Apostelen van de vrede, Paus Franciscus en Mahmoud Abbas, voortaan samen tegen Israël

bulletproofBethlehem op de Westbank, zondag 25 mei 2014. Ontmoeting tussen twee boodschappers van de vrede: Paus Franciscus, de zelfbenoemde Che Guevarra van de Palestijnen, en Abu Mazen, alias van Mahmoud Abbas, de opvolger van de Palestijn Jezus Christus in Ramallah. Nou ja… 😦

Volgens een goede vriend van Paus Franciscus, rabbijn Sergio Bergman, een lid van het Argentijnse parlement, definieerde de Paus zichzelf naar aanleiding van zijn bezoek aan de Palestijnse Autoriteit, als de ‘Che Guevarra van de Palestijnen‘, expliciet verwijzend naar de marxistische Argentijnse revolutionair die samen met Fidel Castro de Revolutie in Cuba (1953–1959) leidde. Net zoals Che Guevarra is Paus Franciscus van geboorte een Argentijn, afkomstig uit Buenos Aires.

che-christusMaar eens in Ramallah aangekomen kon het best nog wat gekker voor de Paus. In een ontmoeting met Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, in Bethlehem op zondag 25 mei 2014, noemde hij de Palestijnse leider een “man van de vrede“: “Mr President, you are known as a man of peace and a peacemaker.” Dat vertelde aldus de Vaticaanse Che Guevarra dan nog wel in Bethlehem waar volgens de christenen de geboortestal van hun verlosser Jezus Christus stond.

Paus Franciscus moet zich in zijn glorieuze dwaasheid wellicht de religieuze leider Jezus Christus hebben ingebeeld als een eigentijdse vrijheidsstrijder die zich met een bommengordel liet exploderen tussen de Romeinse Bezetter. Dat heeft Christus natuurlijk niet gedaan, integendeel, de verlosser liet zich als een gedwee lammetje naar de slachtbank leiden en aan een kruis spijkeren, dat in die tijd de normale procedure was om af te rekenen met de vijanden van het Romeinse Rijk.

Nog geen 40 jaar na de dood van Christus volgde dan de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ voor de antisemieten van die tijd, met name in 70 na Chr. de vernietiging door de Romeinse generaal Titus van de Joodse Tweede Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem, dezelfde plek waar zes eeuwen later de Al Aqsa moskee en de Rotskoepel zullen opgericht worden.

arafat-jesus

Jezus, de Palestijn
Voor de Palestijnen moet dit alles als muziek in de oren hebben geklonken die blijven ontkennen dat Jezus een Jood was en in plaats daarvan volhouden dat hij een Palestijn was. Wijlen Yasser Arafat, en al de Palestijnse leiders die na hem kwamen, met inbegrip van de Palestijnse en andere Arabische en islamitische media, hebben steeds ontkend dat Jezus een Jood was en verkondig(d)en regelmatig dat Jezus een Palestijn was om aldus Kerstmis te behouden in Bethlehem [op de West Bank.]

pal-jesus-Zo verklaarde de vorige premier van de Palestijnse Autoriteit Salam Fayyad, toen hij in december 2011 met het kerstfeest de lichten onstak van een 15 meter hoge kerstboom in Bethlehem, dat “Kerstmis een gelegenheid is om de Palestijnse identiteit van Jezus Christus te vieren.” Aldus hebben de Palestijnse leiders een hele keten van Palestijnse slachtoffers van Joden gecreëerd vanaf Jezus tot helemaal op vandaag, inclusief door hem expliciet te koppelen aan de hedendaagse leiders.

In 2011, op de staatstelevisie van de Palestijnse Autoriteit, verklaarde Jibril Rajoub, een lid van het Centraal Comité van Al Fatah: “De grootste Palestijn in de geschiedenis sinds Jezus is Yasser Arafat.” Hiermee was meteen de link gelegd tussen de twee ‘Palestijnse’ leiders, Jezus de Nazareen en Arafat de Egyptenaar Palestijn. Voeg daar nog aan toe Che Guevarra de Argentijn en de cirkel is rond voor Paus Franciscus.

