Noodsessie in de Verenigde Naties omtrent Gaza: Hillel Neuer spreekt +video

Ondanks dat de dictatuurstaten tijdens deze toespraak van Hillel Neuer, bij herhaling de directeur van de ngo UN Watch het zwijgen trachten op te leggen, tijdens een noodsessie van 23 juli 2014 van de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (UNHRC), slaagt hij er toch in om zijn punt te scoren.

UN+Islam1Onderbrekingen van Iran, Syrië, Egypte, de ‘Staat van Palestina’, Cuba en Venezuela volgen elkaar op, echter de Verenigde Staten en Canada verdedigen Hillel Neuer’s recht op spreken.

Het is dan ook een boeiend pleidooi en doorprikt moeiteloos de schijnvertoning in de UNHCR, die in een resolutie Israël – en alléén Israël en niét Hamas en Co – veroordelen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De slotzin uit de tekst van Hillel Neuer in de VN:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte en Libië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnen verhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen in Pakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezen werden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

door Brabosh.com

(met dank aan aan E.J. Bron)