Harde kritiek van Antwerps Joods Forum in Jeruzalem op aliyahbeleid van Netanjahoe

eu-jodenEuropese Unie Joden betogen tegen Israël’s religieus beleid [foto bron: EPA]

De liefde tussen het Joodse leiderschap in Antwerpen en het regeringsbeleid van premier Benjamin Netanjahoe is nooit bijster groot geweest. Sommigen zouden het een progressieve invalshoek willen noemen, maar één ding staat vast in Antwerpen: wie het waagt zich positief uit te spreken omtrent ‘Bibi’ Netanjahoe of Avigdor Lieberman of Naftali Bennett, die heeft het voorgoed verkorven.

Daar kan ondergetekende van meespreken. Who cares? Daar waar de Vlaamse Vrienden van Israël continu 100% loyaal blijven aan Israël met inbegrip van om het even wie eraan de macht is in Israël (dat zijn onze zakens toch niet?!!), is dat wat het Forum betreft allerminst het geval. Getuige het volgende incident dat zich elf dagen geleden afspeelde in Jeruzalem.

Op 13 januari 2015 woonde een delegatie van het Antwerpse Forum der Joodse Organisaties de begrafenis bij van de vier slachtoffers van de aanslag van vrijdag 9 januari 2015 in de kosjere supermarkt Hyper Cacher te Parijs. De erevoorzitters van het Forum, Eli Ringer en Kouky Frohmann brachten de rouwbetuigingen over namens de Belgische Joodse gemeenschap. Het Forum groepeert zoals bekend een 12-tal Joodse organisaties in en om Antwerpen.

Volgens een bericht van het Forum werd na de plechtigheid de Belgische delegatie ontvangen in de Knesset voor een onderhoud met Yuli Edelstein, voorzitter van de Knesset. Nadien hadden ze eveneens een onderhoud met Dr. Eran Lerman, Nationaal afgevaardigde van de Veiligheidsraad en Internationale Zaken in Israël en Minister Zeev Elkin, afgevaardigde van Buitenlandse Zaken en het Defensiecomité van de Knesset.

Eli RingerEli Ringer, erevoorzitter van het Antwerpse Forum zei tegen de Israëlische officiële vertegenwoordigers dat hij van mening is dat de verklaringen aangaande Frankrijk “gevaarlijk zijn voor de Joden” alsmede de oproep van premier Netanjahoe om massaal naar Israël te immigreren “negatieve percussies kan hebben voor de Joodse gemeenschappen [in de Diaspora].”

Sprekend met The Jerusalem Post vanop de begraafplaats in Jeruzalem na de begrafenis van Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada en Yoav Hattab, zei Eli Ringer dat hij verklaringen vreesde die Joden waarschuwen om de Diaspora te verlaten, “islamitische extremisten denkbaar kunnen verstouten en zelfs tot verder geweld zouden leiden.”

“Wij zijn uiteraard Israël’s solidariteit met al de Joodse gemeenschappen over de hele wereld erg dankbaar,” zei hij . “Maar ik denk dat het meer efficient zou zijn als zij hun boodschap anders zouden formuleren.” Ringer zei dat hij geloofde dat “het erg belangrijk is dat elke Jood aliyah zou maken,” maar dat hij dacht dat “dergelijke verklaringen de indruk zouden kunnen wekken dat aanslagen de Joden wegjagen en dat diegenen die zich engageren in het geweld zullen zeggen ‘prachtig, prima, we hebben gewonnen’ en hun inspanningen zullen verdubbelen. Zeggen ‘u bent in gevaar,’ is een foute boodschap,” zei hij.

Ringer stelde voor om een pan-Europese Joodse organisatie op te richten, gescheiden van de dagdagelijkse communautaire politiek, die zich uitsluitend tot het antisemitisme zou richten, die zou uitleggen dat de enige hoop voor Joodse veiligheid in eenheid zou liggen.

LBCA02Wel een beetje vreemd want een verwante organisatie met dat doel bestaat reeds in België. Joël Rubinfeld, voormalig voorzitter van het CCOJB en lid en vice-voorzitter van het Europese Joodse Parlement (EJP) richtte een jaar geleden de Ligue Belge contre l’Antisémitisme (LBCA) op. Echter Antwerpen liet het afweten en negeerde straal het initiatief.

