Vlaamse organisatie ‘Vrede vzw’ trekt ten oorlog tegen de Joodse staat op kosten van België

vrede-vzw3

Laatst bijgewerkt: maandag, 16 juni 2014 om 04u55'

Naar aanleiding van een artikel dat op 3 juni 2014 op deze blog verscheen en waarin de organisatie Vrede vzw, geleid door Ludo De Brabander, wordt aangehaald als voorbeeld hoe door linkse anti-Israëlorganisaties in België en Vlaanderen in het bijzonder, systematisch de verantwoordelijkheid voor antisemitische aanslagen handig wordt gepareerd en afgewenteld op de Joden en op Israël, volgde een geanimeerde discussie op de sociale media, meer bepaald op de Facebookpagina van Ludo De Brabander. De vredevolle linkse organisaties als de wegbereiders van hetnieuwe islamitische antisemitisme in Vlaanderen en de rest van België.

Voor de Nederlanders onder ons: denk maar aan de Nederlandse Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg van ‘Stop de Bezetting’ en hun honderden aanverwante organisaties en tientallen politici die in dezelfde stijl, woorden en daad, identiek hetzelfde anti-Joods en anti-Israëlisch smeerverhaal propageren en voor hun diensten flink worden gesponsord door hun respectievelijke overheden.

Vrede vzw: ”t Is de schuld van de Joden!’
Vrede vzw kent een lange traditie van Israëlbashen en betrekt systematisch de locale Joodse gemeenschap in haar anti-Israëlhetze en het is steeds van kwaad naar erger blijven gaan. Zo bijvoorbeeld in deze open brief aan de Joodse gemeenschap van 6 mei 2002 kon je aan het einde van de tekst lezen hoe Vrede vzw andermaal trachtte de Joodse gemeenschap de zwarte piet toe te schuiven voor al wat er volgens haar misloopt in Israël en ‘Palestina’. De brief werd toen voor Vrede vzw ondertekend door Georges Spriet, die tot op vandaag deel uitmaakt van het bestuur van de vzw:

“Daar willen we juist voor staan: een signaal vanuit de Vlaamse samenleving dat de Bezetting niet langer te slikken is. Niet voor ons, niet voor de Palestijnen. We zijn ervan overtuigd dat ook de joodse gemeenschap geen belang heeft bij de verderzetting ervan, noch op korte, noch op lange termijn.”

[getekend: Marc Bontemps (directeur Oxfam-Wereldwinkels), Luc Claessens (directeur Broederlijk Delen), Stefaan De Clercq (algemeen secretaris Oxfam Solidariteit), Gio De Weerd (algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen), Jozef De Witte (algemeen secretaris 11.11.11.), Georges Spriet (algemeen secretaris Vrede), Annuschka Vandewalle (algemeen secretaris FOS-Socialistische Solidariteit)]

Aanslag te Brussel: eigen schuld dikken bult
Die discussie ontstond meer bepaald nadat een redactionele brief verscheen op de website van Vrede vzw naar aanleiding van de brutale aanslag te Brussel van 24 mei jongstleden, waarbij door een Franse jihadist koelbloedig vier mensen werden geëxecuteerd waaronder twee Israëlische Joden. Vrede vzw reageerde: “Het is schandalig dat ze op die manier een gruwelijk drama proberen te recupereren om hun eigen beleid van discriminatie, kolonisatie en repressie in de Palestijnse gebieden te vergoelijken.”

shooter2Geen woord over het opkomend en uitdijende islamitisch antisemitisme in Europa en in het bijzonder in het Brusselse, dat nochtans de kern van het betoog in mijn repliek was. Uitspreken wat iedereen weet en denkt, is aan de politiek correct denkenden ter linkerzijde een brug te ver.

Op de website maakt Vrede vzw ook reclame voor De Wereldmorgen.be, het voormalige Indymedia.be, die onlangs na een interne politieke discussie drastisch werd afgeslankt en terugviel op haar oude roots, met name de Vlaamse leninistisch-marxistische partij de PVDA. Zo begrijpen we beter vanuit welke hoek de anti-Israël wind waait bij Vrede vzw.

