Europese Unie en Israël ondertekenen wetenschappelijk en industrieel samenwerkingsakkoord

Zondag, 8 juni 2014. Premier Benjamin Netanjahoe en EU Commissievoorzitter Jose Manuel Barosso opteren voor samenwerking aan het wetenschappelijk EU programma Horizon 2020  Akkoord Europese Unie en Israël Op zondag 8 juni 2014 gaven premier Benjamin Netanjahoe en EU Commissievoorzitter Jose Manuel Barosso hun fiat aan het toetredingsakkoord van Israël tot het EU programma Horizon 2020, een van de grootste programma’s in de wereld omtrent wetenschappelijke en industriële samenwerking. Israël verwerft de volle status in het plan. Het akkoord Horizon 2020 – the EU Framework Programme for Research and Innovation, werd in Israël respectievelijk ondertekend door de ambassadeur van de … Lees verder Europese Unie en Israël ondertekenen wetenschappelijk en industrieel samenwerkingsakkoord

Hamas en Al Fatah ruziën om de centen; banken in Gaza gesloten wegens geen lonen

haniyeh-abbas

Laatst bijgewerkt: dinsdag, 10 juni 2014 om 04u29'

The Beauty and the Beast, poseren samen grimlachend voor de camera’s, nu meer dan zeven jaar geleden. Gaza, februari 2007, iets meer dan een jaar na de laatste parlementsverkiezingen van 25 januari 2006, die zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever werden gewonnen door Hamas. Beide Palestijnse leiders kunnen het hier nog relatief goed met elkaar stellen. Hamasleider Ismail Haniyeh (links) was premier geworden van de Palestijnse Autoriteit.

Echter, Mahmoud Abbas (midden), die in januari 2005 wijlen Yasser Arafat was opgevolgd in de functie van president van de PA, zal in juni 2007 de complete Hamastop van het Palestijnse politieke toneel vagen, behalve dan in Gaza zelf. Dat markeerde meteen het begin van een bloedige burgeroorlog in Gaza tussen Al Fatah (Abbas’ factie) en Hamas waarbij aan beide zijden meer dan 600 doden vielen en duizenden slachtoffers, allemaal Palestijnen dus.

Gezocht: 150 miljoen dollars
Pas sinds 23 april 2014 zullen de rivalen in de terreur jegens Israël zich weer met elkaar verzoenen en begin juni een eenheidsregering vormen. Echter, de burgeroorlog in Gaza van  2007 is bijlange na nog niet vergeten.

PA corrupt tot op het bot

In het eenheidsakkoord heeft Al Fatah zich ertoe verbonden om een vergoeding uit te betalen ter compensatie van de doden die aan de zijde van Hamas zijn gevallen tijdens die interne Palestijnse burgeroorlog.

Daartoe werd een bijzondere commissie opgericht die moet onderzoeken hoeveel er moet worden uitbetaald aan de nabestaanden van de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de interne gevechten.

Echter, de commissie zei afgelopen vrijdag 6 juni ’14 dat ze minsten twee jaar nodig heeft om alles uit te pluizen en schat het bedrag ter compensatie op ruim 150 miljoen dollars.

Dat vele geld zal uiteraard opgehoest moeten worden door de gulle gevers in het Westen, “want de commissie heeft geen budget gekregen” van de Palestijnse Autoriteit, vertelde Ashraf Jumma, een lid van de commissie vrijdag jl. aan het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News.

Ook de getroffen families in Gaza lieten zich horen, bewerende dat ze niet geïnteresseerd zijn in compensatie of onderhandelingen – enkel in wraak. “Ik wil geen compensatie.. ik wil dat er straffen worden uitgesproken,” zei Hamza Rafati, de 22-jarige zoon van een gesneuvelde Hamas terrorist tegenover Fox News.

Hij verwierp het voorstel tot compensatie omdat naar eigen zeggen “zijn familie hierdoor het recht op legale wraak verliest na het eenheidsakkoord.” Geef toe, een Palestijn die het hem aangedane onrecht niet kan wreken is natuurlijk maar een halve vent en, conform de bloed & bodem cultuur die zo wij verbreid is onder Palestijnen, is “eer” niet te koop in ‘Palestina’, noch in de rest van de Arabische  wereld.