Het feit dat de Palestijnen tot op vandaag Israël blijven ontkennen als de natiestaat van het Joodse Volk, verklaart meteen hun naratief waarin zij systematisch de historische banden van de Joden met Jeruzalem ontkennen. De tempels van David en Salomon, de heiligste plaatsen van het Jodendom, hebben volgens de Palestijnse ‘historici’ nooit bestaan.

Vele moslims houden vol dat de Tempelberg van oorsprong altijd een islamitische heilige plaats is geweest, waar Mohammed ten hemel is gerezen en dat Jeruzalem altijd uitsluitend Palestijns grondgebied is geweest. Die geschiedsvervalsing is bedoeld om de Joden los te wrikken van elke bredere aanspraak op Jeruzalem als hun heilige stad en meer speciaal hun aanspraak op de heiligheid van de Tempelberg voor het Jodendom en de Joden.

In de officiële krant van de Palestijnse Autoriteit, Al-Hayat Al-Jadida van 30 november 2012, werd verwezen naar Arafat, Jezus en Abbas als de Palestijnse ‘heilige’ Drievuldigheid: “Jezus is een Palestijn, de zichzelf-opofferende Yasser Arafat is een Palestijn, Mahmoud Abbas, de boodschapper van vrede op aarde, is een Palestijn. Hoe groot is deze natie van de heilige drievuldigheid!”

Paus Benedictus XVI, hier op het Sint-Pietersplein, Vatikaanstad, kreeg op woensdag, 22 april 2009 van een stel christen fans een Palestijns sjaaltje omgehangen. Op 13 mei 2009 zal de Paus het vluchtelingenkamp Aida in Bethlehem op de Westoever bezoeken. Ook toen bekritiseerde hij Israël omtrent de constructie van het Veiligheidshekken en de (overigens legale) blokkade van de Gazastrook.

Het Vaticaan en de Joden van Israël
De geschiedenis van het Vaticaan, de Rooms-Katholieke Kerk en het Christendom in het algemeen, jegens de Joden is er een van bloed en geweld, vervolging, inquisitie, brandstapels, moord en doodslag. Doorheen de eeuwen bleken christen leiders de ergste vervolgers te zijn van de Joden in hun respectievelijke landen.

In onze tijd wordt de autentieke christen Jodenhaat wat handiger verpakt en geformuleerd dan wel volkomen ontkend. De systematische ontkenning dan wel het negeren van de Joodse identiteit van Jezus Christus, Jozef en Maria en de Twaalf Apostelen, is een belangrijk detail dat het Vaticaan deelt met de Palestijnen van vandaag.

tamini-kerkDe Palestijnse Opperrechter Tamimi (rechts) riep Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Israël in mei 2009, op  “Moslims en Christenen zich te verenigen tegen de Israëli’s” en voegde er zonder blikken of blozen aan toe “Laten we samen de Joden doden!”

De directe voorganger van Paus Franciscus, Paus Benedictus XVI, stak zijn Jodenhaat nooit onder stoelen of banken en haalde regelmatig uit naar de Joden en naar Israël. Over die troebele relatie tussen het Vaticaan en de Joden van Israël werd reeds onzettend veel over gepubliceerd, maar in dit artikel verwijs ik ter illustratie slechts naar één recent voorbeeld.

Tijdens een synode in oktober 2010, die in het Vaticaan werd samengeroepen voor het bespreken van de toenemende vervolging van Christenen in het Midden-Oosten, eiste deze in haar slotverklaring dat Israël een einde zou maken aan de bezetting “van de verschillende Arabische gebieden”. Ook stelde ze dat de Joodse staat de Bijbel niet mag inroepen om een kolonisatiepolitiek te rechtvaardigen.

De bijeenkomst was bedoeld voor de aanpak van de vervolgingen, intimidatie en discriminatie van christenen, die een ernstige achteruitgang van de christelijke gemeenschappen in de hele regio tot gevolg hebben. Maar het grootste deel van de twee weken durende bijeenkomst werd gesproken over Israël als de oorzaak van alle ellende in het Midden-Oosten, waaronder die waarmee Christenen worden geconfronteerd.

