Wetsvoorstel van Likoed minister Yisrael Katz om de stadsgrenzen van Jeruzalem uit te breiden

barkat-nirJeruzalem, 3 oktober 2013 in volle gemeenteraadsverkiezingen voor een sterk en eendrachtig Jeruzalem. Links Nir Barkat, sinds november 2008 burgemeester van Jeruzalem en die in november ’13. opnieuw verkozen werd voor een tweede ambtstermijn van vijf jaren; naast hem sinds januari 2013 Israël’s minister voor Huisvesting en Bouw Uri Ariel en helemaal rechts parlementslid Nissan Slomianski, die beiden leden zijn van Joods Huis (Habayit Hayehudi), de partij van Naftali Bennett. bron]

Volgende week woensdag 28 mei 2014 wordt naar jaarlijkse traditie voor de 47ste maal Jeruzalem Dag (Yom Yerushalayim) gevierd. Op die feestelijke dag wordt namelijk de hereniging herdacht van de hoofdstad, nadat de antieke Oude Stad op 7 juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog heroverd werd op de Arabieren en de Joden voor het eerst in 19 jaar weer de Klaagmuur (en andere heiligdommen) konden bezoeken.

Groter Jeruzalem
Minister Yisrael KatzIn het vooruitzicht van Jeruzalem Dag bericht de Hebreeuwse krant Israel Hayom thans dat Israël’s minister voor Transport Yisrael Katz (Likoed) op donderdag 22 mei 2014 heeft aangekondigd dat hij een wetsvoorstel zal indienen met betrekking tot de uitbreiding van de stadsgrenzen van Jeruzalem.

“Deze week zullen wij voor de 47ste maal Jeruzalem Dag vieren, toen onze stad werd herenigd,” zei minister Katz en hij vervolgde: “Het ogenblik is gekomen om een initiatief te promoten dat Jeruzalem zal versterken, door zijn grenzen uit te breiden en aldus het Joodse nationaal karakter [van de hoofdstad] te bewaren. Ik ben van plan het Groter Jeruzalem te steunen als de Hoofdstad van Israël Wet.”

In het wetsvoorstel wordt opgeroepen om de gemeenschappen van het grote Joodse woonblok van Ma’aleh Adumim, Givat Zeev, het Gush Etzion blok en Beitar Illit onder de juridistictie te plaatsen van Jeruzalem en onder het gezag van de Staat Israël. Volgens minister Katz zou een samengevoegde raad moeten worden geïnstalleerd die zou toelaten dat de activiteiten gecentraliseerd worden, die tegelijkertijd de entiteit van de onafhankelijkheid van de grootstad zou beschermen.

Een stadsmodel dat overigens ook werd geïmplementeerd in vele andere grote metropoolsteden over de hele wereld zoals bijvoorbeeld groter Londen, groter Parijs en – dichter bij huis – ook groter Antwerpen dat per 1 januari 1983 werd opgericht, toen zeven randgemeenten werden toegevoegd aan de oude Sinjorenstad en die sindsdien als Groot-Antwerpen wordt aangeduid.

In vijf jaar leven 1 miljoen Joden voorbij de Groene Lijn
“Wij kunnen hiervoor wereldwijd Joodse steun vinden en onder de vrienden van Israël in de Verenigde Staten en elders die de historische en onze rechten op Jeruzalem erkennen, zei Katz. Hiermee verwees de minister naar de expliciete weigering van de Palestijnse Autoriteit om Israël te erkennen als de natiestaat van het Joodse Volk en hardnekkig elke historische band blijven ontkennen van de Joden met Jeruzalem.

apartheid-abbas2Zoals bekend eisen de Palestijnen de antieke Joodse Oude Stad op om die te herdopen naar Al Quds als de hoofdstad van het toekomstige Palestina en mogen er volgens Mahmoud Abbas vanaf dan ook geen Joden meer wonen.

Een week geleden heeft Israël’s minister voor Huisvesting en Bouw, Uri Ariel (partij Habayit Hayehudi/Joods Huis), verklaard dat het aantal Israëlische bewoners van Judea en Samaria tegen 2019 zal toegenomen zijn met 50 procent. “Volgens mijn mening zullen binnen de vijf jaren tussen de 550.000 en 600.000 Joden leven in Judea en Samaria, in plaats van de 400.000 die er nu wonen,” zei minister Ariel in een interview.

De minister zei ook dat de Joodse bevolking in het oostelijke deel van Jeruzalem zal aangroeien tussen 300.000 en 350.000 mensen. Als de voorspellingen van de minister worden bewaarheid betekent dat concreet dat er binnen de vijf jaren ca. 1 miljoen Joden leven, wonen en werken voorbij de Groene (pre-1967) Lijn.

