Waar haalt Hamas het geld vandaan voor tunnels, wapens en raketten? Uit UW portemonnee!

hulpgelden2
De tabel hierboven toont aan hoeveel geld er verhoudingswijze per inwoner van een bepaald land door de internationale gemeenschap werd gedoneerd. Hieruit blijkt dat de Palestijnen met het leeuwenaandeel gaan lopen en zelfs meer geld krijgen dan alle andere hulpbehoevende landen ter wereld samen!

Zijn de Palestijnse Arabieren dan werkelijk zo’n speciaal volk dat zij een magnitude hoger staan opgelijst in vergelijking met om het even welk ander hulpbehoevend volk op deze planeet? Wat is hier aan de hand?

Bron van het cijfermateriaal: Global Humanitarian Assistance Report 2011 

“Met de hoeveelheid cement die door Hamas werd gebruikt om het tunnelproject aan te leggen, konden er twee hospitalen, 20 scholen, 20 gezondheidscentra en 100 kleuterscholen gebouwd worden.”
[IDF Majoor-generaal Sami Turgeman op 30 juli 2014]

De Palestijnse Autoriteit, geleid door de corrupte president Mahmoud Abbas, spendeert meer dan de helft van haar budget in de Gazastrook, zelfs in de jaren dat ze geen controle uitoefende in Gaza (sinds 2007 tot op heden).

Dat betekent dat Hamas over een haast oneindige stroom Amerikaanse dollars en Westerse euros beschikt om munitie, wapens en raketten aan te kopen en tunnels te bouwen, in plaats van de verpauperde Gazanen te helpen een behoorlijke infrastructuur uit te bouwen.

Zoals we bij herhaling konden vaststellen, zagen we dat UNRWA projecten en andere internationale projecten die toegestaan werden om cement en andere bouwmaterialen te importeren, recent worden beheerd door corrupte mensen die zich er willen van verzekeren dat sommige van de materialen bestemd voor dubbel gebruik eindigen in de handen van Hamas. Maar de tunnels werden klaarduidelijk gebouwd toen Israël toestond dat cement naar de Strook werd geïmporteerd net zoals dat ook gebeurde toen Egypte dat deed.

Dus ja, uw belastingsgelden, die bij de Palestijnen terechtkwamen en verhoudingsgewijze veel meer per inwoner dan om het even welk ander land in de wereld, werden besteed aan de constructie van het uitgebreide tunnelnetwerk en aan de uitbouw van de terroristische infrastructuur waarmee Israël thans te kampen heeft.

UNRWA-nieuw-logo

door Brabosh.com

met dank aan EoZ voor de hint