De ‘Israël Lobby’ gaf in 2013 ca. 1250 dollar uit aan lobbyen in Amerika; hoeveel gaven de anderen?

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse omroep Kathleen Cools haalt op klassieke wijze uit naar een vermeende Joodse Lobby in België in het duidingsprogramma Terzake op Canvas televisie. Ca. 1,5 miljoen Vlamingen volgen vanuit hun huiskamer belangstellend het nieuws. Want telkens als Israël en/of de Joden ter sprake komen veert iedereen onmiddellijk recht.

Rechts op de achtergrond zie je op het TV scherm sprekend vanuit Israël, Ankie Rechess-Spitzer. Ankie, een journaliste van Nederlandse origine, is de weduwe van André Spitzer, één van de elf atleten, die door een Palestijnse splintergroep werden vermoord tijdens de Olympische Spelen in München 1972. Niemand in Vlaanderen nam aanstoot aan het suggestieve ‘Joodse Lobby’ onder het beeld van de van geen kwaad bewuste Ankie. [bron]

Joodse Lobby of Israël Lobby?
Wel ja, da’s pas een goeie vraag: De Joodse Lobby of Israël Lobby, wat zal het worden? Peper of zout? Op het screenshot hierboven van het actualiteitenmagazine op de Vlaamse openbare omroep worden beide vermeende lobbies handig door elkaar gehaspeld. Een Israëlische interviewen met daaronder de veelzeggende kop ‘Joodse Lobby’. De teneur is duidelijk: Israëlbashen is ‘IN’, zowel in Europa als in de Lage Landen, dus moet openlijk Jodenbashen ook weer kunnen. Is het dan toch waar dat ze enkel de Joden bedoelden toen ze Israël zeiden? Ja natuurlijk is dat waar.

kill_jewsDe media is een machtig instrument om de geesten rijp te maken voor om het even welke blauwdrukken die plannenmakers bovenaan de top hebben klaarliggen. Propagandaleider van het Derde Rijk Jozef Goebbels zei het eerder al: “De leugen blijven herhalen tot ze de schijn van waarachtigheid krijgt.” Voer het volk systematisch met Israëlhaat en de aloude latent aanwezige Jodenhaat komt vroeg of laat weer bovendrijven. En om Jodenhaat gaat het tenslotte toch om.

Europa verbergt zich achter de rouw en schaamte om de zes miljoen dode Joden die ze op haar geweten heeft die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden vermoord, dikwijls met actieve en/of passieve medewerking van het eigen locale bestuur. Maar het feit dat een nieuwe Holocaust in het Midden-Oosten in de steigers staat, die een andere zes miljoen levende Joden in Israël bedreigt, wordt straal genegeerd.

Terwijl hier in Europa nog gezegd wordt dat de haat enkel Israël betreft, wordt daar in het Midden-Oosten smalend om gegrinnikt. Daar klinkt het openlijk en nonstop op de openbare TV- en radiozenders: “Doodt de Zionisten, doodt de Israëliërs, doodt àl de Joden van Israël en àl de Joden op de hele planeet waar ze zich ook mogen bevinden.” Da’s tenminste duidelijke taal.

De media op sleeptouw door de Anti-Israel Lobby
Zowat alle media in Europa lijden aan dezelfde ziekte van het antisemitisme, die tegenwoordig anti-Israëlisme wordt genoemd. Neem nu bijvoorbeeld de Britse omroep de BBC. De journalisten bezigen doorlopend in hun taalgebruik op de openbare zender de zwaar beladen term ‘Joodse Lobby’. Voorbeelden in overvloed zie bijvoorbeeld hier (‘BBC defends employee’s use of term ‘Jewish lobby’) en hier (‘BBC’s ‘Hardtalk’ featured in CST report on antisemitic discourse.’)

israel-lobby5Ook op de BBC haspelen de journalisten “Joodse Lobby” en “Israël Lobby” achteloos (hoewel?) door elkaar. Naar aanleiding van de publicatie in 2007 van het boek The Israel Lobby, geschreven door John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt, verscheen een artikel op de website van BBC News onder de titel “US storm over book on Israel lobby” (Stormloop in de VS voor het boek over de Israël lobby).

Het artikel opende met de volgende zin: “The power of America’s ‘Jewish lobby’ is said to be legendary” (De macht van de Joodse lobby in de VS wordt legendarisch genoemd.) Eh, wacht ’s even? Was het nu Israel of Joodse Lobby? Hou het simpel jongens: het zijn per definitie altijd en alleen die ‘samenzweerderige’ Joden die worden bedoeld, zelfs al verandert het etiket af en toe, afhankelijk waarvoor het moet dienen.

