Internationaal tumult om lapje Israëlische grond terwijl Islamitische Staat het M-O verovert

settler02

Zoals kon voorspeld worden slaan weer overal in de wereld de stoppen door van elk redelijk fatsoen omdat Israël op zondag besloot om 4 km² land (4.000 dunams) te annexeren rondom de kleine Israëlische kolonie Gva’ot. Dat stukje grond ligt ten zuidwesten van Bethlehem voorbij de Groene Lijn van april 1949, door Obama en zijn kabinet smalend de ‘pre-1967 lijn’ genoemd (zie kaartje onderaan rechts).

Dit kleine lapje grond waar de huidige rel omdraait is niet toevallig hetzelfde gebied waar op 12 juni 2014 de drie Israëlische studenten Gilad, Naftali en Eyal werden vermoord en die de prelude vormde van 50 dagen oorlog. Israël werd zelfs tot een 10-daags grondoffensief in Gaza gedwongen om een einde te maken aan de rakettenregen. Tijdens Operation Protective Edge vuurde Hamas en Co maar liefst 4.480 raketten en mortiergranaten af op Israël. Op dinsdagavond 26 augustus hield Hamas er eindelijk mee op en zwegen de kanonnen.

bankimoonDe secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon zou volgens zijn woordvoerder “gealarmeerd” zijn door de plannen van Israël om 4 km² land te annexeren in het zuiden van de “bezette” Westbank en de woordvoerder zei:

“De secretaris-generaal is gealarmeerd door de aankondiging van gisteren door de Israëlische autoriteiten om 1.000 aren tot ‘staatsgrond’ te verklaren in het gebied van Bethlehem op de Westbank. De inbeslagname van een dergelijk een grote strook land riskeert de weg vrij te maken voor verdere nederzettingen, die – zoals de Verenigde Naties bij vele gelegenheden heeft herhaald – illegaal zijn krachtens het internationaal recht en volledig tegen het nastreven van een tweestatenoplossing ingaat. De secretaris-generaal roept Israël op om te luisteren naar de oproepen van de internationale gemeenschap om zich te onthouden van activiteit in de nederzettingen en haar verplichtingen krachtens het internationaal recht na te leven alsook de  Quartet Road Map.”

Blijkbaar houdt Ban Ki-moon zich nog steeds vertwijfeld vast aan de Roadmap for Peace van het Kwartet voor het M-O (Rusland, VS, VN en de EU) van 12 november 2002, vastgelegd op 30 april 2003 toen een schema werd vastgelegd door Palestijnen en Israël om te komen tot twee aparte staten die tot in der eeuwigheid zij-aan-zij in vrede naast elkaar zouden leven.

roadmapTegelijk negeert Ki-moon straal de gewelddadige gebeurtenissen tijdens de Tweede Intifada (2000-2005), de terugtrekking van Israël uit Gaza in de zomer van 2005 gevolgd door de machtsvername in Gaza door Hamas in 2006 en de verdrijving met geweld van rivaal Al Fatah in 2007, de Libanon oorlog van 2006 tussen Israël en Hezbollah, plus de drie opeenvolgende conflicten tussen Israël en Hamas in Gaza van Operation Cast Lead (winter 2008/2009); Operation Pillar of Defense (nov. 2012) en recent Operation Protective Edge.

Daar bovenop nog zoveel andere nare ontwikkelingen die zowel de Roadmap for Peace als de tweestatenoplossing volkomen gedateerd maken en dringend toe zijn aan herziening op basis van de huidige actuele situatie aan de grond met inbegrip van de huidige politieke context.

‘Don’t bash Israel, fight Islamists!’
Een reactie van premier Netanjahoe op de uitspraken van Ban Ki-moon liet niet lang op zich wachten.

rebellen3Verwijzend naar de penibele situatie van de VN-vredesmacht UNDOF aan de grenzen van Libanon en Syrië met Israël zei de premier gisteren dat de VN moet ophouden Israëlbashen en zich beter inlaat met de islamisten. “Don’t bash Israel, fight the Islamists!” zei de premier:

“Wij volgen op de voet de ontwikkelingen in de Golan Hoogtes waar terroristen van het al-Nusra [Front] soldaten van de VN-vredesmacht hebben ontvoerd.