Bankencrisis in Gaza
Maar dat is nog maar een deel van de Gazaanse financiële miserie. Deze zondagochtend bleven de banken in Gaza gesloten omwille van de financiële crisis die naar verluidt op woensdagavond is begonnen en die het vertrouwen in de kersvers benoemde eenheidsregering dreigt te ondermijnen.

haniyehmiljonair2Multimiljonair Hamaspremier Ismail Haniyeh: “Europa, VS en VN, HELP ons! Wij hebben geen geld meer!”

Voormalige ambtenaren van de Hamasregering die tot voor kort de Gazastrook bestuurde, hebben erop aangedrongen dat zij hun salarissen moeten ontvangen van de nieuw gevormde eenheidsregering en protesteerden tevens tegen het feit dat de locale politie op zondag post heeft gevat aan de geldautomaten om te beletten dat de PA bedienden die gerelateerd zijn aan het nieuwe kabinet, hun salarissen zouden afhalen totdat een oplossing voor het geschil is bereikt.

Blijkbaar hebben Hamas en Al Fatah nagelaten om een akkoord af te sluiten omtrent de uitbetaling door de nieuw gevormde regering van de circa 50.000 Gazaanse bedienden, met inbegrip van de ordehandhavers die door Hamas in dienst werden genomen nadat het in 2007 tijdens een gewelddadige putsch Al Fatah in Gaza van de macht verdreef.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei op zaterdag jl. dat de financiële crisis – waarvoor hij uiteraard de schuld bij Hamas legde – “onaanvaardbaar” was. Op de Egyptische satellietzender Sada al-Balad, zei Abbas dat de eisen van Hamas dat de eenheidsregering de lonen moet betalen van de werknemers van voormalige Hamasregering “onrealistisch zijn” eraan toevoegend dat Hamas zich moet houden aan de akkoorden die het heeft ondertekend.

hamasfatahrelGaza, zomer van 2007. Hamaspolitie en militanten van al-Fatah met elkaar slaags om de macht. Al Fatah van Mahmoud Abbas wordt uiteindelijk uit Gaza verdreven en beide terreurfacties beschuldigen eensgezind de ‘Zionistische Satan’ Israël voor de split. Toch iets waar deze nijvere discipelen van de islamistische geweldscultuur het over eens zijn. Bij gebrek aan Joden in de Gazastrook, slaan ze om de regelmaat op elkaar in, uit pure verveling en om in conditie te blijven. Balans van de Palestijnse broedertwist 7 jaar geleden: 616 doden, 1.500 gewonden en duizenden vluchtelingen, voor het juiste begrip: allemaal Palestijnen dus… vermoord door andere Palestijnen.

door Brabosh.com


Bronnen:
Lees verder “Hamas en Al Fatah ruziën om de centen; banken in Gaza gesloten wegens geen lonen”

Fatah/Hamas eenheidsakkoord stimuleert terreur: in 2014 al 108 raketten afgevuurd vanuit Gaza

popefrancisBethlehem, 25 mei 2014, gebed van Paus Frans de Eerste aan de Palestijnse klaagmuur

Op hetzelfde ogenblik dat Paus Franciscus I, de Palestijnse leider Mahmoud Abbas en de Israëlische president Shimon Peres op zondag 8 juni ’14 in de tuin van het Vatikaan samen baden voor de vrede, werd Israël andermaal vanuit de Gazastrook beschoten met raketten en van alle kanten met terreur bedreigd.

‘Laat ons samen bidden’ De gebeden die het afgelopen weekeinde plaatsvonden in de moskeeën van Hamas, Al Fatah, Islamitische Jihad en Hezbollah in Libanon, zullen beslist niet zo vroom en vol goede intenties zijn verlopen als die van het hierboven genoemde trio. Integendeel, het contrast met het onwezenlijke vertoon in de tuin van het Vaticaan kon het voorbije weekeinde niet groter zijn geweest.

abbas-gebedZowel Hamas, dat thans in het kabinet van Mahmoud Abbas zetelt, als de Islamitische Jihad, die sinds 2007 het grootste deel van de rakettenterreur jegens Israël voor haar rekening neemt, hebben dit weekeinde hun belofte tot de terreur herhaald.

Beiden onderstreepten dat het eenheidsakkoord dat met de Palestijnse Autoriteit van Abbas werd aangegaan en de belofte van dit nieuwe Palestijnse kabinet om het geweld af te zweren, geen enkele invloed heeft op hun houding ten aanzien van de Joodse staat.