In de slotverklaring werden de ‘bezetting’ van Arabisch grondgebied veroordeeld, alsmede de bouw van het Israëlische veiligheidshekken, de militaire controleposten, het gevangen houden van terroristen (in de verklaring omschreven als ‘politieke gevangenen’) en de algemene ontwrichting van het Palestijnse leven, opgesomd als een aantal belangrijke redenen achter het vertrek van Palestijnse Christenen en de aanvallen van Moslims op de Joodse staat.

Cyril Salim Bustros, de in Libanon geboren Griekse aartsbisschop van Onze Lieve Vrouwe van de Annunciatie in Boston, Massachusetts, was verantwoordelijk voor het opstellen van de slotverklaring. Hij lichtte toe dat “de Heilige Schrift niet kan worden gebruikt om de terugkeer van Joden naar Israël en de verplaatsing van de Palestijnen te rechtvaardigen, en om de bezetting door Israël van Palestijns land te rechtvaardigen.”

jews-killed-jesusHij ging vervolgens nog een stap verder door te verklaren dat de oorspronkelijke beloften van God aan de kinderen van Israël “teniet werden gedaan door Christus. Er is niet langer een uitverkoren volk”. Bustros verwierp het idee van Israël als ‘de Joodse staat’, en benadrukte dat uiteindelijk alle zogenaamde ‘Palestijnse vluchtelingen’ naar het land moeten terugkeren, wat zeker zal leiden tot de demografische vernietiging van ‘s werelds enige Joodse natie-staat.

Mordechai Levi, de Israëlische ambassadeur bij het Vaticaan, sprak zijn afkeuring uit over Bustros’ opmerkingen en de schade die zij hadden berokkend aan de versterking van de banden tussen Israël en de kerk. De Katholieke kerk heeft jarenlang geprobeerd, om haar imago als instelling doordrenkt met antisemitisme, te herstellen. Maar Bustros’ opmerkingen maakten vrij duidelijk dat het Vaticaan nog steeds vasthoudt aan de vervangingstheologie – de leer die zegt dat God de Joden aan de kant heeft gezet, ondanks zijn onherroepelijke beloften aan hen, en dat ‘de Kerk’ in zijn plaats deze beloften heeft geërfd.

Abbas, de man van de vrede
Meer recent, Kerstmis december 2013, was het Mahmoud Abbas zelf die tijdens een kerstboodschap gericht aan de Palestijnse christenen (en aan de rest van de wereld!) zei dat Jezus Christus in feite was “een Palestijnse profeet die het lichtbaken zou worden voor miljoenen in de wereld,” en Abbas suggereerde dat de schuld voor de exodus van de christenen uit het Heilig Land (meer bepaald de vlucht van de christenen uit de Palestijnse gebieden) bij Israël moet gelegd worden.

Ja, geloof het of niet, maar Paus Franciscus zei werkelijk tegen Mahmoud Abbas, “Mijnheer de President, u staat algemeen bekend als een man van de vrede en een vredestichter.” Dezelfde Abbas die de aanslag op het Olympisch dorp in München 1972 financierde waarbij door een Palestijnse splintercel van de PLO elf Israëlische atleten werden vermoord.

abbas-heldDezelfde ‘vredesapostel’ die geen duimbreed wilde toegeven tijdens de recente negen maanden durende vredesonderhandelingen met Israël en die afhaakte omdat Israël weigerde de laatste 4de lichting van gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars vrij te laten, niettegenstaande Israël tot dan reeds 78 moordenaars op vrije voeten had gesteld bij wijze van gebaar van goede wil.

Dezelfde Abbas die nog voor het einde van het vredesproces de terreurgroep Hamas na zeven jaren ruzie op 23 apil 2014 weer binnenhaalde in de PLO en de PA en zich voor het oog van de wereld verzoende met een terreurorganisatie die door de Verenigde Staten en de 28 landen van de Europese Unie op de zwarte lijst van de terreurorganisaties prijkt, waaronder ook Italië waar Vatikaanstad zich in de hoofdstad Rome bevindt.

