Moslimwereldorganisatie OIC kiest ‘Jeruzalem – hoofdstad voor Islamitisch tourisme 2016’

rotskoepel-satireWat was er eerst, de kip of het ei?
Moslim Palestijnen maken het weer bont in Jeruzalem

De minister voor Religieuze Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Al-Habbash, kondigde op donderdag 5 juni 2014 bijzonder trots aan dat de Organization of Islamic Cooperation (OIC) die 55 moslimlanden overkoepelt, dat het de stad Jeruzalem had uitgekozen als de “hoofdstad voor islamitisch tourisme voor het jaar 2016.”

einstein2Het eerste OIC Internationaal Forum omtrent Islamitisch Tourisme vond afgelopen maandag en dinsdag plaats in de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Habbash, toonbeeld van Palestijnse ‘gematigdheid’
Minister Mahmoud Habbash voegde eraan toe dat de beslissing van het Forum om te kiezen voor Jeruzalem, de 3000 jaar oude hoofdstad van het Joodse volk, werd ingegeven als een middel om “het beleg van Jeruzalem te doorbreken”, berichtte aldus het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News.

Habbash beweerde dat ondanks de Joodse aanwezigheid in de Israëlische hoofdstad “Jeruzalem de religieuze en politieke hoofdstad van Palestina is.” Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat Arabische en Islamitische delegaties Jeruzalem zouden bezoeken.

Mahmoud Al-HabbashVan minister Al-Habbash zijn we al aardig wat gewend. Zo beweerde hij op 13 mei jongstleden “dat de Palestijnen al 5000 jaar in Jeruzalem wonen” en zij het “enige permanente element zijn in Jeruzalem, terwijl de anderen [de Joden dus] kwamen en gingen.”

Begin mei eiste hij “heel Jeruzalem op” voor de Palestijnen “of er komt nooit vrede.” Om de haverklap beschuldigt hij Israël ervan dat het de Al Aqsa moskee wil vernietigen en roept bij herhaling de moslims op tot een Jihad tegen Jeruzalem ipv tegen Syrië om de Joden te verdrijven uit Jeruzalem.

In december ll. verklaarde hij dat de Klaagmuur (Kotel) een integraal deel is van de Al-Aqsa moskee en ook dat de Joden geen enkele aantoonbare historische band hebben met Jeruzalem en meer van die doldwaze uitspraken.

Sinds de vorming van het nieuwe eenheidskabinet Al-Fatah/Hamas, heet het dat de opnieuw aangestelde minister van Religieuze Zaken, thans een van de meer gematigde types is van deze kersverse ‘terreurregering’. Dat belooft voor de rest van het kabinet.

Hamas en PA verdeeld over Jeruzalem
Overigens zijn de Palestijnse Autoriteit en de terreurgroep Hamas, die thans deel uitmaakt van het nieuwe PA kabinet, het lang niet eens onder elkaar over de kwestie van moslims die Jeruzalem willen bezoeken.

Vooraanstaande moslimkeiders in Jordanië hebben op 30 april 2014 een “fatwa” (religieus edict) uitgesproken, waarmee een verbod om de Al Aqsa moskee te bezoeken “zolang het onder Israëlische bezetting is” ongedaan werd gemaakt. Volgens dat nieuwe islamitische gebod mogen “Palestijnen… ongeacht hun nationaliteiten” en “Moslims met paspoorten van landen buiten de moslimwereld” Jeruzalem bezoeken, zolang zij maar niet “de bezetting” financieel helpen.

Hamas heeft deze Jordaanse “fatwa” verworpen, zeggende dat dit blijk geeft van een erkenning van het regime van de “bezetting” en het de facto een normalisatie met Israël inhoudt. De terreurgroep heeft de moslims opgeroepen om het “3de belangrijkste heiligdom in de Islam” op de Tempelberg in Jeruzalem niet te bezoeken.

sjeik Ahmad AdwanBovendien zijn ook niet alle moslims het eens met de beweringen dat Jeruzalem de “hoofdstad van ‘Palestina'” is. De Jordaanse islamitische geleerde sjeik Ahmad Adwan (plaatje rechts) schreef op zijn persoonlijke Facebook-pagina dat er niet zoiets bestaat als ‘Palestina’ in de Koran:

Allah heeft het Heilige Land toegewezen aan de kinderen van Israël tot aan de Dag des Oordeels” (Koran, soera 5 – ‘The Soera van de Tafel’, vers 21), en “We hebben de kinderen van Israël erfgenamen gemaakt (van het land)” (Koran, soera 26 – ‘De Soera van de dichters’, vers 59), schreef Adwan.

