Palestijnse haatwinkel op volle kracht: ‘Wij zullen jullie allemaal genadeloos afslachten!’ + 2x video


Prediker tegen de Joden in de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem op 28 november 2014:
“Wij zullen jullie allemaal genadeloos afslachten!”

Aan diegenen die nog altijd denken dat “Palestijnen in wezen gematigde zachtaardige lieverds” zijn die door die “wreedaardige Joden worden geknecht en uitgemoord“, zou ik willen zeggen: leer Arabisch. Want wat ons in het Engels bereikt en ons in de bevooroordeelde Nederlandstalige media wordt aangepraat, is precies tegenovergesteld aan de retoriek van Palestijnen die ipv ons te willen overtuigen van hun ‘vredelievende intenties’, onder eigen volk geweld, bloed en terreur prediken jegens de Joden.

Let wel: enkel en alleen tegen de Joden in het algemeen en niet bepaald gericht tegen Israëliërs of Zionisten. Kortom: Antisemitisme pura sangre, gevaarlijk, rauw en ruig en niets verhullend.

Gelukkig bestaat er nog een instituut zoals Memri.org (Middle East Media Research Institute) die de Palestijns-Arabische media op de voet volgt, analyseert en voor westerlingen de beelden en toespraken en uitspraken verzamelt en opnieuw in de westerse media brengt voorzien van de nodige Engelse ondertitels. De Arabisch-taligen onder ons mogen voor zichzelf uitmaken of hun vertaling klopt. Dat hoor ik dan later wel.

‘Wij zullen jullie allemaal genadeloos afslachten!’
Tijdens het traditionale vrijdaggebed op 28 november 2014, stak Sjeik Omar Abu Sara een preek af tegen de Joden die waarin hij zijn volgelingen aanspoorde om de “Joden af te slachten” die volgens hem “de meest boosaardige creaturen zijn die op de aarde rondlopen.” De sjeik sprak deze woorden uit in het kloppend hart van Jeruzalem bovenop de Tempelberg in de Al Aqsa Moskee.

Sjeik Omar Abu Sara:

“Sprekend over de karaktertrekken van de Joden moet men overschakelen in een speciale modus, omdat we hier te maken hebben met een volk waaraan elke meest afschuwelijke karaktertrek wordt toegeschreven.

Zij blonken meesterlijk uit in deze verachtelijke karaktertrekken en gaven hun geheimen door aan anderen. Deze karaktertrekken werden geregistreerd in de Koran, die alle aspecten van het leven van de Joden voorsteld in de meest afschuwelijke beelden.”

Abu Sara beschuldigde de Joden van het vermoorden van dozijnen profeten en hun poging om tot tweemaal toe de profeet Mohammed te doden. De sjeik vertelde dat een veldslag tegen de Joden steeds dichterbij komt en verheerlijkte het “kalifaat” van Islamitische Staat (ISIS/ISIL) als een van de vehikels in de strijd om de vernietiging van het Joodse volk:

“Ik zeg tegen de Joden hardop en duidelijk: De tijd om jullie af te slachten is gekomen. De tijd is rijp om jullie te bevechten. De tijd om jullie om te brengen is gekomen… Asjeblieft, laat in onze harten geen greintje medelijden achterblijven voor jullie, o Joden, want de dag van jullie afslachting komt dichterbij, wij zullen jullie allemaal genadeloos afslachten.”

Tijdens de haatpreek van Abu Sara waren de stemmen te horen van de aanwezige menigte die zijn sermoen en profeties van wraak bij herhaling beantwoordden met “amen”. Geef toe, met zo’n Palestijnen, als medeburgers en stadsgenoten in hun hoofdstad Jeruzalem, kunnen de Joden van Israël zich geen ‘betere’ vijanden meer indenken.


Prediker tegen de Joden in de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem op 21 november 2014:
“Dat Allah Amerika en zijn coalitie mag vernietigen!”

De olifant in het salon: Jodenhaat
Een gelijkaardig vrijdagsermoen een week eerder door een andere man werd eerder gefilmd op dezelfde locatie vorige maand, waar een moslimpredikant opriep tot de eliminatie van Amerika en Israël en in één adem de tereurorganisatie Islamitische Staat (ISIS/ISIL) ophemelde.

In zijn toespraak riep Ali Abu Ahmad op vrijdag 21 november 2014 de Palestijnse moslims op tot de bevrijding van Jeruzalem van “de Joden, de meest verachtelijke creaturen” en tot de vernietiging van Amerika en zijn internationale coalitie tegen Islamitische Staat (ISIS/ISIL):

“O Allah, vernietig Amerika en zijn bondgenoten. O Allah, geef ons de kans om hun hoofden af te hakken. O Allah, help onze broeders, de moejahedien van het land van Irak en Syrië.