Wat meteen opvalt in een discussie ter linkerzijde als het over Joden en vooral Israël gaat, is dat het steeds bijzonder emotioneel en vanuit de onderbuik wordt gevoerd en zelden om de feiten gaat. Een chronisch gebrek aan feitelijke kennis van zaken ontsiert elk debat. Stereotiepe vooroordelen over Israël maken de revue en nergens is er plaats voor kritiek en wordt de situatie bekeken door de ogen van van Israël simplistisch afgewimpeld als, en ik citeer Ludo De Brabander: “[..] zionistische propaganda en mythes van de Israëlische Hasbara-campagne zonder kennis van zaken.

vrede-vzw-logo

Vrede vzw trekt de kaart van terreur en geweld
Hoe moet het dan wèl verder volgens Ludo De Brabander van Vrede vzw? Het is duidelijk dat zoals dikwijls het geval is, de vlag maar zelden de lading dekt.  Uit zijn antwoord blijkt dat de intenties van Vrede vzw heel wat minder vredevoller zijn dan wordt gesuggereerd in de naam van de vzw. Als antwoord op de eenzijdige kritiek en het meten met twee standaarden als het om Israël gaat, kwam de volgende reactie van Ludo De Brabander die maar weinig meer aan de verbeelding overlaat:

hamasterroris2“Israël is het land dat het grootst aantal onuitgevoerde resoluties aan zijn been heeft en krijgt daarvoor 3 miljard dollar aan Amerikaanse militaire steun in de plaats en geprivilegieerde EU-relaties op vlak van O&O onder meer.

Een ander land zou al lang een bommencampagne of allerlei sancties over zich heen hebben gekregen. Israël importeert nog altijd wapens. Verschillende van de 22 landen op de internationale embargolijst zijn voor minder aan sancties onderworpen. Bij gebrek aan actie van onze overheden op deze uitzonderingsstatus kan de civiele samenleving niet anders dan zelf reageren.

Ludo De Brabander vervolgt met Israël gelijk te stellen met de nazi’s en hun groot-germaans ideaal en het antwoord daarop is terrorisme:

“Wel je zegt in een notendop wat jouw probleem is. Wat een spreidstand zeg. De club die je in Israël verheerlijk is van hetzelfde racistische extreemrechtse gehalte als VB, FN PVV,… in Europa. Je stemt sp.a? Wel jouw fanatisme moet je dan wel behoorlijk blind hebben gemaakt dat je socialisme verenigbaar acht met de zionistische (de extreem en discriminatoir nationalistische variant ervan dus) praktijken van het Israëlische beleid. Als je de twee begrippen (socialisme en nationalisme) samenvoegt dan kom je uit bij…. juist. De essentie van de Palestijnse kwestie is het Israëlische kolonialisme en de miskenning van elementaire rechten van de Palestijnen. Jouw slag verwelkomde ook de Nazi-bezetting in WOII, vanuit groot-germaanse ‘idealen’ . Het verzet daartegen is terrorisme. Het gaat om hetzelfde soort denken, alleen heb je dat blijkbaar niet door.”

Brabosh.com:

“Ik kan socialisme en nationalisme perfect gescheiden houden. Socialist in het veilige België, waar de laatste raket in maart 1945 is ingeslagen en conservatief en nationalist als het om Israël gaat dat al 66 jaar belegerd wordt, bekeken door iemand die er 3500 kilometers vanaf woont. Ik raad je aan dezelfde houding aan te nemen, en dan zal je uitkomen op hetzelfde resultaat. Mijn strijd voor het bestaansrecht van Israël houdt op aan de grenzen van Israël. Wat daarbinnen gebeurt zijn mijn zakens niet, dat is de zaak van Israël. We zouden het hier ook niet verdragen als Duitsland of Frankrijk België de les zou willen lezen. Ps: ik heb samen met Marc Spruyt destijds Blokwatch opgestart, zo weet je meteen hoe ik over het VB denk.”

