De ‘Palestijnen’ willen Jeruzalem niet, dat is een mythe; het echte doel is Israël veroveren

rotskoepel2Plaatje uit 1932 van de Rotskoepel (geen moskee) gezien vanuit de inkompoort van de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem. De Koran vertelt aan moslims dat de profeet Mohammed een reis ondernam naar de “verst gelegen moskee” (op de Tempelberg) en van daaruit naar de hemel ging. Er zou zelfs een voetafdruk van Mohammed zijn te zien op de rots onder de Rotskoepel. Nogal onwaarschijnlijk verhaaltje vermits de eerste moskee in Jeruzalem pas lang na zijn dood (in 632 na C.)  werd opgetrokken, met name tussen 685 en 691 na Chr. Bovendien bestaat er geen enkel historisch bewijs dat Mohammed ooit in Jeruzalem is geweest. In religieuze kwesties moeten feiten en wetenschap wel vaker het onderspit delven als een en ander niet perfect kadert in een bepaalde politieke agenda wat men wil dat het gepeupel “gelooft”.

De ‘Palestijnen’ willen Jeruzalem niet. Dat is een mythe. Jeruzalem kan hen geen barst schelen. Tijdens de Jordaanse bezetting tussen 1948 en 1967 was Jeruzalem voor de Arabieren een gewone stad zonder de minste betekenis. Tijdens de 19 jaar lange Arabische bezetting van Jeruzalem diende de stad enkel als een terroristisch bastion waar vanaf de stadsmuren jarenlang Arabische scherpschutters de Joden aan de overkant (de westelijk gelegen buitenwijken van Jeruzalem) onder vuur namen.

muslim-prayerIn de geschiedenis is Jeruzalem ook nooit de hoofdstad van een ander (dan het Joodse) volk geweest en wordt ook geen enkele keer vernoemd in de Koran, de bijbel van de moslim. Bovendien was tot aan 1967 het Al Aqsa complex op de Tempelberg niet eens een bedevaartsoord. Tot op vandaag bidden de Palestijnse moslims met hun rug gekeerd naar hun moskee op de Tempelberg richting het Saoedi-Arabische Mekka.

De derderangs status van Jeruzalem voor de Islam zal pas veranderen wanneer de Joden Jeruzalem terecht opeisen als de historische hoofdstad van het Joodse volk en van oudsher van het Judaïsme. “Tot volgend jaar in Jeruzalem!” klinkt het al eeuwenlang onder de Joden over de hele wereld als ze van elkaar afscheid nemen.

Het enige wat de Palestijnen dan ook ècht willen is er zich van verzekeren dat de Joden NOOIT Jeruzalem zullen hebben. Het Al Aqsa complex op de Tempelberg is in de handen van de Arabische moslims in werkelijkheid slechts een politiek wapen om Israël te vernietigen.

Hamasleider Khaled Meshaal zei op zondag 25 oktober 2009 op de Tempelberg:

“Het lot van Jeruzalem zal alleen met geweld beslist worden en niet door onderhandelingen. De Israelis willen de al-Aqsa Moskee splitsen en niet enkel dat. Zij willen hun religieuze erediensten in de moskee houden… als voorbereiding om die te vernietigen en hun tempel daar te bouwen.

Israël probeert de kwestie van Jeruzalem unilateraal op te lossen zodat de kwestie geen deel uit kan maken van de vredesonderhandelingen met de Palestijnen.

Echter, Jeruzalem is het héle Jeruzalem en niet enkel Abu Dhis [=de Arabische wijken in Oost-Jeruzalem]. De Arabieren en de moslims zijn de werkelijke [stads-]bewoners en de Zionisten hebben geen enkel recht op de stad.”

door Brabosh.com

abbas-poster2De oplossing voor het conflict met Israël volgens president Mahmoud Abbas: “Geen Joden op Palestijnse bodem.” En die “bodem” strekt zich uit “vanaf de Jordaan rivier tot aan de Middellandse Zee” en al wat er tussenligt met inbegrip van Israël zèlves. Dàt bij voorkeur zonder Joden of in het beste geval als lijfeigenen en/of in ketens zoals dat eeuwenlang het geval was in geschiedenis van de moslimwereld. Bronnen: Het Handvest van Hamas (1988) en het Handvest van de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie) versie 1964 en versie 1968.

2 gedachtes over “De ‘Palestijnen’ willen Jeruzalem niet, dat is een mythe; het echte doel is Israël veroveren

 1. En zo is het maar net! De moslims gebruiken Jeruzalem, en dan met name het voor de Joden zo belangrijke Tempelplein, slechts als een politiek wapen in de geestelijke oorlog.

  Like

 2. Dat Jeruzalem een steen des aanstoots zou zijn voor alle volken werd meer dan 2000 jaar geleden al door de Elohim aan de Joodse profeten geopenbaard. U kunt ontelbare teksten in de Joodse Geschriften (Tenach & NT) vinden inzake de toekomst van Jeruzalem, maar ik wil me even beperken tot deze tekst in Zacharia 12

  1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
  2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
  3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  Like

Reacties zijn gesloten.