Het eenheidsakkoord Hamas/Fatah hakt in Palestijnse cartoon de Joodse kop van een slang af

cartoon-lieb

Laatst bijgewerkt: dinsdag, 13 mei 2014 om 05u04'

Bovenstaande antisemitische cartoon verscheen op 8 mei 2014 in Al-Hayat Al-Jadida, de officiële staatskrant van de Palestijnse Autoriteit.  Daarop is een slang te zien met het hoofd van een Jood met keppel (die verdacht lijkt op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman).

Het hoofd wordt vastgehouden met een hand met de vingers gebarend in een V-Teken, symbool van de overwinning, klaar om met een machete of kapmes te worden afgehakt. Op het lemmet van de machete staat in het Arabisch geschreven “Verzoening” (of ‘Hereniging/Eenmaking’).

De boodschap van de cartoon is overduidelijk. Acht dagen voor de officiële einddatum van 29 april van de vredeonderhandelingen tussen enerzijds Israël en anderzijds dat deel van de Palestijnen dat op de West Bank leeft en geleid wordt door president Mahmoud Abbas (de Palestijnen in Gaza werden buiten het vredesproces gehouden), gooiden de Palestijnen zélf roet in het vredesproces waardoor de Israëlisch onderhandelaars hun inspanningen staakten.

Op 23 april 2014 kondigden Al Fatah en Hamas aan dat ze zich hadden verzoend, een nieuwe eenheidsregering (enkel bestaande uit zgn. technocraten) zouden samenstellen en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

snake12Engelstalige editie uit 1978 van het antisemitische schotsschrift de Protocollen van de Wijzen van Zion. Een slang met het hoofd van een typische voorstelling van een Jood met keppel, heerst over de wereldbol

De voorstelling van de Jodenslang met het hoofd van Lieberman dat binnenkort door een sterk en eendrachtig Palestijns leiderschap vakkundig zal worden afgehakt, verwijst meteen naar de eeuwenoude stereotiepen en voorstellingen van en over Joden met de gekende kromneuzen en het lichaam  in de vorm van een slang, octopus enz. Oude koek in een nieuwe verpakking.

Tot zover zijn er niet veel concrete resultaten bekend die zouden voortspruiten uit het eenheidsakkoord maar toch wel enkele zoals bv. de beslissing van Hamas om de kranten en nieuwsbladen die worden uitgegeven op de West Bank voortaan ook te laten verspreiden in de Gazastrook en andersom een gelijkaardige beslissing van de Palestijnse Autoriteit om de nieuwskrant(en) van Hamas opnieuw toe te laten op de West Bank en in Oost-Jeruzalem.

Aldus kunnen beide partijen opnieuw genieten van elkaars haatpraat geproduceerd door een gemeenschappelijke haatindustrie jegens de Joden en Israël die ze beiden in stand houden en voorzien van de nodige brandstof. Gewoonlijk in de vorm gegoten van artikels en hatelijke antisemitische cartoons zoals hierboven, retoriek en beelden die zo lijken weggejat uit het beruchte nazi tijdperk.

Ontmenselijking van de Joden
De de-humanisering van Joden tot dieren, reptielen, slangen, inktvissen, insecten, ratten enz. is van alle tijden. Het helpt de antisemieten van de wereld om de Joden makkelijker te discrimineren, te vervolgen en – als het effe kan – compleet uit te roeien. Een mens vertrappelen is moeilijker, maar een rat uitroeien met vergift – zoals bv. gebeurde met het pesticide Zyklon-B waarmee de Joden werden vergast in het concentratiekamp KZ Auschwitz tijdens de naziperiode – gaat namelijk heel wat vlotter en zonder de minste gewetensbezwaren.

snake04De Zaak Dreyfus, die liep van 1894 tot 1906, omtrent het vermeende verraad van de Franse Joodse kapitein Alfred Dreyfus, inspireerde Theodor Herzl tot het schrijven van zijn boek ‘Der Judenstaat’ nadat hij concludeerde dat de asimmilatie van de Joden in Europa was mislukt en de Joden beter een eigen staat zouden hebben. Op de cartoon uit ca. 1900 wordt kapitein Dreyfus voorgesteld als een slang.

