Op. Protective Edge dag 51: Hamas doodt 2 Israëliërs kort voor ingaan nieuw bestand

hamasaap2Eenheidskabinet Al-Fatah/Hamas van Mahmoud Abbas wil pauze in de gevechten om zijn gewonden te verzorgen, de kanonnen te herladen en de aap hond uit te laten. Israël zegt : “Ja maar… en wij dan?”

Vandaag, woensdag 27 augustus ’14, de 51ste dag van OPE (Operation Protective Edge), zou voor het volk van Israël een dag (of een periode?) moeten worden zonder raketten of mortiergranaten want… er is opnieuw een staakt-het-vuren dat gisteren dinsdagavond is ingegaan om 19u00 locale tijd (18u00 onze tijd). De afgelopen 10 uren werden er voorlopig geen projectielen meer afgevuurd door Hamas en Co.

Ik ben al lang de tel kwijt geraakt maar ik vermoed dat dit het 12de of 13de bestand is in de afgelopen zeven weken, die allemaal één na één door Hamas werden geschonden of verworpen. Voor Israël is het nieuwe staakt-het-vuren alvast met een bittere pil begonnen. Kort voor het ingaan van het bestand werden twee Israëlische burgers gedood toen een mortiergranaat insloeg in de Kibboets Nirim in het zuiden van de Staat.

Ze’ev EtzionDe 55-jarige Ze’ev Etzion (plaatje rechts), de man die waakt over de veiligheid van de kibboets, werd op slag gedood. Ook een tweede inwoner van de kibboets, de 43-jarige Shahar Melamed, een vader van 3 kinderen, overleefde de klap niet. Hij overleed tijdens zijn overbrenging naar het hospitaal van Soroka. Een zware klap voor de Joodse gemeenschap van Kibboets Nirim.

Hiermede komt het aantal Israëlische burgerslachtoffers van het Gazaanse geweld op zeven personen. Daarnaast kwamen tevens 64 IDF-soldaten om wat het totaal Israëlische slachtoffers op 71 brengt.

Shahar MelamedShahar Melamed uit Kibboets Nirim

Het is nog steeds wachten op een officiële reactie van premier Netanjahoe die vermoedelijk meer uitleg zal geven waarom Israël dit bestand heeft aanvaard en wat er precies werd toegezegd aan Hamas en aan de rest van het eenheidskabinet Al-Fatah/Hamas van PA-president Mahmoud Abbas. Overigens was niet eens de helft van het kabinet het eens met de eigenzinnige beslissing van Netanjahoe om in te gaan op het bestand zoals dat door de Egyptische bemiddelaars werd opgedrongen.

Minister voor Economie Naftali Bennett kantte zich tegen het staakt-het-vuren net zoals ook Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman en minister van Binnenlandse Veiligheid Yitzhak Aharonovich dat deden omdat ze geloven dat een staakt-het-vuren geen einde zal maken aan de aanvallen en aanslagen en wellicht opnieuw zal geschonden worden. Ook minister voor Communicatie Gilad Erdan, een lid van Netanjahoe’s eigen Likoedpartij uitte zware kritiek op het besluit van zijn chef.

Parlementslid Miri Regev, eveneens van Netanjahoe’s Likoedpartij, vatte gisteravond de kritiek als volgt samen waarom de Israëliërs geen vertrouwen hebben in het nieuwe staakt-het-vuren:

Parlementslid Miri Regev“Helaas geloven de inwoners van de Staat Israël niet in staakt-het-vurens met Hamas, omdat telkens wanneer er een bestand was het werden geschonden door Hamas en onze soldaten en burgers werden gewond of gedood.

Ik geloof dat dit staakt-het-vuren Hamas helpt om zich te hergroeperen en zijn strijdersbestand opnieuw aan te vullen. Van zodra dit staakt-het-vuren ernst wordt, moet Israël in om het even welke overeenkomst de volledige demilitarisering van de Strook eisen vanuit de plicht om zijn burgers te beschermen.”

Even herhalen wat er momenteel op tafel ligt ter onderhandeling. Het Egyptisch voorstel van 15 augustus jl. biedt grotendeels een antwoord op het eisenpakket van Hamas en de Palestijnse Autoriteit dat op 3 augustus jl. werd ingediend in Caïro. Het is datzelfde Egyptisch voorstel dat reeds op 14 juli op tafel werd gelegd en dat door Israël werd aanvaard.

Het werd echter keer op keer door Hamas verworpen. Op 14 juli jl, verklaarde Hamasleider Ismail Haniyeh[..] dat de groep niet akkoord wil gaan met om het even welk staakt-het-vuren voorstel dat niet tegemoet komt aan de eisen van het Palestijnse volk.”