De eenheid waartoe Eli Ringer opriep in Jeruzalem moet blijkbaar een poging zijn om het feit te maskeren dat in België de Joden van Brussel, Wallonië en Vlaanderen onderling dermate verdeeld zijn dat ze niet eens samen door dezelfde deur raken, ondanks herhaalde pogingen om de plooien glad te strijken na opeenvolgende meningsverschillen. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Het Joodse gezegde “Twee Joden, drie meningen” kan mijns inziens beter vervangen worden door dat andere gezegde “Als twee honden vechten om een been, is een derde ermee heen.” En wie is hier die ‘derde’ of zijn die derden? Dat zijn de doorwinterde Israëlbashers en antisemieten met in hun zog de jihadi’s van ‘Palestina’ en in de rest van de wereld.

Tot slot herhaalde in Jeruzalem Eli Ringer – en terecht! – de “teleurstelling die veel Joden op het continent voelden toen het Europees Parlement er niet in slaagde om een task force omtrent antisemitisme op te richten, ondanks de aanvankelijke steun van een aanzienlijk aantal juristen. Dit toonde een gebrek aan begrip voor de ernst van de kwestie van het antisemitisme, zeiden vele Joodse leiders op dat ogenblik. Terwijl de veiligheid kan worden verhoogd, zeiden de Europeanen dat ze nog steeds niet het belang begrijpen van het hoofd te bieden aan de dreiging van de radicale Islam als een ideologie.”

door Brabosh.com

Advertenties

Immigratie van Belgische Joden naar Israël trekt zich andermaal op gang

poster Red Star LineHet passagiersschip het stoomschip de SS Belgenland (gebouwd in 1878) van The Red Star Line ligt aangemeerd klaar om uit te varen naar de Verenigde Staten met duizenden Europese Joden aan boord. Tussen 1895 en 1903 maakte het beroemde schip talloze overtochten van Liverpool naar Philadelphia. In 1905 werd het schip verkocht aan Italië en hernoemd als SS Venere [poster van het museum The Red Star Line]

Met de toename van het antisemitisme overwegen rechtevenredig honderden Belgische Joden om te immigreren, met als uiteindelijke bestemming voornamelijk naar de Joodse staat Israël. Volgens de laatste berichten van het Joodse Agentschap zijn over de eerste negen maanden van 2014 181 Belgische Joden naar Israël verhuisd vergeleken met 172 over heel 2013.

antwerp-soldatenAntwerpen, 18 januari 2015. Para-commando’s van het Belgisch leger bewaken Joodse instellingen (foto bron: Joods Actueel)

In 2010 was er een toename met 63 procent in het aantal Belgische Joden die alliya maakten naar Israël. Over heel 2010 maakten ca. 250 Joden de grote stap naar Israël, vergeleken met 152 in 2009.

Uiteraard lijken dit geen spectaculaire cijfers maar vergeleken met slechts een 30.400 Belgische Joden [cijfers 2009 Jewish Agency-Israël] is elke honderd Joodse immigranten wel een stevige hap en ca. 1000 Belgische Joodse immigranten tijdens de afgelopen vijf jaren is dat nog meer.

Volgens het Israëlisch dagblad Haaretz, vertelde een verantwoordelijke van het Joodse Agentschap: “Joden in België voelen zich dezer dagen minder veilig dan voordien, wat misschien kan verklaren waarom deze dagen zoveel meer verzoeken zijn omtrent de mogelijkheid tot immigratie.”

Vanzelfsprekend liggen recente aanslagen nog vers in het geheugen zoals bv. de aanslag in mei 2014 in het Joods Museum te Brussel waarbij vier doden vielen. Meer recent een incident in Antwerpen, toen op 15 november 2014 een orthodoxe Joodse man ‘Joshua’ met een mes werd aangevallen maar gelukkig overleefde. De dader van die aanslag wordt nog steeds naarstig opgespoord.