Ook de Nederlandstaligen werden niet vergeten door de wereldwijde Anti-Israel Lobby, want het boek werd later vertaald en gepubliceerd door uitgeverij Atlas te Amsterdam en Antwerpen. In 2011 breide rioolauteur Lucas Catherine er een Vlaams vervolg aan en deed en en ander nog eens dunnetjes over in zijn boek ‘De Israëllobby’ dat werd uitgegeven bij EPO. Ook deze blog van de Vlaamse Vrienden van Israël komt in zijn boek ter sprake.

Benno Barnard dreef er in Knack Magazine flink de spot mee:

“Een vriend schreef me: ‘Ik zou er ontzettend trots op zijn als mijn vijand over mij verklaarde dat ik functioneerde in dienst van Israël en van de Joods-christelijke beschaving. Verder kan een mens het niet schoppen. Ik buig daar diep voor.’

Ondertussen dacht ik aan die vermeende Joodse lobby… ach, was het maar waar, bestond er in België maar een dergelijk machtig orgaan!

Kent u de anekdote van mijn ontmoeting met een paar Joden in een Antwerps hotel? We dronken koffie in de lobby en een van hen zei: ‘Dus dit is de Joodse lobby.’”

Studie: Lobbyen in de VS
Enkele dagen geleden publiceerde de Sunlight Foundation een studie Foreign Influence Explorer omtrent de landen die lobbyen bij de Amerikaanse regering en – wat voor ons het interessantste is – de bedragen die zij daar aan spenderen. Alleszins bijzonder leerrijke informatie voor Israëlbashers en andere verknipte antisemieten die ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar alles wat de Joden en Israël kan beschadigen. Helaas voor hen, worden zij niet bijster goed bediend op hun antisemitische honger, integendeel.

Wie verwacht dat Israël bovenaan de lijst staat van de landen die de grootste bedragen besteden om invloed uit te oefenen op het beleid van de Amerikaanse regering, komt bedrogen uit. Zoals Yair Rosenberg op zijn blog The Tablet Magazine uitlegt, draaien de resultaten helemaal anders uit dan algemeen verwacht:

corruptPA“Van de 84 landen die werden onderzocht, komt Israël op de (voorlaatste) 83ste plaats, met een bedrag van 1.250 dollar dat de Joodse staat in 2013 besteedde aan het lobbyen van Amerika. Het enige land dat lager gerangschikt staat dan Israël is Mali, dat helemaal niks spendeerde.

In contrast daarmee zijn belangrijke aan de Verenigde Staten geallieerde landen, die omvangrijke bedragen spenderen om het beleid van de Amerikaanse regering te beïnvloeden. Bovenaan de lijst staan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met 14,2 miljoen dollars. Het wordt gevolgd door Duitsland (12 miljoen), Canada (11,2 miljoen) en Saoedi-Arabië (11,1 miljoen).

En niet te vergeten de Palestijnse Autoriteit! ‘Palestine’ investeerde via de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) over 2013 maar liefst 1.110.770 dollars en staat daarmee op de 23ste plaats in de algemene rangschikking.”

Anders gezegd en alle gekheid op een stokje[!]: ‘Palestina’ dat via de PLO kan rekenen op buitensporige financiêle Amerikaans hulp, gebruikt een deel van die Amerikaanse hulpfondsen om het opnieuw uit te geven in de VS in een poging om het Amerikaanse beleid te beïnvloeden, ten nadele van Israël. Dat is zelfs voor mij pas nieuws.

‘Ja maar… Wat dan  omtrent AIPAC?’
AIPAC, het Amerikaanse Israel Public Affairs Committee, wordt door Israëlbashers algemeen de Joodse en/of de Israël Lobby in de Verenigde Staten genoemd.

aipac3Maar als we AIPAC noemen, dan zouden andere lobbygroepen zoals de invloedrijke American Iranian Friendship Council (AIFC) eveneens moeten worden genoemd. Dus eisen dat ook AIPAC moet opgenomen worden in de cijfers van Israël, roept meteen vragen op waarom dat onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van andere landen.

Maar goed, stel dat we AIPAC zouden opnemen in het verhaal van Israël. Volgens Open Secrets [Money in Politics], besteedde AIPAC over het jaar 2013 2.977.744 dollars aan lobbyen in de VS. Wanneer we dat optellen bij het officiële Israëlische cijfer van 1.250 dollar, krijgen we in het totaal 2.978.994 dollars dat Israël in de lijst zou plaatsen op de achtste plaats tussen Zuid-Korea en de Servische Republiek.