Opmerking: Sinds 3 augustus 2003 runde ik een website Baron Jéan de Sélys-Longchamps, later herdoopt naar Verzet.org, met als thema’s: Holocaust, collaboratie en verzet enz. Vooral de strijd tegen het racistische Vlaams Blok (het tegenwoordige Vlaams Belang) maakte een flinke brok uit van de website. Al die artikelen over het VB heb ik op 7 januari 2005 opgeheven en de info verder doorverwerkt en doorgegeven aan Blokwatch.be; Brabosh.com. Ook Rony Boonen, een redacteur van Joods Actueel, was bij die oprichting present. Joods Actueel zal pas in januari 2007 voor  het eerst van de persen rollen als opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW).

Wie financiert Vrede vwz?
Voornamelijk de Belgische staat, hoewel ze het daar af en toe mee aan de stok hebben, zoals blijkt uit onderstaande noodoproep om geld en steun [klikken ophet plaatje voor een groter beeld.] Hier riskeerde Vrede vzw haar overheidssubsidies kwijt te geraken. Op hun balans kon men zien dat de subsidies groter waren dan de loonkosten in hun P&L van de vorige jaren…

vrede-geld3

vrede-geld

Uitbuiting van de Holocaust
Hetzelfde verhaal van de splinter en de balk als het gaat om de wijze hoe met de Holocaust wordt omgesprongen.

Op de Facebookpagina van Ludo DB reageerde een ‘Vrede’ sympathisant, ene Karolien van Doorselaer – met spellingsfouten en al – als volgt:

gievande“Wat mij betreft: geen enkele daad rechtvaardigt de moord op 4 mensen in Brussel (of elders), geen holocaust rechtvaardigt de bezetting van een land en volk in palestina– israël, geen godsdienst rechtvaardigt ook maar één superioritieistgevoel tegenover een ongelovige/vrouw. En geen staat zal democratisch zijn zolang ze geweld toelaat, toestaat of zelf gebruikt.”

Hierop reageerde ik:

“Dat de ‘Holocaust de bezetting rechtvaardigt van ‘Palestina’ is een klassieke fabel. De eerste aliyah gaat reeds terug tot 1882, zeven jaar voor Hitler geboren werd en lang voor de Holocaust. Tienduizenden Russische Joden ontvluchten toen de pogroms onder de Tsaren richting ‘Palestina’ (Israël). Het klopt dat de Holocaust het onafhankelijkheidsproces van Israël heeft versneld, maar zonder de Holocaust was Israël er ook gekomen, zij het dat het wat langer zou geduurd hebben.”

Ludo De Brabander, Vrede vzw, zette meteen de vredevolle spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ en rondde het ding af met:

“Je bent zo’n verblind typte dat je zelf de vragen/opmerkingen van Karolien hierboven niet snapt. Ze heeft het over de holocaustindustrie: het misbruik dat jij en jouw collega’s maken van de holocaust door alles antisemitisme te noemen, met inbegrip van de strijd voor de mensenrechten en het respect voor het internationaal recht. Jij maakt van het begrip antisemitisme zo’n banaal begrip dat het op de duur van alle inhoud wordt ontdaan.”

Als actieve organisatie binnen de BDS-beweging (Boycott, desinvesteringen en sancties) die zich richt tegen het bezettingsbeleid van de Israëlische regering…,” begint Vrede vzw parmantelijk het bewuste artikel op de website.

kadimaWe kennen het verhaal intussen wel hoe de BDS beweging internationaal de Holocaust misbruikt en de nazitijd uitbuit om de levende Joden van nu en hun staat in Israël naar de hel te verwensen. De nazificering van Israël is al jaren aan de gang en ook Ludo De Brabander doet hierboven hetzelfde door Israël te vergelijken met nazi-Duitsland en zijn groot-germaanse idealen.

