Wat de Palestijnse Autoriteit NIET vertelt aan de VN-Veiligheidsraad [Khaled Abu Toameh]

politie-paHebron op de Westelijke Jordaanoever, oktober 2014. De oproerpolitie van de Palestijnse Autoriteit slaat met veel machtsvertoon en disproportioneel geweld een demonstratie van Palestijnse vrouwen hardhandig uit elkaar. Vrouwenrechten en vrije meningsuiting in de gebieden, die door de Palestijnse Autoriteit worden bestuurd, zijn zo goed als onbestaande.

UN-Woman-Logo2Misschien kunnen de Palestijnse vrouwen hun zaak aanhangig maken bij de 45 leden tellende VN-Commissie UN Women [de United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women]. Hiervoor zouden zij eventueel de Belgische en Nederlandse vertegenwoordiging kunnen aanschrijven, de op drie na enige leden van de Europese Unie die momenteel in UN Women zetelen.

Onze Lage Landers moeten het in UN Women dan wel opnemen tegen kampioen mensenrechten schendende landen zoals China, Rusland, Iran, Egypte, Soedan, Liberia, Burkina Faso en Niger, die het woord mensenrechten niet eens behoorlijk kunnen spellen. Hoewel ik vrees dat UN Women het waarschijnlijk te druk zal hebben met Israël op de rooster te leggen, de enige democratie in het Midden-Oosten waar vrouwen en mannen  wél gelijke rechten en vrije meningsuiting genieten. Dat laatste is wellicht ook het belangrijkste argument van UN Women om Israël te willen delegitimiseren en demoniseren.


Palestijnse vrouwen zijn de laatste slachtoffers geworden van de Palestijnse Autoriteit aanval op de vrijheid van meningsuiting in de Westelijke Jordaanoever. In de door mannen gedomineerde Arabische cultuur, wordt een belediging van een vrouw als veel meer offensief beschouwd dan wanneer die afkomstig is van een man. Dat is de belangrijkste reden waarom de Palestijnse Autoriteit [PA] al snel actie onderneemt tegen vrouwen die zich durven uit te spreken of kritische opmerkingen maken.

De Palestijnen weten ook dat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen. Door vrouwen in het viezier te nemen, probeert de PA hen niet enkel te intimideren en hen het zwijgen op te leggen, maar ontmoedigen ook anderen om zich uit te spreken. De PA hoopt een boodschap te verspreiden dat niemand immuun is voor arrestatie of intimidatie, zelfs als het een vrouw is.

De onderdrukking valt samen met de inspanningen van de Palestijnse Autoriteit om in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie te doen goedkeuren waarin een tijdlijn wordt voorgesteld tot een terugtrekking van Israël tot achter de pre-1967 lijnen en de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Mahmoud Abbas en zijn woorden zijn nog minder waard dan het papier waarop ze werden geschrevenMahmoud Abbas en zijn woorden zijn nog minder waard dan het papier waarop ze werden geschreven

Vorige week diende Jordanië aan de Veiligheidsraad een door de Palestijnen opgestelde resolutie in, die een einde moet maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden tegen het einde van 2017 en een vredesakkoord binnen een jaar.

Maar wat de Palestijnen niet vertellen aan de Veiligheidsraad is dat de staat die zij willen oprichten er een is die de openbare vrijheden, met eerst en vooral de vrijheid van meningsuiting, niet respecteert. Dit zou een staat waar mensen worden vastgehouden en geïntimideerd voor het gebruik van sociale media om hun mening te uiten. Het is ook een staat waar de president of een van zijn hoge ambtenaren de arrestatie beveelt van iedereen die zich durft uit te spreken tegen het gebrek aan democratie en hervormingen.

De ontwerpresolutie die aan de Veiligheidsraad is voorgelegd slaagt er niet in om het feit te verdoezelen dat de Palestijnse Autoriteit politieke tegenstanders en critici, met inbegrip van Facebook-gebruikers, lastig valt en vervolgt. De PA wil bovendien ook niet dat de Veiligheidsraad en de rest van de internationale gemeenschap te weten zouden komen dat in de toekomstige Palestijnse staat, vrouwelijke journalisten, auteurs en politieke activisten kunnen vastgehouden voor ondervraging en bedreigd worden vanwege hun werk.

