Komst grootste Islamitisch complex van West-Europa baart Joodse gemeenschap grote zorgen

wahda02a

Laatst bijgewerkt: zondag, 30 november 2014 om 12u08'

Als het allemaal meezit zal in Gouda de voormalige Kazerne Prins Willem Alexander binnenkort omgebouwd worden tot het grootste Cultureel Islamitisch Centrum van West-Europa. De nieuwe El Wahda Moskee die plaats moeten bieden aan zowat 4.500 volgelingen, met inbegrip van een Islamitische school (eentalig Arabisch; géén Nederlands) en zelfs een atoomschuilkelder bezit, zou in principe de drie bestaande moskeeën van de stad kunnen vervangen maar die kans lijkt eerder klein.

De doelgroep is niet zozeer de (moslim)bevolking van de stad maar de verspreide islamitische gemeenschappen rondom tot in Vlaanderen toe. Tenslotte ligt de Belgische grens op nauwelijks 75 km van de stad en Antwerpen Centrum op ca. 120 km. Het centrum lijkt dan ook bedoeld te zijn voor regionale en nationale activiteiten.

Buurtprotest zwelt aan
Zoals kon verwacht worden rijst het verzet tegen deze megalomane islamitische onderneming onder de locale bevolking gestaag en een aantal hebben op 25 november 2014 een petitie opgestart onder de naam Gouda Noord zoals het Hoort [klik hier om te ondertekenen] om alle proteststemmen te bundelen.

Voornaamste kritieken zijn ondermeer dat de locale bevolking niet werd geconsulteerd maar dat alles blijkbaar boven hun hoofden wordt en werd beslist; dat er helemaal geen buurtonderzoek werd gedaan omtrent de impact in deze rustige maar drukbezette wijk met onder andere vele scholen; dat het gemeentebestuur van de stad het college pas op 15 oktober 2014 een eerste brief aan de buurtbewoners stuurde waarin het principe-besluit tot de inplanting van het Cultureel Islamitisch Centrum werd medegedeeld.

Wat de locale bevolking eveneens ergert en als schofferend wordt ervaren is het feit dat zelfs de initiatiefnemers van het islamitisch centrum op geen enkele wijze contact hebben gezocht met de buurtbewoners maar buiten de buurt om Benefietbijeenkomsten hebben georganiseerd waarbij ook mensen van ver buiten Nederland zijn op ingegaan. Gevreesd wordt voor de mogelijke co-financiering van buitenlandse belangengroepen die uiteraard als tegenprestatie een voet in huis zullen wil hebben. Op dit ogenblik werd reeds meer dan 300.000 euro ingezameld en de transparantie omtrent de herkomst van al die steungelden is zowat nulkommanul.

Radicalisering onder moslims
En dan is er uiteraard het aspect van de toenemende radicalisering onder moslimjongeren waarmee de locale en nationale overheden zich nog steeds geen raad mee weten. Op dit ogenblik  bevinden zich zowat 1000 geradicaliseerde moslims (België en Nederland samen) in het Midden-Oosten waarvan ruim tweederden vechten aan de zijde van Islamitische Staat (IS/ISIS) in Syrië en Irak.

Dat lijkt weinig maar dat zijn enkel de geradicaliseerden die zijn vertrokken. Omtrent de geradicaliseerden die zijn gebleven en wachten (op wat?) moet men rekening houden met een onbekend veelvoud, want niemand heeft ooit de radicalisering onder Nederlandse en Vlaamse moslims in kaart gebracht. Dat lijkt trouwens een onbegonnen zaak omdat geen enkele moslimorganisatie om de gekende redenen hieraan wil meewerken.

