Paniek binnen de PA: Mahmoud Abbas verwerpt ‘Joodse Natie’ wetsontwerp als racistisch

apartheid08aJeruzalem, 13 maart 2013. Israëlische moslim Arabieren en Joden studeren zij aan zij aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Apartheid? Niet echt… Echter, Apartheid bestaat wèl degelijk maar dan wel in de Palestijnse gebieden. Joden en Arabieren die samen in vrede leven binnen de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden (Gaza en Westbank) is totaal verboden en wordt door de PA de facto beschouwd als verraad aan de Palestijnse Zaak en als heulen en collaboratie met de Zionistische vijand. Wie dat toch waagt riskeert de doodstraf.  [bron]

Het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO), voorgezeten door PA-president Mahmoud Abbas,  reageerde op dinsdag 25.11 nogal paniekerig op de door het Israëlische kabinet op zondag ll. goedgekeurde ontwerpwet, de zogeheten ‘Joodse Natiewet’ of ‘Joodse Staatwet’, die Israël’s status als de natiestaat van het Joodse volk in een staatswet wil gieten.

Een verklaring door het Uitvoerend Comité van de PLO die gisteren werd vrijgegeven leest: “deze wet zal een einde maken aan de tweestatenoplossing en omvat het plan voor een groter Israël en de Joodse natuur van de staat op het historisch gebied van Palestina en het dient enkel als een eenzijdige Israëlische annulering van het document van wederzijdse erkenning uit 1993.”

Los van de goed gedocumenteerde complete afwezigheid in de geschiedenis van om het even welke Arabische staat genaamd ‘Palestina’, doet de verklaring wel de wenkbrauwen rijzen te weten dat de PLO talloze eenzijdige acties heeft ondernomen die de Oslo Akkoorden van 1993 schenden en meer recent dreigt om in de VN-Veiligheidsraad de erkenning van Palestijnse soevereiniteit te willen afdwingen en de eenzijdige terugtrekking te eisen van de Israëlische ‘bezetter’ achter de Groene Lijn (pre-1967 lijn) tegen november 2016, een eenzijdig manoevre dat eveneens in strijd is met de Akkoorden van Oslo.

De verklaring van de PLO leest verder: “De Joodse Staatwet is een racistische politieke beslissing die gebouwd is op het negeren van de Palestijnse rechten en om het land onder controle te brengen en het is in strijd met de internationale wet… en de wet institutionaliseert racisme en discriminatie op alle terreinen van het leven, door het implementeren van (premier Benjamin) Netanjahoe’s plan om Israël om te keren in een land gebaseerd op racisme bij wet. Wat genoemd wordt het historische nationale thuisland van het Joodse volk is een ideologische racistische uitsluitende uitdrukking en een poging om het Palestijnse historische narratief te ondermijnen en te verwerpen. Het creëert wettelijkheid jegens hen (de Arabische inwoners van Israël) en legt de basis om het uit te zetten en te ontwortelen onder het voorwendsel van wet omdat ze geen deel vormen van het Joodse volk.”

plologoWat het Palestijnse narratief betreft omtrent Israël waar Mahmoud Abbas expliciet naar verwijst, dat kennen we ook goed en valt duidelijk af te leiden uit de logo’s van Al Fatah en dat van de PLO (plaatje rechts) beiden geleid door Abbas, naast de vele andere Palestijnse organisaties.

Telkens wordt er een kaart getoond waar het hele grondgebied van Israël wordt vervangen door een ‘Palestina’ en Israël aldus niet enkel visueel maar ook letterlijk van de kaart wordt geveegd. Een belangrijk onderscheid dus tussen de officiële retoriek van de zogenaamd ‘gematigde’ Mahmoud Abbas in het Engels tegenover het Westen maar in werkelijkheid een pose is.

Vergelijk dit met zijn harde radicale retoriek in het Arabisch tegenover eigen volk, waarin hij nauwelijks afwijkt van de genocidale intenties zoals die door Hamas en Islamitische Jihad in Gaza worden gepropageerd en zoals die ook letterlijk in hun Handvesten werden gebeiteld. Mahmoud Abbas is een wolf in schaapskleren en dat lijkt maar nergens te willen doordringen.