Ik denk dat de Verenigde Naties zichzelf een grote dienst zou bewijzen door in plaats van automatisch beginnen Israëlbashen, zij meteen hun aandacht zouden omkeren en hun respectievelijke onderzoekscommissies aan het werk zouden zetten tegen deze terroristen die elke norm met de voeten treden die de basis vormen van de Verenigde Naties.”

Gilad, Naftali en Eyal
Wie zich wel verheugde in Israël’s aankondiging van zondag jongstleden om het lapje betwiste grond te annexeren, is de Uitvoerende Raad van Nederzettingen van Gush Etzion. De woordvoerder van de Raad verwelkomde de beslissing en noemde het besluit het voorspel tot de uitbreiding van de huidige nederzetting van Gva’ot.

gvaot-map03Gush Etzion nederzettingenblok met Gva’ot net voorbij de Groene Lijn

“Dit plaveit de weg voor de nieuwe stad van Gva’ot,” klonk het opgetogen in Etzion en vervolgde:

“Het doel van de moordenaars van die drie jongeren [Gilad, Naftali en Eyal] was om angst te zaaien onder ons, onze dagelijkse levens te verstoren en onze [historische] rechten op het land in twijfel te trekken. Ons antwoord daarop is de nederzettingen verder te versterken.”

Gva’ot bevindt zich in het zogeheten ‘C-gebied’ waarvan het beheer van dit betwist gebied in 1993 conform de Oslo Akkoorden werd toegewezen aan Israël in afwachting van een vredesakkoord met de Palestijnen waarna dan definitief de grenzen van ‘Palestina’ en Israël zouden vastgelegd worden.

De Tweede Intifada (2000-2005) en de reeks zelfmoordaanslagen die volgden maakten verdere onderhandelingen onmogelijk.

Intussen breidden zowel de Israëlische als de Palestijnse bevolking uit en werd er aan beide zijden naarstig gebouwd om aan de woningnood te voldoen zonder dat er grensafspraken werden vastgelegd. Zowat 90 procent van de grond op de Westbank in Judea en Samaria ligt braak en bestaat voor het overgrote deel uit rots- en woestijnachtig gebied.

Ter vergelijking: de oppervlakte van de 22 landen van de Arabische Liga in het M-O bedraagt 13.333.296 km2. Tel daar ook nog Iran bij (1.648.000 km2) en je hebt in’t totaal 15 miljoen vierkante kilometers. Zou de Liga meteen oproepen tot oorlog omdat Israël daar 4 km² rondom Gva’ot van inpikt?

lossed-land2

door Brabosh.com

6 gedachtes over “Internationaal tumult om lapje Israëlische grond terwijl Islamitische Staat het M-O verovert

 1. @ Rebecca

  Er kan veel gezegd worden over datgene wat jij vraagt. Zoals Brabosh en Shapira al aangeven is dat je uitgaat van een onjuiste voorstelling van de geschiedenis.

  Ik was kort geleden in Israël, met name ook in de Westbank, een gebied wat vroeger Judea en Samaria heette. Maar de laatste 60, 70 jaar de Westbank wordt genoemd.

  Alles wat je daar ziet als je daar bent zie je resten van een Joods verleden. Resten van synagoges ruïnes van burchten en fortificaties bijvoorbeeld van de Hasmoneën en Hiskia een Joodse Koning. Kortom Joodse geschiedenis. Dit vindt je overigens in héél Israël!

  Wat jij geleerd hebt, is dat de Joden zijn weggevoerd zijn door de Romeinen rond de eerste eeuw. Echter is er maar een deel van de Joden weggevoerd. Er zijn geschiedschrijvers die aan geven dat er in 135 nog zo’n 3 miljoen Joden leefden in het grondgebied van Israël.

  Er is in dat gebied al ruim 3000 jaar aanwezigheid van Joden. Er was een koninkrijk dat Israël heette: de koningen waren Saul, David, en Salomo. Daarna viel het koninkrijk uit in twee delen het Noordelijk deel en het zuidelijke deel: Judea. Daarna waren diverse overheersingen van diverse volken: Babylonieërs, Persen, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren en nog een paar. En de hekkensluiters waren de Ottomanen: het Turkse rijk. En altijd was er een Joodse bevolking aanwezig in dit gebied. En ook zijn er vele afstammelingen van die Joden die zijn weggevoerd in de eerste eeuw, in de loop van de afgelopen eeuwen terug gegaan naar land van herkomst. Een van de grootste aliyahs die er geweest zijn, is de Joodse Nakba, waarin in de jaren 1948 en de jaren er na meer dan 850.000 Joden zijn verdreven uit de naburige Islamitische landen naar Israël, een gigantische etnische zuivering, waar de wereld zijn ogen voor heeft gesloten.