Maar durf nooit te zeggen dat Israëlhaters antisemieten zijn, want dan kent hun verontwaardiging geen grenzen en schudden zij hun hoofd zo hard heen en weer in een krampachtig NEEN!, dat het bijna van hun schouders rolt. Hypocrieten zijn het.

Gaza wordt een “open gevangenis” en een “concentratiekamp” genoemd, Israëlische leiders worden afgebeeld in SS-uniformen zoals hiernaast Tzipi Livni van Kadima, oud-premiers zoals Ehud Olmert en Ariel Sharon worden afgebeeld terwijl ze het bloed drinken van een Palestijnse kleuter, Israëlische soldaten “zijn nazi’s en gestapo’s die nog erger zijn dan de soldaten van de Waffen-SS”, de Palestijnen in Gaza leven in een getto “waar het nog erger is dan in het Getto van Warschau anno 1943″, in Gaza wordt zoveel honger geleden als in het SS kamp van Dachau en meer van die boosaardige onzin.

vrede-vzw5Hierboven een antisemitische tekening van Carlos Latuff op de site van Vrede vzw. Op het plaatje wordt een Israëlische soldaat afgebeeld als een Duitse nazisoldaat die met een pistool ‘burgers’ executeert. Latuff is een cartoonist van Arabische Braziliaanse origine, die meedeed aan de holocaust contest in Iran [Iranian International Holocaust Cartoon Competition, 2006]. De prenten van Latuff, een virulente antisemiet en Holocaustontkenner, werden tevens veelvuldig gebruikt op de site van Indymedia.be, de voorloper van DeWereldmorgen.be. Hierboven Links het logo van DeWereldmorgen.be, het vroegere Indymedia.be, een mediabastion van de Belgische leninistisch-marxistische partij PVDA.

Hieronder een gelijkaardige op de site van Vrede vzw waarin Israël een bloedbad in Gaza zou houden onder de ‘burgerbevolking’. Pas na veel protest en onder druk van het Gentse stedelijk Vredeshuis, werd de cartoon weer verwijderd. Het Vredeshuis werd met de vinger gewezen door de Gentse onderwijsschepen Rudy Coddens en werd duidelijk gemaakt geen dezelfde fout(en) te maken. Klaarblijkelijk om geen gezichtsverlies te leiden gezien hun samenwerking met Ludo De Brabander ’s “vredesinitiatieven.”

De cartoons boven en onder verschenen op 20 november 2012 ten tijde van Operation Pillar of Defense.

vrede-antisem2

Oprotten en zwijgen
Met de vrije meningsuiting is het op Vrede vzw niet beter gesteld als om op het even welke ‘pro-Palestijnse’ [lees: anti-Israëlische] blog of website. In zijn openingsartikel schreef Ludo De Brabander erg gul en wat ik tegelijk ook als een uitnodiging beschouwde om deel te nemen aan de discussie:

ludo“[..] als deze club lang genoeg herhaalt dat je antisemiet bent (of wegbereider er van bent), dan blijft dat ook wel ergens hangen. Ik denk aan de giftige correspondentie die ik eens had met mijn goede vriendin Mia Doornaert toen ze nog op de buitenlandredactie van De Standaard werkte of met die andere kameraad, schrijver Benno Barnard, die kwistig kon rondstrooien met bijvoegelijke naamwoorden. Maar zoals Voltaire zei: “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous pusisiez le dire””

Maar dat vermeend joviaal gebaar en zelfs het citeren van Voltaire, hield niet lang stand. Gisteren maakt Ludo De Brabander er eigenhandig kort spel mee. Gnuivend en snuivend van frustratie en woede schreef hij:

“Iemand die kwistig rondstrooit met beledigingen, manipulaties en leugens hoef ik niet op dit forum te tolereren. Je bent een zionistische kopie van Geert Wilders ook al heb je dat nog niet door. Jouw analyses getuigen van een primair koloniaal en racistisch denken. De pot verwijt de ketel…. en je kan de pot op dus. Schreeuw van mijn part in de Negev-woestijn, maar dit is het allerlaatste woord hier van je. Je gaat er gewoon af. Ik heb echt wel wat beters te doen.”