De vereniging Gouda Noord zoals het Hoort maakt zich terecht zorgen dat de vestiging van een megalomaan Marokkaans islamitisch centrum contrair zal zijn op de verdere integratie van de islamitische gemeenschap in de stad Gouda. Dat de wijkparticipatie, kleinschaligheid, wijk- en buurtgericht maatschappelijk opereren met dit voornemen danig in het gedrang zal komen. Dat volgens het overleg van 27 oktober bij monde van de burgemeester is gezegd dat de Goudse moskeebesturen de radicalisering onder jongeren niet in de hand hebben en dat de gemeente Gouda nog subsidie moet gaan aanvragen om jihadisme in de stad verder tegen te gaan.

Dat de gevoelens van onveiligheid voor vele bewoners van Gouda (Noord) onrustbarend toenemen gezien de voorgeschiedenis en volgens recent onderzoek van Motivaction de identificatie van veel Marokkaanse jongeren in Nederland met de terreurgroep Islamitische Staat (IS/ISIS) groot is. Dat aan de buurtbewoners en aan de raad geen alternatieve voorstellen werden voorgedragen voor de vestiging van El Wahda in Gouda terwijl de kerkelijke organisatie van de Gereformeerde Gemeenten nog geen twee jaar geleden in dezelfde wijk met een omvang van zo’n 1700 personen werd geadviseerd buiten de stadsrand te gaan zitten (en deze partij dat advies ook netjes heeft opgevolgd).

Islamitisch antisemitisme
En last but not least de sluimerende Jodenhaat onder moslims die sinds de Israëlisering van het antisemitisme de voorbije jaren zich steeds duidelijker is beginnen manifesteren met talrijke incidenten als gevolg. Feit is dat Joden tegenwoordig onherkenbaar over straat gaan, uit angst voor antisemitische agressie. Jalta.nl bracht onlangs het onthullende verhaal over jodenhaat in Nederland. De cijfers veroorzaakten de nodige politieke ophef: de politieke partij SGP vroeg minister Opstelten om een Kamerbrief over de kwestie. Opmerkelijkste feit: de dreiging komt volgens het CIDI maar liefst voor tweederde uit islamitische hoek.

In Vlaanderen, België, is het niet veel beter gesteld. Ongeveer 50% van de islamitische scholieren legt antisemitische houdingen aan de dag, de anderen slechts 10%. Deze resultaten zijn afkomstig van een onderzoek in Brussel met als titel “Jongeren in Brussel” [Jeugd Onderzoeks PlatformJOP] en uit andere onderzoeken die daarna in Antwerpen en Gent werden uitgevoerd. Over het algemeen is het antisemitisme in Gent niet zo sterk als in Antwerpen en in Brussel. Ook hier wordt elk ernstig onderzoek naar radicalisering belemmerd en soms afgedreigd.

Dat ondervond bv. ook Dr. Elchardus, die een onderzoek voerde naar het antisemitisme onder moslimjongeren te Brussel, dat hij door zogenaamde ‘verdedigers’ of ‘woordvoerders’ van de islamitische gemeenschappen werd uitgescholden voor racist en islamofoob. “Een moslimorganisatie diende een klacht over me in bij het Centrum voor Kansengelijkheid en Bestrijding van Racisme. Deze klacht werd van de hand geslagen. Maar de juridische deskundige van het centrum had meer dan een maand tijd nodig om tot deze conclusie te komen,” vertelde de professor.

Conclusie
JA tegen de wijkparticipatie, kleinschaligheid, wijk- en buurtgericht maatschappelijk opereren. De voorkeur gaat eerder uit naar een dozijn kleinere moskeeën waarvan de werking en het impact merkelijk eenvoudiger op te volgen zijn en geen fysieke en morele overlast vormt voor de buurtbewoners. NEEN aan een dergelijk grootschalige inplant van een Islamitisch Centrum dat allesbehalve transparantie belooft en integratie van de moslimgemeenschap in de weg staat.