  In de laatste 30-40 jaar van het Ottomaanse tijdperk zijn er er veel deportaties van andere volken geweest naar wat toen Palestina werd genoemd. De inwoners waren dan ook Palestijnen, een gemengde groep volkeren: Joden, Arabische Christenen en Moslims.

  Toen de Fransen en de Engelsen, (de geallieerden) in de strijd tegen de as: Duitsland, Oostenrijk en het Ottomaanse rijk in 1918 overwonnen, kregen zij het mandaat over deze gebieden. Dit volgens de afspraken van de Vredesconferentie van Parijs (1919). Uit de Vredesconferentie van Parijs (1919) volgenden de Conferenties van San Remo 1920 en 1922.

  De Conferentie van San Remo van 1920 werd besloten dat Engeland het mandaat kreeg over Palestina en Irak, en Frankrijk over Syrië en Libanon. Het doel was niet om te koloniseren maar om het als volwaardige democratieën te laten ontwikkelen. Daar is ook een Joodse staat bij, juist omdat er altijd Joodse bewoning in dat gebied was geweest en er een historische binding van de Joden is met dit gebied. Dit plan is tijdens de Conferentie van San Remo in 1922, door de Volkenbond (VN) bevestigd en geaccepteerd waardoor het als Internationaal recht vast ligt. Dit is nooit herroepen, en is nog steeds geldig.

  Ondertussen bleven vanuit omringen de landen mensen naar Israël komen, met name omdat de Joden die in de 19de eeuw van uit Oost-Europa kwamen na de pogroms aldaar welvaart brachten. Het vreemde is dat de afstammelingen van de mensen die op de Joodse welvaart afkwamen, het grootste deel zijn van wat nu Palestijnse vluchtelingen worden genoemd.

  De vijandigheden die tussen de “Palestijnen” en de Joden zijn niet van recente datum.
  Die zijn zelfs niet van de laatste eeuw, en dat ging niet over grondgebied. De Joden die in de 19de eeuw in Palestina kwamen wonen kochten er grond met name van de rijke grondbezitters. Zij kwamen van een andere cultuur. De Joden die in het begin van de 19de en eerder al in Palestina woonden waren gewend om als dhimmies te leven, dat wil zeggen onderdanig te zijn aan de Islamitische overheersing. Dat wil zeggen een tweederangsburger, met een belastingplicht voor bescherming, en volkomen onderdanig. (Wat gelde voor elke andersdenkende) En de Joden die vanuit Oost-Europa kwamen kenden dit niet, wat ongetwijfeld wrevel veroorzaakte. En zeker nu vandaag de dag speelt dat ook mee: Israël…….. die geen dhimmie meer is en zeker geen dhimmie meer wil zijn.

  Besef goed Rebecca: Dhimmie is apartheid!

  Like

 2. @Rebecca, U bent hét schoolvoorbeeld dat valse propaganda werkt.

  Uw héle betoog heeft niets maar dan ook niets met de feiten en/of geschiedenis te maken en komt voort uit een naief persoon die de makkelijke weg bewandelt van propaganda te slikken zonder hem te checken om maar in ‘vrede met elkaar te kunnen leven.

  Dat, Rebecca is precies wat ook Israel wil, maar haar niet gegunt wordt door HAMAS & ABBAS, de Arabische wereld, de Moslims en al hun (naieve) vrienden in het Westen (met al hun interessen).

  Als u zich écht zou gaan verdiepen in het conflict & geschiedenis, dan zult u zien dat het écht helemaal anders in mekaar zit dan u is voorgespiegeld.

  Velen zijn u voorgegaan. Succes.

  Like

 3. @Waarom niet vredig samen leven?

  Vraag dat aan Hamas.

  Om op de rest van je vragen te antwoorden geef ik hier een paar tips van artikelen die ik hier eerder heb gepubliceerd. Een beetje feitenkennis van de geschiedenis zal je misschien in de toekomst helpen om zo geen domme dingen meer te zeggen.