Zelfs wanneer de fondsen van AIPAC worden opgeteld bij wat Israël spendeert aan het lobyen in Amerika, maakt dit enkel 21 procent uit wat de VAE besteedt, ongeveer een kwart wat Duitsland besteedt, 26,5% van het Canadese budget, 26,8 procent van het Saoedische, 48,6 procent van Mexico en ongeveer driekwart van het bedrag van zowel Marokko als van Zuid-Korea dat zij besteden aan lobyen in de VS.

Tot slot
Toch worden om de een of andere onbegrijpelijke reden de massieve bedragen die landen zoals Saoedi-Arabië en Duitsland spenderen aan lobbyen in de Verenigde Staten, door de notoire Israëlbashers nooit in vraag gesteld. Cijfers waarbij de schamele 1.250 dollars van Israël verbleken. Enkel de magere inspanningen van Israël worden bij herhaling gestigmatiseerd, degelegitimiseerd en tot op de grond afgekraakt met sinistere boventonen.

De logica om enkel Israël er apart uit te lichten en aan de schandpaal te spijkeren voor zijn lobby werk, verspreidt een zeer onaangename geur. Het is de stank van het antisemitisme. Tenslotte blijkt het bedrag dat Israël spendeert aan lobbyen in de VS erg schamel en het lijkt me erg onwaarschijnlijk toe dat dergelijk belachelijk bedrag een diepe impact zou kunnen hebben op het Amerikaanse beleid ten gunste van zichzelf.

Ze zouden zich beter zorgen maken om de reusachtige bedragen die andere landen besteden om het Amerikaanse beleid te beïnvloeden. De enige reden die ik kan bedenken voor hun selectieve misplaatste verontwaardiging inzake Israël in verhouding tot de rest van de wereld, is zuiver gestoeld op antisemitische sentimenten.

Wie de Joden haat, vind altijd wel een reden om zijn/haar irrealistische haat te verrechtvaardigen. Vandaag heet die haat ‘Israël’ maar dat kan morgen weer iets anders zijn, zoals het antisemitisme al 2000 jaar lang de meest kronkelige paden bewandelt en opduikt daar waar je die het minst verwacht.

door Brabosh.com

israel-lobby4


Bronnen:

 1. BBC Watch:
  ♦ The numbers behind BBC promotion of the ‘Israel lobby’ – As readers may recall, we have posted here a few times about the BBC’s unsatisfactory responses to complaints which have arisen due to its journalists having employed the loaded term ‘Jewish lobby’; door Hadar Sela [lezen]
 2. The Tablet Magazine:
  ♦ Israel Spent $1,250 To Lobby America in 2013 – New study shows other countries spend much more on influencing America; door Yair Rosenberg [lezen]
 3. The Lid:
  ♦ Where Are The Complaints About The Powerful United Arab Emirates Lobby Controlling US Foreign Policy?; door Jeff Dunetz [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Machtige ‘Israël-lobby’ is een mythe; door Ratna Pelle [lezen]
 • Gretta Duisenberg: Joodse lobby domineert de Nederlandse regering [lezen]
 • De Gieren Club, kruim van de anti-Israellobby, haalt uit naar Israel omtrent onthullingen Al-Dura affaire [lezen]
 • Gevaar: Joodse Lobby van Montenegro organiseert zich, alle 10 Joden doen mee; door Gil Sheffler [lezen]
 • Benno Barnard vernietigend over Lucas Catherine en de fabel van De Israël Lobby [lezen]
 • De verzwegen Arabische lobby in de VS [lezen]
 • De Arabische lobby is krachtig; door Likoed Nederland [lezen]
 • Oxfam gaf ruim kwart miljoen euro uit aan Nederlandse tak anti-Israël-lobby [lezen]

Een gedachte over “De ‘Israël Lobby’ gaf in 2013 ca. 1250 dollar uit aan lobbyen in Amerika; hoeveel gaven de anderen?

 1. En niet te vergeten de Palestijnse Autoriteit! ‘Palestine’ investeerde via de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) over 2013 maar liefst 1.110.770 dollars en staat daarmee op de 23ste plaats in de algemene rangschikking” Ongelooflijk dit. Ik denk echter dat het altijd zo zal blijven. Sommige geloven stellig dat als er ergens op de wereld iets gebeurd, dat dat komt omdat ergens op diezelfde aardbol een Jood verkeerd ademhaalt. Zelfs de mijnramp in Turkije is alweer de schuld van de Joden. It’s a never ending story!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.