UNESCO wil reeks antisemitische posters opnemen in Palestijns nationaal cultureel erfgoed

posters3

Screenshot van enkele van de posters van een reeks van 1600 die UNESCO wil toevoegen aan het Palestijnse nationale culturele erfgoed.

Een controversiële reeks posters met Palestina als thema zal wellicht door UNESCO niet worden opgenomen in het Palestijnse register van nationaal cultureel erfgoed. Tenminste toch niet als het afhangt van de directeur van deze nevenorganisatie van de Verenigde Naties Irina Bokova. In een telefonisch interview met The Times of Israel zei Bokovo op maandag 9 februari 2915: “Ik denk dat dit verkeerd is en UNESCO zou dit niet mogen steunen.

poster02Eén van de 1600 genomineerde posters, deze van de PLO uit ca. 1982: ‘Er is geen Israël – er is enkel Palestina“

Aanvankelijk in augustus 2014 had de voltallige Raad van Bestuur van UNESCO de opname van deze reeks van 1600 posters unaniem goedgekeurd. Echter, directeur Irina Bokova, verbaasd dat niemand protesteerde, besloot zelf in actie te komen en zei dat de posters “volkomen onaanvaardbaar zijn” en “in strijd zijn tegen de waarden van UNESCO.”

“UNESCO zou zichzelf niet mogen associeren met dergelijke documenten die bulken van haat en antisemitische percepties,” voegde zij eraan toe verwijzend naar het feit dat “sommigen van deze posters openlijk het geweld en het terrorisme verheerlijken.”

Hoewel technisch gezien de acceptatie van de reeks posters door de Raad van Bestuur nog niet werd verworpen, beloofde Irina Bukova dat zij desnoods haar vetorecht zou inzetten, zelfs na een eventuele herziening van de reeks omdat zij niet enkel bepaalde posters verwerpt maar de hele ‘benadering’ van de collectie.

Wie de bewuste collectie van 1600 Palestijnse posters bekijkt, ziet meteen waarover het gaat. Die zogeheten Palestijnse cultuur draait letterlijk om het promoten van geweld en terreur jegens Israël. Posters van de éénstaatoplossing van de PLO (slechts één staat Palestina, niet naast maar in de plaats van Israël), de verheerlijking van het gewapend ‘verzet’, lees terreur, intifada 1 en 2, de voorstelling van Israëlische soldaten als nazi’s, Davidsterren in bloed gedrenkt, verheerlijking van ‘martelaren’ zoals bv. Dalal Mughrabi, ‘heldin’ van de Coastal Massacre van 11 maart 1978 die de dood van 37 burgers op haar geweten heeft waaronder 12 kinderen. En zoveel meer.

UNESCO op voet van oorlog met VS en Israël
De onenigheid binnen de Raad van Bestuur van UNESCO illustreert andermaal op pijnlijke wijze hoe deze wereldorganisatie de Joodse Staat behandelt met twee maten en gewichten. Net zoals vele andere nevenorganisaties van de Verenigde Naties (o.a. de UNRWA) worden deze zusterorganisaties ingezet ter demonisering en delegitimisering van Israël.

dalalposter2Genomineerde poster, PLO 1978: Terroriste Dalal Mughrabi (rechtsonder) en ‘vrienden’.

De hele hetze tussen enerzijds de VS en Israël en anderzijds UNESCO dateert reeds van 31 oktober 2011 toen UNESCO ‘Palestina’ verwelkomde als 195ste lidstaat van de culturele organisatie van de Verenigde Naties die waakt over het werelderfgoed.

Dit leidde vrijwel meteen tot een financiële boycot van UNESCO door de Verenigde Staten en Israël waardoor de organisatie sindsdien in acute geldnood verkeert. UNESCO verloor door al deze kwakkels naar schatting 80 miljoen dollar jaarlijks aan Amerikaanse donaties als gevolg van de toelating van de Palestijnen tot de UNESCO.

Maar UNESCO ging onverstoord in dezelfde teneur verder. Hoewel de Palestijnen niet eens een staat hebben en de grenzen daarvan ook nooit werden vastgelegd en het zogeheten ‘Palestijnse volk’ een uitvinding is sinds de Zesdaags Oorlog van 1967.

In werkelijkheid bestaat het overgrote deel van het Palestijnse ‘volk’ uit nakomelingen van Arabische migranten afkomstig uit de Arabische buurlanden die tijdens de heropbouw van Israël die een aanvang nam eind 19de eeuw door de eerste Zionisten en Pioneers, afzakten naar het toekomstigde Israël, aangetrokken door de welvaart en arbeid die door de Joden werd gegenereert.

poster04Genomineerde poster, PLO 1979: De Iraanse Ayatollah Khomeini en PLO-leider Yasser Arafat: ‘De overwinning [op Israël] is nabij!’

Hoe dan ook wordt dit ‘volk’ blijkbaar toch een cultuur toegedicht, zij het dan gestolen cultuur en bovenal conform de islamitische doctrine die gebied dat alles wat veroverd meteen moet geïslamiseerd worden en de sporen van de vorige eigenaar moeten worden uitgewist.

Vermits dit Palestijnse volk ook geen bewezen register van werkelijk historisch erfgoed kan voorleggen, werd met de hulp van UNESCO het erfgoed van de Palestijnen uitgevonden, meer bepaald Joods erfgoed werd gejat en hernoemd, uiteraard in een poging om de Joodse indentiteit in het gebied volledig uit te wissen.

Zo heeft een paar jaar geleden de UNESCO besloten om de Palestijnen illegaal wat erfgoed te doneren door bv. het graf van Rachel en de Grot van de Patriarchen in Hebron (Grot van Machpela) om te toveren tot Islamitische heiligdommen. De UNESCO eiste dat de Machpela voortaan de Ibrahimi Moskee wordt genoemd.

De leugen gestand deed de moslimwereld er nog een schep bovenop en verklaarde schaamteloos dat het Graf van de Aartsvaders een 1000 jaar oude moskee is. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan beweerde zelfs dat het graf van de Aartsvaders en het Graf van Rachel “nooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar islamitische.”

door Brabosh.com

Voorbeeld van hoe Palestijnen omgaan met het werelderfgoed: Nabloes, september 2000, de Eerste Intifada breekt los en de Palestijnen verwoesten de Graftombe van de Joodse aartsvader Jozef. Hoewel de Palestijnen dezelfde Tombe claimen als hún erfgoed, wordt de Tombe toch ontheiligd en afgebrand om zich te wreken op de Joden van Israël omdat zij dit vereren als een Joods heiligdom.