In de Middeleeuwen werden Joden al voorgesteld als varkens en dat gebeurt tot op vandaag, zowel door Westerlingen zoals bv. door BDS aanhanger en antisemiet ex-Pink Floyd muzikant Roger Waters in zijn mega muziekspektakel The Wall, als in de tegenwoordige Arabische en moslimwereld van het Midden-Oosten.

In zowat al de Arabische landen en in de Palestijnse gebieden, evenals in Turkije als in Iran, worden de halve dierenwereld opgevoerd als zijnde Joodse instrumenten en spionnen, of gewoonweg als synoniem voor ‘de’ Joden in het algemeen.

Zionisten, Israëliërs, Israëlieten, om het even hoe de Joden in het Midden-Oosten worden genoemd, zijn de gedoemde kop van jut en worden per definitie verantwoordelijk gehouden voor alle ellende die om het even welke Arabier en moslim in het algemeen ooit is overkomen, vandaag overkomt en alles wat hem/haar ooit in de toekomst nog kan overkomen.

De link met de nazi’s
Doorheen de jaren is in het Midden-Oosten een complete haatindustrie ontstaan die enkel te vergelijken valt met de haatindustrie tijdens de nazi periode in het Duitse Derde Rijk onder Adolf Hitler. Vooral Julius Streicher in zijn antisemitische semi-pornografische weekblad Der Stürmer maakte het bijzonder bont. Tussen 1923 en 1945 hersenspoelde Streicher systematisch de gemiddelde de Duitser, totdat die na verloop van tijd compleet murw geslagen, bereid was om het zwaard tegen de Joden op te nemen.

snake03aPlaatje uit Julius Streicher’s Der Stürmer van 1929: Joodse slang valt Arische schone aan die met haar rug op de Talmoed wordt gedrukt. Streicher kapittelt: “De Joden brengen ons ongeluk!”

Hetzelfde gebeurt al decennialang in het Midden-Oosten met hetzelfde soort retoriek, in woord en daad, die identiek dezelfde symboliek, afbeeldingen, artikels, posters, foto’s èn cartoons begeleiden. Vermits in het Midden-Oosten – en ook in de Palestijnse gebieden (Gaza en de West Bank) – vrijheid van meningsuiting en persvrijheid nagenoeg onbestaande is, moet alles wat in de Arabische media verschijnt beschouwd worden als semi-officieel of rechtstreeks afkomstig van de betrokken staat in kwestie.

Ander gezegd: Antisemitisme geleid en aangespoord door en vanuit de staat. Net zoals dat ook in nazi-Duitsland de Joodse Kwestie een staatszaak was en de vernietiging van de Joden door de ambtenarij, leger en justitie werden georganiseerd en uitgevoerd. Met dit verschil dat de Joodse staat drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht en de Jodenhaat zich sindsdien in het Midden-Oosten getransformeerd en/of vermomd heeft als Israëlhaat.

Daar waar de nazi’s in mei 1945 de draad van Jodenhaat, vervolging en vernietiging wegens het verlies van de oorlog hebben moeten laten vallen, werd diezelfde antisemitische draad onmiddelijk weer opgepakt door de naties van het Midden-Oosten. De nazi-propaganda en genocidale intentie loopt als het ware naadloos en zonder onderbreking over in de islamistische haatprop tegen Joden in het algemeen en tegen Israël in het bijzonder.

snake06a

Deze agressieve antisemitische poster van de NSDAP (de politieke partij van Adolf Hitler) diende de verkiezingen voor de Rijksdag in Duitsland in september 1930. Het vat de nazi-ideologie samen in één enkel plaatje. Een nazi zwaard doorboort de kop van een slang precies doorheen een rode Davidster. De in het rood gedrukte woorden waren (vrij vertaald): woekeren, Versailles, werkloosheid, oorlogsleugen, marxisme, bolsjevisme, leugens en verraad, inflatie, Locarno, Dawes Pact, Young Plan, corruptie, Barmat, Kutistker, Sklarek [de laatste drie namen van  Joden die betrokken waren in grote financiële schandalen], prostitutie, terreur, burgeroorlog [bron]