Uiteindelijk heeft Hamas dan gisteren toch het Egyptisch voorstel aanvaard, identiek hetzelfde voorstel dat al bijna bijna zeven weken op tafel ligt en van in den beginne werd geaccepteerd door Israël. Wie daar een “overwinning van Hamas op Israël” in wil lezen zal toch dringend een nieuwe bril moeten kopen.

Uit dit voorstel blijkt dat Egypte van in het begin voorstander was en nog steeds is, om de macht van Hamas over de Gazastrook over te dragen aan het eenheidskabinet van de Palestijnse Autoriteit dat op 2 juni werd aangesteld en geleid wordt door PA-president Mahmoud Abbas. Daarin zetelt ook Hamas in met vier of vijf ministers en blijft Hamas aldus toch een vinger in de Gazaanse brij behouden.

Israël heeft zich tot op heden verzet tegen dat eenheidskabinet Fatah/Hamas en de vraag is of het zijn positie zal veranderen. Temeer omdat volgens het laatste voorstel de terreurgroepen Hamas, Islamitische Jihad (PIJ), Volksverzet Comitées (PRC) en de rest van het dozijn terreurfacties hun wapens niet moeten inleveren. Dat feit legt natuurlijk een hypotheek op om het even welk akkoord zolang Gaza niet gedemilitariseerd wordt.

positions2014

Hieronder het Egyptische voorstel in 11 punten:

1. Israël zal alle aanvallen op Gaza staken, zowel te land, ter zee als in de lucht. Het grondoffensief wordt afgeblazen en er zullen door het IDF in Gaza geen acties over land meer worden uitgevoerd.

2. Alle Palestijnse facties in Gaza zullen hun aanvallen op Israël staken, zowel te land, ter zee als in de lucht. Dus ook geen raketten en mortiergranaten meer afvuren op Israël. De Palestijnen zullen stoppen met de constructie van tunnels die leiden van Gaza naar Israël.

3. De grensovergangen tussen Israël en Gaza zullen heropend worden en de doorgang van mensen en goederen worden togestaan met het doel om Gaza herop te bouwen. De overdracht van goederen tussen Gaza en de Westbank zal toegelaten worden, volgens de principes die worden vastgelegd tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

4. De Israëlische autoriteiten zullen samen met de Palestijnse Autoriteit al de kwesties coördineren met betrekking tot de financiering en, de reconstructie van Gaza.

5. De opheffing van de buufferzone (no-go zone van 500 meter) langsheen het veiligheidshekken in het noorden en het oosten van de Gazastrook en de ontplooiing van de strijdkrachten van de Palestijnse Autoriteit in die gebieden zal aanvatten op 1 januari 2015. Dat zal gebeuren in verschillende stappen: Eerst zal de bufferzone verminderd worden tot 300 meter van de grens, dan tot 100 meter om tenslotte de hele bufferzone wegnemen tesamen met de ontplooiing van de troepenmacht van de Palestijnse Autoriteit.

6. De visserijzone voor de kust van Gaza die momenteel op 3 zeemijlen (5 km) ligt, zal onmiddelijk worden uitgebreid tot 6 zeemijlen (ca. 10 kilometers) en zal gestaag worden uitgebreid tot 12 zeemijlen (22,2 kilometers in coördinatie tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

7. Israël zal de Palestijnse Autoriteit bijstaan in de heropbouw van de infrastructuur die in Gaza werd vernietigd en zal helpen in het voorzien van de noodzakelijke basisbehoeften van de inwoners van Gaza die werden gedwongen uit hun huizen te vluchten tijdens de gevechten. Israël zal medische hulp voorzien voor de gewonden en zal de overdracht begeleiden van humanitaire hulp en voedsel via de grensovergangen.

8. De Palestijnse Autoriteit zal in coördinatie met Israël en internationale hulpgroepen voorzien in de basisproducten die nodig zijn om Gaza herop te bouwen, volgens een voorafbepaald schema dat moet toestaan dat diegenen die uit hun huizen werden gedreven zo spoedig mogelijk naar hun huizen kunnen terugkeren.

9. Egypte zal de internationale gemeenschap ertoe bewegen om snel humanitaire en monetaire bijstand te verlenen voor de wederopbouw van Gaza, volgens een vast schema.

10. Betreffende het stabiliseren van de wapenstilstand en de terugkeer tot het normale leven in Gaza, zullen al de partners hun indirecte onderhandelingen in Caïro hervatten binnen een maand na de ondertekening van de overeenkomst. De uitwisseling van gevangenen en lichamen zal op dat ogenblik eveneens besproken worden.

11. De mogelijkheid van de bouw van een luchthaven en een zeehaven in Gaza zal overwogen worden overeenkomstig de Oslo-akkoorden en andere eerder aangegane overeenkomsten.

hamasraket05aHet guerillaleger(tje) van Hamas en Co binnenkort weer werkloos?

door Brabosh.com