Antisemieten in België verbergen zich niet langer want openlijk Joden haten kan weer

Blame the JewsSnelcursus Jodenhaat; Regel nr. 1: “Leg de schuld altijd bij de Joden”

De drempelvrees om zich openlijk te outen als Jodenhater, lijkt in België nagenoeg verdwenen. Antisemieten in België hoeven zich niet langer te verbergen want haat koesteren en die in het publiek en in de sociale media uiten met naam en toenaam is IN en algemeen aanvaardbaar geworden. Joden haten en dat uitspreken wordt opnieuw en vrij algemeen beschouwd als een deel van het recht op vrije meningsuiting en als het ultieme bewijs van sociaal engagement.

Het maandblad Joods Actueel schreef er op zondag net hetzelfde over en legde de verantwoordelijkheid hiervoor ondermeer bij het CGKR, het equivalent van het Nederlandse MDI (Magenta):

“De plegers van dergelijke feiten lijken goed op de hoogte te zijn van het feit dat het Centrum Gelijke Kansen (CGKR) dit alles losjes door de vingers ziet. Dat verklaart de nieuwste trend, waarbij velen hun hatelijkheden niet langer anoniem posten en sommigen dat zelfs met naam en toenaam doen vanaf de werkplek.”

Voorbeeld: Facebookpagina van Gazet van Antwerpen, november 2014 [bron]:
antisem14aantisem17a

Antisemieten in België verbergen zich niet langer
Naarmate de steun voor de Palestijnse staat toeneemt en het aantal antisemitische incidenten in de meeste Europese landen rechtevenredig groeit, zeggen Belgische Joden dat ze in angst leven. Immigratie naar Israël, geloven sommigen, kan alleen maar het probleem verergeren.

“Wij moeten onze jassen ophangen buiten het klaslokaal en dikwijls vind ik in mijn zakken foto’s van Hitler of Mussolini of van stervende Joden,” zegt Jeremie de Bock, een Joodse student in Brussel, toen hem gevraagd werd de huidige atmosfeer te beschrijven in de hoofdstad van de Europese Unie, meer dan 70 jaren na de Holocaust, en hij vervolgde:

“Enkel voor het plezier stoppen ze een sigarettenaansteker op gas in mijn neus om me te laten zwijgen of om me uit te dagen tot een gevecht, of zeggen ze dat ik moet zwijgen want dat er in het lokaal gasleidingen liggen. Dat alles speelde zich steeds af in het gezicht van de leraars die het werkelijk geen barst kon schelen.”

Israëlisering van het antisemitisme
De groeiende steun in Europa voor een Palestijnse staat, samen met de scherpe toename van antisemitische incidenten in de meesten landen op het continent, presenteren een alarmerend beeld.

Waarnaar mensen eufemistisch refereren als “anti-Israël activiteit” wordt dit door onderzoekers thans gedefinieerd als het “nieuwe antisemitisme”. De Israëlisering van het antisemitisme is duidelijk in opmars in Europa.

Drie van de vijf belangrijkste Europese instellingen bevinden zich in Brussel. In het centrum van de stad, nabij commerciële en toeristische plaatsen, horen we van Belgische onderdanen flagrante uitspraken afleggen tegen Israël en tegen de Joden. Het lijkt erop dat de mensen niet langer bevreesd zijn om het antisemitisme uit te drukken.

Simon de Klerk, een andere Belgische student verklaarde:

“Ik denk dat de Joden in Israël soms een beetje hetzelfde doen als toen zij vroeger in Europa leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu trekken ze muren op en duwen ze mensen in eenzelfde plaats waar ze vroeger zelf zaten. Ze duwen de mensen in een getto in Palestina terwijl ze vroeger zelf in getto’s werden geduwd en ik denk dat ze over die houding moeten nadenken en dat andere mensen niet zouden mogen aandoen omdat er niet veel bevolkinsgroepen zijn die dat zo ondergaan hebben als zijzelves.”

Stephen, een andere Brusselse inwoner die we op straat aanspraken, vertelde:

“Ik beschouw Joden niet als eender welke andere bevolkingsgroep als daar zijn Arabische mensen, Joodse mensen, Kaukasische mensen.  Elk volk heeft het recht om zijn eigen religie te belijden, maar wanneer je in een gemeenschap leeft dien je respect te hebben voor eenieders grenzen. Jouw persoonlijke vrijheid gaat zo ver als de persoonlijke vrijheid van iemand anders en ik denk dat dit iets is dat zij [de Joden] in werkelijkheid tegenwoordig niet respecteren.”

We vroegen aan een voorbijganger genaamd Ashraf of hij denkt dat er inderdaad antisemitisme bestaat in België:

“Wat we hier vandaag zien is een hiërarchie in racisme. Ik ben totaal tegen racisme, maar daar is een hiërarchie waarin antisemitisme aan de top staat en racisme tegen zwarte mensen helemaal beneden staat. Het demonstreert de status van Israël in de wereld van vandaag waarin wij leven.”

Joden in de greep van de angst
De huidige situatie laat zijn sporen na op de locale Joodse gemeenschap. “Er is een atmosfeer van angst,” zegt rabbijn Menachem Margolin, de algemeen directeur van de European Jewish Association (EJA). De dodelijke schietpartij in het Joodse Museum van België te Brussel vorig jaar, maakt het duidelijk hoe reëel het gevaar wel is:

“De autoriteiten waken over onze veiligheid. Zij nemen geen enkel risico. Zij weten dat wij een gemeenschap zijn die wordt bedreigd en de autoriteiten doen alles in hun macht om ons te beschermen. Maar de atmosfeer is tegen ons ook omwille van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten die uiteindelijk een impact hebben op ons.”

“Er is een bepaald niveau van antisemitisme in Europa en niet enkel in België,” zegt Philippe Markiewicz, voorzitter van de Joodse Gemeenschap van Brussel, “maar we moeten niet overdrijven. De meerderheid van de Belgische mensen zijn geen antismieten.”

Rabbijn Menachem Margolin (plaatje rechts) gelooft niet dat immigreren naar Israël het antwoord is:

rabbijn Menachem Margolin“De aliyah naar Israël verzwakt de Joodse gemeenschap in Europa en het helpt in het algemeen de Europese Joden niet om hun algemeen probleem op te lossen.

Het berokkent zelfs schade, omdat de oplossing voor het antisemitisme in Europe een sterke Joodse gemeenschap is die bereid is om het te bevechten. Als wij groot en sterk zijn kunnen we met de autoriteiten samenwerken en een meer betekenisvolle minderheid zijn.

Aan het eind van de dag zullen de Israëlische ambtenaren, die thans de Joden oproepen om te immigreren naar Israël, uiteindelijk in eigen voet schieten omdat zonder de activiteit van de Joodse gemeenschappen in Europa die in Europa lobbyen voor Israël, de situatie van Israël in de Europese arena nog veel erger zou kunnen zijn.”

door Eli Mandelbaum

in een vertaling door Brabosh.com naar een artikel in Ynet News van 5 januari 2015

met dank aan A. en I. v.d.V. voor de hint: “This is the situation of Jewish people in Belgium !! Only one way for the Jewish people in Belgium: to go to Israel right NOW !!”

Een gedachte over “Antisemieten in België verbergen zich niet langer want openlijk Joden haten kan weer

  1. Jonge mensen die totaal niets weten van Joden of Israel worden toch geindoctrineerd door het “palestinisme”. Dat gaat via vooral de tv-journaals en via de lessen op school. Men staat er quasi machteloos tegenover

    Like

Reacties zijn gesloten.