Israël en de Joden zijn verloren voor het oude continent – R.I.P. Europa… [rabbijn Berel Wein]

dry-2014d

Wat kan men zeggen over Europa? Ik kan mij indenken wanneer iemand naar de bittere waarheid zoekt hij met gemak kan zeggen dat Hitler in feite heeft gezegevierd. Hij heeft de Joden gebrandmerkt als de wortel van alle problemen en verkondigde dat de ‘definitieve’ en de enige oplossing voor het ‘Joodse probleem’ was om alle Joden uit te roeien voor het aangezicht van de aarde.

En zoals we allemaal weten, vervolgde hij dit met zijn genocidale programma. Een groot deel van Europa, zijn leiders, intellectuelen en gewone mensen, hebben moedwillig en bijna vrolijk samengewerkt in deze genocide. Velen toonden zich hierin bijzonder actief terwijl veel meer Europeanen passief meewerkten en/of lieten betijen.

Van zodra de gruwelen van de Holocaust werden geopenbaard nadat de oorlog was geëindigd, ging deze irrationele en pathologische haat jegens de Joden ondergronds. Het was immers ook schandelijk om toegeven dat het continent dat zo prat liep op de vooruitgang van de beschaving zich schuldig zou gemaakt hebben aan dergelijke georganiseerde, door de overheid gesponsorde onmenselijkheid en wreedheid.

Dus hebben de meeste Europeanen zich afgeschermd van elke echte gevoelens van schuld door gewoon te verklaren dat ze zich niet bewust waren van wat er zich toen afspeelde. Dat ze het met andere woorden niet geweten hebben [“Wir haben es nicht gewusst!”] en “dat ze daarom geen poot hebben uitgestoken om de Joden te redden want anders hadden ze dat zeker gedaan, o ja, heel zeker weten.” Zou het?… 😦

wir-habenEn ‘omdat ze het niet wisten’ hebben het Vaticaan en andere christelijke kerken na de oorlog veel nazi’s en andere oorlogsmisdadigers uit Europa helpen ontsnappen zodat ze zich in vrij comfortabele omstandigheden konden vestigen in andere werelddelen, met name Zuid-Amerika.

Als boetedoening voor hun gruwelijke gedrag, hebben veel Europese landen, hoewel niet allen, gestemd voor de oprichting van de staat Israël en de ontluikende natie diplomatieke en soms zelfs economische erkenning en hulp verleend. Aldus werd die onwelriekende zaak in de jaren 1950 proper opgeborgen en een decennium lang vergeten.

Echter de staat Israël, die altijd de blaar onder het zadel van de wereld is en zal blijven, zou de zaak niet laten rusten. De wonde was te diep en rauw en het zou de wereld niet toestaan om zo gemakkelijk te vergeten wat er gebeurd was.

Aldus nam Israël in Argentinië Adolf Eichmann gevangen bracht hem voor de rechter voor zijn misdaden tegen de Joodse volk en de mensheid. Het proces dat bijna een jaar duurde, openbaarde op een grimmige en levendige wijze van wat het Joodse volk op Europese bodem was aangedaan van 1939 tot 1945.

Dus het waren niet alleen Eichmann en de nazi’s die de aangeklaagden waren in dit erg verscheurende en bittere proces, maar in een zeer reële zin, Europa zelf dat terecht stond. En wanneer Eichmann terecht schuldig werden bevonden en geëxecuteerd voor zijn misdaden, werd ook Europa impliciet veroordeeld als zijnde schuldig en medeplichtig aan de gruwelen van de Holocaust.

Aeichman-konijndolf Eichmann in Argentinië eind jaren ’50 poserend met zijn wit konijn, als de brave gewone huisvader die geen vlieg kwaad deed

Europa heeft het Israël nooit vergeven voor dat proces en het vonnis. Het is zich terdege bewust dat het zich schuldig heeft gemaakt maar zal nooit openlijk schuld durven bekennen.

Vandaar dat Europa, in overeenstemming met haar aloude obsessie jegens het Joodse volk en aangeboren nood om de Joden tot zondebok te maken voor alle problemen van Europa, haar vijandschap jegens de Joden heeft omgekeerd in een niet aflatende hetze tegen de Joodse staat.

Israël moet aan de schandpaal genageld en geboycot worden, delegitimizeerd en geïsoleerd, terwijl de nobele Palestijnen – bevorderaars van het wereldwijdr terrorisme, intifadas en heropflakkerende oorlogen – waardig genoeg worden bevonden diplomatieke erkenning te krijgen, ondersteuning voor media, financiële steun en morele rechtvaardiging. Dit is Europa’s wraak tegen de Joden voor het overleven van de Holocaust en hierdoor onbehagen en schuld opwekkend dat Europa koestert jegens de Joden, het Jodendom en de Joodse staat.

Om een christelijke uitdrukking te gebruiken; Europa is erg hard aan verlossing toe. Katholieke landen zoals Ierland, Portugal en Spanje hebben de lessen van geschiedenis vis-à-vis de relatie van de kerk en de Joden door de eeuwen heen niet verteerd.