Tot slot beëindig ik dit artikel met de woorden van de Israëlische president Ruby Rivlin bij zijn aanstelling op donderdag 24 juli 2014 “Wij vechten niet tegen het Palestijnse volk en wij zijn niet in staat van oorlog met Islam — wij bevechten het terrorisme.” De strijd tegen het terrorisme impliceert preventief strijden tegen de radicalisering onder moslimjongeren (volgens het principe van de wortel en de stok), tegen het opkomend islamitisch antisemitisme in het bijzonder en tegen uitbreiding van de Israëlisering van het antisemitisme in het algemeen.

door Brabosh.com

Ontwerpfase van de El Wahda moskee met minaret en geïntegreerd islamitisch centrum


Bronnen en verwijzingen:

 • Petitie van Gouda Noord zoals het Hoort [klik]
 • Facebookpagina van El Wahda Moskee [klik]
 • Webpagina van El Wahda Moskee (nog onder constructie) [klik]

11 gedachtes over “Komst grootste Islamitisch complex van West-Europa baart Joodse gemeenschap grote zorgen

 1. In Arhus- Denemarken is men al een stuk verder gekomen; daar worden teruggekeerde Jihadisten ,die onder eigen volk als helden worden gezien, gepamperd door legioenen psychologen, welzijnswerkers en andere theedrinkende bewindslieden. Cursussen worden gefinancierd, banen worden gereserveerd en huizen worden gratis ter beschikking gesteld. Dit alles moet VERDERE radikalisering voor zijn!!!

  Like

 2. Dit is nu een duidelijk voorbeeld waar onze totale vrijheid toe kan leiden. In onze grondwet is verankerd vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Op grond hiervan kan en moet zelfs met de wet in de hand toestemming gegeven worden tot dit complex.
  Maar hoever moet je gaan als rechtsstaat. Het is een feit dat de islam op grond van hun heilige boek de Koran oproept tot het doden van anders denkenden. Moet je dan in onze rechtsstaat met het beroep op vrijheid van Godsdient toelaten dat hier gepredikt wordt volgens dat ” heilige boek”???? Hier wordt dus gepredikt dat Joden en Christenen gedood moeten worden. Op grond van de islamitische religie moet de sharia rechtsspraak plaats vinden…….. Moeten wij de sharia dan ook tolereren als zijnde ” vrijheid van godsdienst”. In Engeland is men daar al heel ver mee….. Dan kunnen we over een aantal jaren op zondag middag naar een steniging ( waarschijnlijk van een vrouw) op het Malieveld gaan kijken. Als de beulen dan klaar zijn dan komt onze rechtsstaat in het geweer om de beulen te arresteren voor moord want vrijheid van Godsdienst gaat ver. Te ver in geval van de islam. WORDT DIT ONS TOEKOMSTBEELD!!!!?
  Het is nu de tijd om onze grondwet te herzien nu het nog kan. Hier schuurt onze grondwet met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van Godsdienst. Deze lieden zullen tot het gaatje gaan om zich beroepen op deze vrijheid. Dat is ook hun opdracht een wereldwijde islam. Het begrip vrede van west Europeanen is totaal anders dan het begrip vrede van een moslim. Een moslim denkt bij vrede aan de totale onderwerping aan de islam. Als een,land nog niet zover is dan hebben ze hun methoden zoals er hier een wordt geschetst met de bouw van dit centrum. Vrede voor een Moslim is dar al salam, Nederland is voor moslims nog steeds dar al Harb ofwel huis van oorlog en dat zullen we steeds meer gaan merken. Zeker nu het ook heel concreet gemaakt wordt met onze straaljagers in het Midden Oosten.
  Let wel ik ben blij met onze vrijheid en dat is een essentieel goed in ons land, maar daar waar een religieus boek rechtstreeks oproept tot het doden van anderen moet z ‘ on boek verboden worden. De Koran roept op tot terroristische daden. Zoek de definitie van terrorisme maar op. Wij hebben bang politici die denken dat het allemaal wel mee zal vallen maar de islam kent ook de taqia of wel het liegen om er LATER beterhand te worden. Kortom deze islamitische cultuur staat zover van onze cultuur af dat we bang zijn en denken dat ze wel veranderen zullen….. Nou nee Nederlanders wordt wakker!!!!!

