Charlie Hebdo: De voortdurende botsing der beschavingen – Islam vs. het Westen

no-democracy

Het zou een grote vergissing om de terreuraanslagen in Parijs te beschouwen als een aanval op de vrijheid van de pers. Een dergelijke verklaring zet het bloedbad in de Franse hoofdstad op eenzelfde lijn als de aanslagen tegen journalisten door leden van een Colombiaans drugskartel of de Tsjetsjeense maffia.

Dat is niet het geval. Het doel van de aanslag op het kantoor van satirische weekblad Charlie Hebdo was niet om de redacteuren van het blad af te schrikken, zodat ze niet meer een cartoon of iets anders zouden publiceren. Het doel was om aan te tonen en te bewijzen wie de straat en het bewustzijn van de Franse Republiek controleert: Het westerse liberalisme of de fanatieke Islam.

Dit is een botsing van beschavingen, geen intimidatie campagne van een of andere gangsterbende. Velen in Europa vinden het moeilijk om dit perspectief te accepteren, laat staan ermee in te stemmen. In zoverre zij erin betrokken zijn, heeft de islamitische terreur in het continent geen opperste doel afgezien van enkel het zaaien van terreur.

En het is niet zo ingewikkeld om diegenen om te kopen die geen ideologische verzuchtingen hebben met economische bedoelingen: We zullen een paar woningblokken renoveren, wat voetpaden herstellen, enkele kleuterscholen openen – en voila! Daar gaat de terreur, hand-in-hand met de bedreiging van vrijheid van de pers. Best wel handig.

Het is niet weggegaan, en het zal ook niet weggaan. Om de islamitische terreur in Europa te verslaan, is het niet voldoende om te investeren in de veiligheids- en inlichtingendiensten en politie officieren te trainen zodat ze tenminste toch weten hoe ze moeten schieten. Het moet worden aangepakt met een duidelijk alternatief: het ethische liberale systeem, dat bereid is om met alle macht te vechten voor zijn toekomst, niet op te geven en niet te capituleren.

Het klinkt alleen eenvoudig. De westerse populaire cultuur is vandaag gevuld met halve waarheden, wazige feiten en een verkeerd gebruik van taal die politiek correct en objectief vals is. De volledige uitsluiting van het moslim-liberale conflict van het populaire discours in Europa leidt uiteraard tot een krachtig verschijnen op andere plaatsen en in verschillende gedaantes.

Wanneer de elite schaamteloos liegt tegen haar burgers, zeggende dat “er hier geen probleem is met Islam”, is het enkel wat pekelen omtrent de uitbarsting en de versterking van de racistische, demagogische, neo-fascistische momenten, die de democratie in gevaar brengen.

De grote Winston Churchill heeft de gehele Britse natie gerecruteerd tot een oorlog van “bloed, zwoegen, tranen en zweet” tegen de nazi’s, een conflict tussen de machten over Europa’s grens in een compromisloze strijd die draaide over het karakter, waarden en de toekomst van het continent.

De huidige focus op bepaalde cartoons die werden gepubliceerd door het geviseerde weekblad, alsof die het bloedbad zou kunnen verklaren, is het toevluchtsoord van mensen die weigeren om hun ogen te openen. Zij geloven dat ze beter af zijn als ze de werkelijkheid niet zien, in de zin van “als ik het kwaad niet zie, zal het misschien wel uit zichzelf verdwijnen.” Wie weet, maar de kans dat zoiets gebeurt is zowat nulkommanul.

De journalisten die afgelopen woensdag in Parijs zijn vermoord waren daarom geen slachtoffers van een strijd over de vrijheid van de pers. Ze waren het slachtoffer van een oorlog tussen het wereldbeeld van de radicale Islam en de kijk op de wereld van het westerse humanisme, een oorlog die zal doorgaan en nog uitbreiden en slachtoffers zal blijven eisen totdat die wordt gewonnen door één van beide kanten.

appeaser

door Sever Plocker

in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel in Ynet news van 9 januari 2015

met dank aan EIPA [The Europe Israel Press Association: Brussels] voor de hint

Advertenties

Abbas tegen Hamas: Heropbouw Gaza begint pas wanneer wij daar terug besturen

shuhadaIn Al Rimal, een wijk van Gaza Stad, ging op 22 juli 2014 de Shuhada al-Aqsa moskee tegen de vlakte nadat een Israëlische F-16 twee raketten afvuurde. Tijdens de 50-dagen durende oorlog van Hamas tegen Israël werden door de Israëlische Luchtmacht in Gaza 73 moskeeën vernietigd en 205 anderen beschadigd, althans volgens de info van Hamas, voor wat dat waard is.

