Europese Unie in de greep van het Palestinisme ten koste van de Joodse Staat [Richard Mather]

Palestina-EUDe onverbrekelijke band van het 28-landenblok van de Europese Unie met het uitgevonden volk van ‘Palestina’, gaat hand in hand met de Palestinisering van het Arabisch-Israëlische conflict ten koste van de legitimiteit en veiligheid van de enige Joodse Staat in de wereld – Israël – niet toevallig ook de enige democratische natie in het Midden-Oosten.

Op woensdag 17 december 2014 hebben de leden van het Europese Parlement hun steun gegeven aan een motie omtrent Palestina met 498 JA-stemmen tegen 88 Neen’s. Na een akkoord tussen de belangrijkste partijen in het parlement, luidt de motie aldus:

“Het Europese Parlement steunt in principe de erkenning van Palestijnse soevereiniteit en de tweestatenoplossing en gelooft dat deze hand in hand moet samengaan met de ontwikkeling van vredesgesprekken die aangemoedigd moeten worden.”

Dus wat is de ideologie achter een Palestijnse staat? Is Palestinisme een echte bevrijdingsbeweging of is het een Arabische strategie ontworpen om de legitimiteit en veiligheid van de Joodse staat te ondermijnen?

eurabia“Palestinisme condenseert jihadistische waarden. Het promoot de vernietiging van Israël, de ontkenning van de Hebreeuwse bijbelse geschiedenis benevens het Christendom.

Het predikt de Islamitische vervangingstheologie en de Arabisering en Islamisering van de bijbelse archeologie van het Heilig Land.”

[Bat Yeor in haar boek: ‘Eurabia: The Euro-Arab Axis’ uit 2005]

Evaluatie van het Palestinisme
Palestinisme is een wereldwijde antisemitische ideologie bestaande uit de gezamenlijke inspanningen van de Arabische en islamitische wereld, links, extreemrechts, de media, de Verenigde Naties en verschillende niet-gouvernementele organisaties. Het doel is het oneerlijke Palestijnse narratief te bevorderen en de destabilisatie van de enige Joodse staat in de wereld, die toevallig ook de enige democratische natie is in het Midden-Oosten. Palestinisten maken gebruik van de wapens van delegitimisering, desinformatie, antisemitische propaganda, vervalste nieuwsbeelden, sancties en boycots om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Palestinisten ontkennen of vervalsen de historische, juridische (en bijbelse) banden van het Joodse volk met het land van Israël. Palestinisme is niet-teleologisch, ongelijksoortig en a-historisch. Het heeft geen specifieke oorsprong of doel anders dan enkel het belasteren van het Joodse volk en de ondermijning van de staat Israël. Het is niet geïnteresseerd in de oprichting van democratische instellingen of vreedzame co-existentie met Joden. Palestinisme omhult en bevordert geweld, verdeeldheid, a-historiciteit, instabiliteit en relativisme, die allemaal in strijd zijn met de liberale (en Joodse) noties van tijd, geschiedenis, waarheid, democratie en ontwikkeling.

Palestinisme is een politieke pastiche van het Zionisme. De Palestijnse Arabieren waren niet op zoek om een vaderland te stichten na de vorming van de staat Israël, en zelfs dan waren ze meer bezig met de vernietiging van de Joodse staat dan zich eigenlijk te concentreren op hoe hun eigen democratische instellingen op te bouwen. Zodra het duidelijk was dat de Arabische staten Israël militair niet kunnen verslaan tijdens de oorlogen van 1947-1949 en 1967, hadden de Arabieren geen andere keuze dan een Palestijns nationalisme te verzinnen, dat zich toelegde op het toeëigenen van Israëlisch land, met name Jeruzalem en het Joodse kerngebied van Judea en Samaria. De uitvinding van het Palestinisme – dat wordt gesymboliseerd door de uitvinding van de Nakba en de ambitie om Jeruzalem te verdelen – is een politiek instrument ontworpen om Israëls bestaan en veiligheid te ondermijnen.

Het uitgevonden land
Vóór de oprichting van Israël, werd met het woord ‘Palestijn’ meestal de Joodse bewoners van het Land van Israël aangeduid. (Dat is de reden waarom de Israëlische krant The Jerusalem Post vroeger The Palestine Post werd genoemd.) In een essay uit 1939 refereert George Orwell enerzijds naar de ‘Arabieren’ en anderzijds naar ‘Palestina Joden’.

