Nederlandse VN-diplomaat Robert Serry trachtte illegaal miljoenen dollars te versluizen naar Hamas

serry-gaza2Zondag, 8 juni 2014. VN-diplomaat Robert Serry (helemaal links) haastte zich naar Gaza om er de eerste internationale diplomaat te zijn die de leden van het nieuwe Palestijnse ‘terroristenkabinet’ kon verwelkomen. Hij sprak er met een viertal Hamasministers: Mufeed al-Hasayneh, minister voor Openbare Werken en Huisvesting; minister van Justitie Salim al-Saqqa en naast hem mevr. Haifa al-Agha, minister voor Vrouwenzaken. Zij is in die functie mevr. Jamila Al-Shanti opgevolgd, die met haar uitspraakI support suicide bombings in Israel” het blijkbaar net niet gehaald heeft. “Nog even geduld, het geld van de Verenigde Naties voor jullie is onderweg,” was de boodschap die Robert Serry het bonte gezelschap wist mede te delen. [bron foto’s]

Israëlbasher in een topfunctie, de Nederlandse diplomaat Robert Serry (PVDA), heeft het met zijn laatste escapades blijkbaar helemaal verkorven in Israël. Serry is sinds 29 november 2007 de Bijzondere Coördinator voor het Midden-Oosten van de Verenigde Naties.

Robert SerryDe dubbelzinnige rol die Serry speelt op het internationale forum lijkt hem zuur te gaan opbreken nadat onlangs is gebleken hoe zijn liefde voor het ‘legitieme verzet’ in Gaza door Hamas en Co zich ook vertaalde in het illegaal verwerven en doorsluizen van fondsen naar de bankrekeningen van de terreurbrigades in Gaza.

Dat er haast niks van al die vele miljoenen westerse dollars en euros bij het gewone verpauperde Gazaanse klootjesvolk terecht komt, deert Serry niet in het minst. Hulp aan Palestijnen is voor de Verenigde Naties nooit een prioriteit geweest. Eerst Israël voor de bijl, dan komt alles weer goed voor de Palestijnen, klinkt het bijster simplistisch in het benevelde brein van de Nederlandse topdiplomaat.

Dat Serry de eerste topdiplomaat is die begin deze maand het kersverse Palestijnse schijnkabinet in Gaza persoonlijk wenste te verwelkomen, verrast niemand meer die zijn lange carrière als flink bezoldigde Israëlbasher binnen de Nederlandse diplomatie heeft gevolgd.

Bankencrisis in Gaza
Met het verzoeningsakkoord van 23 april 2014 en aansluitend de installatie van de eenheidsregering op 2 juni jongstleden, zijn alle financiële problemen binnen de Palestijnse Autoriteit verre van de baan. Een kwestie die maar niet opgelost raakt, is de financiering van de bezoldiging van de tienduizenden ‘ambtenaren’ in de Gazastrook.

Blijkbaar hebben Hamas en Al Fatah nagelaten om een akkoord af te sluiten omtrent de uitbetaling door de nieuw gevormde regering van de circa 50.000 Gazaanse bedienden, met inbegrip van de ordehandhavers die door Hamas in dienst werden genomen nadat het in 2007 tijdens een gewelddadige putsch Al Fatah in Gaza van de macht verdreef.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei op zaterdag 7 juni dat de financiële crisis – waarvoor hij uiteraard de schuld bij Hamas legde – “onaanvaardbaar” was. Op de Egyptische satellietzender Sada al-Balad, zei Abbas dat de eisen van Hamas dat de eenheidsregering de lonen moet betalen van de werknemers van voormalige Hamasregering “onrealistisch zijn” eraan toevoegend dat Hamas zich moet houden aan de akkoorden die het heeft ondertekend.