“Er bestaat niet zoiets als ‘Palestina’ in de Koran. Uw aanspraken op het Land van Israël zijn een leugen en vormen een aanval op de Koran, op de Joden en op hun land. Daarom zullen jullie nooit slagen (om het land te nemen) en Allah zal jullie doen falen en vernederen, want Allah is degene die hen zal beschermen (dwz de Joden).”

De sjeik voegde eraan toe: “De Palestijnen zijn de moordenaars van kinderen, ouderen en vrouwen. Ze vallen de Joden aan en dan gebruiken ze die (kinderen, ouderen en vrouwen) als menselijke schilden en verschuilen zich achter hen, zonder genade voor hun kinderen alsof zij hun eigen kinderen waren, om de publieke opinie te vertellen dat de Joden van plan waren hen te vermoorden.”

Hoedje af voor die sjeik, voorwaar de verstandigste moslimgeleerde van 2014 en misschien wel van de laatste 66 jaar! 😉

Rotskoepel op de Tempelberg anno 1890
dome4

Islam ‘herontdekt’ de Rotskoepel
Interessant plaatje van de Rotskoepel (geen moskee!), ten tijde van het (Turks) Ottomaanse Rijk toen de Islam regeerde over ‘Palestina’. Gebouwd tussen 688 en 692 bovenop de puinen van de 1ste en de 2de Joodse Tempel, zou – volgens de Palestijnen – deze lamentabele barak nà Mekka en Medina het 3de grootste heiligdom zijn binnen de Islam. Dat is het natuurlijk niet altijd geweest, zo te zien aan de erbarmelijke staat waarin de Rotskoepel verkeerde lang voordat Israël een onafhankelijke Joodse staat werd.

Het hele zogenaamde ‘3de Heiligdom’ oogt hier wel bijzonder bouwvallig. Overal tiert welig onkruid, groen overwoekert letterlijk alles, de verf bladert af, het regent overal binnen, er staat zo te zien al vele jaren een stelling op het dak (linksboven) die het hele ding moet ondersteunen en overal vallen er brokstukken naar beneden, alsof er al honderd jaar geen kat meer naar heeft om gezien.

De waarheid is dat tot aan 1967 geen enkele moslim in het Midden-Oosten omkeek naar ‘zijn’ Rotskoepel. De mythe – lees: het grote bedrog van de “heiligheid” van de Rotskoepel – zal pas ontstaan nà de Zesdaagse Oorlog van juni 1967, toen Israël Jeruzalem heroverde op de moslimwereld. Opeens werd die vervallen barak een politiek en vooral religieus symbool van de strijd van de Islam om de vernietiging van de Joodse staat Israël.

Die ‘Joden anomalie’ moest en zou uit de wereld van de Islam weggesneden worden en elke oude historische band van het Joodse volk met Jeruzalem ontkend en uitgewist. Zoals de geschiedenis verhaalt, liep een en ander niet zo vlotjes als verwacht.

De Al Aqsa moskee gekaapt
Zelfs de heiligheid van de Al Aqsa moskee (plaatje rechts), of Al-Buraq Al-Sharif in het Arabisch, is compleet nep en van oorsprong in feite een christen Byzantijnse kerk, destijds gebouwd door keizer Justinianus in ca. 530 na Chr. Op het plaatje hieronder dat dateert uit 1893, met de middenbeuk van de oude christen kerk, zijn nog goed de Byzantijnse kolommen en bogen te zien van de Kerk van de Heilige Maagd uit die pre-Islamitische periode.

Met de komst van de Islamitische verovering van ‘Palestina’ in 637 na Christus, werd de oorspronkelijke christen kerk door de moslims Al Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalemveroverd en nadien omgeturnd tot de huidige Al Aqsa moskee. Net zoals wat er ook gebeurde met de Hagia Sophia moskee in Istanboel, die oorspronkelijk een christen Grieks-Orthoxe basiliek was.