Al datgene helpt te verklaren waarom Arabische leiders zoals Auni Bey Abdul-Hadi aan de Commissie Peel in 1937 vertelde: “Er bestaat geen land [met die naam] Palestina. Palestina is een term die de Zionisten hebben uitgevonden.” In zekere zin klopte dit ook. Nooit in de geschiedenis heeft er een land bestaan genaamd Palestina. Zoals de Arabische historicus Philip Hitti aan het Anglo-Amerikaans Onderzoeks Comité in 1946 vertelde: “Er bestaat niet zoiets als Palestina in de geschiedenis.”

In de jaren en decennia die voorafgingen aan de stichting van de Staat Israël, waren de Arabische opstanden en pogroms tegen het Britse bestuur niet gericht tegen tegen de oprichting van een Palestijnse staat. En de Arabische massacres tegen de Joden van de jaren 1920 en 1930 werden geïnspireerd door antisemitisme en niet door een een verlangen naar een onafhankelijke Palestijnse staat.

shukeiri2Ahmad Shukeiri (1908-1980), destijds de afgevaardigde van de Arabische Liga aan de Verenigde Naties en één van de stichters van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en tevens zijn eerste voorzitter (1964-1967), getuigde in 1956 op de Algemene Vergadering van de VN [UNGA]:

“Dergelijk creatuur als Palestina bestaat helemaal niet. Dit land is niets anders dan het zuidelijke deel van Groter Syrië…”

In 1947 protesteerden Arabische leiders tegen het Verdeelplan van de Verenigde Naties [Resolutie 181] argumenterende dat Palestina een deel was van Syrië. En inderdaad, vóór de jaren 1960 verlangden veel Arabieren naar een ‘Groter Syrië‘ zoals hierboven Ahmad Sukheir in 1956 het uitdrukte.

Het uitgevonden volk
Er was geen Palestijnse natie ten tijde van Israël’s onafhankelijkheid en er bestond geen eis om Palestijnse soevereiniteit toen Egypte de Gazastrook controleerde en Jordanië Judea en Samaria (aka de “West Bank”) bezette van 1948 tot 1967. De woorden “Palestijn” en “Palestina” werden pas gemeengoed onder een aantal Arabieren toen duidelijk werd dat de Joodse staat een feit was. Sinds de jaren 1960 kreeg het woord “Palestijn” een politieke betekenis implicatie ontworpen om Israëls legitimiteit te ondermijnen.

Yasser Arafat, het icoon van de Palestinistische beweging, bekende dathet Palestijnse volk geen nationale identiteit heeft.” En hij vervolgde met zichzelf te roemen dat hij, als een ‘man met een roeping’, voor die identiteit zal zorgen “door middel van conflict met Israël.” En in een interview van 31 maart 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw, zei Zahir Muhsein (aka Zuheir Mohsen), lid van het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en commandant van de PLO (1971-1979), hierover het volgende:

Zuheir MohsenHet Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk ‘Palestijns volk’ om zich te verzetten tegen het Zionisme.”

Een van hardnekkigste mythen van de Arabisch-Israëlische crisis is dat de Palestijnen een inheems volk zijn. Palestijnen zijn geen een etnische subgroep. Er bestaat niet zoiets als een etnische Palestijn. Arabieren in Israël en de Westelijke Jordaanoever zijn etnisch identiek aan de Arabieren die leven in Jordanië, Irak, Syrië en Egypte. De bevolking in Gaza is grotendeels van Bedoeïense Arabische oorsprong.

Bovendien zijn veel van de Palestijnse Arabieren die in 1948 in Israël wonen, zélf immigranten die naar het land kwamen in het kielzog van de succesvolle Zionistische ondernemingen. De Zionisten boden hen een betere levensstandaard en hogere lonen dan de naburige Arabische werkgevers. Voordat de eerste zionistische kolonisten aan het einde van de 19e eeuw kwamen, was het land dunbevolkt en afgelegen.

Besluit
Palestinisme is een recente uitvinding. Het plotse verlangen naar een soevereine Palestijnse staat was, en is dat nog steeds, een werktuig om de Staat Israël te destabiliseren. Maar het probleem voor de Arabieren is dat er noch een autentieke Palestijnse cultuur noch een echte Palestijnse geschiedenis bestaat waarop die kan gefundeerd worden.