Het is dan ook volstrekt absurd en irrealistisch om die gebieden voorbij de Groene Lijn nog steeds aan de Palestijnen te willen voorschotelen als zijnde grondgebied bestemd voor de oprichting van hun toekomstige Palestijnse staat. Dat is een lang voorbij gestreefd model dat nog dateert van november 1947 (Resolutie 181/Verdeelplan, dat verworpen werd door de Arabieren!) zoals dat tot op vandaag door het Westen en de rest van het M-O Kwartet wordt gesteund. Die Joden gaan daar nooit meer weg. Punt. Over and out.

Minister Ariel maakte deze opmerkingen toen hij samen met Nir Barkat, de burgemeester van Jerzualem, een aantal bouwwerven bezocht in Jeruzalem. “Om de [erg dure] woonprijzen te doen dalen moeten we [veel] blijven bouwen en huizen op de markt brengen en moeten we bouwvergunningen blijven uitreiken,” zei minister Ariel. “Jeruzalem is de hoofdstad van de Staat Israël en een bouwstop invoeren is ondenkbaar. Ik zal de bouwplannen blijven doorzetten en het op de markt brengen van huizen, net zoals dat overal elders in Israël gebeurt.”

groot-jeruzalem00b

Uitbreiding stadsgrenzen Jeruzalem
Toelichting bij het kaartje hierboven uit 2005, een ‘Groter Jeruzalem’ zoals het al jaren in de kast ligt, hoewel het niet zeker is of dit (rode lijn) de werkelijke nieuwe stadgrens zal worden. De Israëlische gemeenten die zouden worden toegevoegd aan het eengemaakte Jeruzalem zijn Givat Zeev en omgeving gelegen ten noordwesten van de hoofdstad tot aan Ramallah, in het zuidwesten links van Bethlehem het grote Gush Etzion blok met inbegrip van Beitar Illit, en ten westen van Jeruzalem het grote blok van Maaleh Adumim met in het midden het geel-groen gearceerde deel van het E-1 gebied, waar zoveel heibel ontstond naar aanleiding van Israël’s aangekondigde bouwplannen.

Pal door het gebied (dunne zwarte lijn) loopt de Groene Lijn die Jeruzalem in twee delen splijt: links de ca. anderhalve eeuw oude buitenwijken ten westen van de oude hoofdstad (tussen 1949 en 1967 ‘West-Jeruzalem’ genoemd) en rechts voorbij de Groene Lijn het antieke Jeruzalem en 3000 jaar oude hoofdstad door het Westen ‘Oost-Jeruzalem’ genoemd. De Groene Lijn is in feite de staakt-het-vurenlijn van april 1949, maar werd in 2009 na zijn aantreden als president, door Barack Obama om politieke intenties omgedoopt tot de ‘pre-1967-lijn’, expliciet verwijzend naar de Zesdaagse Oorlog van 1967 toen Israël volgens de VS en de rest van het M-O Kwartet ‘illegaal’ zijn hoofdstad heroverde op de Arabieren.

Opmerkelijk taalgebruik: De blauwe vlekken op het kaartje zijn Israëlische dorpen en gemeenten, maar worden door het Westen smalend ‘nederzettingen’ en ‘kolonies’ genoemd die worden ‘bezet’ door ‘kolonisten’ en ‘Zionisten’. Echter, de bruine vlekjes op de kaart waar Palestijnse Arabieren wonen, worden door het Westen dan weer Palestijnse ‘gemeenten en wijken’ genoemd. Uit dit taalgebruik blijkt overduidelijk de afkeurende vooringenomendheid van het Westen ten aanzien van Joden en Israëliërs en anderzijds het uitgesproken favoritisme en de expliciete bevoordeliging van Arabieren ivm. het Palestijns-Israëlisch conflict.

jeruzalem-hoofdstad

door Brabosh.com


Bronnen:

  1. Israel Hayom:
    ♦ Likud minister proposes expansion of Jerusalem’s borders – Transportation Minister Yisrael Katz says bill is meant to preserve Jerusalem’s “Jewish national character” • Housing and Construction Minister Uri Ariel predicts 50 percent rise in Israeli population of Judea and Samaria by 2019 [lezen]
  2. The Jerusalem Post:
    ♦ Housing minister sees 50% more settlers in West Bank by 2019 – Uri Ariel says talks on Palestinian statehood are in their “dying throes” and predicts spiraling of Jewish settler population [lezen]