Cabaretier Jos Ghysen overleden: sketch ‘Onder de Wapens’ + video

Gisteravond, 4 juni 2014, is de Vlaamse cabaretier Jos Ghysen overleden. Hij werd 88 jaar. Ghysen herinner ik mij graag uit radioprogramma’s zoals “’t Schurend Scharniertje” en “Te Bed Of Niet Te Bed.” Hieronder een klassiek geworden sketch van hem “Onder de Wapens” uit 1963, een treffende satire op de legerdienst die toen in België nog verplicht was en mij herinnert aan de periode toen ik zelf nog soldaat was lichting 1971 en in volle ‘Koude Oorlog’ in West-Duitsland aan het ‘IJzeren Gordijn’ was gekazerneerd.

Twintig jaar geleden werd de militaire dienstplicht in België afgeschaft en kent ons land enkel een steeds inkrimpend beroepsleger tot ca. 32.000 soldaten en 2.000 reservisten. Nederland haast het dubbele: ca. 61.300 soldaten en ca. 3.300 reservisten. Vergelijk dat bv met Israël dat nog steeds de dienstplicht handhaaft: vrouwen dienen twee tot drie jaar en mannen drie jaar. Het IDF omvat 176.500 soldaten en ca. 445.000 reservisten, procentueel het hoogste aantal actieve soldaten mbt. tot de bevolking van de hele wereld. [bron]

jos-ghysen“Het is al een hele tijd geleden, dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord hoor, we waren met zesentwintig voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden we schietoefening en dan zei de sergeant:”Nou mogen jullie allemaal één keer raden van één tot zesentwintig wie vandaag mag schieten.”

Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de honderjarige oorlog geweest moest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij:”Hoe vind je het leger?” Ik zei: “Ik vind het niet.” Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij:”Ik geloof ook niet dat het er is, jongen.” [bron]