Abbas tracht hier opnieuw iedereen zand in de ogen te strooien in het bijzonder dan zijn westerse bondgenoten en zijn gulle sponsors. Blijkbaar is Abbas reeds vergeten dat hij in april jongstleden een einde maakte aan het 9-maanden durende vredesproces onder impuls en leiding van John Kerry door het stellen van eenzijdige daden en het ondertekenen van een eenheidsakkoord met de terreurgroep Hamas en hen in zijn regering op te nemen en – last but lot least – zijn weigering om Israël te erkennen als staat van het Joodse volk terwijl hij tezelfdertijd in één adem eiste om een ‘Palestijnse staat’.

apartheid-abbas2En over Palestijns racisme en discriminatie gesproken: Abbas is blijkbaar ook ‘vergeten’ dat hij reeds meer dan vier jaar geleden (en dat tot op vandaag ontelbare keren blijft herhalen) er “in een toekomstige Palestijnse staat geen enkele Israëliër [lees: Jood] mag wonen onder de Palestijnen.” Sommigen zouden dat Apartheid kunnen noemen.

Meer recent, in een uitzending 6 maart 2014 op de Palestijnse nationale omroep PA-TV, herhaalde Mahmoud Abbas dat de Palestijnen nooit een ‘Joodse Staat’ zullen accepteren.

Abbas op PA-TV in maart jl.: “Al de vluchtelingen die vandaag met 5 miljoen zijn, samen met hun nakomelingen, worden beschouwd als 1948 vluchtelingen. Er zijn geen vluchtelingen die afkomstig zijn van Nabloes of Ramallah. Zij komen allemaal uit Tiberius, Safed, Acre, Nazareth, Jaffa, Beersjeba en zo verder. […] Wat wij niet willen accepteren is de ‘Joodse staat’. Wij zullen nooit instemmen om de Joodse staat te erkennen.”

In werkelijkheid blijft Abbas voorstander van de 1 ½ staat oplossing. Eén staat voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza en een halve Palestijnse staat binnen Israël via het ongebreidelde en onbeperkte recht op terugkeer van de vluchtelingen van 1948 en al hun nakomelingen. Zij kunnen zich voegen bij de 1,2 miljoen Arabieren die in Israël leven en de Israëlische nationaliteit genieten.

Overigens is de ‘Joodse Natiewet’ nog steeds in ontwerp en het is verre van zeker dat die in zijn huidige bewoordingen door de Knesset zal worden goedgekeurd. Er werd bij herhaling aan de bewoordigen geschaafd en zoals die thans voorlopig op zondag werd aangenomen bij een ruime meerderheid van stemmen, luidt het ontwerp van wet als volgt: “De staat Israël is de nationale thuis van het Joodse volk waarin deze haar aspiratie realiseert voor zelfbeschikking overeenkomstig haar culturele en historische erfgoed… het recht tot realisatie van nationale zelfbeschikking in Israël is exclusief voorbehouden aan het Joodse volk.”

Premier Netanjahoe zei gisteren dinsdag dat hij het wetsontwerp nog zal amenderen om die meer ‘te matigen’ en Israël’s Joodse en democratische status zal gelijkmaken in tegenstelling tot de huidige versie die de Joodse aard benadrukt van de staat, zelfs als het Israël definieert als een democratie die de rechten van alle burgers respecteert. “De democratie blijft gegarandeerd,” zei de premier gisteren en vervolgde : “De uitdaging die ons tart is Israël als de natiestaat van het Joodse volk, vandaar dat wij die wet van dit nationale recht van het Joodse volk nog zullen bijwerken, gepaard met een garantie van de persoonlijke rechten van al zijn burgers.”

De wet zoals die thans voorligt zou het Arabisch niet langer nog een officiële landstaal maken (naast het Hebreeuws) en het in plaats van moeten doen met een ‘speciale status’ , hoewel Netanjahoe zegt dat hij het Arabisch in de praktijk zou blijven handhaven als een officiële landstaal. Hierdoor zou het ontwerp wel wat verwateren in die mate dat het in de praktijk maar weinig effect zou hebben op de huidige status.

De Verenigde Staten hebben intussen reeds negatief gereageerd op deze Joodse natiewet waarop Naftali Bennett, boegbeeld van de Joods Huispartij als volgt reageerde: “Ik zeg tegen de Amerikanen dat de zaken van de staat Israël – we wel [onder ons] zelf zullen regelen. Wij hebben te maken met de gevolgen van [deze wet en] wat voor soort land dat we willen. Aan het einde van de rit is het ons probleem. Dit is een interne kwestie en ik denk dat niemand [behalve wijzelves] het recht heeft om hier te willen ingrijpen.” Kortom: bemoei je met je eigen zakens, gromde Bennett.

Wordt vervolgd, zoveel is wel zeker!

door Brabosh.com