Ben Shapiro: ‘Eerst kwamen ze voor de Joden’ +video

obma-terrorist

President Obama komt niet op voor Joden die werden vermoord door islamitische terroristen. President Obama komt niet op voor Christenen die werden vermoord door islamitische terroristen. Is daar iemand waar President Obama wel voor wil opkomen? Ben Shapiro legt uit waarom het antwoord waarschijnlijk ‘NEEN’ is.

Transcriptie (bij de beelden onderaan):

Nadat een moslim terrorist het vuurde openede in een kosjere supermarkt enkele uren na de massacre in de kantoren van Charlie Hebdo, sprak President Obama zich erover uit. Hij zei:

It is entirely legitimate for the American people to be deeply concerned when you’ve got a bunch of violent, vicious zealots who behead people or randomly shoot a bunch of folks in a deli in Paris.

Vertaling: “Mijn eerste taak is om het Amerikaanse volk te beschermen. Het is volledig gerechtvaardigd voor het Amerikaanse volk om zich ernstig zorgen te maken wanneer een groep geweldadige gemene zeloten die mensen onthoofden of willekeurig een groep mensen neerschieten in een delicatessenzaak in Parijs.”

Willekeurig (randomly.) Uiteraard gebeurde het doodschieten van Joden in een kosjere supermarkt niet ‘willekeurig’. In feite hebben we zelf het bewijs: de schutter belde de media en stipuleerde: “Ik nam hen als doelwit omdat ze Joods waren.”

Waarom erkent Obama niet de realiteit van het islamitische anti-semitisme? Omdat hij als hij dat zou doen, hij dan zou moeten erkennen dat Israël gelijk heeft en zijn vijanden verkeerd zijn, met name dat dat geen enkele territoriale concessies de islamitische religieuze fanatici kan afkopen. Hij zou moeten beseffen dat of radicale moslims nu Joden in Jeruzalem aanvallen of in Parijs, zij specifiek Joden aanvallen, geen plaatsvervangers voor Israël.

Hij wil dat niet erkennen. In plaats daarvan, willen hij en de Europese gemeenschap doen alsof Israël geen deel is van de westerse beschaving. En de islamisten hebben dat gemerkt. En ze maken het nog erger. Nadat moslim terroristen van Islamitische Staat (ISIS/ISIL) zowat 21 Egyptische Koptische Christenen onthoofden, gaf de President een verklaring vrij waarin hij “the despicable and cowardly murder of twenty-one Egyptian citizens in Libya by ISIL-affiliated terrorists” veroordeelde. Heb je ook gemerkt dat er in die zin een woord ontbreekt? Dat woord is “Christenen.”

Waarom erkende de President niet de realiteit van een islamitische anti-Christelijke dweperij? Omdat hij als hij dat zou doen, hoe zou moeten erkennen dat de westerse beschaving geen schuld heeft aan het islamitisch terrorisme en dat geen berg diplomatie of economische omkoping de islamitische terroristen van hun stuk kunnen brengen. Dus, in plaats daarvan, pretendeert de President dat alle religies even gewelddadig zijn, zoals hij zei op het Nationale Ontbijt Gebed (National Prayer Breakfast):

Lest we get on our high horse and think this is unique to some other place, remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ. In our home country, slavery and Jim Crow all too often was justified in the name of Christ… There is a tendency in us, a sinful tendency that can pervert and distort our faith.

Vertaling: “Tenzij we op ons groot paard gaan zitten en denken dat dit is uniek is voor een of andere plaats, vergeet niet dat tijdens de Kruistochten en de Inquisitie, mensen verschrikkelijke misdaden hebben begaan in de naam van Christus. In ons land van herkomst, was slavernij en Jim Crow vaak gerechtvaardigd in de naam van Christus… Er is een tendens in de VS, een zondige tendens die ons geloof kan verdraaien en vervormen.”

Vergeet dat de kruistochten defensief van aard waren, dat de Inquisitie met al haar verschrikkingen een poging was om massale executies te stoppen, dat zowel abolitionisten en leiders van burgerrechten religieuze christenen waren. In plaats daarvan laat ons concentreren op het feit dat vandaag, niet honderden jaren geleden of decennia, islamisten massaal Christenen vermoorden in Irak, Libië, Nigeria, Soedan en Syrië. Eerst kwamen zij voor de Joden en Obama kwam niet voor hen op, omdat hij geen Jood is. Dan kwamen zij voor de christenen en Obama kwam ook voor hen niet op omdat hij geen Christen is. Nu komen ze voor de westerse beschaving.

En Obama zal ook daarover niks zeggen want hij is geen voorvechter van de westerse beschaving. Hij is een aanhanger van het geloof dat Westerse Beschaving synoniem staat voor uitbuiting; dat terrorisme wordt veroorzaakt door gebrek aan evenwicht tussen het westen en de rest; dat, als alleen het westen nu maar eens zijn arrogantie op het wereldtoneel zou minimaliseren dit zou resulteren in vrede. En dus bezuinigen we op het Leger. En dus maken we de weg vrij voor een Iraanse nucleair programma. En dus beknotten we Israël en Egypte en dringen we erop aan dat ISIS niet islamitisch is.

Ze komen voor de Joden. Ze komen voor de christenen. Ze komen voor de westerse beschaving. Tegen de tijd dat de radicale moslims komen voor diegenen die denken zoals President Obama, zal er niemand meer over zijn om voor hem op te komen.

Ben Shapiro: “First They Came for the Jews”

door Ben Shapiro


in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel op de blog ‘Truth Revolt’ van Ben Shapiro van 27 februari 2015


Een gedachte over “Ben Shapiro: ‘Eerst kwamen ze voor de Joden’ +video

  1. Wat een intens gemene zin staat er in het 1e citaat van Obama ” een groep gewelddadige zeloten” hiermee geeft hij de schuld aan de Joden. Zeloten waren een Joodse sekte die in Qumram in de woestijn van Judea woonden ten tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in 70 na Chr. Zij zijn bekend door het schrijven en ” opbergen” van de zgn. Dode zee rollen. Welke in 1947 aan de vooravond van het stichten van de Joodse staat gevonden zijn. Met deze gemene suggestieve uitspraak geeft Obama in feite de Joden de schuld van de aanslagen in Parijs. Dit is een president onwaardig. Hij is partijdig en voluit pro islamitisch. We zullen nog vaak in negatieve zin van deze Barry Soetoro ( want dat is zijn echte naam ) horen. Hij is een volbloed moslim en een groot antisemitist. Bovendien is hij met zijn vele onrust stokerijen een gevaar voor de werelde vrede. Het ware wenselijk voor de wereld vrede dat hij uit zijn ambt gezet wordt.

    Like

Reacties zijn gesloten.