Recente studie antisemitisme: extreemrechts, -links en merendeel moslims haten Joden

antisemitism01

Nieuwe bevindingen van de Franse organisatie Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) die op 14 november 2014 werden gepubliceerd, bevestigen de snelle opkomst van het nieuwe antisemitisme die zich ongehinderd lijkt uit te zaaien in alle lagen van de bevolking.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op twee opiniepeilingen die werden uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Enquetes IFOP. Hoewel het hier om een Frans verslag gaat, is het een goede doorslag van wat ook in Nederland en België en elders in de Europese landen van de Unie aan de hand is.

fondapol2014De eerste peiling vond plaats op het internet van 26 tot en met 30 september 2014, met 1005 personen van 16 jaar en ouder, een representatieve doorsnede van de bevolking. De tweede werd op straat gehouden door rechtstreeks 575 personen te bevragen van 16 jaar en meer, die verklaarden te zijn geboren in een moslimgezin.

“Alles samen onthult dit een samenleving waarin antisemitische opinies een hoge intensiteit bereiken in een relatief klein universum, maar waarvan uitbreiding een redelijke veronderstelling is,” zegt politiek wetenschapper Dominique Reynie, directeur van Fondapol.

De resultaten van deze studie bevestigen de trends die zich in het eerste decennium van de 21ste eeuw voordoen: aanhangers van extreem-rechts, extreem-links en een aanzienlijk deel van de islamitische bevolking, zijn vandaag de grote gangmakers van de verspreiding van het antisemitisme in Frankrijk.

Islamitisch antisemitisme
De studie van de Fondapol waarschuwt voor het toenemend islamitisch antisemitisme: “Moslim respondenten hebben twee tot drie keer zoveel vooroordelen tegenover de Joden als het gemiddelde van al de andere [niet-moslim] bevraagden. De verhouding is merkelijk hoger dan de geïnterviewde zegt en vraagt van de religie een grotere inzet.

Dus, wanneer 19% van alle respondenten bijvoorbeeld het idee koesteren dat “Joden te veel macht hebben op het gebied van politiek”, ligt dit cijfer op 51% onder alle moslims, maar het is 37% onder degenen van “moslim oorsprong”, 49% onder de “gelovigen moslims” en 63% onder de “gelovigen en prakizerden Moslims”. Kortom: hoe religieuzer hoe antisemitischer.

Extreemlinks antisemitisme
Aanhangers van het linkse front en in Frankrijk te vinden zijn onder de kiezers van Jean-Luc Mélenchon, vormen een andere groep die gunstig staat ten aanzien van de gekende vooroordelen jegens de Joden en/of virulente Israëlhaat promoten.

parti-de-gaucheMélenchon is Europarlementslid en voorzitter van de Franse Le Parti de Gauche, een partij die vergelijkbaar is met de Belgische marxistische Partij van de Arbeid (PVDA), de Nederlandse Socialistische Partij (SP) en Die Linke in Duitsland.

Zo zijn 51% ervan overtuigd dat Joden hun status in hun eigen belangen misbruiken als slachtoffers van de nazi genocide. Aanhangers van het linkse front zijn ook van mening dat “er teveel Joden in Frankrijk zijn” terwijl slechts 16% van alle andere respondenten het hiermee eens zijn.

De geschiedenis helpt ons om dit resultaat beter te begrijpen: een deel aan de linkerzijde en extreemlinks werden zeer vroeg gevoed door economisch geïnspireerde antisemitische veroordelen met name de Joodse paroxismale figuur van de kapitalist die de werkende klassen uitbuit.

Extreemrechts antisemitisme
Maar de belangrijkste onthulling van deze studie betreft extreemrechts. Onder de nauwe aanhangers van het Front National en Marine Le Pen worden “verreweg de meest antisemitische en xenofobe meningen” aangetroffen. Meer dan 50% van de aanhangers van het Nationaal Front vinden dat er “teveel Joden in de media en in de economie” zijn en vermijden een president te kiezen van Joodse komaf en 22% die vermijden om “een Joodse buurman” naast zich te krijgen.

De stelling dat extreem-rechts het antisemitisme heeft verlaten wordt volledig tegengesproken door de resultaten van deze enquête. Ten slotte kunnen we zeggen. Omdat sedert te lange tijd, sommigen wilden geloven en nog steeds geloven, dat onder leiding van Marine Le Pen, het Nationaal Front geleidelijk aan elke verwijzing naar het antisemitisme zou geband hebben. Dat is wishful thinking gebleken.