De progressieve linkerzijde weigert om te gaan met haar geschiedenis van onderdrukking en antisemitisme die marxisme, de Sovjet-Unie en links in het algemeen, heeft toegebracht aan het Europese en wereld Jodendom. Zo verbiedt het opnieuw besnijdenis en koosjer slachten, alles in naam van sommige verheven idealen van kinder- en dierenrechten.

Dit alles gebeurt uiteraard tegen de achtergrond van ongebreidelde kindermishandeling en het afslachten van mensen, de onderdrukking van vrouwen, de afschaffing van minderheden en de andere nefaste facetten van intolerante sociale normen, die kenmerkend zijn voor de Palestijnse en de islamitische samenleving in het algemeen.

Perfide en hypocriet zoals het is, blijft Europa toch beweren dat het zichzelves een hoge morele standaard voorhoudt, drijft neerbuigend de spot met de Verenigde Staten en voelt zich gerechtigd om de morele rechter te zijn over de staat Israël.

Europa betreurt niet zozeer de Holocaust zelf, maar dat de Joden hebben overleefd en hierdoor werden toegestaan om een staat voor zichzelf te stichten. Dus zal het toelaten dat gedenktekens en musea over de Holocaust worden opgericht, maar verzet zich dat de staat Israël op de een of andere wijze zou worden opgenomen in de Joodse verhaal dat het voorstelt.

Hamas is niet langer een terroristische organisatie wat betreft Europa, maar Israël zelf moet voor het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag worden gedaagd. Zelfs George Orwell zou verbaasd zijn om te zien hoe scheef de visie en het beleid van Europa vandaag is. Alleen de tijd zal leren of Europa ooit in staat zal zijn om haar perverse houding ten opzichte van Joden en Israël om te keren. De geschiedenis leert ons dat het hoe dan ook verdoemd zal worden als het dat niet doet.

door rabbijn Berel Wein


in een vertaling van Brabosh.com

verschenen op Arutz Sheva als ‘Europe is Gone‘ op 26 december 2014

met dank aan Tiki S. voor de hint: “De naakte waarheid!”

3 gedachtes over “Israël en de Joden zijn verloren voor het oude continent – R.I.P. Europa… [rabbijn Berel Wein]

 1. Bedankt Brabosh, voor de vertaling en plaatsing van dit artikel!

  Rabbijn Wein heeft helaas maar al te zeer gelijk. Europa en de kerk zijn in moreel opzicht zo failliet als het maar zijn kan, omdat ze totaal niets hebben geleerd van hun verleden.

  Like

 2. Dit gebeurt als je God loskoppelt van ZIJN SCHEPPING en Zijn wereld. God heeft een ” totaal” plaatje” met de wereld. Zijn Grote HEILSPLAN voor alle volken waar Hij volop mee bezig is om dit uit te voeren. Dit voert Hij uit via zijn eigen volk wat Hij gecreëerd heeft via Abraham die uit het geslacht van Sem Afkomstig was. Hier heb je de haat al Antisemitisme is haat tegen de keus van God!!! Israël is Zijn Geheiligd( apart gezette volk) wat een voorbeeld functie behoort te hebben voor de hele wereld. Ging Israël in het verleden( voor het begin van de jaartelling) in de fout dan werden ze gestraft, met de Babylonische balling schap als dieptepunt. Ze mochten van Kores terugkeren naar Jeruzalem om de tempel te bouwen, dat was nodig voor de komst van het absolute hoogtepunt van Gods HEILSPLAN Jezus!!!. Met Hem is de hele wereld gezegend geworden. In 70 na Christus is het volk van Israël weer in ballingschap gegaan nu de Romeinse ballingschap dit heeft 2000 jaar geduurd.
  Nu echter nu het ” avondland” niets meer met de God van de Bijbel te maken wil hebben heeft God als door een wonder zich over Sion ontfermd. D.w.z. Hij heeft het volk van Israël thuis gebracht en ze weer hun beloofde land terug gegeven, zoals door de profeten is beloofd. Helaas wil niemand meer iets weten van de oude profeten want dat is toch achterhaald…….Nou dat zullen we gaan zien….. Wie hier de waarheid spreekt. Satan of God……Israel zal in dit land blijven want Jezus zal daar wederkomen temidden van zijn broeders. Satan wil ten koste van alles dat verhinderen maar het zal hem niet lukken. Daar is God van de Bijbel nu hard naartoe aan het werken. ZIJN GLORIEUZE wederkomst!!!!!!!!, God laat nooit varen wat Zijn Hand begon. God wil zijn schepping terug een volmaakte wereld daar wachten wij op……

  Like

  1. Dank je Anna, voor je mooie en o zo ware toelichting op wat de zeer hoog geachte websitebeheerder Brabosh ons dagelijks als zuivere nieuwsvoorziening voorschotelt. Wat mij betreft, schrijven we er samen – of misschien met meer eensgezinden op dit terrein – een boek over. Of in elk geval een brochure, die ik met alle genoegen zonder winstoogmerk zal willen uitgeven.
   Brabosh mag u desgewenst gerust mijn mailadres verstrekken.

   Like

Reacties zijn gesloten.