Onderzoek naar viervoudige antisemitische Jodenmoord in Brussel zit muurvast

paus-terror3

Laatst bijgewerkt: zaterdag, 31 mei 2014 om 12u57'

Vandaag, zes dagen na de verschrikkelijke terreuraanslag op het Joodse Museum in Brussel, waarbij drie mensen werden geëxecuteerd en een vierde slachtoffer klinisch dood werd verklaard, is er nog steeds geen nieuws over de dader(s) en bewaren de opsporingsdiensten volledig stilzwijgen. Er valt ook niks te vertellen behalve dan misschien dat ze het spoor naar de dader(s) blijkbaar compleet bijster zijn.

Niet dat ik daar nog van opkijk. Toen de opsporingspolitie enkele dagen na de feiten drie video’s verspreidde met beelden van de dader, in de hoop op nuttige tips vanuit het publiek, besefte ik na grondige analyse van de beelden, meteen dat de schutter geen gewone moordenaar was maar integendeel, een geoefende en zeer goed voorbereide stille doder.

Koele professionele killer

Als een echte professional, die zichtbaar niks aan het toeval overliet en mede door zijn snelle efficiënte aanpak, herleidde hij de kans dat hij ooit kan gevat worden tot nulkommanul.

Binnen de 60 seconden was de dader binnen en buiten het museum zonder de minste tegenstand. Koel en berekend vuurde hij 21 schoten af op de vier aanwezigen en een zoveelste nieuw anti-Joods bloedbad was een feit. Zes dagen later is de aanslag nog steeds niet opgeëist zodat niemand niet eens het minste vermoeden heeft welke richting het onderzoek zou moeten opgaan.

nero-speurderHet feit dat de politie rechercheurs kostbare tijd hebben verloren laten gaan door de aanslag aanvankelijk niet te beschouwen als antisemitisch, noch als een terreuraanslag kan alleen maar in het voordeel van de dader(s) spelen.

Elke ervaren speurder weet dat de eerste 48 uren na een misdaad, de belangrijkste zijn. Eens die tijd verstreken smelt de kans om ooit nog de dader(s) te pakken, weg als sneeuw onder de zon. Aldus heeft het ruim drie dagen geduurd vooraleer de recherche de aanslag correct interpreteerde, nattigheid begon te voelen en prompt besloot om beelden van de dader vrij te geven, wellicht geïnitieerd door een terechte vrees dat de dader(s) wellicht nooit zal gevat worden tenzij hij zichzelf zou verraden.

Intussen bericht Het Laatste Nieuws in haar weekendeditie van heden 31 mei:

“Een team van 100 agenten en specialisten jaagt permanent op de dader van de schietpartij in het Joods Museum, ­afgelopen ­weekend. Nooit eerder hebben politie en ­gerecht zo veel mensen en middelen ingezet in de zoektocht naar een voortvluchtige moordenaar. Duizend uur aan beeldmateriaal, afkomstig van ­camera’s over heel Brussel, wordt minuut per minuut bekeken. Ook leden van de spoorwegpolitie en drugssecties kijken mee omdat er anders handen te kort zijn.

Zelfs het Amerikaanse FBI heeft nu zijn diensten aangeboden. Het gaat vooral om informatie uit hun data­bases, maar ook hun inlichtingendiensten staan ter ­beschikking indien nodig. Het is de eerste keer dat op zo’n hoog niveau mee ­gezocht wordt naar een moordenaar uit ons land. Dat is goed én slecht nieuws – het wil immers ook zeggen dat er nog geen enkel spoor is.”

Koffiekoeken festijn
Intussen heeft de paniek onder Joden en ordehavers toegeslagen en worden kosten noch middelen gespaard om de paniek in te dijken. Vooral in Antwerpen is de angst duidelijk voelbaar; werden 36 extra beveiligingscamera’s versneld in werking gesteld, houden ca. 200 politieagenten 24/7 Joodse gevoelige plekken en instellingen in de gaten die het gevoel van onveiligheid dat de kop heeft opgestoken moeten bestrijden.

koffiekoekIn Antwerpen moeten de politieagenten van dienst wel raar opgekeken hebben toen zij gisteren aangenaam verrast werden door een aantal orthodoxe Joodse kinderen, die hen uit dankbaarheid voor zoveel extra aandacht en bewaking, koffiekoeken kwamen aanbieden van de gekende Antwerpse patisserie Kleinblatt.

Ik weet dat die koeken erg lekker zijn, want als zoon uit een gekende bakkersfamilie, heb ik net zoals mijn oudere broer begin jaren 1970 nog ’s zondags bijverdiend bij Kleinblatt, en de koeken van nu worden nog steeds volgens hetzelfde recept gebakken. Goede wijn behoeft geen krans.

