Nederland TOPPIE! Maar in Vlaanderen staat hasbara voor Israël amper op het menu

hollandforisrael2

Aan het pro-Israëlfront in de Lage Landen breekt Nederland alle records terwijl het in Vlaamse België eerder droevig gesteld blijft. Hasbara voor Israël staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen en van een sterk en weerbaar pro-Israëlactivisme valt hier in het Vlaamse poldergebied nauwelijks iets van te merken.

Maar wat niet is kan nog komen. Naast deze blog, de enige Zionistische in Vlaanderen in de Nederlandse (Vlaamse) taal op het internet, zijn enkel het Forum der Joodse Organisaties actief en in het bijzonder de blog van het maandblad Joods Actueel.

spreektHoewel het Joods Forum zich opwerpt als de koepelorganisatie voor alle Joodse verenigingen en instellingen (in werkelijkheid slechts een dozijn) die er in Vlaanderen zijn, zijn nagenoeg alle  – op enkele uitzonderingen na – gepubliceerde (meestal geforwarded artikels) op hun Facebookpagina in de Franse of Engelse taal. Nou Moe, dàt kan zelfs mijn kat!

Ik denk niet dat dit de juiste aanpak is om zes miljoen Vlamingen te trachten voor hun zaak en vooral die van Israël te winnen. De Franse taal is zowat 150 jaar lang de taal geweest van hun onderdrukker en uitbuiter en dat zijn ze in Vlaanderen nog bijlange na niet vergeten. Inclusief ondergetekende.

Op hun website is het gelukkig iets beter gesteld en verschijnen er af en toe (erg summiere) Nederlandstalige berichten en boodschappen allerhande. Het Forum heeft nochtans een eigen Israëldeskundige in huis, met een verbaal zeer bekwame Hans Knoop, maar die lijkt maar zelden ‘namens het Joods Forum‘ thuis te geven. Dat doet hij gelukkig wel hier en daar individueel en op eigen verantwoordelijkheid.

joodsact-juliDat is wel een groot verschil met de Facebookpagina  en vooral de blog van het maandblad Joods Actueel dat in het huidige conflict met Hamas voluit de zijde van Israël kiest en geen boute uitspraken en verklaringen uit de weg gaat. Zo kan het dus blijkbaar wel. Waarvoor een welgemeende proficiat!

Beiden, Joods Forum en Joods Actueel, berichten vooral – èn terecht! – over de opstoot van antisemitisme in ons land, zoals dat ook gebeurde tijdens de vorige operaties Cast Lead en Pillar of Defense, en die duidelijk parallel lopen met de ontwikkelingen in Israël en zijn eeuwigdurende conflict met de Arabische en de moslimwereld.

Alsof de Vlaamse Joden voor dit conflict verantwoordelijk zouden (kunnen) zijn. Echter, nadat een Vlaamse arts op woensdagavond 30 juli ’14 weigerde een 90-jarige vrouw te helpen ‘omdat ze Joods is’ en haar telefonisch koudweg sommeerde: “Stuur haar maar naar de Gazastrook voor enkele uren, daarna zal ze geen pijn meer voelen“, werd het blijkbaar ook Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, teveel.

Gisteren kroop hij boos in de pen, ervoor waarschuwende om het Midden-Oostenconflict in geen geval naar ons land te importeren:

“Dit is het zoveelste incident op rij in een korte tijd. Een winkel in Antwerpen weigerde een vrouw te bedienen omdat ze Joods was, een café in Luik heeft een bordje opgehangen met de melding ‘honden welkom, Joden niet’, in Brussel werden er tijdens een betoging leuzen als ‘dood aan de Joden’ gescandeerd en op de Facebook zien we elke dag oproepen van haat tegen Joodse mensen.

En laat ik het voor de zoveelste keer herhalen: Belgische Joden zijn GEEN Israëli’s! Ze hebben een louter emotionele band met dat land maar hebben zelf geen enkele invloed op het conflict. Ze stemmen niet in Israël, gaan er niet naar het leger en betalen er geen belastingen. Elke vorm van racisme en antisemitisme moet krachtdadig worden veroordeeld door politici. Hoogtijd, me dunkt.”

Amen!

door Brabosh.com