Dit is dezelfde ‘man van de vrede’ die beweert zijn eigen gewapende terreursectie van Al Fatah, met name de Al Aqsa Martelaren Brigades, heeft ontbonden maar dat in werkelijkheid nooit heeft gedaan. Abbas, de leider van wie de partij Al Fatah onlangs verklaarde dat terreur (jegens Joden) acceptabel is. Dezelfde ‘vredevolle’ Palestijnse leider die de voortijdig vrijgelaten 78 Palestijnse terroristen uitbundig verwelkomde en binnenhaalde als vrijheidshelden en hen bedroop met stevige financiële bonussen en vergoedingen.

Hoe kan iemand Abbas en “man van vrede” noemen? Tenzij natuurlijk daarmee bedoeld wordt dat hij zich bereid toont om toe te geven en compromissen aan te gaan om vrede te sluiten…. nee, niet met Israël maar met terroristische organisaties zoals bv. het eenheidsakkoord met Hamas?

Toegegeven, het enige wat zo vredevol lijkt aan Abbas is dat hij niet langer actief terreuraanslagen tegen vrouwen en kinderen aanmoedigt, hoewel hij gewoon blijft doorgaan met het eren en belonen van zij die dat wèl doen (of hebben gedaan.) Zeggen zoals Paus Franciscus dat dit van Mahmoud Abbas een “vredestichter” maakt is niet alleen compleet verkeerd maar ronduit schandalig!

door Brabosh.com

Anti-Semitism-in-the-Bible2

Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een Jood, terwijl wij toch niemand zo goed bejegenen en tegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die slechte duivelskinderen en dat slangengebroed,”
schreef de christen aartsvader van de Reformatie, Maarten Luther, in 1543.

5 gedachtes over “Apostelen van de vrede, Paus Franciscus en Mahmoud Abbas, voortaan samen tegen Israël

 1. Het concept ‘geloven’ en/of ‘religie’ conflicteert altijd met de ratio, aka de rede of het verstand. Uiteraard, door te bloggen over Israël wordt ik om de haverklap gewezen op het religieuze aspect van de Zaak van Israël. Ik weet natuurlijk dat religie een belangrijke plaats inneemt bij de meeste Israëlische Joden en de Joden in de Diaspora.

  Vandaar dat ik ook onvoorwaardelijk opkom voor het behoud van de Joodse entiteit, overal ter wereld. Met inbegrip van tradities en religieus geïnspireerde gebruiken zoals de besnijdenis, de kosjere slacht, kledij, enz. Dingen waar ik geen milimeter op toegeef en de facto wat mij betreft onbespreekbaar en niet onderhandelbaar zijn.

  Dat mag je misschien wat vreemd toelijken, dat ik dit zeg als atheïst, maar ik heb dan ook 2000 jaar Jodenvervolging gestudeerd. Aldus ben ik op een bepaald ogenblik tot de conclusie gekomen dat de Joden een volk apart zijn en dat op alle terreinen van het leven en daarvoor door de hele wereld worden veroordeeld.

  Dwz, WIJ – de niet-Joden – hebben het Joods volk apart gemaakt door hen uit stoten uit de mensheid als onwaardigen, inferieure schepsels. Wat de Jood ook doet, ’t is nooit goed (genoeg) voor Jan Modaal die de Joden beschouwt als symbool voor het eeuwige kwade. Dat zeggen geen atheïsten zoals ik, want daar moet je voor ‘geloven’, en dat doe ik dus niet.

  Ik ‘geloof’ niet in goede en kwade mensen maar in mensen die in staat zijn om concrete afspraken, compromissen en regels te maken en er zich ook aan houden, die ervoor zorgen dat het beest in ons blijft zitten waar het zit, zodat we geen gevaar meer vormen voor de anderen.

  Opkomen voor het behoud van de Joodse entiteit is tegelijk ook opkomen voor mezelf en alles waar ik voor sta: het recht om anders te zijn dan de anderen en dat te beleven tot in zijn essentie. Vandaar dat ik de Joden beschouw als mijn bondgenoten in mijn strijd voor zelfbehoud en een eigen entiteit en religie gaat mij daar geen meter in vooruit helpen. Integendeel.

