België: Soldaten en politie kreunen onder het gewicht van extra-bewakingsopdrachten

deen-polDinsdag, 17 februari 2015. Deense politieagent houdt de wacht voor de doorzeefde ramen voor café Krudttønden in Kopenhagen. De 22-jarige Deense jihadist Omar Abdel Hamid El-Hussein schoot twee mensen dood waaronder een Joodse bewaker en verwondde nog eens vijf anderen vooraleer hij zelf werd uitgeschakeld [foto: The Times of Israel]

Militairen, politieagenten, veiligheidsagenten en privé bewakingsdiensten beleven barre tijden. Het dreigingsniveau in ons land staat nog steeds op niveau 3, wat de inzet van militairen toelaat. Zolang de dreiging niet afneemt, en dat lijkt integendeel nog steeds toe te nemen zoals de incidenen het afgelopen weekeinde in Kopenhagen nog aantoonden, kunnen de para’s en andere soldaten niet terug naar hun kazerne’s en kunnen de politiediensten hun gewone vertrouwde taken niet hervatten.

“De aanslagen van dit weekend in Kopenhagen waren, net als die van vorige maand in Parijs, gericht tegen de vrije pers, de Joodse gemeenschap en tegen de politiemensen die media en Joodse instellingen tegen jihadisten moesten beschermen. Ze maken deel uit van een huiveringwekkend patroon van terreur en intimidatie, dat in de eerste plaats gericht is tegen de Joodse gemeenschappen overal in Europa. Tegelijkertijd worden ook de kernwaarden van de Europese beschaving, verdraagzaamheid, vrijheid van expressie en gelijke behandeling, onder vuur genomen.” schreef politiek commentator Hans Wessink gisteren in De Volkskrant.

Soldaten en politie doelwit van jihadisten
Bovendien weten we sinds de aanslagen van Mohamed Merah in maart 2012, dat niet enkel Joden en Joodse instellingen worden geviseerd, maar ook politie en soldaten zelf en expliciet een doelwit vormen, in een poging van de wereldwijde radicale Islam de democratische instellingen in de vrije wereld te ondermijnen.

Vooraleer Merah op 19 maart 2012 in Toulouse drie Joodse kinderen en een rabbijn doodschoot, had de jihadist op 11 maart eveneens in Toulouse een Franse (moslim) para-commando gedood en op 15 maart twee geüniformeerde soldaten geëxecuteerd en een derde zwaar verwond in een shoppingcentrum in Montauban.

In Groot-Brittannië werd in Woolwich op 22 mei 2013 de Britse soldaat Lee Rigby met voorbedachte rade aangevallen en afgemaakt door de Britse jihadisten Michael Adebolajo en Michael Adebowale.

Charlie_HebdoPlaatje hierboven: Parijs, 7 januari 2015. Op hun vlucht executeerden de jihadi’s en gebroeders Kouachi koudweg de toegesnelde politieagent Ahmed Merabet, toevallig eveneens een moslim.

En ook tijdens de aanslagen van 7 to 9 januari 2015 in Parijs, waren de twee bewakers van Charlie Hebdo de eerste slachtoffers van de jihadisten gebroeders Kouachi en werden op straat nog eens twee Franse politieagenten koelbloedig geëxecuteerd, waaronder de vrouwelijke agente de 27-jarige Clarissa Jean-Philippe die wat verderop gewoon het verkeer stond te regelen.

En zo zijn er nog talrijke voorbeelden in Europa waarbij soldaten en politie expliciet het doelwit waren voor jihadisten van Al Qaeda, Islamitische Staat net zoals ook in het Palestijns/Israëlisch conflict door Hamas en Co expliciet wordt opgeroepen om Israëlische soldaten te ontvoeren en/of te vermoorden.