Dit kan misschien verklaren waarom de Palestijnen niet in staat zijn om een eigen staat op te richten, zelfs na de Oslo-akkoorden. Hamas en de Palestijnse Autoriteit hebben gefaald om functionerende democratische instellingen op te richten, precies omdat ze niet geïnteresseerd zijn om dat te doen. Hamas in het bijzonder heeft niets gedaan om de veiligheid en de welvaart in Gaza te bevorderen, maar geeft in plaats daarvan de voorkeur aan het bouwen van terroristen tunnels.

herzlOverwegende dat het Zionisme is geworteld in duizenden jaren van geschiedenis, cultuur en religieuze traditie, is Palestinisme ongegrond en beroofd van originaliteit. Als Palestina een staat-in-verwachting is, dan is het een staat in de geest, een hersenspinsel van de Arabische verbeelding.

“De Zionistische beweging gesticht door Theodor Herzl in zijn boek ‘Der Judenstaat’ uit 1896, suggereert dat de beste manier om het antisemitisme in Europa te ontwijken is door een onafhankelijke Joodse Staat te creëeren in Palestina. De Zionberg in Jeruzalem is het historische symbool van het Joodse thuisland sinds de 6de eeuw v. Chr.”

door Richard Mather

in een aangepaste vertaling van Brabosh.com naar een artikel in The Jewish Media Agency (JMA) van 21 december 2014

2 gedachtes over “Europese Unie in de greep van het Palestinisme ten koste van de Joodse Staat [Richard Mather]

 1. Dit artikel is helemaal correct!!!!
  Palestijnen zoals men dat nu ons wil laten geloven bestaan eenvoudig niet.
  Duizenden jaren lang zwierven Arabische volken over miljoenen vierkante kilometers land in het midden oosten. Ze werden niet gehinderd door grenzen zoals wij die nu kennen. Bedoeinen reisden regelmatig in en uit het gebied om weiden te vinden voor hun kudden. Na de verbetering van het land door de Joden, ( en zeg nou niet dat het gestolen is; ze hebben het gekocht van grootgrond bezitters het waren moerassen met malaria!!!) kwamen er banen en Islamitische Arabieren kwamen naar het land toe om werk te vinden. De vele moslims die in het land woonden voordat Israël een staat werd, waren dus GEEN originele bewoners van Palestina. Een lijst van geboorte plaatsen van moslims die kleine aantallen in 1931 in Jeruzalem woonden;
  Albanië
  Algerije
  Australië
  Midden Amerika
  Cyprus
  Egypte
  Verre Oosten
  Frankrijk
  Griekenland
  Hejez-Nejd
  India
  Irak
  Marokko
  Perzië
  Zuid Amerika
  Spanje
  Trans Jordanië
  Tripoli
  Tunis
  Turkije
  Ver. Koninkrijk
  Ver. Staten
  Rusland
  Jemen
  En andere Arabische gebieden.

  Joden zijn nooit uit het Heilige land verdwenen, ook uit Jeruzalem niet. In de 6 e eeuw vermelden bronnen dat er 43 joodse gemeenschappen woonden twaalf langs de kust in Hebron ,de Negev en oostelijk van de Jordaan en in Galilea
  De huidige Arabische bewoners zijn allemaal Arbieren uit Syrie en Egypte en andere landen.
  Jasser Arafat is nadat hij inzag dat oorlogen niet te winnen waren begonnen met politieke statements.
  Hij heeft het begrip Palestijn geïntroduceerd terwijl hij zelf een een Egyptenaar was.
  Deze Arabieren zijn allemaal als nomaden of als arbeider in Israël gekomen omdat ten tijde van de opbouw van het land vanaf +_ 1850 door de Joden begonnen te ontginnen er geld te verdienen was. In 1874 schreef Samuel Manning in ” Those Holy Fields” ” het land is leeg achtergelaten, en verwoest en zonder inwoners”. Ook Mark Twain schreef rond 1860 ” de verheven streek waar de herders bij hun kudde de wacht hielden en waar de engelen zongen ” vrede op aarde” wordt niet door enig levend wezen bewoond. En de woestenij om hen heen wordt alleen bewoond door roofvogels en vossen.

  Helaas is dit geen conflict over grond of woonplaats want Arafat heeft al 99% van zijn wensen in vervulling kunnen zien gaan tijdens de Camp David besprekingen. En dit heeft hij afgewezen…….Nee dit is een RELIGIEUS CONFLICT.

  Dit is een religieus conflict wat de hele wereld meesleept.
  Dit is opstand van de Satan die de belichaming is van alle kwaad, en de grote tegenstander van God, de God van de Bijbel is.

