Waarom ik een nazi werd genoemd op de campus van mijn college [Tatiana Becker]

Israeli-apartheid-weekActie van de BDS-beweging in mei 2010 aan de Universiteit van California, VS, tijdens de ‘Israeli Apartheid Week’; een jaarlijks terugkerend anti-Israël evenement dat over zowat de hele wereld wordt georganiseerd (foto: AMCHA Initiative).

Een ander voorbeeld van de Israëlisering van het antisemitisme, door Tatiana Becker:
“Why I Was Called a Nazi on my College Campus” van 26 november 2014


Vorige week, naast andere dingen, werd mij door een Palestijnse student die de Florida State University (FSU) bezocht, dat de 67 onschuldige Joden die in 1929 werden vermoord in Hebron, in feite geen Joden waren maar Arabieren. Mij werd ook verteld dat ik minder mens ben dan Hitler omdat Hitler tenminste de chutzpah (lef) had om de genocide over de Joden af te kondigen en dat ik dat maskeerde alsof ik zou opkomen voor vrede. Mij werd verteld dat ik een racist ben, een Nazi en een imperialist, die het nodig acht om mijn blanke privileges te checken.

Mij werd verteld dat Israël geen staat is maar een bezettende macht die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het lijden van het Palestijnse volk. Mij werd verteld dat de Palestijnen niet geïnteresseerd zijn in vrede en co-existentie, maar dat ze het land zullen terugpakken dat hun rechtens toebehoort. Mij werd verteld dat Hamas en Al Fatah op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor wat gebeurt met de mensen in de Palestijnse Autoriteit en in Gaza. Ik las een bord met daarop “Israël=terrorist.”

“Wij steunen de oprichting van een Palestijnse staat in de plaats van de bezettende macht van Israël.”

Ik vroeg hem of zij enige interesse hadden in co-existentie met de Joodse Staat.

“Wij hebben geen wens naar vrede. Verlaat onze gronden. U heeft hier nooit thuisgehoord in de eerste plaats.”

Ik vroeg: “Hebben de Joden geen enkel controlerecht over Jeruzalem?”

“Absoluut zero. Niets.”

“Bent u er zich van bewust dat de Al Aqsa Mosqkee en de Rotskoepel fysiek bovenop de heiligste plaatsen van de Joden in de wereld werden gebouwd, correct?” vroeg ik hem.

“U kunt dat op geen enkele wijze bewijzen. Geef mij een bewijs. Dat kunt u niet. U heeft er geen.”

“Wat dan over het archeologisch bewijs dat aantoont dat Joden reeds lang in Jeruzalem leefden sinds het ontstaan van Jeruzalem?” vroeg ik.

“Dat is vervalst bewijs dat er werd geplant door de Israëlische regering om het legitiem te doen lijken. Israël is niet legitiem. U kunt geen historische rechten laten gelden op deze gronden.”

“Joden in Israël hebben niet het recht om zichzelf te verdedigen?” ondervroeg ik hem verder.

“Neen, Israël is een bezettingsmacht en wij gaan hen verdrijven. Viva Viva Palestina. Stop de Bezetting. Wij hebben het Recht op Terugkeer. Haal die Muur neer.”

Deze verklaringen en talloze anderen worden elke dag gemaakt op mijn campus en op andere campussen. Ik heb geprobeerd om hun rationele logica te zien, ze mij hun standpunten te laten uitleggen en geprobeerd om te begrijpen waarom zij ons haten.

Het antwoord is omdat wij Joden zijn. Om de Joodse geschiedenis te ontkennen in de staat Israël is eenvoudigweg de feiten ontkennen. Maar vandaag keek iemand me recht in de ogen en vertelde me dat mijn volk geen aanspraken heeft op de stad Jeruzalem.

Mijn gedacht, mijn hoop en mijn gebed is altijd geweest “tot volgend jaar in Jeruzalem”. De claim van soevereiniteit over de staat Israël wordt bedreigd door degenen die onze geschiedenis ontkennen. En mijn reactie komt in de vorm van een vraag: met de blinde haat waarom ik vandaag geconfronteerd wordt, waar mijn vrineden terroristen worden genoemd en ik een nazi wordt genoemd, kan er ooit nog vrede komen?

In dit conflict worden enkel de Joden berispt en gestraft door de wereld voor het zich verdedigen tegen het terrorisme. De Joden zijn Goliath. De Palestijnen zijn David. Dit is hun verhaal – maar wat dan over ons verhaal? Het verhaal van de rijke culturele geschiedenis van het Joodse volk, dat meer dan 3.000 jaar vervolging heeft overleefd, dat bijna werd vernietigd en dat eindelijk is thuisgekomen?

Het enige ding wat we kunnen doen is de mensen blijven informeren over de waarheid. Want als deze stemmen steeds luider gaan klinken, zullen de mensen de legitimiteit van het Joodse volk zèlves in vraag gaan stellen. En als wij deze niet beantwoorden met de stemmen van onze geschiedenis, welke reden geven we dan aan de wereld om dat niet te doen?

door Tatiana Becker


In een vertaling van Brabosh.com

Met dank aan Jonah E. voor de hint.

tatianaTatiana Becker is President of Noles for Israel, a Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) CCAP supported organization at Florida State University. A version of this article was originally published in the CAMERA blog In Focus.

Een gedachte over “Waarom ik een nazi werd genoemd op de campus van mijn college [Tatiana Becker]

  1. Houdt moed! Gerechtigheid zal overwinnen! Dit is een strijd in de Hemelse gewesten. Helaas geloofd ( bijna ) niemand dat nog. Omdat men ( de mensheid, de wereld,God verlaten heeft en denkt zelf wel te weten wat goed en kwaad is)
    Dit is een strijd tussen de God van Israël en Allah de ” god” van de islam. De levende God tegen de satan. Satan is al vanaf het begin van de mensheid bezig om God te vernietigen. Vanaf +_ 600 na Chr. In de vorm van een religie, de islam. Nu hij God niet kan vernietigen gaat hij te keer tegen het volk van God, het volk waarvan God zelf in zijn Bijbel zegt dat het ZIJN VERBONDSVOLK is. God heeft met dat volk een bedoeling. Het is Zijn knecht, zijn middel om de mensheid te tonen dat Hij God is. Zijn volk moet ten voorbeeld zijn voor de hele wereld en dat valt niet mee in de huidige tijd. Satan ziet dat het verbondsvolk terug komt naar het beloofde land en dat wil satan per se niet. Omdat geschreven staat dat Jezus de Messias ( terug) zal komen op de olijfberg in dat beloofde land temidden van Zijn Broederen ( net als bij Jozef). Satan brengt momenteel al zijn demonen in slagorde om dit te verhinderen. ( zien we volop rondom ons gebeuren) Want zo denkt satan als dat volk er niet meer is dat komt de Messias ook niet. Het is infeite de voortzetting van de verzoeking in de woestijn. Jezus weerstond Satan en heeft toen overwonnen, maar nu de laatste strijd nadert gaat hij ( satan) tekeer als een briesende leeuw.
    Joodse mensen houdt moed! Nu bent u nog onwetend van wie Jezus is…… Zelfs om onzentwil zegt Paulus in Rom 11 en daarom heb ik groot respekt en achting voor u. Maar hou vol dit is een verdrukking die voorbij gaat. U sterkte, hou vol daar op de universiteit! SHALOM.!

    Like

Reacties zijn gesloten.