  Like

 3. Die bomvrije atoomschuilkelder is uitermate geschikt om wapens in op te slaan. Niet alleen in Gaza maar ook in Italië zijn bij toeval wapens gevonden in moskeeën.

  Like

 4. Het grootste gevaar is niet zo zeer dit mega grote centrum voor islamieten, maar de bestuursleden van de gemeente Gouda en de overheid. Daar zitten de landverraders die dit mogelijk maken. Als we deze lieden op de huid gaan zitten, om ze van gedachte te veranderen. Dit kan goedschiks, maar ook kwaadschiks. We hebben hier in Nederland altijd de mond vol over onze democratie, maar ook weer in deze beslissing over een mega bouw is er niets democratisch aan, het wordt gewoon door de strot gedrukt door onze zogenaamde volksvertegenwoordigers. Bij diegene moeten we verhaal komen halen en ze tot verantwoording dwingen. Hier zal ook wel weer een vies corrupt spel gespeeld worden en met grof geld onder de tafel geschoven worden. Daar zijn de politieke partijen VVD, PvdA, CDA, D’66, GL, SP, CU, en SGP niet vies van. Mooi weer spelen van andermans geld.

  Like

 5. Dat is omdat alle reacties gemodereerd worden en ik geen 24 uur non-stop voor de PC zit. Van zodra ik dat niet meer doe wordt het hier een open beerput. Tenslotte is het een pro-Israëlblog en die wordt door velen vreselijk gehaat. Sorry voor het ongemak. 😉

  Like

 6. Ik had een reactie hier gezet maar het vreemde is dat hij tot nu toe niet is opgenomen

  Like

 7. Ik was wel verbaasd dat je in Belgie niet kunt schrijven wat je wilt, dat is weinig democratisch als uw blog dan meteen gesloten word. Waar is dan nog de vrijheid van meningsuiting? Ik geloof u uiteraard maar blijf het een vreemde opstelling van Belgie vinden.

  Like

 8. Ik geef toe, het is een redelijk gematigd opstel geworden, omdat ik in België nu eenmaal niet kan schrijven wat ik wil en wat ik denk en dan vergelijk ik dat met wat bv. op de blog van E.J. Bron verschijnt. Ik balanceer altijd wat kort bij de rand maar er net niet over, want anders wordt mijn blog meteen gesloten.

  Zowel het Nederlandse MDI als het Belgische CGKR die waken over racisme en discriminatie, volgen mijn blog op de voet en speuren alles af op zoek naar een reden om er een einde aan te maken op aandringen van verschillende pro-Palestijnse en moslimgroepen. Ik heb daar al aardig wat problemen mee gehad en hou me sindsdien aan de regels.

  Tenslotte is bloggen over Joden en in het bijzonder Israël mijn belangrijkste doel en ik wil dat niet op het spel zetten door expliciet tegen moslims en Islam te fulmineren. Dat is een bewuste (niet vrijwillige) keuze en ik hoop dat je dat accepteert.

  Like

 9. Ooit was Gouda wereldberoemd om zijn kaas.

  Nu zal het dat zijn door zijn ‘Islamitisch complex’ met alle toekomstige gevolgen/problemen van dien.

  Europa krijgt precies wat het verdient……..”Judenfrei” maar door Moslims overheerst.

  Eigen schuld, dikke bult!

  Like

 10. De islam is per definitie een totalitair systeem, omdat ze het kalifaat willen vestigen, wereldwijd.
  Het is als nazisme en communisme, de doodsvijand van elke democratie.
  Nogal dwaas om dan alleen tegen de “extreme islam” te zijn, elke moslim ziet de koran als ultieme waarheid en net als in elk totalitair systeem zijn er dan de “ware gelovigen” zoals IS e.d. en daarom heen cirkels van minder actieve moslims tot aan de “stilzwijgende moslim meerderheid”.
  Zie http://tora-yeshua.nl/2014/11/ruim-500-moskeeen-dicht-enof-slopen-totalitaire-systemen-zoals-islam-verboden/
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.