Bij gebrek aan een akkoord wordt de Gazaanse financiële miserie nijpend. Op zondag 8 juni bleven de banken in Gaza gesloten omwille van de financiële crisis die naar verluidt op woensdagavond is begonnen en die het vertrouwen in de kersvers benoemde eenheidsregering dreigt te ondermijnen. Toen Robert Serry diezelfde dag de Hamasministers ontmoette maakte zij uiteraard hun beklag omdat ze weliswaar benoemd werden, maar tot nog toe geen lonen meer worden uitbetaald.

Het konijn van Serry
Robert Serry, die zijn sympathie voor de Palestijnse bevolking en het regime van Hamas in de Gazastrook nooit heeft weggestoken, is al maanden op zoek naar een oplossing van de Palestijnse financiële crisis die door het eenheidsakkoord vooral Gaza zwaar treft.

Het belangrijkste ‘probleem’ waar Serry mee te kampen heeft is het feit dat zowel de Verenigde Staten als de 28 landen van de Europese Unie Hamas op de zwarte lijst van verboden terreurorganisaties heeft staan. Dat heeft voor gevolg dat de westerse hulpgelden niet rechtstreeks kunnen uitbetaald worden aan de infrastructuur en ambtenaren van Hamas.

Vermits president Mahmoud Abbas weigert de Gazaanse ambtenaren op de loonlijst te plaatsen van de Palestijnse Autoriteit, kaatst Hamas de bal weer terug naar het kamp van de westerse donorlanden en naar de Verenigde Naties.

Overigens wordt Gaza financieel reeds flink verwend door de Verenigde Naties die Hamas indirect bedruipen via de UNRWA, de bijzondere hulporganisatie van de Verenigde Naties ‘alléén voor Palestijnen’ die dagelijks miljoenen euros uitgeeft aan de Palestijnse ‘vluchtelingen’.

konijn2Aldus zocht Robert Serry aanvankelijk een oplossing voor de Gazaanse financiële problemen door het regelen van een overdracht van 20 miljoen dollars naar Hamas. De Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas zou het geld eerst overdragen naar de het Hamasgunstige regime in Qatar, die het op haar beurt zou doorstorten in de kassa van Hamas, maar Serry werd teruggefloten.

Vervolgens vroeg hij aan Israël om de overdracht van het geld toe te staan, maar Israël weigerde. Tenslotte stelde Serry voor dat de Verenigde Naties zelf het geld uit Qatar zouden halen en het eigenhandig zouden doorstorten aan Hamas in Gaza.

Op dat ogenblik vond het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken helemaal te gortig worden en minister van BuZa Avigdor Lieberman vond het tijd om de kat de bel aan te binden en eist thans het vertrek van Robert Serry. Lieberman beschuldigt Serry van het eigenhandig pogen van het legitimiseren van Hamas, niettegenstaande de islamistische beweging  internationaal geboekt staat als een terreurorganisatie.

Zoals de meeste Israëlbashers permanent in een staat van ontkenning verkeren als het om de Joden en Israël gaat, ontkent Serry ook nu weer dat hij de terreurorganisaties in Gaza de schijn van wettigheid zou willen geven. Serry geeft toe dat hij enkele weken geleden in Qatar was maar ontkende dat de uitbetaling van de lonen er ter sprake is gekomen.

Serry zegt dat hij omtrent deze kwestie benaderd werd door PA-premier Rami Hamdallah maar maakte hem duidelijk dat de Verenigde Naties “enkel in staat zouden zijn om te helpen indien alle betrokken partijen ermee akkoord zouden gaan, met inbegrip van Israël.” Serry beweert dat de informatie “onmiddellijk werd gedeeld met de Israëlische autoriteiten op het werkterrein” en dat Israël negatief had gereageerd.

“Voor de afgelopen zeven jaren, dat in voor de Verenigde Naties de functie uitoefen van Bijzondere Coördinator voor het Midden-Oosten, heb ik mijn werk steeds o,partijdig uitgevoerd in een poging om zowel de Israëliërs als de Palestijnen bij te staan. Het is thans ontmoedigend om te horen dat bij het onderzoek van een verzoek van een van de partijen in de bovengenoemde inspanning, de integriteit van mijn rol in vraag wordt gesteld,” las zijn verklaring.