Moslims weten als geen ander dat de meest efficiente wijze om de voormalige oorspronkelijke entiteit te wissen er gewoon bovenop te bouwen is. Dat maakt een eventuele terugkeer van de vorige eigenaars wel erg moeilijk, zoniet onmogelijk.

De oorspronkelijke kolommen die te zien zijn op het plaatje, werden in 1927 en 1936 zwaar beschadigd door aardbevingen en moesten vervangen worden. In 1938 gaf de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini een gift van het befaamde Carrara marmer aan de Al Aqsa moskee, waarmee het centraal plafond werd bekleed. De Byzantijnse bogen en de stenen vloer werden eveneens vervangen met Mussolini’s Carrara marmer.

al-aksa-1893aFoto van de binnenzijde van de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem uit 1893

door Brabosh.com


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:
Lees verder “Moslimwereldorganisatie OIC kiest ‘Jeruzalem – hoofdstad voor Islamitisch tourisme 2016’”

Europese Unie injecteert 245 milj. euro in UNRWA om Palestijns vluchtelingenprobleem te bestendigen

unrwamachine3a

Op woensdag 4 juni 2014 kondigde het 28-landen blok van de Europese Unie aan dat het andermaal 245 miljoen euro (335 miljoen dollar) zal injecteren in de UNRWA, de aparte vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties enkel bestemd voor Palestijnse vluchtelingen. In feite hun nakomelingen want we zijn inmiddels al 66 jaar verder. Van de oorspronkelijke èchte vluchtelingen van toen blijven er thans hooguit een handvol bejaarden meer over.

De eeuwige vluchtelingen
Echter, vermits de Palestijnen in 1950 door de VN werden bedacht met een eeuwigdurende vluchtelingenstatus, die tot het einde der tijden wordt doorgegeven van vader op zoon, zal de aparte bankrekening van de EU ten gunste van de Palestijnen nog lang niet afgesloten worden.

Tenzij Israël in een suïcidaal moment zou besluiten op te houden met te bestaan en die miljoenen nazaten van vluchtelingen kunnen ‘terugkeren’ naar een land waar ze zelf nooit één voet aan de grond hebben gezet en dat ze enkel kennen uit de fabelachtige verhalen van hun voorouders, de èchte vluchtelingen dus.

De sleutels worden elk jaar wat groterDe sleutels, symbool voor het Palestijnse ‘recht op terugkeer’ worden elk jaar wat groter. Iemand zal deze mensen toch ooit in alle eerlijkheid moeten vertellen dat ze nooit kunnen ‘terugkeren’ naar iets dat niet meer bestaat,  waar ze zelf nooit zijn geweest en waar een ander volk woont….

Blijkbaar hebben de landen van de EU, waarvan de helft van hen toch al verscheidene jaren in financiële nauwe schoentjes verkeert, dan toch weer nieuwe fondsen kunnen aanboren waarmee ze het zopas ingezworen nieuwe Palestijnse eenheidskabinet van Hamas en Al Fatah een nieuwe push kunnen geven.

Zowel door de Verenigde Staten als door de 28 lidstaten van de Europese Unie alsmede door Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, werd deze ‘terreurregering’ vrijwel onmiddellijk erkend, niettegenstaande het feit dat Hamas door zowel de VS als door de Europese Unie op de zwarte lijst van verboden terreurorganisaties hebben staan.

”t Is de schuld van Israël!’
In één adem veroordeelden de EU, VN en de VS Israël’s aankondiging van nieuwe Joodse woningbouw in Oost-Jeruzalem en Westbank, meer bepaald in die delen voorbij de Groene Lijn, en eisten van de Joodse staat dat ze het Fatah/Hamas eenheidskabinet zouden accepteren en onmiddellijk de vredesonderhandelingen met Mahmoud Abbas zouden hervatten.

Barones Catherine AshtonDe Britse barones Catherine Ashton, chef voor de Europese Unie inzake buitenlandse zaken, was alvast bijzonder opgetogen over die donatie van een kwart miljard euros aan de Palestijnen, die ze uit het onderste van de ton hebben moeten krabben.

De aanstelling op 1 mei 2014 van een Zwitser, Pierre Krahenbühl, als de nieuwe commissaris-generaal van de UNRWA, zal wellicht geholpen hebben om dat Europees bankenprobleem en cashflow te helpen oplossen.

