Op. Protective Edge dag 33: Hervatting van het geweld; naar nieuw bestand zonder Hamas

moskee-platstGaza, vrijdag 8 augustus 2014. Moslims houden vrijdaggebed in de schaduw van een omgevallen minaret. De moskee werd eerder gebombardeerd nadat bleek dat er raketten lagen opgeslagen en terroristen vanuit het gebouw vuurden naar Israël en naar het IDF.

Laatst bijgewerkt: zaterdag 9 augustus 2014 om 09u55'

Vandaag, zaterdag 9 augustus ’14, de 33ste dag van OPE (Operation Protective Edge), heeft het IDF afgelopen nacht en deze ochtendvroeg opnieuw een aantal terroristendoelwitten bestookt, voornamelijk in en om Rafah in het zuiden van Gaza, maar al bij al blijft Israël’s tegenreactie bescheiden en behoedzaam.

Al Aqsa Martelaren Brigades van Al FatahHet IDF-commando heeft de indruk dat in deze gevechtsronde de raketten en andere projectielen  niet worden afgevuurd door de Al Qassam Brigades, het doodseskader van Hamas, maar eerder door de kleinere gelieerde terreurgroepen.

Zoals bv. de Al Quds Brigades van de Islamitische Jihad (PIJ), de Al Aqsa Martelaren Brigades (plaatje rechts) van Al Fatah (de politieke factie van PA-president van Mahmoud Abbas!) en de Nasser Saladin Brigades van de Volksverzet Comitées (PRC). De PRC was de terreurgroep die op 28 juni jl. met een raket de plastiekfabriek in Sderot verwoestte.

Echter, vermits het dozijn terreurgroepen in Gaza allen opereren onder het commando van Hamas en geen enkele raket of mortiergranaat in Gaza kan worden afgevuurd zonder instemming en medeweten van Hamas, maakt het voor Israël weinig uit welk etiket van oorsprong deze of gene raket heeft tenslotte is elke raket bedoeld om een bloedbad te scheppen. Hamas wordt dan ook – èn terecht – volkomen verantwoordelijk gehouden voor het organiseren en instandhouden van de terreur tegen Israël en het wordt daar ook op afgerekend.

Hamas vuurt naar eigen volk
Het zat er aan te komen dat het 72-uren durende staakt het vuren niet stand zou houden en ook niet verlengd zou worden. Vier uur voor het einde  ervan werd het bestand geschonden door Hamas toen het enkele raketten afvuurde naar Eshkol. En meteen na het verstrijken van de deadline werd het afvuren van raketten hervat tegen willekeurige burgerdoelwitten in Israël waarvan er een aantal ook echt hun doel bereikten.

Tegen het einde van de dag waren er ca. 61 raketten afgevuurd naar Israël. Opmerkelijk is dat meer dan 20 procent van die raketten – 13 stuks – te vroeg neerkwamen en terugvielen op Gazaans grondgebied. Hamas vuurt naar Israël maar raakt eigen volk. Het is niet duidelijk welke schade hierdoor werd aangericht en of er burgers werden verwond of gedood. Het belet geenszins Hamas om gewoon verder te schieten, waarbij het bewijst dat het totaal geen respect heeft voor de veiligheid van de eigen burgerbevolking.

tweet-20a

Nadat Hamas en Co de beschietingen had hervat heeft het IDF nog ruim twee uren gewacht om de beschietingen te beantwoorden, hopende dat het maar een korte heropleving zou blijken. Maar dan begon de Israëlische luchtmacht (IAF) opnieuw doelwitten van Hamas te bestoken in de Strook. Sinds het verstrijken van het bestand gisterochtend tot deze ochtend werden ca. 70 terroristendoelwitten bestookt door de IAF en ook vanaf marineschepen voor de kust werden doelwitten met artilleriegeschut bestookt.

Naar een nieuw 72-uren bestand?
Intussen is het voor en achter de schermen van het conflict een komen en gaan van diplomaten van allerhande origine in de hoop andermaal een 72-uren staakt-het-vuren te bereiken. Internationaal blijft iedereen Israël met een beschuldigende vinger aanwijzen en dat het moet stoppen om zich te verdedigen tegen de terreur van Hamas, hoewel de internationale gemeenschap anderzijds wel het recht van Israël erkent om zich te verdedigen.

Vreemde situatie wel. Israël wordt aangemaand dat het moet praten en onderhandelen met Hamas ipv de beschietingen te beantwoorden, hoewel het intussen toch voor iedereen zonneklaar zou moeten zijn dat er in Gaza geen enkele betrokken partij aanwezig is die bereid is om met Israël te praten en te onderhandelen over een bestand laat staan over vrede.