Serry, diplomaat voor Hamas
Ook het bezoek aan Gaza op 8 juni jongstleden ligt in Israël zwaar op de maag. Robert Serry riep in Gaza openlijk op tot het beëindigen van de Israëlische blokkade van Gaza en zei achteraf in een verklaring:

“Ik feliciteerde de ministers met hun afspraak en en discuteerde met hen over de vele praktische uitdagingen die voor hen liggen. [..] Gazanen moeten zo vlug mogelijk de vruchten kunnen plukken van de eenheid. Open grensposten voor goederen en mensen, toegang tot bouwmaterialen, de handelsbetrekkingen weer herstellen tussen de Westbank en Gaza en uitvoer [van producten] is dringend nodig om de economie weer snel op te starten en werkgelegenheid te creëren.”

Vreemd genoeg, alhoewel, sprak hij met geen woord over de raketten die vanuit Gaza werden afgeschoten naar Israël tijdens zijn bezoek aan de Strook, waarover ik hier berichtte. Serry riep wel namens de Verenigde Naties het Gazaanse ministerieel gezelschap en Israël op om “zich te onthouden van weinig hulpvolle acties” op een ogenblik dat het vredesproces andermaal in het slop is gevallen.

Hij zei letterlijk: “Wij rekenen op een constructieve benadering van alle betrokkenen, met inbegrip van Israël, en maan hen allen dringend aan zich te onthouden van weinig hulpvolle acties.” Dat citaat van “unhelpful actions” zoals dat ook door de Amerikaanse onderhandelaars permanent wordt gebezigd, is een eufemisme voor het nederzettingenbeleid van Israël, dat enkele dagen geleden het licht op groen zette voor de bouw van 1500 en nadien nog eens van 1800 nieuwe Joodse woningen voorbij de Groene Lijn.

Men zou zich kunnen afvragen of Serry niks beters te doen heeft dan enkel het vel van Israël te willen, door bijvoorbeeld de burgeroorlog in Syrië bovenaan zijn agenda te plaatsen, maar nee hoor. Israël is voor Robert Serry 1000 keer belangrijker dan de tienduizenden doden en miljoenen vluchtelingen in de Syrische burgeroorlog.

Op haast hetzelfde ogenblik dat Hillel Neuer van UN Watch in de WHO protesteerde tegenover de disproportionele aandacht voor Israël ten koste van de bijzonder hachelijke situatie in Syrië, gaf elders op dat ogenblik in de VN Veiligheidsraad de Nederlandse diplomaat Robert Serry, precies het tegenovergestelde signaal.

Serry achtte het noodzakelijk de wereld ervoor te waarschuwen dat teveel focussen op de problemen in Syrië ten koste zou kunnen gaan van het vinden van een oplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict. Hij zei hierover op 22 mei 2013 het volgende in de VN Veiligheidsraad:

“Een einde maken aan het conflict in Syrië is bijzonder dringend en een zaak van het hoogste belang voor de internationale gemeenschap. Maar tezelfdertijd zou het fout zijn en gevaarlijk, ervan uit te gaan dat een oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict minder belangrijk zou zijn. Het is nu niet het ogenblik dat we ons engagement zouden verwaarlozen tot het bevorderen van het vooruitzicht op een hervatting van zinvolle onderhandelingen op de weg naar de realisatie van een tweestatenoplossing. Dit is het moment voor gezamenlijke actie ter ondersteuning van een inhoudelijke initiatief opdat we niet de kleine opening zouden missen die ons de voorbije maanden werd aangeboden.”

