Waarom en wanneer werd de mythe van al-Aqsa in Jeruzalem gecreëerd?

al-aksa-1893aMoslims weten als geen ander dat de meest efficiente wijze om de voormalige oorspronkelijke entiteit te wissen er gewoon bovenop te bouwen is. Dat maakt een eventuele terugkeer van de vorige eigenaars wel erg moeilijk, zoniet onmogelijk. Zoals bijvoorbeeld de heiligheid van de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem, of Al-Buraq Al-Sharif in het Arabisch, is compleet nep en van oorsprong in feite een christen Byzantijnse kerk, destijds gebouwd door keizer Justinianus in ca. 530 na Chr. Op het plaatje hierboven dat dateert uit 1893, met de middenbeuk van de oude christen kerk, zijn nog goed de Byzantijnse kolommen en bogen te zien van de Kerk van de Heilige Maagd uit die pre-Islamitische periode.

Het belang van Jeruzalem voor Joden en christenen staat buiten kijf, omdat de band van deze stad met het Judaïsme en het Christendom deel uitmaakt van universele begrippen over geschiedenis en theologie. Echter, als het gaat om moderne politiek, horen we voortdurend en steeds maar opnieuw en opnieuw dat de Palestijnen, Arabieren en moslims eisen dat Jeruzalem de hoofdstad van de toekomstige Palestijnse staat moet worden, als gevolg van zijn heiligheid voor de Islam. De vraag is hoe en wanneer deze stad heilig werd voor de moslims.

Toen de Profeet Mohammed de Islam stichtte, introduceerde hij een minimum aan innovaties. Hij recupereerde de heilige personages, historische legendes en heilige plaatsen van het Judaïsme, Christendom en zelfs van het heidendom (paganisme) door deze te islamizeren. Aldus wa (werd volgens de Islam) Abraham de eerste moslim en Jezus en Johannes (zonen van Miriam, zus van Mozes en Aaron) waren profeten en bewakers van de tweede hemel.

Er zijn vele Bijbelse legendes (‘asatir al-awwalin’), die gebruikelijk waren onder de heidense Arabieren vóór de dageraad van de Islam, die een islamitische conversie ondergingen, en zowel de Koran evenals de Hadith (de islamitische mondelinge traditie) hebben zich dit pre-Islamitische erfgoed volledig toegeëigend en ingebed in hun geschriften.

kaabaDe Islamisering werd uitgevoerd zowel in plaatsen als op personen: Mekka en de heilige steen – de Kaäba of al-Ka’bah (plaatje rechts) – waren voorheen heilige plaatsen van de pre-Islamitische heidense Arabieren.

De Omajjaden Moskee in Damascus en de Grote Moskee van Istanboel, net zoals overigens de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem, werden gebouwd op de sites van Christen-Byzantijnse kerken – om maar drie van de beter bekende voorbeelden op te noemen van hoe de Islam omspringt met de heiligdommen van andere religies.

Ook Jeruzalem onderging het proces van islamisering: aanvankelijk trachtte Mohammed de Joden nabij Medina te bekeren en toe te treden tot zijn jonge gemeenschap en bij wijze van overreding, vestigde hij de richting van het gebed (kiblah) naar het noorden in de richting van Jeruzalem, in overeenstemming met de Joodse praktijk; maar nadat deze poging faalde keerdde hij zich tegen de Joden waarvan hij velen liet vermoorden en keerde vervolgens de kiblah naar het zuiden, in de richting van Mekka.

Het zich afkeren van Jeruzalem verklaart tevens het feit dat deze stad zelfs niet één keer wordt vermeld in de Koran. Nadat Palestina door de moslims was bezet werd Ramle (en niét Jeruzalem) op zowat 30 mijlen ten westen van Jeruzalem, de nieuwe hoofdstad, waarmee het meteen erg duidelijk werd dat Jeruzalem voor hen helemaal niets betekende.

De Islam herontdekte Jeruzalem zowat 50 jaar na de dood van Mohammed. In 682 na Chr. kwam Abd Allah ibn al-Zubayr in opstand tegen de islamitische heersers in Damascus, veroverde Mekka en verhinderde de pelgrims dat ze Mekka konden bereiken voor de hadj. Abd al-Malik, de Omajjaden Kalief, had een altenatieve plaats nodig voor de  bedevaart en vestigde zich in Jeruzalem die toen onder zijn controle stond.

Het artikel van Dr. Mordechai Khedar gaat hierna verder in de oorspronkelijke Engelse versie.

Lees verder “Waarom en wanneer werd de mythe van al-Aqsa in Jeruzalem gecreëerd?”

Ayatollah Ali Khamenei: 9 antwoorden waarom en hoe Israël kan en moét vernietigd worden

Koken kost geld en dat geldt ook voor oorlogsvoering tegen Israël. Leiders van de belangrijkste Gazaans/Palestijnse terreurgroepen schuiven hier in Teheran aan voor meer geld om wapens, raketten en mortiergranaten aan te kopen. Van links naar rechts: Iran’s Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei, Hamasleider Khaled Meshaal, Ramadan Shallah van de Islamitische Jihad en Ahmed Jibril van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP-GC). The Times of Israel en de overige Israëlische kranten berichten uitvoerig over de aan de gang zijnde onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die in Oman trachten een doorbraak te bewerken omtrent Iran’s controversiële atoomprogramma. … Lees verder Ayatollah Ali Khamenei: 9 antwoorden waarom en hoe Israël kan en moét vernietigd worden