Europese Unie in de greep van het Palestinisme ten koste van de Joodse Staat [Richard Mather]

Palestina-EUDe onverbrekelijke band van het 28-landenblok van de Europese Unie met het uitgevonden volk van ‘Palestina’, gaat hand in hand met de Palestinisering van het Arabisch-Israëlische conflict ten koste van de legitimiteit en veiligheid van de enige Joodse Staat in de wereld – Israël – niet toevallig ook de enige democratische natie in het Midden-Oosten.

Op woensdag 17 december 2014 hebben de leden van het Europese Parlement hun steun gegeven aan een motie omtrent Palestina met 498 JA-stemmen tegen 88 Neen’s. Na een akkoord tussen de belangrijkste partijen in het parlement, luidt de motie aldus:

“Het Europese Parlement steunt in principe de erkenning van Palestijnse soevereiniteit en de tweestatenoplossing en gelooft dat deze hand in hand moet samengaan met de ontwikkeling van vredesgesprekken die aangemoedigd moeten worden.”

Dus wat is de ideologie achter een Palestijnse staat? Is Palestinisme een echte bevrijdingsbeweging of is het een Arabische strategie ontworpen om de legitimiteit en veiligheid van de Joodse staat te ondermijnen?

eurabia“Palestinisme condenseert jihadistische waarden. Het promoot de vernietiging van Israël, de ontkenning van de Hebreeuwse bijbelse geschiedenis benevens het Christendom.

Het predikt de Islamitische vervangingstheologie en de Arabisering en Islamisering van de bijbelse archeologie van het Heilig Land.”

[Bat Yeor in haar boek: ‘Eurabia: The Euro-Arab Axis’ uit 2005]

Evaluatie van het Palestinisme
Palestinisme is een wereldwijde antisemitische ideologie bestaande uit de gezamenlijke inspanningen van de Arabische en islamitische wereld, links, extreemrechts, de media, de Verenigde Naties en verschillende niet-gouvernementele organisaties. Het doel is het oneerlijke Palestijnse narratief te bevorderen en de destabilisatie van de enige Joodse staat in de wereld, die toevallig ook de enige democratische natie is in het Midden-Oosten. Palestinisten maken gebruik van de wapens van delegitimisering, desinformatie, antisemitische propaganda, vervalste nieuwsbeelden, sancties en boycots om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Palestinisten ontkennen of vervalsen de historische, juridische (en bijbelse) banden van het Joodse volk met het land van Israël. Palestinisme is niet-teleologisch, ongelijksoortig en a-historisch. Het heeft geen specifieke oorsprong of doel anders dan enkel het belasteren van het Joodse volk en de ondermijning van de staat Israël. Het is niet geïnteresseerd in de oprichting van democratische instellingen of vreedzame co-existentie met Joden. Palestinisme omhult en bevordert geweld, verdeeldheid, a-historiciteit, instabiliteit en relativisme, die allemaal in strijd zijn met de liberale (en Joodse) noties van tijd, geschiedenis, waarheid, democratie en ontwikkeling.

Palestinisme is een politieke pastiche van het Zionisme. De Palestijnse Arabieren waren niet op zoek om een vaderland te stichten na de vorming van de staat Israël, en zelfs dan waren ze meer bezig met de vernietiging van de Joodse staat dan zich eigenlijk te concentreren op hoe hun eigen democratische instellingen op te bouwen. Zodra het duidelijk was dat de Arabische staten Israël militair niet kunnen verslaan tijdens de oorlogen van 1947-1949 en 1967, hadden de Arabieren geen andere keuze dan een Palestijns nationalisme te verzinnen, dat zich toelegde op het toeëigenen van Israëlisch land, met name Jeruzalem en het Joodse kerngebied van Judea en Samaria. De uitvinding van het Palestinisme – dat wordt gesymboliseerd door de uitvinding van de Nakba en de ambitie om Jeruzalem te verdelen – is een politiek instrument ontworpen om Israëls bestaan en veiligheid te ondermijnen.

Het uitgevonden land
Vóór de oprichting van Israël, werd met het woord ‘Palestijn’ meestal de Joodse bewoners van het Land van Israël aangeduid. (Dat is de reden waarom de Israëlische krant The Jerusalem Post vroeger The Palestine Post werd genoemd.) In een essay uit 1939 refereert George Orwell enerzijds naar de ‘Arabieren’ en anderzijds naar ‘Palestina Joden’.

