Vooravond van synagogeaanval in Kopenhagen: Imam zet aan tot Jodenmoord +video

offensive

Denemarken: de ene cartoon is duidelijk de andere niet… 😦

Tijdens het vrijdaggebed van 13 februari 2015, een dag voor de bloedige terreuraanslagen in Kopenhagen, verwierp Hajj Saeed, de Imam van de Al-Faruq moskee in de stad, elke inter-religieuze dialoog met Joden, berichtte aldus Memri TV. Vanop het spreekgestoelte noemde Imam Saeed de inter-religieuze dialoog een “kwaadaardig idee” en beweerde dat

“[..] de mensen die verantwoordelijk zijn voor  inter-religieuze dialoog alle religies gelijk willen stellen. [Door dit te doen] willen zij de Waarheid gelijkstellen met  Onwaarheid. Tussen ketterij en bedrog, tussen de religie van de profeet Mohammed en door de mens gemaakte wetten, die door deze criminelen werden gewettigd om de wereld te regeren.”

Achter Saeed hing een zwarte vlag, geassocieerd met de islamitische extremistische groep Hizb ut-Tahrir, een internationale pan-islamitische politieke organisatie met het doel om alle islamitische landen te verenigen onder auspiciën van een Islamitische Staat. Zijn preek werd op het internet geplaatst door de Scandinavische sectie van de groep.

Met betrekking tot specifiek de Joden, zei Saeed dat de Profeet Mohammad in Medina Joodse buren had, maar in plaats van te proberen om hen op te roepen tot verzoening, “op de wijze van… diegenen die oproepen om Waarheid en Onwaarheid te verzoenen,” riep hij hen op om de Islam te accepteren. En toen zij zijn oproep om zich tot de Islam te bekeren verwierpen, “voerde hij oorlog tegen de Joden.”

Hij echoode het credo van Hizb ut-Tahrir dat “alle mensen zich moeten bekeren tot de Islam”. Diegenen die weigeren om dit te doen “nadat hen duidelijke bewijzen werden getoond,” moeten worden beschouwd als ketters en ongelovigen. En er bestaan religieuze wetten hoe om te gaan met zulke mensen, met name wanneer zij temidden van hen leven in hun landen. “De zogenaamde interreligieuze dialoog is geen deel van deze wetten,” zei hij, in plaats daarvan vaststellend dat er “een ideologisch conflict” zou moeten zijn “om hun leugenachtige argumenten te weerleggen.”

Saeed verwierp tevens de hulp van de Verenigde Naties aan moslimgemeenschappen zeggende “Willen wij… dat de Verenigde Naties goede welzijnswerken doen voor ons? De Verenigde Naties en zijn voorgangers van de Volkenbond werden opgericht om de Islam te bestrijden en moslims weg te trekken van hun religie.”

Video: Hajj Saeed, Imam van de Al-Faruq moskee in Kopenhagen, op 13 februari 2015 aan de vooravond van de terreuraanslagen: “Geen interreligieuze dialoog met Joden maar oorlog”

door Brabosh.com

in een vrije vertaling naar een artikel van David Daoud in The Algemeiner van 18 februari 2015

Een gedachte over “Vooravond van synagogeaanval in Kopenhagen: Imam zet aan tot Jodenmoord +video

  1. MAAR OOK DIT…gelezen in Washington post van vandaag:

    Islam is about protecting our brothers and sisters, regardless of which religion they belong to. Islam is about rising above hate and never sinking to the same level as the haters. Islam is about defending each other. Muslims want to show that we deeply deplore all types of hatred of Jews, and that we are there to support them. We will therefore create a human ring around the synagogue on Saturday 21 February. Encourage everyone to come!

    2015-02-19 6:55 GMT+01:00 “Vlaamse Vrienden van Israël – De enige Vlaamse

    Like

Reacties zijn gesloten.