De dieren helpen de Joden
De paranoïa jegens Joden en Israël onder een groot deel van de moslims in de staten die geleid worden door moslims of met een moslimmeerderheid, kent geen grenzen en manifesteert zich tot in het absurde. Zowat de hele dierenwereld wordt in het Midden-Oosten opgevoerd, die als potentiële handlangers van het Jodendom en Israël worden beschouwd. Naast de gekende voorstellingen als varkens en ratten, heeft Israël in hun verbeelding nog een rist andere dieren geprogammeerd die de Joden zouden helpen de moslimwereld te sarren en/of als spionnen van de Israëlische inlichtingendienst de Mossad op hen af te sturen.

cat-jewBlijkbaar spreken de Zionisten in gespleten tongen van slangen, agenten van de Mossad duiken in de lucht op als gieren en als gecamoufleerde duiven, als katten en honden en als ratten, als dolfijnen en haaien die opduiken in de kustwateren van bepaalde moslimlanden, als geprogrammeerde eekhoorns en wilde beren. De dierenrechtenorganisatie GAIA maakt zich terecht zorgen om het welzijn van de dierenwereld in het algemeen in het Midden-Oosten.

Onder de volgende titel “Jews Train Snakes to Attack Palestinians” (‘Joden trainen slangen om Palestijnen aan te vallen’) – als het niet zo intriest was zouden we het uitschateren van plezier – publiceerde Earl Morningstarr in The Morningstarr van 8 september 2009 het volgende berichtje:

“Arabieren in Samaria hebben erover geklaagd dat slangen naar het gebied worden gezonden vanuit de Israëlische stad Ariel (voorbij de Groene lijn in betwist gebied) en dat een vrouw werd gebeten door dergelijke slang. Getuigen die het allemaal zagen gebeuren vertelden dat de slang daarna terug naar de stad (Ariel) vluchtte. De Palestijnen zagen hierin een duidelijke indicatie dat het reptiel een door de Mossad afgerichte moordenaar was.”

Waarom de Joden als slangen worden opgevoerd is mij een raadsel. Het zou natuurlijk kunnen dat dit verwijst naar de slang uit het Oude Testament (Torah) waarin de slang het kwade zou verbeelden als de satan die Eva verleidt om van de verboden vrucht te eten en daarna Adam overhaalt om hetzelfde te doen. Waarop beiden opeens zondig en sterfelijk worden. Geen idee of een soortgelijk verhaal met een slang in de Koran iets gelijkaardigs vertelt.

Hieronder enkele voorbeelden van de haat industrie in het Midden-Oosten met als thema de Joden als slangen. Merk op dat nauwelijks of totaal niet een onderscheid wordt gemaakt tussen Joden en Israël, wat in Europa welk vaak het geval is. De Europeanen hebben natuurlijk moeten leren leven met de schuld van de judeocide tijdens de Tweede Wereldoorlog die op hun bodem is uitgevoerd, terwijl velen de andere kant opkeken, dan wel actief aan de vervolging meewerkten.

In het Midden-Oosten hebben ze daar allemaal geen last van en kunnen de Arabieren en moslims het zich ruim permitteren om de Holocaust te ontkennen (negationisme) dan wel te minimaliseren of bagatelliseren of gewoonweg de geschiedenis te herschrijven (revisionisme) zoals het in hun agenda het beste uitkomt.

Tot slot en citaat van Yoram Ettinger: “De Westerse onverschilligheid ten aanzien van de haatretoriek geleest op die van Adolf Hitler – die toen de brandstof en de motor was van het genocidale en megalomane beleid van de nazi’s – heeft een nooit geziene mensenlijke calamiteit mogelijk gemaakt. Wat zal de prijs zijn van die Westerse tolerantie van decennia-oude haatopvoeding in de Arabische staten en in de Palestijnse Autoriteit – de brandstof en de motor van zelfmoordbomaanslagen, die de Vrije Wereld teisteren?!” [Yoram Ettinger, 16 aug. 2003 – bron]