Het irrealistisch schouwspel dat zich gisteren afspeelde in de Pauselijke tuin, heeft aldus niet kunnen beletten dat Hamaspremier Ismail Haniyeh op zaterdag jl., naar aanleiding van de opening van de zomerkampen voor de Gazaanse jeugd, verklaarde dat wat Gaza betreft:

“… de strategie [van terreur en geweld tegen Israël] niet is veranderd en zal ook niet veranderen. Om het even waar [Hamas] de leiding heeft, zullen wij predikers en leraars blijven en bouwen aan de Palestijnse natie om het hele land van Palestina te bevrijden. Wij benadrukken thans dat wij niet van ons plan zullen afzien om onze gronden te bevrijden en het recht op terugkeer te verzekeren alsook de vrijlating van [terroristische] gevangenen.”

Met ‘heel Palestina bevrijden’ verwees premier Haniyeh uiteraard naar de bevrijding van het ganse grondgebied van Israël ‘van de rivier tot aan de zee’, precies zoals dat in hun Handvest uit 1988 onveranderd staat gebeiteld, handvest dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op het beruchte antisemitisch schotsschrift de Protocollen van de Wijzen van Zion. Hetzelfde nepdocument dat Adolf Hitler gebruikte als argument om voor en tijdens WOII zes miljoen Joden over de kling te jagen.

Het kleinere maar agressievere broertje van Hamas in Gaza, de Palestijnse Islamitische Jihad, heeft gelijktijdig de oproepen verworpen van Moshe Ya’alon, Israël’s minister van Defensie,  om te ontwapenen conform de intentie van het eenheidspact. Khaled Al-Batesh, een leider van de terreurgroep Islamitische Jihad herhaalde: “De wapens [van het verzet] zullen in onze handen blijven [..] met het doel om heel [Israël]  Palestina te bevrijden.

2014: al 108 raketten Om het gebed van Paus Frans de Eerste, Abu Mazen en Shimon Peres in de Hof van Eden het Vaticaan nog wat meer luister te geven, begonnen afgelopen zondagnacht in verscheidene steden in zuid-Israël met veel kabaal de sirenes te loeien en haalden de Israëliërs meteen uit hun slaap. De Palestijnse terreurbrigades hadden weer toegeslagen.

Vanuit de Gazastrook werd in de richting van de Israëlische badstad Ashkelon, waar ca. 110.000 mensen leven, een raket afgevuurd die overal in de Hof Ashkelon Regional Council het alarmsysteem in werking stelde. Zoals wel meer gebeurt met dit soort zelf in elkaar geknutselde vliegende spintuigen, raakte de raket niet ver en stortte vroegtijdig neer in open gebied aan Palestijnse kant, kort bij het veiligheidshekken rondom Gaza. Er werden geen Palestijnse gewonden in Gaza noch schade gemeld.

Hamas-Qassam-rocketEerder op zaterdag 7 juni was er wel een Gazaanse raket over de draad geraakt die blijkbaar explodeerde in open terrein in het gebied van Sha’ar Hanegev, waarbij geen lichamelijk gewonden noch materiële schade werd gemeld. Eveneens op zaterdag werden drie Palestijnse mannen gearresteerd door soldaten van het IDF die vanuit Gaza probeerden om Israël binnen te raken. Het is nog niet duidelijk wat hun motieven waren en ze werden opgeleid voor verder verhoor.

Volgens officiële cijfers van het IDF werden sinds het begin van 2014 vanuit de Gazastrook reeds 108 raketten afgevuurd richting Israël.

De Islamitische Jihad maalt niet om de vele missers van hun raketten. Abu Ibrahim, een commandant van de Al Quds Brigades, de gewapende militie van de terreurorganisatie van de Islamitische Jihad, verklaarde een tijd geleden het doel van het willekeurig beschieten van dorpen en steden in Zuid-Israël, ongeacht of er iets of iemand wordt geraakt, als volgt:

Waar wij op zoek naar zijn is niet om Israëliërs te doden, maar om een evenwicht door terreur te handhaven. Het feit dat één miljoen Israëliërs in hun schuilplaatsen zaten geblokkeerd en lijden zoals ons volk, is voor ons veel belangrijker dan te doden.