burnmyflag

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Times of Israel:
  ♦ ‘Liberman intends to boot out UN’s Mideast coordinator’ – TV report: FM aims to oust Jerusalem-based Robert Serry for trying to transfer tens of millions of dollars to Hamas in Gaza [lezen]
  ♦ Netanyahu to UN chief: Israel against transfering money to Hamas – In phone call with Ban Ki-Moon, PM says Jerusalem has unequivocal proof Gaza terror group behind abduction of teens [lezen]
  ♦ UN’s Mideast coordinator denies he sought to transfer funds to Hamas – Robert Serry says reports Foreign Minister Avigdor Liberman aims to expel him are ‘disheartening’ [lezen]
 2. The Jerusalem Post:
  ♦ Liberman seeks to expel UN envoy Robert Serry for trying to give aid to Hamas – If Liberman has his way, Serry will be declared by the Israeli government as persona non grata; UN envoy rejects allegations; door Herb Keinon [lezen]
 3. Arutz Sheva:
  ♦ Israel Says UN Envoy Serry Tried to Funnel Cash to Hamas – Foreign Minister Liberman wants Serry evicted from Israel after he asked to transfer $20 million to Islamist terror group in Gaza; door Ido Ben Porat en Gil Ronen [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Israël zet alles in het werk om het terreurnetwerk van Hamas op de Westbank compleet op te rollen [lezen]
 • Hamas en Al Fatah ruziën om de centen; banken in Gaza gesloten wegens geen lonen [lezen]
 • Nederlandse VN-coördinator Robert Serry roept in Gaza Israël op om blokkade op te heffen [lezen]
 • Voor Robert Serry en het hele VN-apparaat komt situatie in Syrië pas op de tweede plaats, nà Israël! [lezen]
 • Israël verbijsterd: Westerse landen en VS in de rij om terreurkabinet Hamas/Fatah te financieren [lezen]
 • Westerse hulpgelden voortaan rechtstreeks in de kassa ‘s van de Palestijnse terreurgroepen + video [lezen]
 • Nederlandse VN-coördinator Robert Serry roept in Gaza Israël op om blokkade op te heffen [lezen]
 • VS en Europa accepteren Palestijnse eenheidsregering bestaande uit terroristen in maatpakken [lezen]
 • Nieuw Palestijns kabinet moet schijn ‘gematigdheid’ hooghouden, terwijl Hamas raketten afvuurt [lezen]
 • Fatah/Hamas eenheidsakkoord stimuleert terreur: in 2014 al 108 raketten afgevuurd vanuit Gaza [lezen]
 • Europese Unie injecteert 245 milj. euro in UNRWA om Palestijns vluchtelingenprobleem te bestendigen [lezen]

2 gedachtes over “Nederlandse VN-diplomaat Robert Serry trachtte illegaal miljoenen dollars te versluizen naar Hamas

 1. De heer Serry met zijn PvdA-achtergrond had nooit in deze functie moeten worden benoemd. De PvdA heeft al sinds enige decennia een nogal anti-israel houding aangenomen.(Net als haar spreektoeter “VARA”; maar dit terzijde)
  PvdA is in feite ook anti-Nederland met haar “weg-met-ons” mentaliteit.
  Laat Israel Serry er maar uitgooien en laat de V.N. op die plek een echte – onpartijdige –
  diplomaat benoemen.

  Like

 2. Het is altijd het eindresultaat dat telt. Alles daarvoor is kletspraat!

  Net als bij voetbal kan je nog zo een mooie wedstrijd spelen, maar als de ander scoort, gaat die naar de volgende ronde en jij naar huis!

  De Israelbashers kunnen vloeken, tieren, schelden, beschuldigen, vinger wijzen, boycotten etc.

  Maar intussen staat Israel voor vrijheid & democratie, groei & bloei en innovatie & kracht en zal altijd dát doen wat het nodig acht om dat voor zijn bevolking te bewerkstelligen & te behouden, ongeacht alle tegenwerking van het grootste leger ter wereld………..de Jodenhaters!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.