Tot slot
En ik herhaal: Zolang organisaties zoals Vrede vzw zich opwerpen als wegbereider voor het islamitische antisemitisme in ons land, gelegaliseerd en stevig gefinancierd door de Belgische staat, waardoor België zichzelf de facto belet om het snel om zich heen grijpend islamitisch antisemitisme kordaat aan te pakken en met wortel en al uit te roeien, net zolang zal het onverminderd blijven doorwoekeren.

Dan zal ook de angst onder de Joden van België voor nieuwe aanslagen blijven doorleven en volkomen gegrond zijn. Dan is de aanslag in Brussel slechts een voorspel en wellicht copycat voor vele andere antisemitische aanslagen die in ons land en in de rest van Europa nog zullen worden uitgevoerd.

Ter nagedachtenis aan de Joodse Israëliërs die vermoord werden op 24 mei 2014 te Brussel:

riva

door Brabosh.com

Enkele screenshots van de discussie op de Facebookpagina van Ludo De Brabander.

Klik op de afbeeldingen voor een groot beeld

brabab03

braban02

14 gedachtes over “Vlaamse organisatie ‘Vrede vzw’ trekt ten oorlog tegen de Joodse staat op kosten van België

 1. Intussen reeds verschillende malen aangepast en aangevuld met nieuwe info, want dit ding zit me nog steeds behoorlijk hoog! Eveneens rechts bovenaan een button geplaatst zodat we het nog even in de aandacht houden.

  Like

 2. Dag Hugo,
  Aanvullend op mijn bovenstaand bericht ben ik in het bezit v.d. antisemitische tekening welke te zien was op de website van Ludo De Brabander? Op welke wijze kan dit gebeuren want via dit medium lukt het niet?
  Het gaat u goed.

  Like

 3. Ik zal het nogmaals herhalen, op de website van Ludo De Brabanders vzw Vrede
  werd een anderhalf jaar geleden een antisemitische prent geplaatst.
  Onder druk van mezelf en anderen op het stedelijke Vredeshuis omwille van hun intense samenwerking aangaande “vredesprojecten” met Ludo De Brabander, heeft de verantwoordelijke van het Vredeshuis in eerste instantie de samenwerking lichtelijk ontkend. Gezien de ernst van dit incident heeft diezelfde verantwoordelijke De Brabander onder druk gezet teneinde de antisemitische prent van hun website af te halen.

  Eveneens werd een aantal jaren geleden bij toeval ontdekt dat de boekhouding van vzw Vrede op de Gentse rechtbank langs geen kanten klopte.
  Diezelfde De Brabander die niet zo lang geleden schreef dat de oorlog in Syrie nog best mee viel. Waarvan akte.
  Ben

  Like

 4. Jeetje, “primair koloniaal en racistisch denken”. Dat is me nogal wat. Je zou toch denken dat de Pan-Arabische gedachte van een Midden-Oosten uitsluitend voor Arabieren (en dat is het gedachtegoed waar veel Palestijnse leiders zich uitstekend in kunnen vinden) koloniaal en racistisch is. Je zou toch zeggen dat de ronduit schandalige behandeling van met name Joden en christenen op basis van hun niet-Arabisch en niet-moslim zijn een teken is van primair koloniaal en racistisch denken. Dat de bevolking in het Midden-Oosten nog altijd diep antisemitische vooroordelen over Joden koestert op basis van voornamelijk religieuze overtuigingen (en daarmee bedoelende dat deze groep(en) zich nederig moet(en) opstellen en al helemaal geen aanspraak moet mogen maken op het recht van zelfbestuur). Het zijn juist die overtuigingen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en behoud van het conflict. Dat zou De Brabander toch aan het denken moeten zetten. Maar goed, zoals De Brabander laten blijken, tenzij het gaat over antisemitisme buiten de Holocaust om, is het dus eigenlijk geen antisemitische maar kan deze haat gerationaliseerd net zolang tot het geen antisemitisme meer is. Dat is toch echt wel de wereld op z’n kop.