Met andere woorden: de beschieting met ‘vuurpijltjes’ zoals die door het Westen die raketten smalend worden genoemd, zijn bedoeld om een klimaat van terreur te handhaven in Israël. Als er wat geraakt wordt is dat voor de genocidale terroristen in Gaza weliswaar “mooi meegenomen”, maar dat is niét het echte doel van de Palestijnse jihadisten. In dat opzicht kan men gerust stellen dat elke afgevuurde qassamraket of mortiergranaat een absolute voltreffer genereerde. De bewoners van Sderot weten er alles over.

Eenheidskabinet volgens Hezbollah model Met het pas gevormde nieuwe Palestijnse Fatah/Hamas kabinet, een schijnkabinet dat zou bestaan uit ‘neutrale’ figuren en technocraten, maar in werkelijkheid vanachter de schermen door Al Fatah en Hamas wordt bestuurd, wordt dikwijls verwezen naar het Hezbollah model. De Libanese terreurgroep heeft van het Westen lange tijd de openlijke steun genoten omdat het tevens politiek actief is en in de Libanese regering zetelt. Het is nog maar sinds kort dat enkel de militaire vleugel van Hezbollah op de EU-lijst van verboden terreurgroepen is verzeild.

Ondertussen kunnen de ‘terroristen in maatpak’ van Hezbollah onder het etiket van politici en met de zegen van Europa en de rest van de wereld, ongehinderd alle continenten afreizen om morele en financiële steun af te bedelen voor hun terreurbeweging en militanten te ronselen. Hezbollah houdt net zoals Hamas en de Islamitische Jihad Israël als het belangrijkste doelwit in het vizier en neemt ook militair deel aan de Syrische burgeroorlog waarin het openlijk vecht aan de zijde van de Syrische president Bashar al Assad, die de onbeperkte steun geniet van het Ayatollah regime in Teheran, Iran, met de zegen van China en Rusland.

Afgelopen zondag 8 juni 2014, waarschuwde Yaakov Amidror (plaatje rechts), een oud-generaal van het IDF die van mei 2011 tot november 2013 veiligheidsadviseur was van premier Netanjahoe, andermaal voor het Hezbollah model zoals dat thans ook door Hamas en de Islamitische Jihad op de Westbank wordt gehanteerd en verfijnd wordt.

Eerder op zondagochtend had tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering ook premier Netanjahoe gewaarschuwd voor het feit dat “Hamas in toenemende mate de controle in Judea en Samaria [op de Westbank] overneemt.”

Oud-veiligheidsadviseur Amidror zei er gisteren dit over:

[Opm.: vervang Hezbollah simpelweg door Hamas en de huidige situatie op de Westbank wordt meteen duidelijk]

Yaakov Amidror“U kunt niet voorkomen dat Hezbollah een staat binnen een staat vormt, u kunt hen niet beletten dat ze wapens verwerven en zich ontplooien binnen de burgerlijke bevolking, zodus kunt u ons ook niet beschuldigen dat er eventueel burgerslachtoffers vallen [als we toeslaan.] Wij hebben bewijzen [van dat feit] voorgelegd aan de Verenigde Naties en aan het [Internationale] Rode Kruis en ze hebben niks gedaan.”

“Wij zullen moet voortleven met het zwaard zelfs als we het niet gebruiken,” verwijzend naar de 50.000 missiles die in Libanon staan opgesteld richting Israël en “dat Israël op geen enkele manier deze dreiging kan wegnemen [dan door het zwaard.]”

“De Soedanese dreiging die zich focust op de Sinaï Peninsula is een andere dreiging [waarmee Israël kampt],” zei Amidror. “Ons succes om er in Judea & Samaria mee om te gaan is overweldigend. We hebben een afschrikking gecreëerd in Gaza, maar die zal niet eeuwig standhouden,” voorspelde hij.

“Het is belangrijk om de infrastructuur van Hezbollah te vernietigen omdat Hezbollah [op dit ogenblik] niet meer is wat het vroeger was en het voor hen moeilijk zal zijn zich terug op te bouwen. Het falen om Hezbollah te beletten raketten af te vuren op Israëlische burgers zal resulteren in vele slachtoffers,” waarschuwde hij.

door Brabosh.com


Bronnen: Lees verder “Fatah/Hamas eenheidsakkoord stimuleert terreur: in 2014 al 108 raketten afgevuurd vanuit Gaza”