“De Palestijnse eenheidsregering zal niet kunnen waken over de wederopbouw in Gaza zolang zij niet de volledige zeggenschap krijgt over de bestuurlijke en veiligheidsdiensten in de Strook, een eis die tot op heden wordt geblokkeerd door Hamas,” luidde aldus een regeringsverklaring van de PA deze week.

Volgend op een nogal vreemde bijeenkomst van de regering in Gaza op dinsdag, zei de regering van premier Rami Hamdallah op woensdag dat ambtenaren van de PA die hun posten dienden te verlaten als gevolg van de gewelddadige machtsovername van Hamas van de Gazastrook in juni 2007, hun posten moeten kunnen hervatten, een manoeuvre waardoor het personeel dat nadien door Hamas ter vervanging werd aangesteld, opzij zouden worden geschoven.

Hamdallah heeft compensatie toegezegd aan de door Hamas aangestelde functionarissen die dan eventueel hun baan zouden verliezen, door microfinanciering van kleine bedrijven en door donoren gesponsorde staatsleningen, bovenop de beloofde pensionerings pakketten. “Niemand zal worden geschaad en geen enkele overheidsambtenaar zal aan zijn lot worden overgelaten zonder de mogelijkheid om te beschikken over een redelijk inkomen,” zei hij zoals hij werd geciteerd door het officiële WAFA persagentschap.

Accountants van de Europese Unie  hadden in december 2013 opgeroepen tot de-financiering van duizenden PA werknemers,  die door de regering in Ramallah werden aangemaand om werkloos thuis te blijven zitten na de machtsovername door Hamas meer dan zeven jaar geleden, maar die desondanks toch hun salarissen kregen doorbetaald van de regering in Ramallah. Echter, in juni jongstleden blokkeerde Hamas de fysieke toegang tot de banken voor deze werkloze PA-werknemers waardoor zij sindsdien zonder inkomen zijn gevallen.

Kortom: de duizenden personeelsleden van de PA regering die zeven jaar geleden werkloos werden en al die tijd werden doorbetaald met gelden die afkomstig zijn van de westerse donorlanden [honderden miljoenen euros dus!], moeten weer aan de slag kunnen vindt de PA en bovendien moet de PA in Gaza de controle verwerven over de grensposten van Gaza met Israël en met Egypte. Hamas weigert dit alles, dus blokkeert de PA-regering in Ramallah op de West Bank de wederopbouw van Gaza.

’t Is maar dat u ook weet waarom er niet (of nauwelijks) gebouwd wordt in Gaza, tenministe niet bovengronds maar wél ondergronds aan de aanvalstunnels van Hamas en Islamitische Jihad ter voorbereiding van het volgende offensief tegen de Joodse staat. 😦

De regering heeft aangegeven dat het niet de wederopbouw in Gaza niet kan bevorderen zonder de volledige vertegenwoordiging te hebben aan de grensovergangen van de Gazastrook (met Israël en met Egypte), erop wijzend dat de internationale financiering is vastgelopen als gevolg van het aandringen van Hamas om die controle over de grensposten in eigen handen te houden. “Indien de regering zeggenschap krijgt over de grensovergangen, kan zij haar controle opleggen en haar verantwoordelijkheid opnemen voor de wederopbouw. Dit zou de donorlanden aanmoedigen om te voldoen aan hun [financiële] beloftes die zij hebben gemaakt tijdens de Conferentie van Caïro inzake de wederopbouw,” las de verklaring.

