De obscene fixatie van de VN-Veiligheidsraad voor de ‘Kwestie Palestina’ in 2014

unsc-2014

De VN-Veiligheidsraad (UNSC) beleefde weer drukke tijden met ‘Palestina’ in 2014…

Aan de “Kwestie van Palestina” werden in 2014 door de 15 lidstaten van de UNSC maar liefst 18 samenkomsten belegd, het hoogste aantal van alle landen in de wereld. Wie er zin in heeft kan al de verslagen en rapporten hier inkijken: 20 January, 25 February, 18 March, 29 April, 20 May, 23 June, 10 July, 18 July, 22 July, 28 July, 31 July, 18 August, 16 September, 21 October, 29 October, 17 November, 15 December, 30 December met 1 presidentiële verklaring op 28 July

Om wat context mee te geven: in 2014 werden in Syrië 76.021 mensen gedood. De dodentol na meer dan 4 jaar burgeroorlog wordt in Syrië geschat van 220.000 (VN) tot meer dan 250.000 volgens verschillende mensenrechtenorganisaties In Irak vielen in 2014 meer dan 17.073 doden; en in Afghanistan werden 7.600 mensen gedood het afgelopen jaar.

Tijdens Operation Protective Edge (50 dagen oorlog in juli/augustus 2014) werden in Palestina volgens Hamas 2.310 mensen gedood waarvan 70 % burgers [?!]. Volgens Israël werden er ca. 2.100 Palestijnen gedood, waarvan 48% burgers bleken en minstens 52% gewapende militanten van Hamas, Islamitische Jihad en een dozijn andere terreurgroepen in Gaza. Daarnaast sneuvelden 66 Israëlische soldaten en 5 burgers.

Op 1 januari 2015 werd de samenstelling gewijzigd van de 15 leden tellende Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Naast de vijf permanente leden die tevens vetorecht hebben (VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland) zijn er vijf nieuwe niet-permanente leden bijgekomen met name Angola, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Venezuela. Zij vervoegen Tsjaad, Chili, Litouwen, Jordanië en Nigeria vervoegen In de Raad. Op hun beurt verdwijnen vijf andere lidstaten uit de lijst met name Zuid-Korea,  Argentinië, Rwanda, Australië en het Groot-Hertogdom Luxembourg.

Naast de VN-Veiligheidsraad heeft de VN ook nog de Raad voor de Mensenrechten (UNHRC) die naar verluidt 37 rapporteurs actief heeft, waarvan 15 zijn aangesteld voor specifieke landen. Maar Israël is het enige land tot wie een rapporteur permanent werd aangesteld. Het mandaat van deze Speciale Rapporteur focust zich enkel en alleen op Israëlische acties ten aanzien van de Palestijnen.

Daarnaast bestaat er natuurlijk de hoofdorganisatie, de Algemene Raad van de Verenigde Naties (UNGA), die haar partijdige en dwangmatige obsessie voor Israël niet wegsteekt. Over het hele jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 20 resoluties goedgekeurd waarin Israël veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens één betreffende Syrië, Noord-Korea, Oekraïne en Iran.

Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten.

Op 23 juli 2014 veroordeelde de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR) in Genève tijdens een noodsessie Israël als schuldig voor “grove schendingen van de internationale rechten van de mens” zelfs als het een bijzondere onderzoekscommissie opricht om zogezegd de feiten te onderzoeken. Maw: de Verenigde Naties beweren te willen ‘onderzoeken’ terwijl hun eindoordeel al klaarligt en enkel nog ondertekend moet worden.

Hillel Neuer van UN Watch in de VN op 23 juli 2014:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte en Libië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnen verhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen in Pakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezen werden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

bias-israel

door Brabosh.com

Een gedachte over “De obscene fixatie van de VN-Veiligheidsraad voor de ‘Kwestie Palestina’ in 2014

 1. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de HERE op te staan! Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn.!
  De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestokenen de leiders spannen samen tegen de HERE en Zijn Gezalfde.
  ” Kom op” zeggen zij, laten wij onze boeien verbreken en ons bevrijden uit de slavernij van God.
  Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De HERE bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn heftige toorn aanspreken.
  Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen. ” Dit is de Koning, die IK heb aangesteld” , verklaart de HERE dan, ” en Ik heb hem in Jeruzalem Mijn heilige stad een troon gegeven.”
  De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens: ” Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekend maken, want hij heeft tegen mij gezegd: “Jij bent Mijn Zoon, op deze dag ben Jij verwekt,” Vraag Mij wat je wilt en Ik zal Je alle volken in bezit geven. Heers over hen met een ijzeren vuist; verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn”

  Wees daarom verstandig , koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan! Dien de HERE met eerbied en ontzag; verheug u in Hem met een bevend hart.
  Val voor Hem op de knieën . Kus Hem want als binnenkort zijn toorn ontbrand, bent u verloren.
  Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen…..
  PSALM 2

  Like

Reacties zijn gesloten.