Antisemitisme en racisme in Duitsland: ‘Moslims zijn niet de nieuwe Joden’

salutnaziWaar de islamofascisten-antisemieten hunne mostaard vinden…

De begeerde slachtofferstatus zou leiden tot minder verantwoordelijkheid van de moslims en hen niet motiveren om te handelen, antwoordt professor Jascha Nemtsov op Armin Langer, die verklaard had dat moslims de nieuwe Joden zouden zijn. Maar anders dan in het Jodendom zouden er met de islam grote problemen zijn. Een gastcommentaar.

Armin Langer, coördinator van het Salaam-Sjalom-Initiatief in Berlijn-Neukölln en rabbistudent in Berlijn, had enkele dagen geleden op onze site een gastcommentaar gepubliceerd, waarin hij heeft beschreven dat de joden niet meer met benadelingen zouden moeten leven, maar moslims. Nu antwoordt Jascha Nemtsov.

holo5bEen passagier wordt in de tram gesnapt zonder kaartje. Hij legt uit aan de controleur dat hij geen papieren bij zich heeft, maar hem graag zijn persoonlijke gegevens wil geven: hij heet Itzchak Goldstein en woont in de Karl-Marx-Straße 14. Dat overtuigt de controleur, want geen mens zou vrijwillig een joodse naam dragen.

De blinde passagier, die uiteraard gelogen heeft, ontloopt de straf door een eenvoudige psychologische truc: Jood te zijn en daarmee tot een vervolgde en gediscrimineerde gemeenschap te behoren zou het laatste zijn wat men als niet-Jood zou willen.

Dit verhaal vertelde men elkaar vroeger in Rusland, toen daar het antisemitisme alomtegenwoordig was. Intussen is er het nodige in de wereld veranderd. “Jood” te zijn – uiteraard slechts in overdrachtelijke zin – en dus een zeer reële slachtofferstatus te genieten, is niet zelden een fel begeerde onderscheiding.

In plaats van de prestatie-zwakken bestaan er tegenwoordig alleen nog maar “sociaal benadeelden”

Toen de Joden 70 jaar geleden bijna overal in Europa loslopend wild waren, wilde men met hen, indien mogelijk, niets gemeen hebben. Sinds de “Wiedergutmachung” (schadeloosstelling) bestaat, willen velen deze “bonus” met hen delen. Hoe toleranter en welgestelder onze samenleving wordt, des te meer mensen voelen zich behandeld “zoals de Joden destijds” – en verlangen extra ondersteuning.

Sinds gerechtigheid steeds meer in het middelpunt van de discussie staat, is men gevoelig geworden tegenover zulke aanspraken. In plaats prestatiezwakken bestaan er tegenwoordig alleen nog maar “sociaal benadeelden”. Iedere poging om aan de eigen verantwoordelijkheid te appelleren, wordt afgewezen als “racisme”. Veelmeer zouden zij allemaal “nieuwe Joden” zijn. De staat probeert onvermoeibaar de verstoorde gerechtigheid door nog meer ondersteuning van benadeelden te herstellen.

Concentratiekampoverlevenden kunnen niet vergeleken worden

Het typische slachtoffer van gisteren was een Jood, die het vernietigingskamp overleefde. Of eentje, die op tijd wist te vluchten, nadat zijn bezit “geariseerd” werd. Na 1945 kwam hij naar Duitsland terug en mocht sindsdien bij herdenkingen op de eerste rij zitten en op scholen over zijn ervaringen vertellen.

Tegenwoordig is een heel andere type slachtoffer trend. Een jonge man bijvoorbeeld, die uit een “onderontwikkeld milieu” afkomstig is, weinig belangstelling voor school had en daarom door de leraren niet werd gemogen. Thuis werd hij geslagen, hij beging als jongere zelf meerdere geweldsdelicten en kwam in de gevangenis terecht. Sinds hij weer op vrije voeten is, wordt de zielepiet met allerlei vooroordelen geconfronteerd. Of een andere, die in een slechte bende terechtkwam, zich daar tot de radicale islam keerde en als Jihadist naar verre landen trok. Terug in Duitsland werd hij eveneens niet met open armen ontvangen, maar blootgesteld aan bureaucratische pesterijen.