Ariel Kandel (plaatje rechts), directeur van het Joodse Agentschap voor Israël’s operaties in Frankrijk en verantwoordelijk voor de Frans sprekende landen en gebieden zoals ook de Belgische Gewesten van Wallonië en Brussel, vertelde in november 2014:

Arie Kandel“Anderhalve maand geleden brachten we een gezamenlijke delegatie van vertegenwoordigers van het Joodse Agentschap en Israël’s ministerie voor Absorptie van Immigranten naar België en Noord-Frankrijk om eerlijke informatie te verstrekken over aliyah.

In het verleden, toen we dergelijke samekomsten hielden kwamen er telkens slechts een paar dozijn mensen opdagen. Dit keer waren het er honderden. We kennen de cijfers van de immigratie zelf nog niet, maar als mensen belangstelling beginnen te vertonen zullen we deze zomer (2015) een merkbare verandering kunnen vaststellen.”

Van een voormalige Franse gezant te zijn voor Israël, keerde Kandel terug naar Israël in de hoop de beveiliging binnen Joodse instellingen te helpen herstellen en verbeteren. Hij vertelde: “Frankrijk is werkelijk het eerste voorbeeld dat we hadden van een westers land waarin de situatie voor de Joodse Gemeenschap snel begon te veranderen. Dus toen ook in België de dingen begonnen te wijzigen wisten we onmiddellijk wat er moest gebeuren. Met name ervoor te zorgen dat de veiligheid van de Joodse Gemeenschap onze topprioriteit is.”

Volgens cijfers van het Joodse Agentschap telden in 2009 de toenmalige 27 lidstaten van de Europese Unie 1.122.900 Joden waarvan de grootste gemeenschappen woonden in Frankrijk (485.000), Groot-Brittannië (293.000) en Duitsland (120.000). België en Nederland hebben relatief kleine Joodse gemeenschappen respectievelijk 30.400 Belgische Joden waarvan ongeveer de helft, overwegend orthodoxe Joden, in Antwerpen woont en ca. 30.000 in Nederland.

Volgens statistieken van het Israëlische onderzoeksbureau CBS van januari 2014 maakten in 2012 18.900 Joden (vanuit de hele wereld) aliyah naar Israël dat over 2013 lichtjes toenam tot 19.200. Over 2014 is dat cijfer plots opgelopen tot 26.500. Dit zijn uiteraard allemaal cijfers omtrent Joodse immigratie naar Israël. Voor immigratie van Joden naar andere landen zijn er geen betrouwbare gegevens voorhanden.

De aliyah stijgt het snelst in Frankrijk van 1.917 in 2012 tot 3.289 in 2013. Van januari tot mei 2014, zijn in het totaal 2.254 Franse Joden naar Israël geimmigreerd, een flinke stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toen 580 Franse Joden de overtocht maakten. Voor het hele jaar 2014 zou dat cijfer intussen zijn opgelopen tot ca. 7000. Voor dit jaar (2015) rekent men in Frankrijk op een 10.000 nieuwe Frans-Joodse immigranten volgens Natan Sharansky, de voorzitter van het Joodse Agentschap.

Antwerpen, een wandeling door het Joodse district. Korte filmische impressie met foto’s van Gina Van Hoof, gepubliceerd op 23 maart 2014. Tevens een bezoek aan het museum van The Red Star Line, toen een eeuw geleden tussen 1871 en 1935 ruim twee miljoen mensen waaronder een 500.000 Europese Joden via deze scheepvaartlijn hun heimat verlieten en naar voornamelijk de Verenigde Staten vertrokken via vaste scheepvaartrajecten de lijn Antwerpen-New York; Antwerpen-Canada en Antwerpen-Cuba-Mexico.

door Brabosh.com

Gerelateerd op Vlaamse Vrienden van Israël:

  • “Israël als een Joodse Staat en de Wet op de Terugkeer” van 2 juli 2009 [lezen]
  • “Joodse migranten o.a. afkomstig uit België worden nieuwe Israëliërs” + video van 26 oktober 2011 [lezen]
  • “Aantal Joden dat België verlaat en naar Israël trekt dramatisch toegenomen” van 2 januari 2011 [lezen]
  • “Aantal Joden die wegvluchten uit België dit jaar verdubbeld” van 14 december 2010 [lezen]

Nederlands ex-minister LPF: ‘Joden moeten weg uit Israël’; weg naar waar?

uitwijzing‘Ausweisung aller Juden’; Duitse (Pruisische) antisemitische cartoon uit 1880 [bron]
Die Zukunft. Nach Palästina!” (‘De toekomst: naar Palestina!’)

