Islamitische Staat (ISIS/ISIL) brengt handleiding uit mbt omgang met vrouwen in seksuele slavernij

Moslimman slaat vrouwen in burqa met een stok om hen in het gareel te houden Radicale islam lijkt alleen maar de seksuele frustraties onder moslimmannen te stimuleren en rechtevenredig de repressie jegens het vermeende voorwerp van hun frustratie – met name de vrouwen – te willen verrechtvaardigen en aan te schroeven. Het lijkt bij geradicaliseerde moslimmannen maar niet te willen doordringen dat de oorzaak van hun toenemende seksuele problemen (en aansluitend geweld, verkrachting en slavernij) niet wordt veroorzaakt door vrouwen, maar te vinden is in het steeds maar verstrengen van religieus geïnspireerde doctrines en wetten in de Islam. Omslagpagina van … Lees verder Islamitische Staat (ISIS/ISIL) brengt handleiding uit mbt omgang met vrouwen in seksuele slavernij

Palestijnen verkiezen leven in Israëlische gevangenis boven creveren in Gaza’s Hamastan

Gaza, ten oosten van Khan Younis. Een groep Gazaanse jongeren is genaderd tot aan het veiligheidshekken dat rondom de bufferzone loopt langsheen de grens met Israël in het zuiden van Gaza. Aan de andere kant van het prikkeldraad begint Israël, de Jodenstaat, het Beloofde Land van Melk en Honing. De keuze tussen enerzijds het onderhouden van aloude Jodenhaat en eeuwige strijd tegen Israël en anderzijds de vrede en welvaart onder Joods bestuur die verleidelijk wenkt, brengt steeds meer gewone Palestijnse Gazanen aan het wankelen. Creveren onder de repressie van Hamas en de Islamitische Jihad of… leven in vrijheid samen met … Lees verder Palestijnen verkiezen leven in Israëlische gevangenis boven creveren in Gaza’s Hamastan