  Ik heb geen behoefte om voor een andere religie of volk in eenzelfde mate op te komen. Christenen en moslims maken samen zowat eenderde van de wereldbevolking uit, plus nog eens een miljard hindoes enz. Het Joodse volk telt hooguit 15 miljoen mensen, waarvan zes miljoen in Israël, en wordt tot op vandaag met uitroeiing bedreigt en dat al sinds het begin der tijden.

  Dat vind ik compleet bizar en onbegrijpelijk en een schandalige houding van de mensheid die zich superieur acht aan het dierenrijk, door een bepaalde vorm van bewustzijn te claimen, met het concrete resultaat dat de ander(s denkende) doden of vernietigen verheven werd tot een ambacht en/of een eeuwige missie.

  Mensen zijn geboren om te doden. Na miljoenen jaren evolutie zit het voorgoed in ons DNA ingebakken. Religie zou ons meer empathie en tolerantie moeten bijbrengen, maar het tegengestelde is waar. Religie blijkt voor velen enkel de brandstof te zijn, die ervoor zorgt dat de antisemitische motor bijtijds wordt gesmeerd zodat die bloeddorstige pletmolen eeuwig rondjes blijft maken. Eén misstap, verkeerd woord of gebaar en het is gebeurd met je.

  Ik heb nog geen manier gevonden om die genocidale motor stil te leggen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat enkel de rede ons uit die geweldsspiraal kan loodsen.

  Mvg

  Like

 2. Ach ja, Hugo, als ik net zo veel reclame zou maken inzake het geloof in de God van Israël als jij al jarenlang propaganda maakt aangaande je atheïstische ‘geloof’ dan zou je me een fanatieke dweper noemen (sarcastisch ben je in ieder geval wel).
  Ik ben echter gelukkig niet zo. Ondanks alles vind ik je een aardige kerel en bewonder je inzet voor het Joodse volk en Israël. Als ik in België woonde had ik je zeker een keer opgezocht.

  Like

 3. Ah ja, Henk, voor een ongelovige Judas zoals ik, is dit natuurlijk klinklare onzin. Dan geloof ik nog eerder in de sprookjes van Moeder de Gans. Maar wie ben ik dat ik jou dat stille genieten in jouw luchtkasteel zou ontnemen. Als ik het zo van jou hoor moet ‘geloven’ een heerlijk gevoel zijn.

  Echter, ik hou nu eenmaal niet van Führers, of Messias zoals jij die noemt. De stem van het volk spreekt me meer aan, dan die van een dictator die heel alleen ergens bovenop de top van een berg zit, zogezegd bulkend van liefde en mededogen voor de miljoenen plebs onderaan de berg en vrijwel ongenaakbaar voor iedereen.

  Nee bedankt. Ik hoop dat het nooit gebeurt bij mijn leven, want de kans is groot dat ik straks nog schuldig wordt geacht voor een nieuwe Christusmoord als de Messias in een slap moment van het balkon valt en zijn nek breekt op het bordes. 🙂

  Like

 4. Nogmaals: De Paus, de Islam, het Hindoeïsme, de New Age en wat voor religies je ook hebt in deze wereld, behoren tot het valse godsdienstige systeem wat zich vlak voor de wederkomst van Christus gaat openbaren. De Joden zullen in deze tijd de Messias steeds meer gaan ontdekken en reeds wonen er al enkele duizenden Messiasbelijdende Joden in Israël. Romeinen 11, de profetie over de wijnrank, gaat dezer dagen in vervulling. Met de kerk is het nog niet geheel gedaan, want een klein deel van de evangelisch christenen staat nog pal achter Israël.

  Like

 5. Ik hoop voor de zelfbenoemde Che dat het niet zo met hem afloopt als met zijn naamgenoot!

  Verder heb ik geen problemen met de kerk, de bisschoppen, de palestijnen of de president v.d. vrede, zijnde Abbas natuurlijk. Zij allen doen wat ze altijd hebben gedaan……..liegen & Joden haten omdat zij de waarheid niet verdragen!

  Nee, ik heb alléén problemen met de Israelische regering die het spelletje meespeelt en nog stééds hun lesje niet hebben geleerd. Ze hadden de man toen hij met zijn helicopter vanuit “palestina” en al zijn politieke stunts Israel wilde binnen vliegen, gewoon geen toesteming moeten geven om te landen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.