  Like

 5. Brabosh , dit is ongeveer t zelfde als de antifa’s (anti-fascisten) : uiteindelijk zijn zijzelf de grootste fascisten gebleken . Dus denk ik wel dat de vzw Vrede in t echt veel oorlogszuchtiger zijn : verkeerde vlag op verkeerde lading .Laat ze dus maar in hun rotzooi gaarstoven :Als ze soms moesten denken dat de moslims aldaar hun dankbaarheid voor bewezen ”diensten” aan hen gaan laten blijken ?? Ja, op de bekende manier wss : KOP ERAF !

  Like

 6. Ik hoop dat Ludo De Brabander van Vrede vzw op de hoogte is van het feit dat het dragen van een zelfmoordbommengordel in ons land strafbaar is. Anders gooien ze hem straks nog per ongeluk in de cel 😦

  Like

 7. Klopt. Ik ben al dikwijls uitgenodigd (tien dagen geleden nog in Brussel) om te komen praten over Israël en het conflict met de Arabieren. Maar ofwel preek je voor eigen kerk, en dan wordt het wel bijzonder saai en zinloos, ofwel sta je daar tegenover een massa volk bezeten door haat en een vals gespeelde empathie voor een volk in P. dat de Joden waarschijnlijk nog meer haat dan zijzelf.

  Like

 8. Je hebt misschien wel gelijk. Ze zijn zo verblind door hun haat dat ze niet eens naar een andere mening kunnen noch willen luisteren.

  Like

 9. Geen paarlen voor de zwijnen meer werpen, Brabosh. Goed dat je het aankaartte, dat wel.

  Like

 10. Met deze mensen valt gewoon niet te praten.
  Ik ben ooit uitgenodigd geweest naar een debat van Israel vs Palestina.De zaal was voor 99% gevuld met anti-Israel activisten.Na het debat kwam een deel naar mij toe en ik moest vertellen over mijn periode in Israel tijdens de Intifada.Toen ik begon te vertellen ……….. werd ik onmiddelijk tegen gehouden.Niemand wou mijn ‘zionististiche leugens’ geloven.

  Like

 11. Ten persoonlijke titel: het is moeilijk om Debrander een antisemiet te noemen naar de letter van de wet, je kan nu eenmaal zijn intenties niet meetbaar in kaart brengen. Alhoewel mijn grootmoeder zaliger altijd al zei als het blaft en het kwispelt en het licht zijn poot omhoog om te plassen is het een hond.

  Ik zelf hou het erop dat hij zeker en vast een gore racist is die Israëli’s viseert.

  Deze fulltime haatzaaier wordt hopelijk bij een volgende actie door de Palestijnse Autoriteit gearresteerd want die zijn dit soort vredesapostelen ook kotsbeu. Ze hebben dan ook gisteren vier boycotactivisten in de Westbank gearresteerd.

  GJ (naam en adres bekend)

  Like

 12. Ludo DB’s eigen wijsheid schiet ernstig te kort – anders dan zijn eigenwijsheid – want volgens hem moeten de Joden gewoon het onmogelijke aanvaarden, het onmisbare missen en het onverdraaglijke verdragen.

  Heeft die man nooit geschiedenislessen gehad op school?

  Like

 13. “Onderbuik ‘discussies’ met mensen zonder feitenkennis ” zijn een verkwisting van tijd.

  Zo min mogelijk aandacht aan schenken en ze gewoon met de eigen parochie laten ‘discussieren’.

  Het enige wat ze willen is provoceren, verder spelen ze geen enkele rol. De Oxfam’s & Pax Christies zijn al lang ontmaskerd als NGO’s waar geld vooral voor zelfverrijking voor de hoge bazen wordt gebruikt. Beschaafde mensen nemen hier afstand van.

  Alleen wanneer ze de wet overtreden zonder discussie aanklagen!

  Niet omdat er ‘sociale media zijn moet je ook met onsociale mensen ‘discussieren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.