Nee, België moet niet ‘Palestina’ erkennen [Tim Engelbart]

dewever2

Enkele dagen geleden berichtte ik hier dat de Belgische regering overweegt om de nep-staat Palestina te erkennen en gaf en passant een flinke sneer naar Bart De Wever en zijn Vlaams-nationale partij N-VA, de werkelijke motor die achter de creatie zit van het huidige kabinet.

Dat werd meteen stevig afgezwakt door enkele Antwerpse Joodse leiders, die uiteraard met veel liefde en trouw hun gekende beschermheren afschermen met André Gantman (fractievoorzitter N-VA in de Antwerpse gemeenteraad) en Ludo Van Campenhout (schepen in het Stadsbestuur) als belangrijkste iconen die voor eeuwig onder de Antwerpse Joodse paraplu mogen schuilen. Had ik ook maar zo’n ferme paraplu. 😉

Sindsdien geen scheef woord meer over de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Burgemeester Bart. Zelfs The Jerusalem Post nam de Antwerpse proteststemmen meteen over, maar dat zal wel toeval zijn geweest. 😉 Echter, zoals Tim Engelbart hieronder schrijft over de Nederlandse intenties, bestaat er ook in België een “golfje richting erkenning van Palestina” en het is aan ons, gedreven pro-Israëlactivisten die we zijn, om te voorkomen dat dit “golfje” dra zou kunnen leiden tot een immense “dijkbreuk”.

Vervang in het onderstaande artikel van Tim Engelbart dat heden zondagochtend verscheen in De Dagelijkse Standaard onder de kop “Nee, Nederland moet niet ‘Palestina’ erkennen”, het woord Nederland door België en je snapt meteen de reden en oorsprong van deze topic. Het is geen toeval dat een en ander in de Nederlandse retoriek verdacht veel lijkt op het Belgische verhaal.

Nee, Nederland moet niet ‘Palestina’ erkennen

Nu naast Zweden ook Spanje haast lijkt te willen maken met het erkennen van ‘Palestina’ als zelfstandige staat, doemt ook de vraag op in Nederland. Nederland heeft zich altijd uitgesproken voor het standpunt dat een eventuele staat kan worden opgericht op het moment dat Palestijnen een duurzame vrede uitonderhandelen met Israël.

De Nederlandse regering vindt traditioneel dat stappen in dit zogeheten ‘vredesproces’ genomen door anderen dan de primair bij dit conflict betrokken partijen (namelijk: de Palestijnen en Israël) meestal contraproductief zijn, en de boel eerder op scherp zetten dan toewerken richting een oplossing. Kortom: de partijen moeten er eerst zelf uitkomen, en eventueel achteraf kan Nederland nog wat doen. Maar het is allereerst aan Israël en de Palestijnen zélf om hun problemen op te lossen.

Ik vind dat een verstandige houding. Dagblad Trouw lijkt dat echter anders te zien en neemt ‘kansen op enige verbetering’ waar als ook Nederland zou overgaan tot het officieel erkennen van een Palestijnse staat:

Vandaar dat er een golfje is richting erkenning. Zweden sprak zich er in oktober positief over uit, Frankrijk deze week, Engeland, Ierland en Spanje lijken ook zover. Het Vaticaan zegt overigens al jaren dat alleen een twee-statenoplossing werkt. Het merendeel van de VN-landen erkent de staat Palestina.

Nederland is wat dat betreft allesbehalve een voorloper, eerder een aarzelende middenmoter. Angst voor toename van geweld, angst voor slechte betrekkingen met Israël en gewetensnood over het belonen van geweld hebben tot nu toe erkenning van Palestina tegengehouden. Maar met Hollandse nuchterheid kan net zo goed vastgesteld worden dat het nooit erger kan worden dan het nu is. Daarmee biedt iedere verandering al gauw een kans op enige verbetering.

Ik ben niet principieel tegen een Palestijnse staat, maar wél principieel tegen het toekennen van de status van staat aan een terorristische organisatie. Dat Hamas onder die noemer valt is weinig controversieel: zelfs de Europese Unie, doorgaans op de hand van de Palestijnen, heeft er geen bezwaar in gezien deze club op te nemen op de lijst met verboden terroristische organisaties.

Maar ondanks dat de EU die andere Palestijnse beweging, Fatah (het de facto gezag op de Westelijke Jordaanoever), niet erkent als terroristisch instrument is dit het natuurlijk wel. Normale politieke bewegingen hebben immers geen ‘gewapende tak’ en praten ook niet over het opofferen voor het geloof. Of het doden van “alle Israëli’s“, en al helemaal niet door het omleggen van alle Joden.

Als de Palestijnen hun zelfbestuur in Gaza en op de Jordaanoever dus willen upgraden naar een volwaardige staat, is het allereerst van belang dat ze deradicaliseren. Hun twee meest voorname politieke partijen zijn immers haatzaaiende terroristische organisaties. Zodra die misdadige clubs zijn opgeruimd en ruimhartig afstand wordt genomen van terroristische daden, alsmede van het giftige antisemitisme dat leeft onder Palestijnen, kan heel misschien worden gepraat over een eigen staat.

Maar geen seconde eerder. Een verlangen naar genocide mag immers niet beloond worden met een eigen staat. Misdaad hoort niet te lonen.

door Tim Engelbart

3 gedachtes over “Nee, België moet niet ‘Palestina’ erkennen [Tim Engelbart]

  1. Erken Palestina. Zij hebben recht op hun land dat Israel met moorden en plunderen veroverd heeft!!!! Of lees Ilan Pappe: De Etnische zuivering van Palestina. Shame on you!!

    Geliked door 1 persoon

  2. swarood je draait de zaken om: Palestina is reeds in 1948 erkend. Enkel de Joodse Palestijnen hebben een leefbare staat ontwikkeld onder de hebreeuwse benaming van Palestina: Eretz Israel (zie alle officiële documenten van Palestina voor 1948). De Arabische Palestijnen zijn bezet geworden door Egypte in Gaza en door Transjordanië in Judea, Samaria en Jeruzalem. De Arabische vluchtelingen werden in kampen opgesloten door de Arabische landen en van alle rechten ontdaan. Enkel in israel genieten de Arabische Palestijnen van gelijke rechten.
    Gezien Palestina reeds bestaat en 3/4 van het grondgebied de grondbeginselen van Palestina namelijk het joods nationaal tehuis met de voeten treedt, is zulk een erkenning in tegenspraak met het oorspronkelijke Palestina van de vredesconferentie van San Remo in 1920..
    Trouwens gezien de VN enkel landen erkent gebaseerd op de rechten van hun volk volgens art 80 is erkenning van een uitsluitend Moslim Palestina in tegenspraak met de grondbeginselen van de VN gezien de PLO en Hamas eigenlijk enkel de entlosung van de Nazis als doel hebben zoals vooropgesteld door hun vroegere leider Hadj Amin El Husseini, de weggelopen Nazi van het Nurnberg proces.

    Like

Reacties zijn gesloten.