“Toen mijn grootvader in 1935 Europa verliet, stond er overal op de muren gekalkt: ‘Joden, ga naar Palestina!’ En tegenwoordig als ik Europa bezoek staat er op diezelfde muren van toen: ‘Joden, ga weg uit Palestina!’ Wat zijn die Europeanen toch kort van geheugen!” [Wenen, 24 mei 1932; nazi’s roepen “Joden, ga naar Palestina!”]

De Nederlandse oud-minister voor Economische Zaken Herman Heinsbroek heeft een plan waarvan hij denkt dat dit de wereld zal redden van de ‘Joodse plaag’ die het Midden-Oosten al decennialang in de greep houdt en dat zijn ‘plan’ uiteindelijk kan leiden tot algemene rust en vrede in de wereld. In de online editie van Quote zei Heinsbroek er dit over:

herman“Het is een historische fout geweest de Joden een eigen staat te geven midden tussen de Islam, want sindsdien zie je alleen maar oorlog. Je ziet het antisemitisme ook weer oplaaien. Mijn idee: geef de Joden ergens in de VS een eigen staat en 25 jaar om hun oude land over te dragen. Je hebt in de loop der eeuwen vaker volkeren gezien die ergens niet konden aarden omdat ze teveel vijandigheid tegenover zich hadden. Dan verhuisden ze.”

Helemaal komisch wordt het wanneer hij als extra voorwaarde stelt dat de Joden onbelemmerd toegang zouden behouden tot hun heilige plaatsen in wat door het Westen smalend ‘Oost’ Jeruzalem wordt genoemd. Met het moslimcomplex op de Tempelberg dat sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 op toverslag tot de 3de heiligste plaats in de Islam werd gekatapulteerd, vrees ik dat ook dat een eeuwig ‘wereldprobleem’ zal blijven.

De 64-jarige Heinsbroek zetelde in het najaar van 2002 korte tijd in de regering Balkenende I als minister van Economische Zaken voor de LPF (Lijst Pim Fortuyn). Na amper drie maanden in functie gaf Heinsbroek er de brui aan en vervolgde zijn eigen politieke weg.

Na de moord op de Nederlandse zakenman Pim Fortuyn in mei 2002 was diens partij LPF als een komeet aan het Nederlandse politieke firmanent verschenen, maar dat succes duurde niet lang. Toen Geert Wilders in 2006 de Partij voor de Vrijheid (PVV) oprichtte was het definitief over and out voor de LPF.

Geen toekomst in Nederland
Overigens is Heinsbroek niet de eerste Nederlandse politicus die dergelijke onzin uitkraamde. Oud-eurocommissaris Frits Bolkestein, een boegbeeld van de Nederlandse liberale partij VVD, zei op 6 december 2010 in een interview met dagblad De Pers dat er “voor ‘bewuste’ Joden geen toekomst meer is in Nederland.” Met ‘bewuste’ Joden bedoelde hij de Joden die als zodanig herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de orthodoxe Joden.

einde-vanDeze ‘bewuste’ Jood van Neturei Karta heeft ook een plan:

Bolkestein voorspelde voor hen geen rooskleurige toekomst in Nederland ”vanwege het antisemitisme onder vooral Marokkaanse Nederlanders, die in aantal blijven toenemen”. Hij meende dat deze groep Joden hun kinderen moet aanraden om te emigreren naar Amerika of Israël, omdat hij weinig vertrouwen had in de toenmalige plannen van het Nederlands kabinet om het antisemitisme te bestrijden. Dat was dus meer dan vier jaar geleden…

De internationaal bekende Nederlandse schrijver Leon de Winter merkte naar aanleiding van een bezoek aan het voormalige doorgangskamp Westerbork op dat:

“[..] degenen die vandaag over de Nederlandse Joden spreken een gevoel voor ironie moeten hebben. Hoeveel Joden in Amsterdam worden er nog steeds als Joden ‘herkend’? Een paar honderd? De Joden die ik ken zijn niet opzichtig, maar gedisciplineerd. De meeste Joden hebben al jaren een geheime ingepakte koffer klaarstaan.”

