Mahmoud Abbas beschuldigt Israël in de Verenigde Naties van genocide jegens Palestijnen

abbas-vn
Op vrijdag 26 september 2014 sprak Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe en beschuldigde Israël van genocide jegens het Palestijnse volk. De volledige tekst van zijn toespraak kan u hier lezen. Met zijn uitspraken in de VN lijkt Abbas zonder twijfel het pad van onderhandelingen met Israël die ooit tot vrede moeten leiden, volledig de rug toe te keren en terug te grijpen naar de aloude Palestijnse formule van geweld, bloed en terreur.

Abbas begon zijn toespraak aldus:

“In dit jaar, dat door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties werd uitgeroepen als het Jaar van Solidariteit met het Palestijnse Volk, heeft Israël ervoor gekozen om het een jaar te maken van een nieuwe oorlog van genocide uitgevoerd jegens het Palestijnse volk.”

Abbas verwees hier naar de ca. 2.100 Palestijnse doden tijdens het 50-daagse verdedigingsoffensief van Israël tegen de terreur van Hamas. Tenminste, toch volgens de cijfers van Hamas zèlf. Volgens Israël zijn daarvan zowat de helft Palestijnse terroristen en massamoordenaars van Hamas, Islamitische Jihad en het dozijn andere terreurgroepen in Gaza, gesneuveld in de strijd tegen het IDF.

Abbas trok in de VN openlijk zijn conclusies en rechtvaardigde andermaal het legitieme recht van de Palestijnen tot ‘verzet’ jegens Israël:

“Ik bevestig tegenover u dat het Palestijnse volk standvastig volhoudt aan haar legitieme recht om zich te verdedigen tegen de Israëlische oorlogsmachine en aan haar legitieme recht om zich te verzetten tegen deze koloniale, racistische Israëlische bezetting.

Abbas steunt hiermee openlijk de recente rakettenoorlog en terreur via het tunnelnetwerk dat tot diep op Israëlisch grondgebied reikte. Het zich beroepen op het ‘legitieme verzet’ van Abbas’ Palestijnen praat met één zin de ca. 4.480 raketten en mortiergranaten goed die door Hamas en Co tijdens het 50-daagse conflict werden afgevuurd op de Joodse staat en de moord op 66 IDF-soldaten en zes burgers.

Voor wie het dan nog niet begreep vervolgde Abbas aldus:

“Tegelijkertijd bevestig ik dat ons verdriet, trauma en woede ons niet voor één ogenblik zal doen afwijken van onze menselijkheid, onze waarden en onze ethiek; wij zullen ten allen tijde ons respect en toewijding aan het volkenrecht handhaven, evenals het internationaal humanitair recht en de internationale consensus, en wij zullen de tradities van onze nationale strijd het handhaven die werden ingesteld door de Palestijnse fedajien en waarin wij ons ertoe verplicht hebben sinds het begin van de Palestijnse revolutie in het begin van 1965.”

Dit toont aan dat Abbas de oorspronkelijke uitwisseling van brieven in Oslo verwerpt, waarin Yasser Arafat beweerde dat hij het gebruik van terreur en geweld afwees. Abbas zegt hier dat hij de methodes van de terroristen van de Palestijnse fedajien steunt die Israël voor het eerst aanvielen in 1965 (met name de eerste grote aanslag van Al Fatah van 1 januari 1965 tegen Israël’s waterinfrastructuur).

Munich Olympics[7]Diezelfde terroristen zaten verder achter de vele vliegtuigkapingen, massamoorden en de massacre tijdens de Olympische Spelen in München 1972 naast zovele andere ‘heldendaden’ van Abbas’ roemruchte fedajien waarnaar hij verwees in zijn speech aan de VN.

Overigens niks nieuws onder de zon. Reeds op 9 juli ll., de tweede dag van Israël’s Operation Protective Edge tegen de Hamasterreur vanuit Gaza, verklaarde Mahmoud Abbas dat Israël een genocide pleegt jegens het Palestijnse volk: “Het is genocide – het doden van volledige families door Israël is een genocide op het Palestijnse volk,” zei Abbas op een crisisvergadering in Ramallah op de Westbank.

Tegelijk verwees hij – naast Israël’s militaire operatie – tevens naar de moord door enkele Joodse radicale jongeren op de 16-jarige Mohammed Abu Khdeir:

“Is dit een collectieve afstraffing? Daar kan je donder op zeggen, natuurlijk is dit een collectieve afstraffing. Het wordt genocide genoemd. Wat ik kan zeggen omtrent Abu Khdeir? Zullen we het hernoemen naar Auschwitz?

door Brabosh.com