Nu zijn we aangekomen bij het thema islam. Op grond van het feit dat de islamitische Allah-strijders in Syrië en in Irak allerlei soorten anders gelovigen – die zij “ongelovigen” noemen, omdat er voor hen maar één geloof bestaat – op dit moment systematisch afslachten en daarbij wreedheden begaan die men zich tot voor kort nog nauwelijks kon voorstellen, vormde zich bij menig ongeïnformeerde tijdgenoot een negatief beeld van de islam.

Velen gaan nog verder en herinneren zich de aanslagen van 11 september, Bali, Londen en Madrid en aan ontelbare andere terreurdaden van de afgelopen decennia, die door islamitische fanatiekelingen werden gepleegd. De shariazones in Groot-Brittannië en de actuele shariapolitie in Wuppertal dragen niet echt bij aan geruststelling.

Dan lijkt plotseling ook de hoofddoek geen onschuldig kledingstuk meer, maar een teken van bedreiging. Menigeen wil niet zo graag gewekt worden door de roep van de muezzin in de buurt – het is per slot van rekening niet uit te sluiten dat er spoedig daarna humorloze bebaarde gestaltes opduiken, die u voor de keuze stellen: bekering tot de islam of verdrijving binnen 24 uur. Het woord “islamofobie” gaat rond.

Er zijn geen problemen met het Jodendom, wel met de islam

Er zijn teveel storende dingen in het binnen- en buitenland die men waarneemt in verband met de islam. Het resultaat was onlangs in een peiling te lezen: 51% van de mensen in Duitsland heeft een negatieve mening over de islam. Onder zulke omstandigheden is de parallel tot het antisemitisme snel getrokken. Dicht men de Joden ook niet allerlei zonden toe?

Ja, zo was en zo is het. Echter met één klein verschil: de bronnenvergiftigingen en rituele moorden, die eeuwenlang als aanleiding dienden voor Jodenpogroms, verbrandingen en verdrijvingen, waren allemaal bedacht; de berichten over de “Islamitische Staat” en over “eermoorden” zijn echter helaas vreselijke realiteit. Of men deze realiteit mag toerekenen aan het wezen van de islam of niet, is omstreden. Helemaal van elkaar scheiden kan men beide in ieder geval niet.

Nu leven we gelukkig in een tolerant land. Behalve enig onbehagen en een paar boze commentaren op internet blijven de reacties op de actuele gebeurtenissen binnen de grenzen. Geen demonstraties met opschriften “Kindermoordenaar islam!” en spreekkoren “Moslim, moslim, laf varken, kom naar buiten en vecht alleen!”. Geen moskeeën, die rondom de klok beschermd zouden moeten worden. Geen halalwinkels, die bestormd en verwoest werden. Moslims worden niet eens het slachtoffer van daden van opgehitste aanhangers van de door IS, Al Qaida, Boko Haram of Al-Shabaab vervolgde geloofsgemeenschappen.

Dat wil zeggen, dat er in onze samenleving geen mensen te vinden zijn die angst voor een gevaarlijke religieuze ideologie zouden omzetten in agressie tegen onschuldige – onder ons levende – moslims. Dat is in ieder geval aangenaam. Moeizaam verzamelt Armin Langer in zijn commentaar getuigenissen van een “islamofobie” – er komt nauwelijks iets bij elkaar wat je onder die noemer zou kunnen plaatsen. Natuurlijk is er ook in Duitsland – net zoals in ieder ander land – een zekere vreemdelingenhaat aanwezig, maar deze betreft zeer zeker niet alleen maar moslims. Als voorbeeld van “aanvallen op moslims” dient in Langers artikel de Noorse psychopaat Breivik, wiens slachtoffers, zoals bekend, geen moslims waren.