  De Arabieren hebben in zeventien landen meer dan vijfhonderd maal meer land dan de Joden, ze hebben een gigantische rijkdom aan olie waarmee ze de hele wereld economie plat kunnen leggen (zijn ze nu mee begonnen!! Conflict tussen Saudie Arabië en Iran!! Gevaarlijk) maar ze weigeren om de hun ” broeders ” de zogenaamdePalestijnen te helpen. Ze willen de Joden dood net als Hitler! of in ieder geval het land uit zodat de Joden weer in de verstrooiing moeten leven. Dit is een satanische list want dan kan Jezus niet wederkomen temidden van zijn broederen in het ” beloofde land ”

  Sterker nog de islam zegt waar eenmaal de Islam heeft geheerst dan zal er nooit meer een wat hun noemen noemen een ” achterhaalde religie” zoals Jodendom of christendom over hen heersen.
  De islamieten ontkennen de macht van God en proberen het volk te vernietigen wat God uitkoos voor een speciaal doel.
  Hoe kunnen we dit begrijpen?
  Het kan alleen maar doorzien worden als je de oude haat ( eeuwige vijandschap) uit Ezechiel 35; 5 die de Heer verwierp onder ogen wilt nemen.
  Islamitisch- Arabische leiders rebelleren tegen de God van de Bijbel en ze willen dat Westerse landen de VN het Jodendom en het Christendom ook tegen God opstaat. Islaam vraagt ons in feite om ons geloof in de waarheid van de Bijbel op te geven. Omdat het woord van God de Bijbel duidelijk is dat Joodse mensen bezittingen hebben en wonen op de zogenaamde Westoever, zal hij,die daar een Palestijnse staat wil stichten TEGEN GOD en de BIJBEL ingaan.

  Islaam vraagt ons om ons geloof in de waarheid van de Bijbel te verloochenen. En West Europa gaat. Hierin mee. God zal hierover oordelen!

  Geliked door 1 persoon

 2. Waar komt ‘onze’ Europese vlag ook weer vandaan? Voor wie de bronnen enigszins bekend zijn, blijkt deze uit de Romeinse achtergrond te komen, die vanwege hun ‘theocratische gezichtspunten’ een eigen uitleg gaven aan de betekenis. http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/e/europese_vlag

  Deze uitleg kan vanwege het tot leven-komen van de Joodse Staat, door haar machthebbers gezien worden als vlag die de lading van vervangingsleer, zou moeten dekken.

  Wij moeten constateren, dat het schip*, of de strijd* onder deze vlag een verloren zaak is[Jes 8:19-22; Rom 11:22], daarom moeten we vanwege de lessen van het verleden, lering hieruit trekken en aannemen. dat de beloften en de rechten, die in de Hebreeuwse Bijbel geopenbaard zijn, verder gaan, dan wat vervangingsleer op het oog heeft, deze ‘wetmatigheid’ is blind gebleken voor haar eigen bedenksels [Gen 11:4-9; Lev 26:1; Jes 44:10-21; Hand 19:23-40; ..] onwetendheid van mensen, kan soms drijfzand blijken, waar dictatoriale machten hun troon op proberen te vestigen, om d.m.v. intriges en geschiedvervalsing populariteit te verkrijgen, zodat deze invloed kunnen krijgen op hun rechtsgang.

  * Hiermee moet ik aangeven, dat het project ‘Palestina’ van de 2 staten oplossing, wat geleerden de route naar vrede [d.m.v. ‘verzoening’] noemden een project lijkt te worden van wereldverbeteraars, die niet meer toe kunnen komen aan de ‘eigen’ wereld en dit ‘m a n a g e r s’ [media enz. enz.] laten doen en daarom anderen gaan voorschrijven het op de manier te doen, zoals zij het vroeger uit onwetendheid deden, wat uit zal monden op oorlog en een schip dat vroeg of laat stuurloos geworden, ergens zal stranden of erger, te pletter zal lopen; Exod 17:15-16; Jes 59:19-20 De oecumenische uitleg en vertalingen kan ik u niet aanraden
  יט וְיִרְאוּ מִמַּעֲרָב אֶת-שֵׁם יְהוָה, וּמִמִּזְרַח-שֶׁמֶשׁ אֶת-כְּבוֹדוֹ: כִּי-יָבוֹא כַנָּהָר צָר, רוּחַ יְהוָה נֹסְסָה בוֹ.

  Like

Reacties zijn gesloten.