Hamas echter hechtte geen geloof aan de verklaring van de regering, bewerende dat de regering van nationale eenheid op de bijeenkomst had beloofd om al Gaza’s problemen op te lossen binnen de vier weken. Moussa Abu Marzouk, adjunct-hoofd van het poliburo van Hamas, publiceerde een protocol van zijn ontmoeting met Minister van Arbeid Mamoun Abu Shahla, volgens hetwelke premier Hamdallah zou beloofd hebben om het hangend dispuut tussen Hamas en Al-Fatah op te lossen “en werkzekerheid te bieden aan alle ambtenaren zonder uitzondering.”

“Er is geen enkele verrechtvaardiging voor het bestaan van de regering of van [Mahmoud] Abbas [als PA President] zolang zij met de voeten en gevoelens blijven rammelen van de mensen,” zei Salah Bardawil, een in Gaza wonende ambtenaar van Hamas op donderdag in het dagblad Al-Resalah en hij voegde eraan toe: “Hamas zal niet wachten op uw genade totdat u ervoor kiest om die te schenken. Als u hebt besloten om [aan de belangen van Gaza] te verzaken, dan zullen wij doen wat we kunnen om de naderende ramp te voorkomen, die u ons toewenst.”

rami-ismail

Premier van het eenheidskabinet Hamas/Fath Rami Hamdallah hier samen met de oud-premier van de PA en Gaza Hamasleider Ismail Haniyeh.

door Brabosh.com

naar een artikel van Elhanan Miller in The Times of Israel van 8 januari 2015

Israël-boycotbeweging BDS legt schuld voor Charlie Hebdo massacre bij Israël’s Mossad

greta-berlinGreta Berlin, boegbeeld van de BDS-beweging, hier sprekend op een betoging van de Turkse islamistische IHH beweging. De IHH verwierf in mei 2010 internationale bekendheid toen dozijnen IHH militanten deelnamen aan het Free Gaza Flotilla en met hun vlaggeschip de Mavi Marmara trachtte de zeeblokkade van Gaza te forceren waarbij negen van haar leden er het leven bij inschoten.

De harde antisemitische kern van de internationale boycot-Israël beweging BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) haastte zich gisteren om de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de Charlie Hebdo kantoren in Parijs bij Israël te leggen door een samenzwering te suggereren waarbij de Israëlische veiligheidsdienst de Mossad het voortouw zou hebben genomen. Je kan het zo gek niet bedenken als deze BDSS’rs.

Kern van deze nieuwe samenzweringstheorie is de link die de BDS-beweging legt tussen enerzijds de aanslag in Parijs en anderzijds de recente erkenning van Palestina door het Franse parlement en de wrevel dit dit heeft veroorzaakt bij het Israëlische kabinet. Israël zou dan bij wijze van vergelding de Mossad erop uit hebben gestuurd om een gemaskeerde operatie uit te voeren waarbij het zou lijken alsof moslim jihadisten de aanslag hebben uitgevoerd, in dit geval tegen de redactie van Charlie Hebdo.

Gekende activisten van de BDS beweging lanceerden gisteren via de sociale media de kersverse samenzweringstheorie. Greta Berlin, woordvoerster voor de Free Gaza Beweging, gekend van het debacle met de Mavi Marmara voor de kust van Gaza nu bijna vijf jaar geleden, schreef op Facebook:

“MOSSAD heeft zojuist de kantoren in Parijs Charlie Hebdo bestookt in een stuntelige valse vlag [operatie] ontworpen om het akkoord tussen Palestina en Frankrijk te beschadigen… Hier leeft de hoop dat de Franse politie in staat zal zijn om een goed uitgevoerde aanslag te onthullen gepleegd door een Israëlische inlichtingendienst en er niet vanuit zal gaan dat waarschijnlijk moslims Frankrijk hebben aangevallen terwijl Frankrijk toch hun vriend is.  Israël heeft Frankrijk gezegd dat als ze stemmen voor Palestina dit zware gevolgen zal hebben. Zelfs een kind van vier jaar kan zien wie verantwoordelijk is voor deze verschrikkelijke aanslag.”

[origineel: “MOSSAD just hit the Paris offices of Charlie Hebdo in a clumsy false flag designed to damage the accord between Palestine and France… Here’s hoping the French police will be able to tell a well executed hit by a well trained Israeli intelligence service and not assume the Muslims would be likely to attack France when France is their freind (sic.) Israel did tell France there would be grave consequences if they voted with Palestine. A four year old could see who is responsible for this terrible attack.”]