Betekent dit dat er geen probleem met de islam bestaat? Integendeel: in tijden van toenemende radicalisering van jonge moslims is het uitermate belangrijk om een liberale, pluralistische islam te ondersteunen. Zo´n islam moeten de Europese moslims zelf ontwikkelen. Een islam, die verenigbaar zou zijn met het moderne en die voor de in Duitsland en Europa levende moslims een serieus alternatief voor de Jihad zou bieden. Armin Langer betreedt met zijn commentaar een verkeerde weg dor de moslims kortweg over het algemeen tot slachtoffers, tot de “nieuwe Joden” te verklaren. Als slachtoffer draagt men geen verantwoordelijkheid en heeft men geen handelingsbehoefte. De beste solidariteit met moslims zou daarentegen echter een aanmoediging tot handelen zijn.

Jascha Nemtsovdoor Jascha Nemtsov

in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron [bron]

De auteur Jascha Nemtsov is pianist, muziekwetenschapper en professor voor geschiedenis van de joodse muziek aan de hogeschool voor muziek Franz Liszt in Weimar.


muslim-antisemitismOp 9 januari 2012 werd een feestelijke viering naar aanleiding van de 47ste verjaardag van de stichting van Al Fatah, de partij van de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas, uitgezonden op de Palestijnse openbare omroep Fatah TV. De geestelijke leider Moefti Muhammad Hussein van de Palestijnse Autoriteit sprak aldus zijn Palestijnen toe:

“De vertrouwde Hadith (traditie opgedragen aan Mohammed), [zoals beschreven staat] in de twee vertrouwde verzamelde geschriften, Boekhari en Moslim, zeggen: “Het uur [van de Verrijzenis] zal niet aanbreken tenzij u tegen de Joden zult vechten. De Jood zal zich verbergen achter stenen en bomen. Dan zullen de stenen of bomen roepen: ‘O Moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom hier en doodt hem.’ Uitgezonderd de Gharqadboom [die stil zal blijven].” Daarom dat het geen wonder is dat u zoveel Gharqadbomen ziet groeien rondom de [Israëlische] nederzettingen en kolonies.”

3 gedachtes over “Antisemitisme en racisme in Duitsland: ‘Moslims zijn niet de nieuwe Joden’

 1. Het blijft uiteindelijk een strijd tussen goed en kwaad.De gestrekte rechterarm is de zonnegroet, de groet waarmee de Romeinen groetten aan Jupiter. Na de verwoesting van de Tempel van JaHWeH werd in de nieuwe verboden-voor-joden- stad Aelia Capitolina uit 131 CE een tempel gebouwd voor de Romeinse oppergod Jupiter. De Nazi’s gebruikten dezelfde groet aan hun zonnegod.Swastika is ook een zonnesymbool. Het is geen toeval dat de Sabbath werd vervangen door de eerste kerkvaders door de Zondag. Zo werd een van de Tien Geboden van YHWH systematisch ontwijd. Alle eerbetoon en gebeden gingen nu naar de dag van de Zon! Van Jezus werd een zonnegod gemaakt.

  Wellicht lijkt dit ver gezocht voor een leek in deze materie maar het is een solide redenering. De primitieve intolerantie en moordlust van Hezbollah , IS en Hamas vindt zijn voedingsbodem in de ideologie die in de Qor’an wordt uitgestippeld;het is een zij het 1.400 jaar oude nieuwe uiting van een patroon; het is een eeuwig conflict tussen YHWH en Satan.

  Like

 2. Islamofobie… Een fobie is een irrationele, ongegronde angst. Agorafobie, liftvrees en andere fobieën. Als je kritisch bent naar de islam kan dat natuurlijk voortkomen uit z.g. onderbuik gevoelens maar over het algemeen kun je, zeker wanneer je de Qor’an grondig hebt bestudeerd maar dat is niet per se nodig, op rationele wijze je conclusies trekken.

  Like

 3. Overigens was Hadrianus ook verantwoordelijk voor de omdoping van Judaea in Syria Palestina en daarmee indirect voor de decennialange strijd om de naamgeving van het land van Israël en haar inwoners.
  Dezelfde naam komt terug bij Nostradamus als Hadrie, een voorafschaduwing van Hitler.

  Like

Reacties zijn gesloten.