Aldus kan de nieuwe UNRWA boss zijn nieuwe horde Palestijnse eeuwigdurende poulains en volgende generaties weer financieel overvloedig bedruipen voor de volgende periode 2014-2016.

Op de ceremonie ter gelegenheid van de Europese schenking aan de Palestijnse zaak, die woensdag plaatsvond in Brussel, zei UNRWA chef Krahenbühl: “De Europese Unie blijft een standvastige partner voor de Palestijnse vluchtelingen temidden van de onzekerheid in het Midden-Oosten op dit ogenblik.”

Barones Catherine Ashton voegde eraan toe: “De voortdurende steun van de Europese Unie aan de UNRWA is een sleutel element in onze strategie om stabiliteit te promoten in het Midden-Oosten en de vraag om vrede van de betrokken partijen mogelijk te maken,” waarna beiden de overdracht van het bedrag door de EU aan de UNRWA ondertekenden.

Te weten dat enkel en alleen de groep van Palestijnse vluchtelingen op zich veel meer subsidies krijgen dan alle andere vluchtelingen in de wereld samen, doet blijkbaar nergens in de EU-landen de wenksbrauwen fronsen. De ca. 2 miljoen Syrische vluchtelingen in het buitenland en ca. 4 miljoen die in het binnenland op de vlucht zijn, moeten het helaas met heel wat minder stellen. Om maar één andere groep vluchtelingen te citeren…

Tussen 2007 en 2013, heeft de Europese Unie meer dan 1,3 miljard dollars gestort in de bodemloze financiële put van de UNRWA. In 2013, bedroeg het bedrag dat werd bijgedragen door de lidstaten en instituties zowat 43 procent van het hele budget van de Verenigde Naties.

De dubieuze rol van de UNRWA
De schandelijke waarheid is dat de UNRWA decennialang en tot op vandaag geen klap heeft uitgericht om een oplossing te bedenken voor het probleem van de Arabische “vluchtelingen” [sinds 1967: ‘Palestijnse’ vluchtelingen genoemd toen dat volk werd uitgevonden] toen zij in de jaren 1950 nog werkelijk échte vluchtelingen waren.

Terwijl in het begin van de jaren 1950 zij nog projecten trachtte uit te werken om de vluchtelingen te rehabiliteren en hen het mogelijk maakte om aan de slag te gaan in de economieën van hun gastheerlanden, gaf het dat deel van haar mandaat volledig op tegen eind 1960.

De UNRWA kon helpen met het probleem op te lossen door hun definitie van “vluchteling” overeenkomstig die van de UNHCR te zetten, de internationale vluchtelingenorganisatie van de VN, die alle andere vluchtelingen behalve de Palestijnen vertegenwoordigt en die geen erfbare vluchtelingenstatus uitreikt aan geen enkel ander volk ter wereld.

De UNRWA doet dat niet omdat dan meer dan 80% van de zogenaamde “vluchtelingen” onmiddellijk van de lijsten zou verdwijnen, zelfs indien u nog altijd gelooft dat nakomelingen van vluchtelingen zelf ook vluchtelingen zouden zijn.

In nagenoeg alle landen van het Midden-Oosten (uitgezonderd Jordanië) worden de Palestijnse vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen paspoorten geweigerd en het  burgerschap ontzegd in de landen waar zij, hun vaders en hun grootvaders zijn geboren. Het doel daarvan, afgezien van racisme en een gebrek aan elementaire menselijkheid, is sinds 1948 steeds hetzelfde gebleven: de politisering van de Palestijnse kwestie:

… de Arabische landen willen het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische vluchtelingen leven of sterven. [Lt.-Gen. Sir Alexander Galloway in 1952, toenmalig UNRWA chef, zoals hij geciteerd werd door Terence Prittie in The Palestinians: People, History, Politics, blz. 71 bron]

unrwa-bossHand in hand tegen Israël. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon (l.) van de VN en de Zwitser Pierre Krahenbühl (r.), die sinds 1 mei 2014 de nieuwe commissaris-generaal is van de UNRWA.

door Brabosh.com


Bronnen:
Lees verder “Europese Unie injecteert 245 milj. euro in UNRWA om Palestijns vluchtelingenprobleem te bestendigen”