Terreurdreiging neemt nog steeds toe
Sinds de terreuraanslag op het Joods Museum van Brussel van 24 mei 2014 waarbij vier mensen werden geëxecuteerd door de Franse jihadist van Islamitische Staat (IS/ISIS) Mehdi Nemmouche, verkeren de Belgische politiediensten in hoogste staat van paraatheid.

koffiekoekKoffiekoeken houden geen kogels tegen. Antwerpen, mei 2014. Joodse kinderen delen koffiekoeken uit aan politieagenten uit waardering voor hun extra inzet

De anti-Jihad actie van de Belgische contra-terreurdivisie in Verviers, België, donderdagavond 15 januari 2015, bewees meteen dat het de Jihad menens is met ons land. Tijdens die actie werden twee jihadisten gedood en een derde zwaar gewond. De volgende dag vrijdag sloten vrijdag de meeste Joodse scholen in Antwerpen hun deuren uit angst voor jihadistische represailles.

De twee gedode jihadisten Redwane Hajaoui en Tarik Jadaoun, die eerder hadden gevochten in Suyrië aan de zijde van Islamitische Staat, “planden expliciet om politieagenten te doden in volle straat,” maakten de Belgische inlichtingendiensten nadien bekend. Agenten bleken hun eerste en expliciete doelwit te zijn.

Naar aanleiding van de veroordeling van jihadistenronselaar Fouad Belkacem van Sharia4Belgium, werd België andermaal bedreigd door Islamitische Staat bij monde van IS-leider Abdullah al-Britani, die in wel zeer straffe bewoordigen, op 12 februari 2015 dreigde:

“België heeft nog maar eens bewezen dat het een doel wil zijn voor onze heilige oorlog. Laat Abu Imran vrij of we zullen de grond onder jullie voeten laten daveren. Onze broeders staan klaar om toe te slaan. Jullie natie zal geen rust en vrede meer kennen, zelfs niet meer in jullie eigen huizen. De Belgische regering moet Abu Imran vrijlaten.”

Soldaten en politieagenten worden (het) moe
“Niet enkel politici bakkeleien over de inzet van para’s in de straten,” schreef Het Nieuwsblad op 3 februari 2015, “Ook tussen militairen en agenten botert het niet meer, maar dan wel om financiële redenen. Militairen merken wrang op dat agenten voor dezelfde, risicovolle taak fors beter worden betaald, terwijl agenten vrezen dat de para’s op termijn hun profijtelijke avond- en weekendpremies inpikken.”

Een bericht van VRT-Teletekst van 18 februari 2015:

“De verhoogde terreurdreiging die nu al een maand van kracht is in ons land, laat zich voelen bij de politiediensten. De agenten raken fysiek en mentaal uitgeput door de extra opdrachten, schrijven de kranten van Sudpresse.

Vincent HoussinDat kan gevolgen hebben voor de alertheid, waarschuwen de politievakbonden. “We pleiten niet voor een verslapping van het dreigingsniveau”, verduidelijkt Vincent Houssin van VSOA (plaatje rechts). “Maar het wordt wel tijd dat de politieke overheden zich beraden over het personeelstekort.” Volgens de vakbonden zijn er nu zo’n 3.000 personeelsleden te weinig.”

Het debat over de bewaking van Joodse doelwitten in Antwerpen loopt nog steeds verder. Volgens burgemeester Bart De Wever word het aantal te bewaken ‘doelwitten’ geraamd op 98 plaatsen verspreid over de halve stad. Een ondoenlijke opdracht. Desondanks houden ook vandaag nog steeds Belgische paracommando’s een oogje in het zeil in de Sinjorenstad, extra ‘beveiliging’ door het Leger waarvan iedereen beseft dat die eerder symbolisch is, bedoeld om de angst bij de Joodse bevolking wat te temperen.

Een afdoende beveiliging is over langere termijn nagenoeg onmogelijk en ook vrijwel onbetaalbaar. De kosten voor die extra bewaking blijven de pan uit swingen. Volgens minister Jambon (N-Va) werden de variabele kosten voor de eerste twee weken van inzet van militairen (periode 17 tot 30 januari) geraamd op 634.885 euro. “Daarvan gaat 515.905 euro naar personeel en 118.940 euro naar werking, dus de inzet van middelen en materieel,” aldus de minister.

Ca. 315.000 euro per week uitgeven aan extra bewaking die verre van toereikend is, vormt een zware belasting voor alle burgers en bovendien een levensbedreigende taak voor de politie en soldaten van ons land.

door Brabosh.com