De collega van Greta Berlin, medeoprichtster van de Free Gaza Beweging Mary-Hughes Thompson, braakte gelijkaardige meningen uit en zond het volgende Twitterbericht in de eter:

“#Hebdo moorden onverdedigbaar. Kan’t niet laten om te denken aan #JSIL Mossad valse vlag [operatie]. Moordenaars spraken met perfecte Franse accenten. De tijd zal het vertellen.”

[origineel: “#Hebdo killings indefensible. Can’t help thinking #JSIL Mossad false flag though. Killers spoke with perfect French accents. Time will tell.”]

Zelfs de International Business Times, een meer mainstream publicatie, vroeg zich expliciet af (hoewel korte tijd later de uitspraak door een andere auteur van het blad werd verwijderd):

“Charlie Hebdo aanslag en Mossad connectie: Ventileert Israël haar woede voor de Franse erkenning van een Palestijnse Staat?”

[origineel: “Charlie Hebdo Attack and Mossad Link: Is Israel Venting Its Fury for France’s Recognition of a Palestinian State?”]

De uitdrukking “JSIL” die staat voor “Joodse Staat in de Levant”, is een denigrerende term voor  de Staat Israël die werd geïntroduceert door de Amerikaanse antisemitische propagandist Max Blumenthal, die zover ging om de Joodse staat te verglijken met de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS/ISIL). Een aantal personen die het gebruik door Mary-Hughes Thompson van de term ‘JSIL’ verwierpen alsmede de samenzweringstheorie van Greta Berlin omtrent de aanslag tegen Charlie Hebdo, kregen van haar een salvo aan scheldwoorden te verduren als reactie, met inbegrip van dingen zoals “Zionistische drek.”

De Free Gaza Beweging, die enthousiast de BDS-campagne steunt en het standpunt van Hamas deelt dat de Staat Israël moet geëlimineerd worden als een soevereine entiteit, heeft een aantal vocale anti-Zionisten in haar bestuur zoals James Abourezk, een voormalige senator uit Zuid Dakota; Noam Chomsky, de radicale academicus die actief Holocaust en andere genocide-ontkenners verdedigde; en barones Jenny Tonge, een lid van het Britse Hogerhuis berucht voor haar aanvallen op de Joodse gemeenschap van Groot-Brittannië omwille van hun pro-Israël oriëntatie.

De opmerkingen van Greta Berlin omtrent de Charlie Hebdo massacre zijn niet de eerste keer dat zij antisemitische complottheorieën heeft verspreid. In 2012, maakte ze zelfs een aantal Joodse anti-Zionisten boos door haar goedkeuring te geven aan een video van een groezelige antisemiet genoemd Eustace Mullins, die beschuldigend, in de woorden van Berlin’s tweet van dat moment, had verklaard dat “de Zionisten de concentratiekampen beheerden en de moord op miljoenen onschuldige Joden hadden helpen uitvoeren.”

Onder de verdedigers van Berlin’s uitspraken van dat ogenblik bevond zich ook Larry Derfner, een voormalige columnist aan The Jerusalem Post die tegenwoordig schrijft voor een anti-Zionistische publicatie in Israël genaamd “+972”. Derfner nam het op voor Berlin die toen als een “gekke Jodenhaatster” werd aangeduid door te pogen haar voor te stellen als een “verantwoordelijke, gematigde stem.”

In augustus 2012 beschuldigde Greta Berlin andermaal Israël voor een aanslag van islamistische terrorististen in de Egyptische Sinaï waarbij 16 Egyptische soldaten werden vermoord, benadrukkend dat deze wreedheid “werkt in het voordeel van Israël.”

Sinds de verschrikkelijke aanslagen van Al Qaeda van 11 september 2001 is het thema van clandestiene Israëlische betrokkenheid in terroristische aanslagen en uitspattingen extreem populair geworden binnen de politieke linkerzijde, evenals onder neo-nazi’s en groepen die ijveren voor Blanke Dominantie, evenals in islamistische organisaties en repressieve regimes in landen zoals Iran en Venezuela.

door Brabosh.com

in een vrije vertaling naar een artikel van Ben Cohen in The Algemeiner van 8 januari 2015