Echter, vergelijk dat bijvoorbeeld eens hoe in de Palestijnse gebieden en in andere Arabische landen, traditioneel ook koeken en snoepjes worden uitgedeeld onder het publiek, telkens wanneer een succesvolle aanslag op Joden – in of buiten Israël – werd gepleegd. Dan wordt er flink gefeest, gedanst en gedronken, en is de vreugd’ en jolijt algemeen. Hoe meer Joodse slachtoffers er zijn gevallen, hoe meer snoepgoed en koeken worden rondgedeeld op de straten en pleinen van ‘Palestina’.

Hoe dan ook, de lekkere Joodse koffiekoeken ten spijt, gaat dit onmogelijk de kosten van manschappen en materiaal die thans aan extra beveiliging worden besteed te Antwerpen, nooit kunnen compenseren en die massieve inzet die nu al zes dagen gebeurt, kan onmogelijk nog veel langer in de tijd worden volgehouden. Wat blijft is antisemitisme en sluimerende Jodenhaat, die even een rustpauze heeft genomen tot de gemoederen bedaard zijn en de paniek onder de Antwerpse Joden langzaam is weggeëbd.

dry-brussel4

Paniekzaaiers uit Israël

Wat een contrast met, hoewel ik hier al vijf jaar en een kwart hamer – en nog blijf hameren – op het latente antisemitsme onder de Belgen, wordt dit door de locale Joodse leiders steeds opnieuw nonchalant weggewuifd.

Jodenhaat die als een tikkende tijdbom elk moment kan ontploffen. Steeds bezweren de Joodse leiders in Antwerpen dat er niks aan de hand is en dat het hier voor Joden volkomen veilig wonen is. Slechts door enkelingen – waaronder ondergetekende Brabosh.com – en vooral in de buitenlandse pers en bloggers, meer in het bijzonder in Israël, werd regelmatig gewezen op de explosieve situatie waarin de Joden van België zich bevinden.

Al die signalen werden en worden nog steeds genegeerd. “Paniekzaaiers uit Israël, die de Belgische Joden naar de Joodse staat willen lokken,” klinkt het hier in de Joodse gemeenschap open en voluit. Volslagen onzin natuurlijk. Straks gaan ze hier nog beweren dat het Israël was dat deze koele moordenaar op de Belgische Joden heeft afgestuurd.

Het probleem van Jodenhaat in België steeds willen minimaliseren, wegkijken, de kop in het zand steken, pappen en nathouden, de Belgische aliyah (Joodse onderdanen die migreren naar Israël) afkeuren en minimaliseren, daar vang je geen antisemitische vliegen mee af.

Het wordt hoog tijd voor de Belgische Joden om de dingen bij hun echte naam te durven noemen.

Rapport antisemitisme.be

Uitgerekend deze ochtend vroeg vind ik het Jaarverslag 2013 van de Belgische watchdog groep Antisemitisme.be in mijn mailbox. In vergelijking met het buitenland waar rapporten zoals dit normaal eind december of begin januari worden gepubliceerd, heeft het in België blijkbaar vijf maanden geduurd om het samen te stellen. Maar goed, Antisemitisme.be levert al jaren keurig en accuraat werk af en dat is ook nu niet anders, waarvoor een welgemeende proficiat.

Het tijdstip van publicatie amper zes dagen na de aanslag in Brussel is geen toeval. Dat blijkt onmiddellijk uit de inleiding van Julien Klener, de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, maar vooral uit de analyse van Antisemitisme.be zèlf (blz. 16) waarin een poging wordt gedaan om een sluitende verklaring te formuleren omtrent het hoe en het waarom van latent aanwezig antisemitisme in België.

Ik ga het niet hebben over de inhoud van de analyse, maar wel over wat erin ontbreekt, waarover men niet praat, waar men slechts terloops naar verwijst en/of wat al jaren de facto wordt doodgezwegen dan wel geminimaliseerd. En de vis-noch-vlees attitude onder de Belgische Joden in het algemeen, die kiezen voor een soort opportunisme “Any Way the Wind Blows” maar daar vroeg of laat de rekening van zullen moeten betalen.

Islamitisch antisemitisme

In het verslag wordt met geen woord gerept over het agressieve antisemitisme dat overvloedig woekert onder vele moslimgemeenschappen in België. Al evenmin iets over de radicalisering onder de moslims, aangemoedigd door groepen zoals Sharia For Belgium, waarvan gelukkig al enkele leiders in de cel zitten.

