Jordanië en Palestina eisen in UNESCO ont-Joodsing van de Tempelberg en Jeruzalem

Reconstructie van de Tempelberg in Jeruzalem ten tijde van de vazalkoning Herodes de Grote, de Tweede Tempel periode, gebaseerd op de opgravingen uitgevoerd door wijlen Prof. Benjamin Mazar van 1968-’78. Op de Westelijke Muur zijn de vier toenmalige toegangspoorten te zien en in de Zuidelijke Muur twee poorten. Bovenop het plateau stond de (2de) Joodse Tempel. Helemaal links, in de noordwestelijke hoek bevond zich de Antonia Burcht.  Rechts, het gebouw met het  met rode dak, was de Koninklijke Stoa, een overdekte zuilengalerij in Griekse stijl gebouwd door Herodes en vernietigd door de Romeinen in 70 na Chr. [beeldbron: Ritmeyer Archaeological … Lees verder Jordanië en Palestina eisen in UNESCO ont-Joodsing van de Tempelberg en Jeruzalem

Amnesty International weigert campagne te voeren tegen antisemitisme in G-B

Op 19 april 2015, tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Amnesty International – Groot-Brittannië (AI-UK), werden 16 van de 17 moties aangenomen. Vreemd genoeg haalde één motie het niet, meer bepaald het voorstel “Campagne tegen het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk”. In deze motie werd ondermeer opgeroepen om “bij de Britse regering te lobbyen om de toename van antisemitische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken” alsmede “het antisemitisme van nabij op te volgen.” Volgens de motie “hadden noch AI-UK noch het Nationaal Secretariaat [van Amnesty International] ooit eerder een onderzoek of campagne gevoerd specifiek omtrent het antisemitisme in … Lees verder Amnesty International weigert campagne te voeren tegen antisemitisme in G-B