Eerstesteenlegging van heropbouw Tiferet Synagoge in ’t Joodse Kwartier van Jeruzalem

tif03De beroemde Tifferet synagoge in 1948 in het oude Joodse Kwartier van Jeruzalem Stad, hier nog bewaakt door een Britse soldaat. In de nacht van 20 op 21 mei 1948 werd de synagoge gedynamiteerd door het Jordaanse leger. Meer dan 50 andere synagoges met inbegrip van de Hurva synagoge werden in de eerste dagen en weken van de verovering van de hoofdstad verwoest in een ultieme poging van de Arabische bezetters om de Joodse identiteit compleet uit te vagen. Echter, het stond reeds in de sterren geschreven dat ze niet zouden slagen in hun boos opzet. [foto: LIFE/Dmitri Kessel]

Eén van de hoogtepunten van 2014 in Israël’s naoorlogse geschiedenis was ongetwijfeld het begin van de reconstructie van de Tiferet Israël Synagoge in Jeruzalem. Op dinsdag 27 mei 2014 werd tijdens een plechtige ceremonie in het Joodse Kwartier van Jeruzalem’s Oude Stad, de facto het oorspronkelijke Jeruzalem uit de antieke tijd, Israëlische ambtenaren de eerste steen gelegd voor de heropbouw van de Tiferet Israël Synagoge.

Hurva SynangogeNadat de Hurva Synagoge prachtig werd heropgebouwd en in 2010 ingezegend (plaatje rechts), is het dus thans de beurt aan de Tiferet Israël Synagoge en in al zijn glorie weer worden opgetrokken en aldus hersteld worden wat voordien bestond. Aldus wordt wat krom was weerom rechtgetrokken, onrecht ongedaan gemaakt.

De eerste steen die werd gebruikt in de ceremonie werd genomen uit de feitelijke resten van de verwoeste Tiferet Israël Synagoge.

Sprekend tijdens dit evenement zei minister voor Huisvesting Uri Ariel (plaatje onderaan): “Vandaag hebben we getriomfeerd in het leggen van weer een andere bouwsteen in de ontwikkeling van Jeruzalem, een symbolische fase in de visie die blijft doorgaat met het zich voor onze ogen te openbaren” en hij voegde eraan toe “Vernieuw onze dagen als van ouds“, verwijzend naar de Bijbelse tekst uit het Oude Testament [Klaagliederen 5:21].

Burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat, die eveneens de plechtige eerstesteenleggings ceremonie bijwoonde, voegde eraan toe: “Vandaag leggen we de eerste steen van een van de belangrijkste symbolen van de Joodse gemeenschap in Jeruzalem. Het Gemeentebestuur hecht groot belang aan het behoud en de restoratie van het erfgoed in Jeruzalem en wij zullen doorgaan met het erfgoed van Israël in deze stad behouden.”

Palestijnen boos
Zowel de Hurva als de Tiferet Synagoge liggen in wat het Westen ‘Oost’-Jeruzalem noemt, gelegen voorbij de Groene Lijn (de staakt-het-vuren lijn van april 1949 door Obama herdoopt tot pre-1967-lijn). Echter in wezen is ‘Oost-Jeruzalem’ niets anders dan het oorspronkelijke Jeruzalem uit oude antieke tijden. De heropbouw van de antieke stad zint de Palestijnen (en de Arabische wereld) dus niet die het oude Jeruzalem voor de Islam opeisen en willen herbestemmen als de toekomstige hoofdstad van een soeverein kalifaat ‘Palestina’.

Hamasminister Dr. Taleb Abu Sha’ar, de minister voor Religieuze Zaken in Gaza, maakte zich om deze eerstesteenlegging van de Tiferet Synagoge ontzettend boos en waarschuwde Israël voor de heropbouw van wat hij heette de de voortschrijdende ver-Joodsing (judaïsering) van Jeruzalem. Abu Sha’ar waarschuwde eerder voor een religieuze oorlog tussen moslims en Joden om Jeruzalem.

De Arabieren maken zich tevens boos omwille van het feit dat de Tiferet Israël Synagoge hoger zal zijn dan Al Aqsa Moskee en de Rotskoepel op de Tempelberg net zoals dat overigens voorheen ook het geval was vooraleer hij door de Arabieren werd gedynamiteerd. Jarenlang domineerden de Tiferet Synagoge en de Hurva Synagoge de skyline van Jeruzalem.

Al bij al een totaal absurde reactie van de Palestijnen. Blijkbaar is de minister niet op de hoogte dat Jeruzalem al meer dan 3000 jaar de hoofdstad is van het Joodse volk. Een ver-Joodsing van de Joodse stad is dan ook geen misdaad maar een natuurlijk proces. Zo is er niemand die zich vragen stelt bij bijvoorbeeld de ver-Duitsing van Berlijn, de ver-Fransing van Parijs of de ver-Nederlandsing van Amsterdam.

Tiferet Israël Synagoge
Hoewel de Chassidim (vrome Joden) zich al in het jaar 1747 in Jeruzalem vestigden, begon hun rabbijn, Nissan Beck, pas in het jaar 1839 met zijn plannen voor een chassidische synagoge. Tot die tijd baden de gelovigen in kleine privé gebedsplaatsen.

In de jaren 1830 vernam rabbijn Israel Friedman uit Ruschin, dat Tsaar Nicolaas 1 van plan was in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem een kerk te bouwen. Rabbijn Friedman, die zeer betrokken was bij steun aan de vestiging van Joden in Israël, gaf rabbi Nissan Beck opdracht om het plan van de tsaar te verijdelen.

Het gelukte Beck in 1843 het stuk grond, dat de Russen van plan waren te kopen, zelf te verwerven. De drie verdiepingen tellende synagoge was, na veel problemen bij de bouw, pas in 1871 klaar en werd op 19 augustus 1872 ingewijd. Daarna was de Tiferet Yisrael Synagoge 75 jaar het centrum van de Chassidische gemeente in Jeruzalem.

Oostenrijkse keizer Franz Joseph IOok de Oostenrijkse keizer Franz Joseph I (1830-1916), sinds 1848 tot aan zijn dood de keizer van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, was betrokken bij de bouw van de synagoge. Toen de keizer in 1869 de Heilige Stad bezocht en de synagoge in aanbouw zag staan zonder dak, informeerde hij naar de reden daarvoor.

Een rabbijn zou hem daarop hebben geantwoord “Uwe majesteit, de synagoge heeft zijn hoed voor u afgenomen”. Gecharmeerd door deze opmerking schonk de keizer vervolgens de resterende 1000 frank voor de voltooiing, waarna de inwoners van Jeruzalem de koepel van de Tiferet Synagoge naar hem vernoemden.

uri-arielJeruzalem, 27 mei 2014. Israël’s minister voor Huisvesting Uri Ariel, smeert het cement aan de officiële Eerste Steen tijdens een ceremonie om de heropbouw van Tiferet Israël Synagoge in de Oude Stad van Jeruzalem te vieren (foto: Flash90)

door Brabosh.com