Ook niet over de antisemitische Abu Jah Jah en zijn AEL (Arabisch-Europese Liga) die een aantal jaren geleden het Belgisch antisemitisme in Antwerpen op de kaart zette en onlangs door de linkerzijde hartelijk werd binnengehaald in ons land, terug van Libanon. Jaj Jah werd in februari jl. onderscheiden met de Geuzenprijs 2014 en kreeg zelfs een wekelijkse column in het dagblad De Standaard. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar

Ook een groot probleem dat onaangeroerd blijft is dat van de honderden geradicaliseerde Syriëstrijders en hun eventuele terugkeer naar ons land waarmee Belgische veiligheidsdiensten te maken hebben.

Ook genegeerd worden de vele indicaties, berichten en verslagen van toenemende radicalisering van moslims in het Brusselse. Blijkbaar werd de angst van de Joden voor de Islam en meer bepaald de schrik om die minderheid van radicale moslims in België (die nog steeds aangroeit) te verontrusten of te ergeren, tot nog toe helaas enkel overtroffen door de bloedige aanslag in Brussel van afgelopen zaterdag.

Het antisemitische monster dat vooral in Brussel gedijt en in sommige plaatsen de geesten van ca. 60 à 65 procent van de locale moslims heeft beneveld, daar willen ze in Antwerpen niet van geweten hebben. Niemand die zich zorgen maakt omwille van het feit dat tot op heden er geen ‘gematigde’ moslimleiders zijn opgedoken die een woord van afkeuring hebben laten blijken ten aanzien van de aanslag in Brusssel.

Belgische anti-Israëlpolitiek

Israël’s minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman legde al binnen de 24 uren na de aanslag de vinger op de pijnlijke etterende wonde in de Belgische politiek:

“De terreuraanslag in het Joods Museum te Brussel, waarbij vier onschuldige mensen werden vermoord, is het resultaat van anti-Israëlische en antisemitische opruiing tot haat, uitgedrukt, onder anderen, in de oproep tot een boycot van Israël en van Israëlische producten, evenals in anti-Israëlische activiteit in internationale forums en de adoptie van een automatische, eenzijdige anti-Israël positie.”

En inderdaad, als het officiële beleid van België al de Joodse staat systematisch veroordeeld en openlijk oproept van een boycot van Israël, bewijzen zij enkel lippendienst aan de geradicaliseerde moslims in eigen land, die hierin een aanmoediging vinden om de Joden en hun staat Israël, verder te demoniseren en te deligitimiseren en maar wat graag hun Jihad tegen Israël en tegen de Joden in het algemeen, ook naar België willen importeren en activeren.

Want in de Arabische en in de Moslimwereld maakt men – in tegenstelling tot de Europeanen – totaal geen enkel onderscheid tussen Joden, Israëlieten, Zionisten of Israëliërs. Onder M-O Arabieren en moslims zijn dat allemaal Joden en Joden moeten per definitie allemaal dood, waar ze zich ook maar mogen bevinden op deze aardbol.

Ik eindig mijn waarschuwende kritiek dan ook met een uitspraak van Lieberman, enkele uren na de aanslag:

“In de loop van de geschiedenis heeft het antisemitisme vele gedaanten aangenomen, maar de basis ervan is altijd dezelfde gebleven: haat jegens de Joden enkel omdat ze Joden zijn, waar ze ook mogen wonen – of dat nu in Jeruzalem is, in Ariel, in Hebron, in Brussel of op de planeet Mars.”

door Brabosh.com

laurent-louisHet Belgische parlementslid Laurent LOUIS heeft met zijn antisemitische strapatsen thans ook de Israëlische pers bereikt. Uitspraken zoals “De Holocaust is een verzinsel en werd gefinancierd door de Zionisten,” heeft de Belgen zèlf nauwelijks beroerd. In een filmpje op YouTube, gemaakt in het Belgisch parlement trekt hij van leer tegen de Joden en Israël. Tot drie maal toe maakt hij de ‘quenelle’ (de omgekeerde Hitlergroet) in het parlement. Ongelooflijk maar waar: het staat nog altijd online en het werd inmiddels meer dan 105.000 keer aangeklikt. Antisemitische uitspraken en attitudes behoren in België weerom tot het domein van de vrije meningsuiting. 😦

 

bluebut02

Bronnen:

