Opmerkelijk: Israël en Jordanië tekenen samenwerkingsakkoord om samen de Dode Zee te redden

dode-zee6Dode Zee, Israël, 26 februari 2015. De Israëlische minister voor Energie en Water Silvan Shalom (links) en zijn Jordaanse tegenhanger Hazem Nasser (rechts) tijdens een plechtige ceremonie naar aanleiding van de ondertekening van “historische” ‘Red-Dead’ akkoord om de Dode Zee te redden van complete uitdroging (foto bron: Haim Zach/GPO)

Israël en Jordanië hebben op donderdag 26 februari 2015 een “historisch” samenwerkingsakkoord gesloten. Het ‘Red-Dead’-project, zal zowel drinkwater leveren aan de Israëliërs als aan de Jordaniërs en de snel slinkende Dode Zee weer met water vullen.

Israël’s minister voor Energie en Water Silvan Shalom noemde dit akkoord “de meest belangrijke overeenkomst sinds het vredesverdrag met Jordanië [1994]. Dit is het hoogtepunt van een vruchtbare samenwerking tussen de Naties, die de Dode Zee zullen helpen herstellen en oplossingen bieden voor de Jordaanse waterproblemen.

Minister Silvan Shalom reisde naar Jordanië af om het akkoord te ondertekenen met zijn Jordaanse tegenhanger, Hazem Nasser, in aanwezigheid van officiële vertegenwoordigers van de Wereldbank en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die samen met de Europese Unie het project zullen helpen financieren.

dode-zee5

Het ‘Red-Dead’ Project
Het ambitieuze “Red-Dead” project, werd voor het eerst voor aangenmen in december 2013 en zal de Rode Zee in het zuiden verbinden met de Dode Zee via een 200-kilometer-lange pijplijn die jaarlijks zowat 100 miljoen kubieke meters water naar het noorden zal leiden.

Een ontziltingsinstallatie zal eveneens worden gebouwd aan de Jordaanse toeristische badplaats van Aqaba en zal zowel Jordanië als Israël van zuiver drinkwater voorzien. De rest van het water dat na het ontziltingsproces overblijft, het brijn genoemd,  zal in de Dode Zee worden gepompt, die gekend is voor haar uitzonderlijk hoog zoutgehalte.

Het samenwerkingskkoord tussen Israël en Jordanië zal een hoogst noodzakelijke milieuvriendelijke oplossing bieden voor de huidige problematiek van de Dode Zee die een belangrijke economische bron is voor beide betrokken landen. De Dode Zee genereert voor beide naties heel wat extra inkomsten uit de toeristische industrie.

Zoals bekend droogt de Dode Zee erg snel op, voornamelijk omdat het water uit de bovenloop van de Jordaanrivier door beide landen wordt afgeleid om te voorzien in de behoeften van de snel aangroeiende bevolking. Sinds 1970 is het waterpeil van de Dode Zee met maar liefst 22 meter gedaald!

De betrokken landen zijn tevens overeengekomen om vanuit het noorden van Israël water over te dragen aan de Jordaanse hoofdstad van Amman. De waterpijplijn, die voor het grootste deel loopt over Jordaanse bodem, zal ongeveer 250 miljoen dollars kosten en zal gedeeltelijk worden gefinancierd door de Wereldbank en de Europese Unie.

De werken zullen naar verluidt binnen 18 maanden aanvangen en drie jaar later voltooid moeten zijn. Een samengevoegd Jordaans-Israëlisch directoraat zal dra opgericht worden om het prestigieuze project uit te voeren.

ahava

BDS-boycot Dode Zee
De Israëlboycotters van de internationale BDS-beweging beleven aldus binnenkort weer gouden tijden. Want geef toe “samenwerken met de Zionistische Entiteit” dat is een triljoen keer erger dan een kwartmiljoen doden in Syrië, om maar iets te noemen. Tenminste toch voor de antisemieten van de BDS-beweging.

Het “verraad van Jordanië” moét en zàl gewroken worden. Niet tegen Jordanië hoor, maar tegen Israël. Het zal waarschijnlijk weer “een streek van de Mossad” zijn geweest, die achter de schermen de Jordaniërs hebben “gedwongen” om dat “verachterlijke” akkoord te ondertekenen. Zeker weten.

Enfin, begrijpe wie begrijpe kan. Een van hun favoriete boycotdoelwitten zijn de gekende Dode Zee gezondheids- en cosmetische producten (Ahava bv.) Ik wens de BD-SS-ers veel succes toe in hun zielige antisemitische acties die al lang geleden hun oorspronkelijke bedoelingen met lichtjaren zijn voorbijgeschoten. Een zootje schurken en idioten zijn het.

De Dode Zee
De Dode Zee ligt 417 meter onder de zeespiegel op het diepste punt van de aarde aan het zuideinde van het Jordaandal op de grens tussen Israël, het Westjordaanland en Jordanië. De zee is 76 km lang en 16 km breed en wordt door het Jordaans schiereiland Lisan gedeeld in een klein ondiep zuidelijk deel wat maar 4 tot 6 meter diep is en een groot noordelijk deel wat op sommige plaatsen een diepte van 430 meter kan bereiken.

Bar-Refaeli2Israëlisch topmodel Bar Refaeli neemt een modderbad aan de rand van de Dode Zee

Vanwege het hoge zoutgehalte van 25-30% heet de zee in het hebreeuws “Jam HaMelach” (Zoutzee). Door dit zoutgehalte is het leven van dieren en planten erin niet mogelijk. Hoewel er een paar uitzonderingen zijn: wetenschappers hebben in de laatste jaren in het water een aantal bacteriën ontdekt die zich aan de extreme omstandigheden hebben aangepast.

Ondanks het onherbergzame gebied en droge klimaat woonden rond de Dode Zee al vele duizenden jaren geleden mensen. Reeds in de Bronstijd kende men de voordelen van het zoute water.

In de antieke wereld had het meer verschillende namen zoals “HaJam HaKadmoni” (Oude Meer), “Jama schel Sdom” (Meer van Sodom), “Jam HaArava” (Meer van Arava) “HaJam HaMsriach” (Stinkende Zee – vanwege de zwavelgeur) en “Jam HaMelach” (Zoutzee). De Dode Zee kreeg zijn huidige naam pas bij de opkomst van het Christendom.

Dit landschap is de plaats van de bijbelse vertelling over Sodom en Gomorrah. Sodom werd in de Bijbel geschilderd als stad waarin de mensen in zo`n onnoemeljke rijkdom leefden dat zelfs Lot`s vrouw tijdens de vlucht met heimwee omkeek waardoor ze in een zoutpilaar veranderde. Maar de goddelijke vernietiging van Sodom en Gomorrah (Genesis 18:16 tot 19:29) maakte geen einde aan de menselijke activiteiten in dit gebied.

Twee duizend jaar diende de streek als vluchtoord voor politieke vluchtelingen waartoe o.a. ook koning David behoorde. Op de westoever van de Dode Zee liggen o.a. Qumran, waar een beduinenjongen in een grot de beroemde schriftrollen vond, en Massada, de berg waar Herodes zijn toevlucht vond en een vesting bouwde. [bron passage omtrent de Dode Zee: website van Anthémis Aromatherapie]

door Brabosh.com