De haatindustrie in het Midden-Oosten

Joden en/of Israël voorgesteld als een slang

snake01Deze cartoon die in de Egyptische krant Al-Sha’ab op 30 mei 1989 werd gepubliceerd, ging samen met een artikel waarin werd opgeroep tot een oorlog tegen Israël als een voorwaarde voor Arabische eenheid. Ook hier is het doel niet enkel Israël maar alle Joden. De giftanden van de Joden slang zijn gericht tegen de hele mensheid en de Arabieren onder het Egyptische leiderschap (merk het hoofd op in de vorm van een wereldbol die een keffiyeh draagt – de gekende Palestijnse hoofddoek van de PLO) hebben de taak om deze ‘pestplaag’ te elimineren. [bron]

snake02Cartoon van de Palestijnse cartoonist Alaa’ Allaqta, verschenen op 16 oktober 2007 in Felesteen, een krant van Hamas. Hij publiceert ook op de website van de Gazaanse terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) en verder in diverse Saoedi-Arabische en Qataarse nieuwsbladen. Op het plaatje een slang die zich rond de Rotskoepel op de Tempelberg heeft geslingerd met het hoofd van voormalig Israël’s premier Ehud Olmert. Het opschrift leest: “Voor de vredesontmoeting: Israël eigent zich land toe in Jeruzalem.” [bron]

snake07Cartoon uit de oliestaat Oman van 19 april 2007. Een slang in de vorm van een Davidster, slikt een vredesduif in. [bron]

snake08Cartoon in de Egyptische krant Akhbar Al-Yawm, van 20 juni 2007. De twee muizen die de Joodse slang met blauwe Davidster zonet naar binnen heeft gespeeld stellen de rivalen in de terreur Al Fatah en Hamas voor. In de Arabische tekst ernaast zegt de slang: “stel je eens voor hoe hard ze hier binnen aan het vechten zijn.” [bron]

snake09Cartoon in de Egyptische krant Al-Gumhouria, 2 april 2002 en dikwijls herhaald onder meer op 17 maart 2007. “De Joden nemen de wereld over, te beginnen bij de Verenigde Staten.” [bron]

snake10Cartoon van 16 september 2006 in de krant Akhbar Al-Khalij uit Bahrein, waarin de controle wordt beweerd van de Joden over de Paus van Rome en een Joodse-Christelijke samenzwering wordt gesuggereerd tegen de Islam. In een artikel ‘De Vatikaanse Paus beledigt de Islam’ zegt Jezus hier tegen Paus Benedictus XVI, die hier in zijn handen een Joodse slang met Davidster vasthoudt: “Met uw woorden (toespraak) heeft u mij beledigd net zoals de Joden dat deden…”[bron]

snake11Cartoon verschenen in de Arabische krant Al-Ahram op 28 december 2001. De Joods Israëlisch-Amerikaanse slang domineert de wereld en intimideert moslimkinderen. Merk ook op dat de vermeende financiële alliantie tussen Israël en New York (de “Jew Town” ofte ‘Jodenstad’ zoals ze wordt beschreven in de Arabische pers), een steeds weerkerend thema is in de Arabische wereld. Een perceptie die het demoniseren van de Verenigde Staten in de Egyptische samenleving van brandstof voorziet en de invloed van de Moslim Broederschap deed toenemen. [bron]

door Brabosh.com


Bronnen:

  1. The Times of Israël:
    ♦ In PA cartoon, ‘reconciliation’ smites Israeli snake – Official newspaper depicts head of Israeli Jew, possibly Avigdor Liberman, on serpent’s body [lezen]
  2. Palestinian Media Watch (PMW):
    ♦ Israel is the head of a snake, being cut off by Fatah-Hamas “reconciliation” in cartoon in official PA daily – Imagery of Israel as “head of snake” often appears in popular song – Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik [lezen]

Een gedachte over “Het eenheidsakkoord Hamas/Fatah hakt in Palestijnse cartoon de Joodse kop van een slang af

  1. …maar oh wee, als een realistische Deen een paar cartoons van de kinderneuker Mohammed maakt,dan is de politiek ‘correcte’ wereld te klein!

    Like

Reacties zijn gesloten.