Wie anders zal de Islam helpen als wij dat niet doen? Wie zal Jeruzalem ter hulp snellen als wij dat niet doen? Wie zal het Kalifaat helpen als wij dat niet doen, o dienaren van Allah?”

hate-palest3Palestijnen worden van in de wieg tot in het graf voluit en ononderbroken haat, terreur en geweld tegen de Joden ingelepeld

Sommigen beweren bij hoog en bij laag dat dit slechts om een handvol Palestijnse extremisten gaat. Ik zou dat graag willen geloven maar wat moet ik dan aan met die vele honderden beelden en uitspraken die de voorbije maanden en jaren op deze blog zijn verschenen? Toedekken met de mantel der liefde voor Palestijnen?

Feit is dat de olifant in het salon van het vredesproces tussen Arabieren en de Joden van Israël, de Palestijnse haatwinkel is die nooit gestopt is met draaien, die in het Westen volkomen genegeerd wordt en integendeel elke maand, jaar na jaar, loyaal bedropen wordt met vele miljoenen dollars en euros.

Het grote bedrog
Overigens is de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg van oorsprong in feite een christen Byzantijnse kerk met name de Kerk van de Heilige Maagd, die destijds werd gebouwd door keizer Justinianus omstreeks 530 na Chr. Die christen kerk werd in 638 na. Chr. veroverd door de Arabische Islam en in de volgende jaren schaamteloos omgeturnd tot een islamitisch heiligdom.

Een nogal veel voorkomend en bijzonder naar neveneffect in de Islam. Ten andere onder de Rotskoepel op diezelfde Tempelberg, in het Arabisch tot de Al-Buraq Al-Sharif hernoemd, bevinden zich de ruïnes van de Eerste en de Tweede Joodse tempel, die daar eeuwen geleden in pre-islamitische tijden werden opgericht.

Maar daar willen de Palestijnen en andere Arabieren natuurlijk allemaal niets van weten, want dan kloppen hun vermeende aanspraken op de Tempelberg en Jeruzalem niet meer en kunnen ze Oost-Jeruzalem als hoofdstad van het toekomstige islamistisch kalifaat ‘Palestina’ wel definitief op hun buik schrijven.

Dat zou in het Westen ongetwijfeld leiden tot een algemene grote teleurstelling onder hun talloze bondgenoten en financiers [..] die, weliswaar zonder het met zoveel woorden te willen uitspreken, in werkelijkheid geen lor geven om het lot van de Joden in het Land van Israël.

door Brabosh.com

naar een bericht in The Times of Israel van 10 december 2014

5 gedachtes over “Palestijnse haatwinkel op volle kracht: ‘Wij zullen jullie allemaal genadeloos afslachten!’ + 2x video

 1. Hr Brabosh,

  Dit artikel is erg belangrijk om dat naar alle politici te sturen. Met grote afschuw kan ieder lezen hoe kopstukken welke de Islamitische Cultuur voorstaan, hardop aan de gehele wereld over de Joden denken. Deze despoten en haatzaaiers, Omar Abu Sara en Ali Abu Ahmad, moet geen plaats meer worden gegeven in de media.

  Ik hoop dat de Israëlitische veiligheidsdiensten met spoed dezen verwijderen van het wereldtoneel. We willen allen een vredige en veilige wereld en niet een wereld met wereldvreemde randfiguren welke aandacht zoeken en op de voorgrond treden. Discriminatie, haat en geweld verbannen is de slogan.

  Like

 2. Hier is veel meer aan de hand dan wat wij kunnen zien.
  Dit zijn de ” machten” in de lucht, waar de Bijbel over spreekt, dit zijn de demonen van Satan die strijden tegen de God van Israël. Satan weet dat hij nog een klein poosje op aarde is om alles te kunnen verwoesten en vernietigen wat goed is. Daarom trekt hij momenteel al zijn demonen uit de kast om de hele wereld met volle kracht aan te vallen en wel speciaal op die plaats waarvan God zegt dat het Zijn Land is, Israël en dat het die plaats is waar Hij wonen wil en zal ( de Tempelberg) en waar Zijn Zoon Jezus zal terug komen op aarde.( de olijfberg.) ( voor de Joden de eerste komst voor ons Christenen de wederkomst maar het is dezelfde Jezus.).
  In het verleden is het satan niet gelukt om Jezus te verleiden ( woestijn) Jezus heeft de Dood overwonnen, en is het Heil tot ons Christenen gekomen, al 2000 jaar. Maar God heeft Zijn volk niet vergeten, nee hij heeft een groots plan met hen. En nu probeert satan, dit plan te voorkomen door de plaatsen en dit volk te vernietigen. ( staat in het handvest van Hamas) Juist nu, nu God zich weer tot Zijn volk wendt, om dat volk, de joden en de plaats waar Hij Zal wederkomen, te herstellen. (De vervallen hut van David op te richten.) Alles wat God en wat Jezus toebehoort,dat verdraagt satan niet en hij probeert uit alle macht om dit te voorkomen en te totaal vernietigen.
  God maakt momenteel de wereld klaar voor de ontknoping van de finale in de Heilsgeschiedenis.
  Nu woedt er een wereldwijde satanische strijd die momenteel over de hele wereld gaat. Deze stijd wordt gestreden door lieden die Jezus niet erkennen als hun verlosser, die anti Christus zijn!!! Opmerkelijk vind u niet? Dit is het woeden der volken uit psalm 2 !

