Hamas is zoals de ‘IS’ en de ‘IS’ is zoals Hamas; het zijn takken van dezelfde boom

isis-stopVroeger konden we al eens rekenen op de Verenigde Naties als die een vredesmacht stuurden naar het conflictgebied. Maar die hebben het al jaren veel te druk met… Israël! Gisteren maakte Navi Pilay van de Verenigde Naties bekend dat er sinds maart 2011 tot april 2014 reeds 191.000 Syriërs zijn gestorven in de burgeroorlog van Islamitische Staat (ISIS) en Co tegen het regime van  president Bashar Al-Assad. Geen kat die het nog wat kan schelen. De wereld zal pas ontwaken van zodra Israël opdaagt in het dramatische verhaal van Syrië en geen seconde eerder…

De Vlaamse krant De Morgen schreef deze ochtend het volgende:

“Naar schatting zijn er vandaag 385 Belgen betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Zo’n 270 onder hen vechten mee met de Islamitische Staat (IS/ISIS) in Irak en Syrië. De organisatie rekruteert volop in westerse landen, maar volgens onderzoek van King’s College in Londen is het relatieve aandeel van de Belgen het hoogst.”

Het was een Britse Syriëstrijder die de Amerikaanse journalist James Foley enkele dagen geleden het hoofd afsneed, incident dat de wereld liet daveren van afschuw en angst.

Het was een teruggekeerde Franse Syriëstrijder die op weg naar huis en passant in het Joodse Museum van België te Brussel op 24 mei jl. koudweg vier mensen doodschoot.

hawai-groetBelgisch ontvangstcomité voor teruggekeerde Syriëstrijders staat reeds klaar: “Aloha Akhbar!” Redouan Abu Hakmes en Mohammed Ali Keelsnijder moeten terug naar school voor re-integratie. Dan kunnen ze misschien weer aan de slag bij de Colruyt en den Aldi als slagers en uitbeenders…

Ook Israëlische jihadstrijders trekken naar Syrië. Israël telt zo’n 1,6 miljoen Arabieren onder zijn bevolking. Vroeger kwamen de terroristen vanuit Syrië naar Israël. Maar tegenwoordig moet Syrië beducht zijn op islamisten die vanuit Israël de grens passeren om mee te vechten met de opstandelingen.

Geef toe, allemaal nieuws om niet meteen vrolijk van te worden. “Hamas is als de ´Islamitische Staat´ en de ´Islamitische Staat´ is als Hamas. Het zijn takken van dezelfde boom,” zei Israël’s premier Benjamin Netanjahoe tegenover journalisten en hij voegde eraan toe:

“Ook Hamas deinst er niet voor terug om duizenden mensen te doden, kinderen en jongeren met een kopschot te executeren en hun eigen mensen van de zesde verdieping naar beneden te gooien. De terreurorganisaties Hamas, Islamitische Staat, Hezbollah, Al Qaida en Islamitische Jihad zijn de vijanden van alle geciviliseerde naties”
[bron: E.J. Bron].

– – – – –

Alan M. Dershowitz schreef er op woensdag 20 augustus ’14 het volgende over: “ISIS is to America as Hamas is to Israel.”

ISIS is voor Amerika wat Hamas is voor Israël

President Barack Obama heeft terecht de onthoofding van de Amerikaan James Foley door ISIS in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Dit is wat hij zei:

“Er moet een gezamenlijke inspanning plaatsvinden om deze kanker eruit te halen, zodat het zich niet verder verspreidt. Er moet een duidelijke afwijzing zijn van de aard van nihilistische ideologieën. Eén ding kunnen we het allemaal over eens zijn, een groep als [ISIS] heeft geen plaats in de 21e eeuw. Met vrienden en bondgenoten in de hele wereld delen we een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en een set van waarden tegenovergesteld aan wat we gisteren zagen. We zullen doorgaan met dit haatdragend terrorisme te confronteren en te vervangen door een gevoel van hoop en stabiliteit.”

Op hetzelfde moment dat president Obama opriep tot een totale oorlog tegen de “kanker” van ISIS, beschouwde hij Hamas als een gemakkelijk geneesbare ziekte, drong er bij Israël op aan om die terroristische groep te accepteren waarvan het Handvest vraagt om ​​de vernietiging van Israël als onderdeel van een Palestijnse regering van nationale eenheid. Ik kan me niet voorstellen dat hij er bij Irak op zou aandringen, of bij een ander Arabisch land, om ISIS te aanvaarden als onderdeel van een regering van nationale eenheid.

Voormalig president Jimmy Carter en Desmond Tutu zijn zelfs verder gegaan. Zij dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om de legitimiteit van Hamas te erkennen als een politieke partij en diplomatieke erkenning te verlenen. Het is moeilijk voor te stellen van hen te eisen dat dezelfde legitieme status aan ISIS moet worden toegekend.