  Drieduizend jaar doorlopende aanwezigheid van Joden in het Land van Israël
  https://brabosh.com/2013/11/10/pqpct-srp/

  Israëls fundamenten: De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat [Andrew White]
  https://brabosh.com/2012/07/14/pqpct-j5l/
  De Joodse rechten op Eretz-Israël – Een weerwoord op de Palestijnse Leugen [Bas van Twist]
  https://brabosh.com/2014/01/30/pqpct-ufa/

  Tien fundamentele feiten die de peilers zijn van het vredesproces [amb. Alan Baker]
  https://brabosh.com/2014/03/04/pqpct-v37/

  Israël’s legale stichting, grenzen en rechten volgens de internationale wet [Howard Grief]
  https://brabosh.com/2013/11/16/pqpct-srs/

  Volgens het internationaal recht zijn de Joodse nederzettingen op de Westbank legaal
  https://brabosh.com/2013/11/09/pqpct-sny/

  De zogenaamde landdiefstal door de Joden van ‘Palestijnse’ grond is een leugen [Elder of Ziyon]
  https://brabosh.com/2012/07/11/pqpct-j2r/

  Like

 4. Ik heb een vraagje voor jullie: het land van Israel behoort toe aan het volk van Israel?
  Maar het land Israel heeft nooit bestaan voor WO II. Bovendien werd het land “geschonken” door Engeland dat opdat moment Palestina koloniseerde … met welk recht schonk Engeland dit land weg? Dat zou hetzelfde geweest zijn moest België gezegd hebben dat Israel zou komen te liggen in hun kolonie Congo …
  Of wat had men beslist dat Duitsland een deel van zijn grondgebied moest afstaan aan de Joden (wat veel logischer had geweest niet?); zouden ze dit land dan aanvaardt hebben?
  Dus wie is het Volk Israel & hoe kunnen ze een land claimen dat nooit bestaan heeft?
  Waarom moeten ze delen koloniseren? Palestijnen hun huizen uitzetten? Waarom niet vredig samen leven?

  Like

 5. Steeds verbaas ik me er weer over hoe snel de VN, Europa en Amerika zijn afgeleid van de vele brandhaarden in de wereld, als de Joodse Staat – een overigens volkomen legitiem – besluit neemt met betrekking tot Eretz-Israël. Ook nu weer. Het besluit is amper bekend en de westerse politici rollen over elkaar heen om Israël te veroordelen.

  Het meten met twee maten heeft men ten aanzien van Israël tot norm verheven.

  Ik moet het toegeven: de Palestijnse Leugen is zonder meer het meest succesvolle merk ter wereld. Overal waar je bent kom je het tegen en hoor je ervan.

  Maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat de goegemeente al die anti-Israëlische retoriek en propaganda slikt. Zijn de meesten nu gewoon zo stom dat ze erin trappen of willen ze gewoon de waarheid niet zien omdat ze een hekel hebben aan Israël en het Joodse volk? Ik vrees dat beide opties wel eens van toepassing kunnen zijn op heel veel mensen.

  Daarom: Wherever I stand I stand with Israel!

  Like

 6. Brabosh, je onderschat de vastberaden, standvastige heldhaftigheid van de UN & EU!!!!

  De vredesmacht van UN: de Ieren willen weg, de Fijanies willen weg maar kunnen niet weg (gegijzeld) en de Philipinos zijn weg , gevlucht (na gijzeling) naar….jawel Israel!

  Maar, deze morgen heeft de EU de oorlog verklaard, jawel, ze trekken ten strijde……. tegen Israelische kippen & koeien en de potjes youghurt & melk die niet de juiste stempels dragen!

  Ja ja, daar had je vast niet op gerekend!

  ISIS, HAMAS & ABBAS (partners), Hezbollah, al Qaida, al NUSRA (opkomende ster) & al hun partners die mekaar de koppen afhakken zijn een peuleschil t.o. het échte gevaar……..foute labels!

  Met ande woorden: de absurditeit & onmacht regeert het continent Europa & de UN en dus
  gaan ze maar rare dingen roepen naar Israel, die langzamerhand ook zijn buik vol heeft van deze hete lucht spuiende angsthazen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.