Al datgene helpt te verklaren waarom Arabische leiders zoals Auni Bey Abdul-Hadi aan de Commissie Peel in 1937 vertelde: “Er bestaat geen land [met die naam] Palestina. Palestina is een term die de Zionisten hebben uitgevonden.” In zekere zin klopte dit ook. Nooit in de geschiedenis heeft er een land bestaan genaamd Palestina. Zoals de Arabische historicus Philip Hitti aan het Anglo-Amerikaans Onderzoeks Comité in 1946 vertelde: “Er bestaat niet zoiets als Palestina in de geschiedenis.”

In de jaren en decennia die voorafgingen aan de stichting van de Staat Israël, waren de Arabische opstanden en pogroms tegen het Britse bestuur niet gericht tegen tegen de oprichting van een Palestijnse staat. En de Arabische massacres tegen de Joden van de jaren 1920 en 1930 werden geïnspireerd door antisemitisme en niet door een een verlangen naar een onafhankelijke Palestijnse staat.

shukeiri2Ahmad Shukeiri (1908-1980), destijds de afgevaardigde van de Arabische Liga aan de Verenigde Naties en één van de stichters van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en tevens zijn eerste voorzitter (1964-1967), getuigde in 1956 op de Algemene Vergadering van de VN [UNGA]:

“Dergelijk creatuur als Palestina bestaat helemaal niet. Dit land is niets anders dan het zuidelijke deel van Groter Syrië…”

In 1947 protesteerden Arabische leiders tegen het Verdeelplan van de Verenigde Naties [Resolutie 181] argumenterende dat Palestina een deel was van Syrië. En inderdaad, vóór de jaren 1960 verlangden veel Arabieren naar een ‘Groter Syrië‘ zoals hierboven Ahmad Sukheir in 1956 het uitdrukte.

Het uitgevonden volk
Er was geen Palestijnse natie ten tijde van Israël’s onafhankelijkheid en er bestond geen eis om Palestijnse soevereiniteit toen Egypte de Gazastrook controleerde en Jordanië Judea en Samaria (aka de “West Bank”) bezette van 1948 tot 1967. De woorden “Palestijn” en “Palestina” werden pas gemeengoed onder een aantal Arabieren toen duidelijk werd dat de Joodse staat een feit was. Sinds de jaren 1960 kreeg het woord “Palestijn” een politieke betekenis implicatie ontworpen om Israëls legitimiteit te ondermijnen.

Yasser Arafat, het icoon van de Palestinistische beweging, bekende dathet Palestijnse volk geen nationale identiteit heeft.” En hij vervolgde met zichzelf te roemen dat hij, als een ‘man met een roeping’, voor die identiteit zal zorgen “door middel van conflict met Israël.” En in een interview van 31 maart 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw, zei Zahir Muhsein (aka Zuheir Mohsen), lid van het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en commandant van de PLO (1971-1979), hierover het volgende:

Zuheir MohsenHet Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk ‘Palestijns volk’ om zich te verzetten tegen het Zionisme.”

Een van hardnekkigste mythen van de Arabisch-Israëlische crisis is dat de Palestijnen een inheems volk zijn. Palestijnen zijn geen een etnische subgroep. Er bestaat niet zoiets als een etnische Palestijn. Arabieren in Israël en de Westelijke Jordaanoever zijn etnisch identiek aan de Arabieren die leven in Jordanië, Irak, Syrië en Egypte. De bevolking in Gaza is grotendeels van Bedoeïense Arabische oorsprong.

Bovendien zijn veel van de Palestijnse Arabieren die in 1948 in Israël wonen, zélf immigranten die naar het land kwamen in het kielzog van de succesvolle Zionistische ondernemingen. De Zionisten boden hen een betere levensstandaard en hogere lonen dan de naburige Arabische werkgevers. Voordat de eerste zionistische kolonisten aan het einde van de 19e eeuw kwamen, was het land dunbevolkt en afgelegen.

Besluit
Palestinisme is een recente uitvinding. Het plotse verlangen naar een soevereine Palestijnse staat was, en is dat nog steeds, een werktuig om de Staat Israël te destabiliseren. Maar het probleem voor de Arabieren is dat er noch een autentieke Palestijnse cultuur noch een echte Palestijnse geschiedenis bestaat waarop die kan gefundeerd worden.