 1. Israel Hayom:♦ A new Europe with the old anti-Semitism – Almost a week after the anti-Semitic attack in Brussels, there are more questions than answers • “How can it be that a young man double parks near the entrance, goes inside, fires 21 shots and leaves without anyone confronting him?”; door Nitzi Yakov [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Moord in Brussels Joods museum: Wanneer wordt iedereen wakker?; door Rolene Marks [lezen]
 • Vier doden tijdens brutale aanslag in het Joods Museum van België te Brussel [lezen]
 • Videobeelden van de aanslag Joods Museum: politie vraagt medewerking v/h publiek + 3 video’s [lezen]
 • Israël: terreuraanslag in Brussel resultaat van continu opruien tot Israëlhaat en Jodenhaat [lezen]
 • Pogrom in Brussels Joods Museum van België: Ik ben sprakeloos! [lezen]
 • Ongeziene verhoogde veiligheidsmaatregelen voor Antwerpse Joden een maat voor niets [lezen]
 • 30 jaar geleden: bomaanslagen in Parijs (Rue Copernic) en Antwerpse Diamantwijk [lezen]
 • In Brussel is de strijd tegen het islamistisch antisemitisme noodzakelijk en verre van gewonnen… [lezen]
 • Shimon Peres ongerust over toenemend antisemitisme in België [lezen]
 • Eén kwart Brusselaars zijn moslims: antisemitisme rechtevenredig in opmars [lezen]
 • Helft van Brusselse moslimmigranten antisemitisch: Jodenhaat=Israëlhaat [lezen]
 • Brussel: Joods meisje Océane afgetuigd door 5 medeleerlingen van Marokkaanse origine [lezen]
 • Belgische Oceane Sluijzer spreekt: ‘Ik raakte eraan gewend dat ze me een vuile Jodin noemen’ [lezen]
 • Waarvoor zijn we bang om onze waarden aan nieuwkomers op te dringen? door Lukas Vander Taelen [lezen]
 • De wedergeboorte van het bloedsprookje op manifestatie te Brussel van 12 mei [lezen]
 • Brussel: Joodse juristen vormen werkgroep om toenemend antisemitisme in Europa te bestrijden [lezen]
 • De nieuwe gedaante van het westerse antisemitisme: Anti-Zionisme door Emanuele Ottolenghi [lezen]
 • Brussels chirurg gaat door het lint tegen Joodse stagiair: ‘Keer terug naar de gaskamers! Sieg Heil!’ [lezen]
 • Islamitisch antisemitisme in België – Manfred Gerstenfeld interviewt Mark Elchardus [lezen]
 • Het Europese antisemitisme en de angst voor de moslims; door Timon Dias [lezen]
 • Eén kwart Brusselaars zijn moslims: antisemitisme rechtevenredig in opmars [lezen]
 • De Joden worden uit Brussel verdreven door Morten Messerschmidt [lezen]
 • O dierbaar België – O Heilig Land der Antisemieten – Onze ziel en ons hart zijn u gewijd! door Omri Ceren [lezen]
 • Toenemende radicalisering bij Belgisch-Marokkaanse moslims [lezen]
 • Amerikaanse ambassadeur veroorzaakt rel te Brussel door moslim antisemitisme te vergoelijken [lezen]

7 gedachtes over “Onderzoek naar viervoudige antisemitische Jodenmoord in Brussel zit muurvast

 1. Iets te fatalistisch wat betreft de schutter en het onderzoek naar de 4-voudige moord: ik lees net dat er een man is opgepakt in Marseille, Frankrijk. Hij had een camera, AK-47 en een revolver op zak. De man reisde met de bus van Amsterdam, Nederland via Brussel, België naar Frankrijk.

  Volgens de onderzoekers droeg de man tijdens de moordpartij een camera op de borst; mogelijk heeft hij de aanslag op film vastgelegd en zodoende zelf belastend bewijs verzameld.

  Like

 2. En de vis-noch-vlees attitude onder de Belgische Joden in het algemeen, die kiezen voor een soort opportunisme “Any Way the Wind Blows” maar daar vroeg of laat de rekening van zullen moeten betalen.

  Idd , zoals in de oorlogsjaren :er was toch niks aan de hand ??? De rest van de story is bekend : 6 miljoen slachtoffers . Wordt dus hoog tijd voor die soort ontkenners dat ze beseffen dat ze zelf eens uit hun pijp moeten gaan komen , anders gaat de geschiedenis zich herhalen ,deze maal nog veel bloediger dan toen

  Like

 3. Voor zover ik weet is Israël wel degelijk betrokken in het onderzoek. Of België dat nu leuk vind of niet, het zal Israël worst wezen. Er zijn tenslotte twee Israëlische onderdanen gedood. De kans dat Israëlische speurders de dader(s) zullen vatten lijkt mij aanzienlijk groter dan de Belgen. Op dat punt kunnen ze nog veel leren van Israël.

  Like

 4. is het ook antisemitisme dat Belgie niet hulp van Israel gevraagd heeft bij het opsporen van de schutter?

  Like

 5. Helaas bewijst het gezegde: tarwe moet je zaaien, onkruid zaait zichzelf, opnieuw zijn gelijk! Jammer genoeg zal er nooit genoeg bestrijdingsmiddel zijn om het antisemitische onkruid helemaal te verdelgen. Maar de middelen die we hebben moeten we consequent blijven inzetten. Het schrijven van blogs om de waarheid te vertellen is er één van. Ga daarmee dus vooral door, Hugo!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.