Verenigde Naties erkennen: VN scholen en faciliteiten gebruikt door Hamas terroristen

UNRWA-nieuw-logoShalom Bear van J.P.: “Verenigde Naties geven toe dat Israël gelijk had. Hamas viel Israëliërs aan vanuit VN faciliteiten. Oeps. Toen wij zeiden dat het acroniem “UNRWA” stond voor ‘Agentschap   voor Wapenopslagplaats van de VN’, was dat echt geen grapje…” [bron]

“In een tijd van bedrog is de waarheid vertellen een revolutionaire daad.”
[George Orwell, auteur van ‘1984’, ‘Animal Farm’ enz.]

Een Raad van Onderzoek (Board of Inquiry – BoI) van de Verenigde Naties naar het gebruik van en aanval op faciliteiten van de VN tijdens Operation Protective Edge in Gaza, werd afgerond. Het rapport zelf moet nog geheim blijven maar een deel van brieven en documentatie die aan het rapport waren toegevoegd, werden vrijgegeven.

De Raad van Onderzoek (BoI) is een aparte entiteit van Schabas’s Commissie van Onderzoek. Israël weigerde om aan het onderzoek van Schabas mee te werken omdat het openlijk bevooroordeeld was ten nadele van Israël. Israël heeft wel volledig meegewerkt met de VN Raad van Onderzoek.

Het VN onderzoek bevond dat bij de ‘Israëlische acties’ 44 Arabieren werden gedood en nog 227 gewond die zich binnen instellingen van de VN bevonden. Israël heeft dat incident onderzocht. Maar wat nog belangrijker was dat het rapport eindelijk Israël’s beweringen bevestigt dat VN faciliteiten regelmatig werden gebruikt door Hamas en andere terroristen om wapens op te slagen en Israël aan te vallen.

In een school werden 20 raketten ontdekt.

Weapons discovered in UN schools in Gaza

Secretarisgeneraal van de Verenigde Naties Ban Ki Moon schrijft in een toegevoegde brief zijn ontzetting zin het ontdekken dat drie VN scholen werden gebruikt om wapens op te slagen en ernstiger dat twee van de VN scholen werden gebruikt om aanvallen te lanceren tegen Israël en Israëlische soldaten.

An UNRWA health center and attached distribution center in Jabaliya were exploited by Hamas terrorists for use as a rocket firing site from which to launch attacks against Israeli civilians. Satellite imagery documented the evidence.

Ban Ki Moon schrijft:

Naar aanleiding van de ontdekking door de Verenigde Naties van wapens in gebouwen van de Verenigde Naties, ben ik verbijsterd dat Palestijnse militante groepen scholen van de Verenigde Naties in gevaar brengen door hen te gebruiken om hun wapens erin te verbergen. De drie scholen waar wapens werden gevonden waren op dat moment leeg en werden niet gebruikt als schuilplaatsen. Echter, het feit dat ze werden gebruikt door degenen die betrokken zijn bij de gevechten om hun wapens op te slaan en, in twee gevallen, wellicht om van daaruit het vuur te openen, is onaanvaardbaar.

Origineel: “On the discovery by the United Nations of weaponry on United Nations premises, I am dismayed that Palestinian militant groups would put United Nations schools at risk by using them to hide their arms. The three schools at which weaponry was found were empty at the time and were not being used as shelters. However, the fact that they were used by those involved in the fighting to store their weaponry and, in two cases, probably to fire from is unacceptable.”

Israël’s woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Israël een kopij van het rapport heeft gekregen. De woordvoerder reageerde als volgt:

De samenvatting van het verslag documenteert duidelijk de exploitatie door terroristische organisaties van VN faciliteiten in de Gazastrook. Emmanuel NachshonIsraël heeft zich ertoe verplicht om samen te werken met de VN ter verbetering van de veiligheid van de VN faciliteiten in de Gazastrook, met speciale nadruk op het voorkomen van dergelijke uitbuiting door terroristen. Bovendien is Israël bereid haar hulp uit te breiden tot de UNRWA, met het doel om herhaling van omstandigheden te voorkomen dat VN faciliteiten worden gebruikt voor het uitvoeren van terroristische activiteiten, die een flagrante schending zijn van het internationaal recht, op een wijze die burgers, met inbegrip van VN-medewerkers, ernstig in gevaar brengen. 

Origineel: “The executive summary of the report clearly documents the exploitation by terrorist organizations of UN facilities in the Gaza Strip. Israel is committed to working jointly with the UN in order to improve the security of UN facilities in the Gaza Strip, with special emphasis on preventing such exploitation by terrorists. Moreover, Israel is prepared to extend its assistance to UNRWA, with the aim of preventing the recurrence of circumstances under which UN facilities are used to carry out terrorist activity, in blatant violation of international law, and in a manner that gravely endangers civilians, including UN staff.”

In antwoord tot de sectie omtrent doden veroorzaakt tijdens ‘Israëlische acties’ schreef Emmanuel Nachshon het volgende:

Alle incidenten die door het verslag werden toegeschreven aan Israël werden reeds grondig onderzocht en strafrechtelijke onderzoeken zijn opgestart waar relevant. Dit dient als verder bewijs van Israëls serieuze aanpak van dit probleem, de capaciteit en het verlangen om onafhankelijke onderzoeken te verrichten en diens gehechtheid aan de regel van het recht. Israël doet haar uiterste best om schade aan gevoelige plaatsen te voorkomen, dat  in het gezicht van terroristische groeperingen die niet enkel Israëlische burgers viseren maar ook Palestijnse burgers en VN faciliteiten gebruiken als schild voor hun terroristische activiteiten.

Origineel: “All of the incidents attributed by the report to Israel have already been subject to thorough examinations, and criminal investigations have been launched where relevant. This serves as further evidence of Israel’s serious approach to this issue, its capacity and desire to carry out independent investigations and its commitment to the rule of law. Israel makes every effort to avoid harm to sensitive sites, in the face of terrorist groups who are committed not only to targeting Israeli civilians but also to using Palestinian civilians and UN facilities as shields for their terrorist activities.”

door Shalom Bear


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel in The Jewish Press van 27 april 2015.

2 gedachtes over “Verenigde Naties erkennen: VN scholen en faciliteiten gebruikt door Hamas terroristen

  1. Ik ben bang, Hendrik, dat dit nooit zal gebeuren: heb je de berichtgeving van de NOS hierover al gezien? “VN kapittelt Israël en Palestijnen” De nadruk lag weer op Israël. Niet op het feit dat Israël gelijk had en dat Hamas de VN faciliteiten en scholen misbruikte door ze te gebruiken als opslagplaatsen en om aanvallen op Israël te lanceren.

    Like

  2. Nu al die ‘mensen’ die geprotesteerd hebben tegen Israel en voor hamas vanwege die aanvallen hun protestmarsen achteruit laten lopen.
    De rest mag hun nederige excuses aanbieden.

    Like

Reacties zijn gesloten.