Dit kan misschien verklaren waarom de Palestijnen niet in staat zijn om een eigen staat op te richten, zelfs na de Oslo-akkoorden. Hamas en de Palestijnse Autoriteit hebben gefaald om functionerende democratische instellingen op te richten, precies omdat ze niet geïnteresseerd zijn om dat te doen. Hamas in het bijzonder heeft niets gedaan om de veiligheid en de welvaart in Gaza te bevorderen, maar geeft in plaats daarvan de voorkeur aan het bouwen van terroristen tunnels.

herzlOverwegende dat het Zionisme is geworteld in duizenden jaren van geschiedenis, cultuur en religieuze traditie, is Palestinisme ongegrond en beroofd van originaliteit. Als Palestina een staat-in-verwachting is, dan is het een staat in de geest, een hersenspinsel van de Arabische verbeelding.

“De Zionistische beweging gesticht door Theodor Herzl in zijn boek ‘Der Judenstaat’ uit 1896, suggereert dat de beste manier om het antisemitisme in Europa te ontwijken is door een onafhankelijke Joodse Staat te creëeren in Palestina. De Zionberg in Jeruzalem is het historische symbool van het Joodse thuisland sinds de 6de eeuw v. Chr.”

door Richard Mather

in een aangepaste vertaling van Brabosh.com naar een artikel in The Jewish Media Agency (JMA) van 21 december 2014

Advertenties

Israël’s bijzondere project ‘Geweldig in Uniform’: IDF soldaten met speciale behoeften


Video: Great in Uniform

Israël blijft mij telkens en telkens weer verbazen. Zo bijvoorbeeld het project ‘Geweldig in Uniform’ (Great in Uniform) dat ongeveer 10 jaar geleden van start ging. Het doel van dit project is om jonge mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen te integreren in het Israëlische leger. Eerst als vrijwilligers en later als soldaten in om het even welk aspect, met inbegrip van een eenvoudige soldaten ID en uniform, als deel van hun voorbereiding voor een onafhankelijk leven en hun verdere integratie in de Israëlische samenleving. Bewonderenswaardig!

Het opvoeden van een kind met speciale behoeften is nooit gemakkelijk. Nergens. Echter, het is voor een jonge Israëliër met speciale behoeften bijzonder moeilijk omdat die pijnlijke gevoelens van ontoereikendheid extra worden benadrukt wanneer zij de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Het is dan, dat een jonge Israëlische man of vrouw wordt geconfronteerd met een harde realiteit: hij of zij zal niet kunnen dienen in de IDF. Maar deze wrede speling van het lot wordt uitgedaagd door IDF Reserve majoor kolonel Ariel Almog, met zijn ‘Geweldig in Uniform’ project.

‘Geweldig in Uniform’
Het doel van dit initiatief is om IDF soldaten met speciale behoeften als jongeren met een beperking te integreren in het leger voor een driejarige dienst, met het uiteindelijke doel voor hen om zich voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in de Israëlische samenleving.

great2‘Geweldig in Uniform’ laat jonge mannen en vrouwen, die zich als mislukkingen voelden in het speciaal onderwijs, toetreden tot de IDF, om zichzelf bij te dragen en zichzelf te geven – net als ieder ander. Volgens de commandant van Rechav’am basis Motti Dayan, zijn de IDF soldaten met speciale behoeften “een deel van ons. Ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze unit. Ze eten bij ons in de kantine, ze werken met ons op alle dingen. “

Langs die weg leren de rest van de soldaten op de basis de speciale leden van de ‘Geweldig in Uniform’ sectie te kennen, te accepteren, te waarderen en van hun te houden. Elke ochtend worden de IDF soldaten met speciale behoeften per bus vervoerd naar de basis, waar ze de dagelijkse taken uitvoeren, onder andere het repareren van beschermende uitrustingen en werken in militaire magazijnen en keukens.

Bootcamp voor IDF Soldaten met speciale behoeften
Het ‘Geweldig in Uniform’ project gaat van start met een week lang bootcamp in het leger. Voor een aantal van de deelnemers is deze basisopleiding de eerste keer dat ze ooit van huis geweest. Tijdens de bootcamp leren de IDF soldaten met speciale behoeften over de waarden van het Israel Defense Forces, en krijgen ze een rondleiding in Israël om het land te leren kennen.

Lees verder