Israël verwijst nog steeds naar het Egyptische voorstel dat door Hamas bij herhaling werd verworpen maar wel aanvaard werd door Israël, de VS, de EU, de VN èn de Arabische Liga. Toch komt Hamas steeds opdagen met nieuwe eisen die onmogelijk zijn te voldoen door Israël zonder dat er garanties zijn dat Hamas ook effectief de wapens zal neerleggen na het bereiken van om het even welk akkoord.

Ron Prosor in de VN
Gisteren riep Israël’s ambassadeur aan de Verenigde Naties Ron Prosor andermaal VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en de leden van de VN-Veiligheidsraad op om in het licht van het heropgelaaide geweld en het schenden van het 72-uren bestand, Hamas te veroordelen voor het aanstichten van het geweld en aan te duiden als een terroristische organisatie.

Ron ProsorIn een brief gericht aan de Verenigde Naties en de VN-secretaris-generaal schreef Ron Prosor:

“Het is tijd voor de Verenigde Naties en zijn agentschappen om de schuld te leggen waar ze behoort, bij Hamas.

Voor alle duidelijkheid, Hamas is dit conflict begonnen, Hamas is verantwoordelijk voor deze humanitaire tragedie en het is Hamas dat hiervoor rekenschap moet afleggen.”

Eerder had Israël de staakt-het-vuren gesprekken in Caïro verlaten, nadat gebleken was dat alle betrokken Palestijnse groepen, met inbegrip van de afgevaardigden van de ‘gematigde’ Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas, zich eensgezind hadden geschaard rondom de eisen van Hamas, met name de onvoorwaardelijke opheffing van de blokkade van Gaza, de heropening van de zeehaven en van de luchthaven en nog een reeks andere eisen.

Israël was bereid om de blokkade te verlichten maar niet geheel op te heffen. Egypte, dat bemiddelt en eveneens betrokken partij is, kantte zich tegen de heropening van de zeehaven en luchthaven in Gaza en verweet Hamas dat het in zijn eisenpakket van Israël verlangde dat het de grens in Rafah naar Egypte moest openen, terwijl volgens Egypte dit met Egypte moet onderhandeld worden en niét met Israël.

Nieuw initiatief van Livni
Israël’s minister van Justitie, Tzipi Livni, zowat de enige “duif” in het kabinet van Netanjahoe en voormalig vredesonderhandelaar voor Israël met de Palestijnse Autoriteit, zei afgelopen vrijdag  dat Israël Hamas op geen enkele wijze zal belonen voor het gebruiken van geweld tegen Israël.

Minsiter van Justitie Tzipi LivniOp Channel 2 vertelde Livni dat ze een voorstel ter goedkeuring zal voorleggen aan Israël’s veiligheidskabinet om het conflict met Hamas te beëindigen en de vredesonderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit te hervatten.

“De stappen die we willen ondernemen hoeven niet de instemming van Hamas te hebben. Indien Hamas werkelijk wilde dat de blokkade sinds 2006 zou opgeheven worden, dan zou het gestopt zijn met het geweld, de bestaande akkoorden hebben erkend [ondertekend tussen Israël en de Palestijnen] en Israël erkend hebben als de staat van het Joodse Volk. Het zou dan een gewettigde macht zijn geworden,” zei Livni.

“In werkelijkheid wil Hamas helemaal niet dat de blokkade [van de Gazastrook] wordt opgeheven. Het wil legitimiteit als een terreurorganisatie die Gaza bestuurt. En Israël wil hiermee niet akkoord gaan,” voegde ze eraan toe. Livni zei dat Israël moet doorzetten met de militaire operatie zolang Hamas de Israëlische steden onder vuur blijft nemen en sluit niet uit dat de grondtroepen opnieuw de Gazastrook worden binnen gezonden.

“Een vredesovereenkomst zal niet mèt Hamas worden aangegaan maar tégen Hamas. Vandaar dat ik een nieuwe [wereld]orde voorstel met Egypte, met Israël, met de Palestijnse Autoriteit en met andere landen in het gebied. Wij willen een overeenkomst bereiken, niét met diegenen die ons beschieten, maar met diegenen die geweld en terreur afwijzen,” voegde ze eraan toe.

Plaatje hieronder: In een tweet van deze ochtend 9 augustus verspreidt Hamas wat plaatjes van zijn wapenarsenaal, vermoedelijk om de ambiance d’er wat in te houden… 😦

tweet-raket

door Brabosh.com