s te vertellen dat “het hele Land van Israël toebehoort aan het Joodse volk.”

Tzipi HotovelyHotovely van Likoed en aldus een partijgenote van premier Benjamin Netanjahoe, werd op 19 mei 2015 aangesteld als vice-minister van Defensie in de 34ste regering van Israël, het ministerie dat geleid wordt door minister Moshe Yaalon (eveneens Likoed), de voormalige Stafchef van het IDF. In een nogal ongewone toespraak aan de inkomende medewerkers van het ministerie van Defensie zei parlementslid van Likoed dat “de tijd is gekomen om de wereld te vertellen dat we gelijk hebben en niet enkel verstandig zijn.”

Hotovely, die voorstander is van de annexatie van de Westelijke Jordaanoever Judea & Samaria en zich kant tegen de oprichting van een Palestijnse staat, vertelde aan de zaakgelastigden:

“Wij moeten terugkeren naar de basisgedachte omtrent ons recht op het land. Natuurlijk begrijpt de wereld onze noden inzake Israël ’s veiligheid maar ethische en juridische argumenten zullen [het belang van] veiligheidsargumenten benadrukken.”

Hotovely citeerde tevens een artikel van wijlen Uri Elitzur, redacteur van de conservatieve krant Makor Rishon, die exact een jaar geleden overleed aan kanker, die volhield dat Israël haar aanpak moest verschuiven van het pleiten voor de belangen van de veiligheid om aan te dringen op de internationale fora op haar recht op soevereiniteit over de Westelijke Jordaanoever. “Het is belangrijk om te zeggen – dit land is helemaal van ons. Wij zijn hier niet gekomen om ons daarvoor te verontschuldigen,” zei Hotovely.

RashiTijdens haar toespraak citeerde Hotovely de 11de eeuwse Franse Bijbel commentator Shlomo Yitchaki, beter bekend onder het acroniem Rashi (plaatje rechts), die toen uitlegde dat de focus van de Bijbel van de geschiedenis van de oorsprong van het Joodse volk in het Land van Israël en haar exodus uit Egypte naar het Beloofde Land, bedoeld was om de Joodse rechten op het land te schragen in de volgende generaties. Refereren naar de Thora tegenover de diplomatie in het buitenland is wel vrij ongewoon en wellicht de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Na de toespraak vertelde Hotovely de journalisten dat ondanks haar persoonlijke politieke standpunten, ze geëngageerd was in het nastreven van een tweestatenoplossing in overeenstemming met premier Benjamin Netanjahoe ’s gedeclareerde beleid. Op woensdag 20 mei ’15 vertelde Hotovely aan Federica Mogherini, chef inzake buitenlands beleid voor de Europese Unie, dat de Palestijnse Autoriteit de vredesonderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen vorig jaar had “verlaten” en riep Europa op Israëls eis te steunen dat de Palestijnse Autoriteit Israël zou erkennen als de natiestaat van het Joodse volk.

Levy Rapport
Het in Israël razend populaire parlementslid Tzipi Hotovely is zoals bekend een hevige tegenstander van de tweestatenoplossing en fel gekant tegen een soevereine Palestijnse staat op de West Bank in Judea en Samaria.

israeli-solution“Er zijn vele mensen in Likoed die van mening zijn dat een Palestijnse staat een ramp zou zijn. Wij moeten terugkeren naar de basisprincipes van Likoed en onze rechten op het land opeisen,zei ze in een interview met Arutz Sheva in maart 2011.

In de Knesset zet zij zich al jaren actief in “om de Israëlische soevereiniteit over Judea en Samaria toe te passen en de conclusies van het Levy Rapport uit te voeren.” Hotovely is tevens voorstander van het Israëlische besluit om Joodse woningbouw in het “E-1″ gebied te promoten, dat in de toekomst Maaleh Adumim met Jeruzalem zal verbinden.

De eersteminister [Benjamin Netanjahoe] stond als een solide muur om de meest wettige daad van om het even welk land uit te voeren – bouwen rondom de hoofdstad van de Staat Israël – ondanks de internationale druk,” zei ze. “Een leider moet altijd eerst voor zijn eigen volk zorgen, zelfs als de bondgenoten van zijn land daar niet van houden.