Majdoleen HassounehIn de afgelopen paar weken, hebben veiligheidstroepen die behoren tot de Palestijnse Autoriteit, drie Palestijnse vrouwen opgeleid voor ondervraging. Eén van de vrouwen, Majdoleen Hassouneh (plaatje rechts), werd voor ondervraging opgeleid op beschuldiging dat ze ‘haar tong had uitgestoken’ naar President Mahmoud Abbas. De beschuldiging verwijst naar de opmerkingen die zij had geplaatst op Facebook waarin zij Abbas bekritiseerde.

“Ik werd twee uur lang ondervraagd omtrent oude postings op Facebook,” vertelde Hassouneh, die in Nabloes woont. “Zij beschuldigden mij van het ‘uitsteken van mijn tong’ en de president te belasteren. De president bekritiseren is geen laster en wij hebben het recht om eender welke politicus te bekritiseren.”

Hassouneh zei dat hoewel ze werd vrijgelaten, zij nog steeds verwacht te worden opgesloten en voor de rechtbank zal worden gedaagd. Zij heeft de beschuldigingen tegen haar ontkend, zeggende dat sommige van haar commentaren van haar ondervragers waren en niet de hare of dat ze verdraaid werden.

De volgende dag werd door de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit Eman Silawy ter ondervraging voorgeleid, een vrouwelijke politieke activiste en onderzoekster uit Jenin, omwille van haar postings op Facebook.

Lama Khater uit HebronEen andere vrouw, Lama Khater uit Hebron (plaatje rechts), klaagde dat de veiligheidsofficieren van de Palestijnse Autoriteit haar huis binnenvielen en computers en andere electronische toestellen in beslag namen. Khater, een auteur en politiek activiste, vertelde dat dit niet de eerste keer was dat de Palestijnse Autoriteit haar huis binnenviel.

Het hardhandig optreden jegens Palestijnse vrouwen op de Westelijke Jordaanoever is iets dat de Palestijnse autoriteit niet wil dat de internationale gemeenschap en de media ervan zouden weten. Evenmin wil de Palestijnse Autoriteit dat de internationale gemeenschap zou weten dat het jaar 2014 getuige was van de ergste aanvallen op openbare vrijheden sinds haar oprichting twee decennia geleden.

Volgens Esam Arouri, lid van het Coördinerend Comité van Niet-Gouvermentele Organisaties [UN NGO Branch], zijn de aanslagen op de openbare vrijheden op de West Bank “een gevaarlijk teken van de verslechtering van de mensenrechten in Palestina.”  Hij zei dat het jaar 2014 het slechtste was met betrekking tot schendingen van de mensenrechten sinds de totstandbrenging van de Palestijnse Autoriteit. Arouri zei dat marteling en partijdige uitspraken in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in 2014 zijn blijven verder duren.

Leden van de Veiligheidsraad, die worden aangemaand om de Palestijnse soevereiniteitsaanvraag te steunen, zouden president Abbas moeten bevragen omtrent de aard van de staat die hij wenst te creëren voor zijn volk. Deze leden hebben het recht om te weten of de Palestijnse staat gelijkaardig zal worden aan andere Arabische dictatuurstaten waar schendingen van de mensenrechten de norm zijn geworden.

Wat wellicht nog belangrijker is, de leden van de Veiligheidsraad hebben het volste recht om te weten waarom Palestijnse vrouwen worden lastiggevallen en geïntimideerd door de door het Westen gefinancierde Palestijnse veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever. Deze leden hebben het recht om te weten of hen wordt gevraagd om een andere Arabische dictatuur goed te keuren vooraleer zij hun handen omhoog steken in het voordeel van de soevereiniteits resolutie.

bahrein-vrouwenHet tranendal van de vrouwen in de mannenwereld in de Palestijnse gebieden is oneindig diep

door Khaled Abu Toameh

vertaald door Brabosh.com naar een artikel in The Gatestone Institute van 29 december 2014

Khaled Abu ToamehOpmerkelijk: Khaled Abu Toameh, received the 2014 Daniel Pearl Award. Abu Toameh is a reporter for The Jerusalem Post who has covered Palestinian and Arab affairs for the past three decades, is the recipient of the 2014 Daniel Pearl Award. The award, named for Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, who was kidnapped and murdered in Pakistan in 2002, recognizes courage and integrity in journalism.

Khaled Abu Toameh has been telling us, with courage and objectivity, what life is like in the West Bank and Gaza,” said Judea Pearl, father of the dead journalist. “Rarely has a reporter been so successful in penetrating a conflict so complex and remaining consistently and definitively on the side of truth.