Zelfs omwille van tactische redenen, extreemrechts zijn antisemitische retoriek terzijde heeft gelegd en kiest om haar aanvallen te concentreren op moslims en fulmineert tegen de islamisering van Frankrijk en Europa, kan niet het afzien van antisemitisme, omdat het een fundamentele ideologische functie vervult in haar visie op de wereld. Antisemitisme biedt extreem-rechts een wereldomvattend raster.

De giftige en schadelijke rol die aan de Joden door extreemrechts wordt toegedicht verklaart veel. De Jood perverteert de natie door de invoering van universalistische en kosmopolitische ideeën, die tegengesteld zijn aan de traditionele en authentieke afstamming van het land, kortweg Bloed en Bodem. Dit is de reden waarom het Franse extreemrechts de Joden altijd verantwoordelijk heeft beschouwd voor de massale immigratie van Maghrebijnen.

dreyfus2Extreemrechts Frans, net zoals geheel Europeese extreemrechts, heeft nooit een filosemitisch tropisme gehad. Sinds de emancipatie van de Joden in 1790, is de geschiedenis van Frankrijk bezaaid met belangrijke datums voor Joden en extreem-rechts: de Dreyfus Affaire (1898), de rellen van 6 februari 1934, de goedkeuring van het statuut van de Joden (3 oktober 1940), de razzia van Vel d’ Hiv (16 juli 1942) enz.

Op elk van die momenten, heeft extreemrechts in Frankrijk zeer duidelijk aangetoond wat zij denkt van de Joden en hun voorbehoud gemaakt. Vergeet dit niet wanneer men terugkijkt op het anti-semitisme in de 21ste eeuw.

door Nicolas Zomersztajn

in een vertaling uit het Frans door Brabosh.com naar een artikel van het Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) van 2 december 2014

met dank aan Jan H. voor de hint

3 gedachtes over “Recente studie antisemitisme: extreemrechts, -links en merendeel moslims haten Joden

 1. Op mijn 9e jaar was het mij al bekend dat de islam een met geweld gevoede (godsdienst) is. De uitgedreven Nederlanders uit Java (indonesie) en de daar wonende Christenen vertelden dat.mij. Ze hadden het zwaar te verduren gehad met het uitdragen van hun geloof.. Kerken werden in 1950 toen al in de brand gestoken. Een tegen reactie nu is vereist,van Het Christelijke en Joodse Europa . In Duitsland zijn ze al bezig,Maar het Gezag daar durft de Pegida niet te voeden. Waarom niet? Nu al angst?Dat het merendeel van de Islamisten de Joden en Christenen haten is dus niets nieuws onder de zon. Dus beter deze Islamistische geweldzaaiers niet laten intergreren ,maar na kortstondig verblijf terug sturen

  Like

 2. Christiaan Snouck Hurgronje of Abd-el Ghaffar, toch een ervaringsdeskundige kwam met een advies in zijn “Verslag omtrent de religieus-politieke toestanden in Atjeh” dat ook vandaag de dag in de Europese steden opgevolgd kan worden.

  Like

 3. Dit is een voluit Bijbelse Profetie. De Joden zullen ” in het einde van de tijden” helemaal ALLEEN komen te staan. Ze zullen van alles en iedereen geïsoleerd worden en dat feit begint zich nu al af te tekenen. Paulus schrijft ” eerst de Jood en dan de Griek” ook dat gaat hier op. Als de moslims de Joden ” vernietigd ” hebben dan zullen de christenen aan de beurt zijn.
  Antisemitisme;
  Uit angst ? Door Niet moslims, christenen en seculiere westerlingen die moslims maar snel hun zin geven omdat ze bang zijn……. Dhimni gedrag!
  Of Haat? Moslims worden geleerd Joden te haten over de hele wereld ook al hebben ze nog nooit een Jood gezien.het wordt ook onderwezen in de schoolboeken.
  Of Jaloezie? Zowel Moslims als niet moslims zijn jaloers op de zegeningen die Joden hebben gekregen van God die voor hun zorgt.
  Of afgunst? Het niet gunnen van welvaart zoals de joden dat hebben bereikt in de 68 jaar van hun bestaan als land.
  Antisemitisme is een gevaar voor de hele wereld.
  Het is een opstand tegen de God van de Bijbel die de Joden uitkoos om ZIJN volk te zijn.

  Like

Reacties zijn gesloten.