Georgië
Wat misschien velen niet weten is dat parlementslid Tzipi Hotovely, partijgenote van premier Netanjahoe, van oorsprong afkomstig is uit Georgië, een prachtig land dat gelegen is in de Kaukasus aan de Zwarte Zee, net zoals overigens ook mijn echtgenote dat is. Hoewel de 36-jarige diep religieuze vrouw geboren werd in Israël en woonachtig is in Rechovot, emigreerden de ouders van Hotovely in de jaren 1970 vanuit de voormalige sovjetrepubliek Georgië naar de Joodse staat.

In de voormalige sovjetrepubliek leven momenteel nog ca. 13.000 Joden maar dat was ooit anders. De Georgische Joden zijn een van de oudste gemeenschappen van dat land en de eerste Joden migreerden naar Gerogië ten tijde van de Babylonische ballingschap en dateert reeds uit de 6de eeuw voor Chr. Begin jaren 1970 begon de grote uittocht van de Georgische Joden, veelal richting Israël en vandaag wonen er ca. 120.000 Georgische Joden in Israël.

De relaties tussen Georgië en Israël zijn in het algemeen vrij hecht. Israël heeft een ambassade in de hoofdstad Tbilisi, geleid door Yuval Fuchs en Georgië een ambassade in Tel Aviv, die sinds 2012 wordt geleid door Archil Kekelia. Premier Benjamin Netanjahoe werd tijdens zijn bezoek aan Georgië in september 1998 door president Shevardnadze tot ereburger benoemd van Tbilisi. In juni 2013 gaf Netanjahoe een hartelijk welkom aan de Georgische premier Ivanishvili en noemde hem een “echte vriend van Israël.”

In 2010 ondertekenden Israël en Georgië een aantal bilaterale akkoorden omtrent toerisme en luchtverkeer en in oktober 2010 bezocht de Georgische minister voor Economie en duurzame ontwikkeling Vera Kobalia de Joodse staat. Israël werkt ook uitgebreid samen met Georgië op militair gebied. Het verkocht aan Georgië gepantserde voertuigen en kleine wapens en heeft er ook instructeurs die opleiding geven aan de Georgische soldaten. Israël verkocht ook aan de Georgische marine UAV ‘s, LAR-160 raketlanceerders, anti-tank mijnen en cluster bommen.

jewish-quarterHet Joodse kwartier in Tbilisi, hoofdstad van Georgië

door Brabosh.com

2 gedachtes over “Minister Tzipi Hotovely: ‘Het hele Land van Israël behoort ethisch en rechtens toe aan het Joodse volk’

 1. (Nu maar hopen dat deze comment door de moderatie heen komt)


  ’t Is gelukt ‘nuchter’, je commentaar(t) is erdoor geraakt! De rest van je negationistische draak is aan ’t plafond blijven plakken. Sorry! 🙂

  Like

 2. Geweldig deze woorden van deze dame. Gods woord is de waarheid!

  Niet alleen de bijbel bevestigd het joodse recht op het land, ook in de koran wordt dit beschreven. Helaas weten weinigen dat of willen ze het niet weten.

  uit de vertaling van prof.dr. J.H.Kramers, 2e druk uit 1965.

  1. Sura 5:21 (ik haal de verzen 20 en 21 aan)

  “En toen Musa (=Mozes) sprak tot zijn volk: O, mijn volk, gedenkt de weldaad van Allah over u, daar Hij onder u profeten gesteld heeft en u tot koningen gemaakt heeft, en gegeven, wat Hij aan geen enkel van de wereldwezens gegeven heeft. (21) O, mijn volk, gaat het heilig land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft en laat u niet terugdrijven naar achteren, zodat gij wordt tot verliezers”.

  2. Sura 7:137: “En wij gaven aan het volk, dat onderdrukt was geweest (door Farao) tot erfeel het oosten en het westen van de aarde (oost en west van de Jordaan) welke wij gezegend hadden. En vervuld werd het heerlijke Woord van uw Heer aan de zonen Israëls voor de dulding die zij betoond hadden en wij verdelgden wat Fir’aun (=Farao) en zijn volk hadden gewrocht en wat zij hadden opgetrokken”.

  3. Sura 17:103,104: “Toen nam hij (Farao) zich voor hen op te jagen uit het land, maar wij deden hen verdrinken en wie met hem waren, altegader (104) en wij zeiden na zijn heengaan tegen de zonen van Israël: Bwoont het land; wanneer dan de aanzegging van het latere leven vervuld wordt, brengen wij u tezamen in een drom”.

  En hier een waarschuwing uit de bijbel

  Joël 3
  1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
  2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

  Like

Reacties zijn gesloten.