Jordanië ontkent gerucht dat geografische kaarten in de scholen Israël zullen vernoemen

jordaansJordaans ministerie van Onderwijs

De Israëlische TV-zender Channel 10 berichtte vrijdag 13 maart ’15 dat buurland Jordanië had besloten om voortaan toe te laten dat het woord “Israël” verschijnt op kaarten in de lessen aardrijkskunde op de Jordaanse scholen. Het nieuwsbericht werd op de televisie geanalyseerd door “experten” die bespraken of dit nu betekent dat Jordanië zich wat meer “gematigder” wil opstellen ten aanzien van het Westen.

Of dat Jordanië misschien tracht het Israëlisch-Arabisch conflict te herformuleren in het zicht van de dreiging van Islamitische Staat (ISIS/ISIL) dat intussen ook is opgedoken aan de Jordaanse grenzen. Anderen opperden dan weer dat Jordanië misschien “de deur wil openen voor een mentaliteitsverandering mbt. de cultuur en psychologie ten aanzien van Israël.”

Aardbeving in Arabistan
Het gerucht van een eventuele Jordaanse normalisatie van betrekkingen met Israël veroorzaakte een aardbeving onder Arabieren en werd onmiddellijk veroordeeld door de Arabische media als zijnde een kwakkel van jewelste. De Jordaanse krant Ad Dustour riep meteen op om elke naamsverwijzing naar Israël onmiddellijk uit de tekstboeken te schrappen en “ze te plaatsen waar ze behoren: in de vuinisbak van de geschiedenis.”

Om de gemoederen te sussen onder de Arabieren in het bijzonder in Jordanië, haastte het Jordaanse ministerie van Onderwijs om het hele verhaal laconiek te ontkennen. De minister zei dat het compleet onwaar was en Israël wel degelijk in geen enkel schoolboek wordt vermeld.”

Het blijkt dat de Jordaanse minister van Onderwijs vorig jaar iets had gedaan dat bijna net zo controversieel was. Een schoolleerboek genaamd “Joden houden zich niet aan Charters en Verdragen” werd teruggetrokken uit schoolbibliotheken, een besluit dat leidde tot protesten van de Jordaanse afdeling van de  Moslim Broederschap en andere islamistische groeperingen.

pmw-map01Lessen aardrijkskunde in de Palestijnse en Jordaanse klaslokalen tonen een ‘Palestina’,
niet naast maar in de plaats van Israël, dat ‘tijdelijk’ door Joden wordt bezet

Geen normalisatie
Ondanks het feit dat Jordanië in 1994 een vredesakkoord sloot met Israël wat tevens een erkenning van de Joodse soevereine staat inhield, lijkt de anti-normalisatie beweging in Jordanië goed stand te houden.

Net zoals in de Palestijnse gebieden het geval is waar streven naar normalisering van de relaties met Israël uitgesloten is, verhinderen ook in Jordanië dat Israëliërs normale contacten zouden kunnen leggen met de bevolking en andersom.

Vrede tussen Israël met Jordanië laat zich enkel vertalen als “we schieten ‘voorlopig’ niet meer op elkaar.” Dat is het dan. Veel beter dan dit zal het ook nooit worden. Op het internationaal toneel erkent Jordanië weliswaar het bestaan van Israël maar in eigen land, en dat reeds vanop de schoolbanken, wordt dat bestaan compleet gelogenstraft alsof vrede met Israël nooit werd betekend.

door Brabosh.com


met dank aan Tiki S. voor de hint van EoZ: “Jordanie, ‘beschaafde’ vriend van het westen en graag geziene gast in Koninklijke hoven.”


Een gedachte over “Jordanië ontkent gerucht dat geografische kaarten in de scholen Israël zullen vernoemen

  1. Het is waar ; Israël wordt in Jordanië doodgezwegen. Ik kom regelmatig in Jordanie en traditie getrouw op de berg Nebo wordt verteld dat daar Jericho ligt en Nabloes en Ramallah en El Quds maar het woord Israel wordt door Jordaniërs nooit genoemd en angstvallig vermeden. Jordanië is een moeilijk land vele zeer verschillende stammen die door de koning in ” evenwicht ” moeten worden gehouden met toezeggingen. En zelfs geschenken. De bevolking is oorspronkelijk nomadisch en vrijwel allemaal behorend tot het hele grote gebied wat voor de indeling van de staten in het midden oosten het Arabisch schiereiland was. Met leefde als schaapherder en kamelenhoeder. De zogenaamde Vluchtelingen kampen uit die tijd ( 1950) zijn inmiddels grote steden geworden maar toch houden ze de titel kamp om hun hulpgelden van de diverse NGO’s niet te verliezen. Verschillende zeer fanatieke groepen hebben voet aan de grond gekregen in Jordanie Zoals de moslimbroeders en zelfs IS cellen.
    De veelal onderontwikkelde mensen staan open voor de zogenaamde zuivere religie, wat van de koning ( regering zijn ook stamoudsten) behoedzaam manouvreren vraagt. De vrede met Israël is uiterst koel en wordt door zeer weinigen gedragen. Israël opnemen in de schoolboeken zou een lont in het kruitvat kunnen zijn waardoor de haat en de daarmee samenhangende agressie kan beginnen.
    Dus voorlopig nog school boeken en informatie over het buurland Israël ( Palestina) zonder de naam te Israël te vermelden. ( sommige kinderen weten echt totaal niets van en over Israël)

    Like

Reacties zijn gesloten.