Twitterbericht op de Facebookpagina van de Gazet van Antwerpen:
antisem14

‘Go back to Auschwitz’
In mei 2010 maande de Palestijnse Autoriteit via haar officiële omroep PA-TV de Israëliërs aan om ‘terug te keren’ naar Europa en Ethiopië, zodat de Arabieren van de Palestijnse Autoriteit kunnen ‘terugkeren’ naar Israëlische steden zoals Akko (Acre), Haifa en Jeruzalem. De Israëliërs moesten maar terug naar hun ‘oorspronkelijke thuisland’ trekken en daarbij werden Oekraïne, Polen, Duitsland, Rusland en Ethiopië genoemd als mogelijke opties.

Hij maakte echter geen melding van de vele landen in de Arabische wereld van waaruit Joden naar Israël gevlucht, zoals Syrië, Egypte of Irak waaruit tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949 ongeveer 850.000 Arabische Joden werden verdreven en ca. 600.000 van hen werden opgevangen door Israël.

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad opperde een paar jaar geleden dat de Joden ergens in Noord-Amerika (Canada) of in Duitsland moeten worden gehuisvest. Ook mogen ze daar een eigen staat hebben. In een brief aan bondskanselier Angela Merkel vroeg de Iraanse president de Duitse leider “om een einde te maken aan de demonisering van het Duitse volk vanwege het ‘holocaust-sprookje’”.

Ook in 2010 slaagde Helen Thomas erin om bovenaan de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum te prijken als meest antisemitische uitspraak van dat jaar. “Joden moeten als de bliksem Palestina verlaten. Ze moeten terug naar huis, naar Polen, Duitsland, Amerika of eender waar,zei ze in mei 2010. “Het Congres, het Witte Huis, Hollywood en Wall Street zijn in handen van de zionisten. Ze laten het niet alleen bij praatjes,” aldus Helen Thomas, voormalig UPI Witte Huis-correspondente in december 2010.

holo5b‘Gematigde’ islamiste heeft ook een plan, zij het niet zo origineel:

Dus ja, dan maar niet naar Israël en ook niet naar Europa en allerminst naar Frankrijk, het tegenwoordige paradijs voor jihadisten aller landen. Naar waar dan wel? Naar de planeet mars dan maar?

De ‘vredesactivisten’ van de Mavi Marmara, die op 31 mei 2010 met een door de Turken gesponsorde mini flottielje de legale Israëlische blokkade rond Gaza trachten te doorbreken, hadden net zoals Herman Heinsbroek ook een ‘plan’ om wereldvrede te bereiken.

Helaas voor hen werden ze voortijdig afgestopt door de Israëlische marine. Toen ze tijdens hun nachtelijke raid op de Israëlische kust herhaaldelijk werden verzocht af te zien van hun aanval en om te keren, beantwoordden zij de oproep van het IDF, met uitdrukkingen zoals: “Shut the f**k up” en vooral “Go back to Auschwitz”. De toevoeging “We’re helping Arabs go against the US; don’t forget 9/11, guys,” vonden zelfs de Amerikanen niet meer leuk.

Geef toe, ‘Go back to Auschwitz‘, het nazi vernietigingskamp in het Oosten waar tussen 1,1 à 1,8 miljoen Joden aan de lopende band werden vergast en verbrand, da’s tenminste duidelijke taal. Als “uiteindelijke bestemming” om naar terug te keren, dat plan tot de ‘Endlösung van de Joodse kwestie’ dàt begrijpt iedereen… 😦

Epiloog
Het ongelooflijke is gebeurd: de Joden verlaten Israël! Een massieve Exodus trekt zich op gang. Tientallen raketten volgeladen met het Joodse Volk van Israël, vertrekken vanaf de aarde naar de ruimte. Daar stappen ze over in reusachtige ruimteschepen en zetten koers naar een tot dan toe onbekende planeet “Eden 1” genoemd, die een tijd geleden door het Israëlische ISA (Israel Space Agency) werd ontdekt: “Operation Gaza Breakup”

door Brabosh.com