Waarom dan de dubbele standaard met betrekking tot ISIS en Hamas? Is het omdat ISIS wreder en gewelddadiger is dan Hamas? Het is moeilijk om dat hard te maken. Hamas heeft waarschijnlijk meer burgers gedood – via haar zelfmoordbommen, via moord op leden van de Palestijnse Autoriteit, de raketaanvallen en terreur tunnels – dan ISIS heeft gedaan. Als de Israëlische Iron Dome en het Israëlische leger er niet waren geweest zou Hamas nog meer onschuldige burgers hebben gedood. Inderdaad noemt zij in haar Handvest het doden van alle Joden overal in de wereld, ongeacht waar ze wonen of de “rots” waarachter ze zich verschuilen. Als Hamas haar zin kreeg, zou zij minstens net zo veel mensen als ISIS doden.

Is het de manier waarop ISIS doodt? Onthoofding is natuurlijk een zichtbaar groteske manier van doden, maar dood is dood en moord is moord. En voor de familie van het slachtoffer doet het er weinig toe of de dood werd veroorzaakt door onthoofding, door opknoping of door een kogel in het hoofd. Inderdaad zijn de meeste van de slachtoffers van ISIS doodgeschoten in plaats van onthoofd, terwijl de terroristen van Hamas onschuldige baby’s in hun bed hebben afgeslacht, tieners op weg van school naar huis, winkelende vrouwen, Joden die bidden en studenten die een pizza eten.

Is het omdat ISIS een Amerikaan vermoordde? Hamas heeft talrijke Amerikanen en burgers van andere landen vermoord. Ook zij maken geen onderscheid in wie ze doden.

Is het omdat ISIS specifiek heeft gedreigd haar terrorisme naar Amerika te brengen, terwijl Hamas haar terrorisme richt tegen Israël? Het Handvest van Hamas beperkt zijn moordzuchtige bedoelingen niet tot een land. Net als ISIS vraagt het ​​om een wereldwijd “kalifaat”, dichterbij gebracht door een gewelddadige Jihad.

Alles wat we met recht vrezen en verachten van ISIS moeten we vrezen en verachten aan Hamas. Net zoals we nooit legitimiteit zouden verlenen aan ISIS, zouden we op z’n minst geen legitimiteit moeten verlenen aan Hamas tot zij haar Handvest herroept en geweld afzweert. Helaas is dat ongeveer net zo waarschijnlijk als dat Amerika zijn grondwet ontbindt. Geweld, antisemitisme en anti-Amerikanisme zijn de conditio sine qua non voor de doelen van Hamas.

Net zoals ISIS militair moet worden verslagen en vernietigd als een terroristisch leger, zo ook moet op Hamas militair gereageerd worden en moeten haar raketten en tunnels worden vernietigd.

Op grote schaal, en in mijn ogen ten onrechte, betoogden vele academici en diplomaten dat er nooit een militaire oplossing voor het terrorisme in het algemeen of voor de eisen van Hamas in het bijzonder kan zijn. Deze conventionele wijsheid negeert de lessen van de geschiedenis. Chamberlain dacht dat er een diplomatieke oplossing voor Hitler’s eisen kon zijn. Churchill was het daarmee oneens. De geschiedenis heeft bewezen dat Churchill gelijk had. Nazi-fascisten en Japanse militaristen moesten militair worden verslagen voordat er een diplomatieke oplossing kon worden bereikt.

Zo ook met ISIS en Hamas. Zij moeten eerst militair verslagen worden en dan pas kunnen ze overwegen redelijke diplomatieke en politieke compromissen te accepteren. Een andere overeenkomst tussen ISIS en Hamas is dat als deze terroristische groeperingen hun wapens neerleggen er vrede is, terwijl als hun vijanden hun wapens neerleggen er genocide zou zijn.

Een prachtige cartoon illustreert dit: aan de ene kant van de tafel zit Hamas die eist “Dood aan alle Joden”. Aan de andere kant zit de Israëlische premier Netanyahu. In het midden zit bemiddelaar John Kerry die zich keert tot Netanyahu en vraagt​​: “Kun je hem tenminste halfweg tegemoet komen?” (zie cartoon boven het artikel).

Geen democratische natie kan haar eigen vernietiging accepteren. Wij kunnen geen compromissen sluiten- halfweg tegemoet komen – met terroristen die de dood van allen eisen die hun vraag naar een soennitische kalifaat in de weg staan​​, of deze terroristen zichzelf nu ISIS of Hamas noemen. Beide zijn, in de woorden van president Obama, “kanker” die moet worden aangepakt voordat het zich verspreidt. Beide zijn even kwaadaardig. Beide moeten worden verslagen op het slagveld, in de rechtbanken en de rechtbanken van de publieke opinie. Er kan geen compromis met fanatisme, terrorisme of de vraag naar een kalifaat gesloten worden. Voordat Hamas of ISIS als legitieme politieke partners kunnen worden beschouwd, moeten ze afstand doen van hun gewelddadige zoektocht naar een wereldwijd islamitisch kalifaat.

door Alan M. Dershowitz

in een vertaling door Vederso voor E.J. Bron blog. Met dank aan E.J. Bron voor de cartoons.

UN-farce

Opzij! De Verenigde Naties zijn in aantocht! “Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.” [Herman Van Veen – bron]