  Like

 3. Ik snap niet waarom Israel in de voorbije oorlogen in 1967 en 1973 niet meteen deze haatpaleizen gebombardeerd heeft, nu zitten ze met de gebakken peren. En ik ben het met je eens Anna, het is een strijd tussen de duistere en de hemelse machten, maar een beetje hulp van de Almachtige in de vorm van een lichte aardbeving onder de Al Aqsa zou meer dan welkom wezen.

  Like

 4. Die aardbeving komt er! Hr Bruyn lees Zach 14:4. Maar op Gods tijd. Eerst moeten er nog andere profetieën vervuld worden. We zijn dichtbij fase 3 na1967 en 1973 volgt w.s. nu een gevaarlijke oorlog met gebieds uitbreiding van Israel r.i. Jordanië. Het is niet ondenkbaar dat daarbij de zgn westbank ( Judea en Samaria het HARTLAND van Israël) onder de voet gelopen zal worden. Het zuiden van Jordanië de stad Maan is een broeinest van ISIS. De burgemeester waarschuwde zelfs voor een ” grote explosie” Koning Abdullah was bij Obama en Obama heeft hem hulp toegezegd. Abdullah beschouwt de strijd tegen ISIS als een derde wereld oorlog die op een andere manier wordt gevoerd. Hij benadrukte dat deze oorlog vooral de moslim wereld aangaat, en dat zij daar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit is een stevige uitspraak maar in hoeverre dit betrouwbaar is,dat blijft gissen bij moslims.
  Wij leggen dat westers uit maar als hij, Abdullah wapens krijgt van Amerika wat doet hij dan t.a.v. Israël?
  Moslims mogen volgens de Koran nooit accepteren dat er een Joodse staat bestaat omdat Mohammed dat in zijn Koran heeft gezegd.
  Als Abdullah dus niet tegen de joden vecht dan staat zijn eigen leven op het spel. Dit is dus een uiterst gevaarlijke situatie. Obama vind het wel best want die laat Israël vallen als een baksteen. Ook hier weer een profetie vervuld. Israël zal alleen komen te staan een volk dat alleen woont.( Bileam).

  Het gezag in zijn land, van Abdullah ontleent hij aan het feit dat hij een afstammeling is van Mohammed, maar de verdeeldheid in zijn land is zeer groot. Met vele elkaar beconcurrerende stammen is de regering is instabiel. Bijbels gezien zal Edom vallen. Bovenstaande video’s laat een letterlijke vervulling van de profetie zien. ” Gij hebt grote woorden tegen mij gesproken” en ” gij hebt mijn land verdeeld” ( hoor de moslims brallen tegen het volk van de levende God) enz enz. Ze vergeten dat ze tegen de levende God moeten strijden.
  Het verdelen van het land is al begonnen bij Churchill hij heeft met een pennestreek Jordanië doen ontstaan door het Bijbelse Overjordaanse aan de Arabieren te geven. Ook in Bijbelse tijd is het land door Ezau ( Edom )verdeelt.

  Like

 5. Anna . De reactie op de Palestijnse haatwinkel is door jouw uitmuntend verwoord.
  Mohammed en de Koran is zoals je nu het wereldgebeuren ziet ,schijnbaar in handen van de Duivel. Was dat altijd al niet zo?
  Deze zich noemende profeet Mohammed: lees de historie ,,berucht persoon voor anders denkenden en deze hield van geweld.
  Stukken uit de Bijbel,knipte hij en plakte het vol en maakte het tot een boek met een eigen karakter. Zijn uitweg verwoorde hij in de Koran en roept op om vanaf 700 na Christus om Christenen en Joden te vervolgen en dezen met geweld te bekeren.Heden ten Daage is dit nog gaande.
  Er zijn wel meer boeken te noemen welke door heersers geschreven zijn ,waarop het volk diende te geloven.
  Jezus Christus was geen heerser . Het Joodse volk ,Godsvolk ,zal altijd beschermt worden en een Godswonder zal de Joden een bovenuitstijgend kracht en gevoel geven om hier op deze aarde verder te kunnen en er rechtdoende haar thuis Israel te blijven behouden .

  Like

Reacties zijn gesloten.