Het vredesproces terug naar AF: ‘… en ze piesten in een plas en het bleef lijk het was’

haniyeh-abbas2Gaza/Ramallah, 23 april 2014. De Palestijnse leiders Hamaspremier van West-Palestina (Gaza) Ismail Haniyeh (l.) en PLO-president van Oost-Palestina (Westbank) Abu Mazen, aka Mahmoud Abbas (r.), zitten na 7 jaren bloedige vete weer op dezelfde terroristenlijn jegens Israël en kunnen weer hardop dromen van hun éénstaatoplossing met name een Groot-Palestina zónder Israël en vooral zónder Joden.

Vandaag, 29 april 2014, eindigt de aangekondigde periode van negen maanden onderhandelen over vrede tussen Israël en het deel van de Palestijnen dat wordt bestuurd door Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas. Wie beweert dat er ooit vrede met “het Palestijnse volk” in de maak was, houdt zichzelf voor de gek. Want de overgrote meerderheid van de Palestijnen in Gaza (1,8 miljoen Arabieren) en de miljoenen nazaten van de 1948 vluchtelingen die verspreid leven in de buurlanden van Israël, werden nooit in het proces betrokken.

abbaswiki2Abbas pretendeert zelfs dat hij eveneens onderhandelt namens de 1,6 miljoen Arabieren in Israël die door hem ook ‘Palestijnen’ worden genoemd en die hij beschouwt als de voorhoede in afwachting van een Palestijnse invasie wanneer ooit de miljoenen vluchtelingen zullen terugkeren naar bezet Palestina, zoals hij Israël noemt ten overstaan van eigen volk.

Hij wordt daarin ook gesteund door sommige Israëlisch-Arabische parlementsleden zoals bv. Haneen Zoeabi, die zichzelf “een Palestijn in Israël” noemt. Zoeabi vertegenwoordigt in de Israëlische Knesset de Arabische nationalistische Baladpartij van Jamal Zahalka die 3 parlementsleden heeft zetelen.

Dat gegeven vormt in feite de basis van zijn weigering om Israël als de natiestaat van het Joodse volk te erkennen omdat hij in wezen Israël slechts beschouwt als een tijdelijk verschijnsel.

In dat kader ondertekent Abbas voor de korte termijn haast om het even wat (met inbegrip van de erkenning van het bestaansrecht van Israël) zolang het de Palestijnen op de lange termijn maar voert naar het ultieme doel, met name de opheffing van de staat van Israël en aansluitend de uitdrijving of knechting van het Joodse volk.

RIP vredesproces
Het vredesproces dat sinds 2009 was stilgevallen, werd onder immense druk van de Amerikaanse regering hervat op 29 juli 2013. Bij wijze van een gebaar van goodwill had Israël toegezegd dat het 104 pre-Oslo gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars zou vrijlaten in ruil voor de vage Palestijnse belofte dat de PA (in feite de PLO) zou afzien om verdere diplomatieke stappen te nemen door applicaties en lidmaatschappen aan te vragen bij de dozijnen neveninstellingen en overeenkomsten van de Verenigde Naties. Als ‘beloning’ kreeg Israël na 4 jaar impasse eindelijk opnieuw het recht om rechtstreeks met de Palestijnen te praten over vrede.

In feite stokten de onderhandelingen reeds zes weken voordien toen Abu Mazen op 17 maart in Washington DC bij Barack Obama zijn drie keer NEEN afleverde mbt. tot het raamakkoord van Kerry, hoewel de inhoud van dat akkoord officieel nog steeds niet bekend was maar veel hiervan reeds was uitgelekt naar de media.

Op 29 maart zou normaal gezien de laatste en 4de groep Palestijnse gevangenen vrij worden gelaten. Echter, onder die laatste groep bevonden zich een 14-tal gevangenen van Israëlische nationaliteit en de vrijlating van Israëlische Arabieren is officieel nooit ter sprake gekomen. Dat feit werd echter door Abbas genegeerd en ook John Kerry keek verbaast op toen Israël bezwaren opperde om eigen criminele onderdanen vrij te laten.

De smoes van Abbas
Mahmoud Abbas, die al lang op zoek was naar een excuus om uit het reeds vergevorderde vredesproces te stappen en parallel hieraan de onderhandelingen met de terreurgroep Hamas in Gaza had hervat over de vorming van een nieuwe eenheidsregering, zag zijn kans schoon en vond een goed excuus om de onderhandelingen officieus op te schorten. Op 1 april 2014 ondertekende Abbas zowat 15 applicaties bij de Verenigde Naties om druk te zetten op Israël zodat het alsnog de laatste groep gevangenen vrij te laten en schond daarmee rechtstreeks de overeenkomst met Israël.

82405454DS009_JEWISH_SETTLENog diezelfde dag leverde Jeruzalem bouwvergunningen af voor 708 nieuwe Joodse woningen in de wijk Gilo van Jeruzalem voorbij de Groene Lijn. Ook dat feit werd door de Palestijnen aangegrepen om de rem op de onderhandelingen te zetten, hoewel Israël vooraf nooit een bouwstop in Jeruzalem had toegezegd voor de duur van de onderhandelingen. Op 23 april volgde dan de aankondiging van Mahmoud Abbas en Ismail Haniyeh dat Al Fatah en Hamas een verzoeningsakkoord hadden bereikt. Binnen de vijf weken zou een nieuwe eenheidsregering worden gevormd en nieuwe parlementsverkiezingen worden uitgeschreven.

Door dit laatste manoeuver verandert Abbas compleet de spelregels van het vredesproces want Israël is uiteraard nooit van plan geweest om met het genocidale Hamas aan tafel te zitten, zolang de Gazaanse terreurgroep het bestaansrecht van Israël ontkent en doorlopend blijft ijveren voor de vernietiging van de Joodse staat met geweld, raketten en mortiergranaten blijven afvuren op Israël, recent nog op 21 april  aan de vooravond van de Pesach (de Joodse Pasen) en tunnels graven vanuit Gaza naar Israël om aanslagen uit te voeren en Israëlische soldaten en burgers te kidnappen.

Terug naar AF
Hiermee komt dus vandaag officieel een einde aan het vredesproces en trekken de betrokken partijen zich terug in hun oude loopgraven. Op instructie van de Arabische Liga, die 22 Arabische landen overkoepelt en die de feitelijke poppenspelers zijn in het theater waarbij de Palestijnen slechts als pionnen optreden in de eeuwige oorlog om de Joodse staat uit de Arabische wereld van de Islam te verwijderen, zal het Palestijnse leiderschap de komende dagen en weken zowat 60 instellingen en applicaties van de Verenigde Naties aanschrijven om het lidmaatschap te bekomen.

Vermits de Palestijnen in de Verenigde Naties voor 100 procent kunnen rekenenen op de steun van de Arabische Liga (22 landen) en van de OIC (koepelorganisatie die 53 islamitische landen groepeert met inbegrip van Iran), is deze lidmaatschapsaanvraag en de acceptatie door de VN amper een formaliteit. Israël mag dan wel telkens formeel protest aantekenen en zich hierin zelfs gesteund weten door de Verenigde Staten en Canada, het zal niks mogen baten. Van het Westen valt al helemaal geen steun te verwachten. In het beste geval zullen de (of sommige) leden zich onthouden bij de vele stemmingen, de rest zal pro stemmen, al was het maar om zich te verzekeren van de permanente aanvoer van de onmisbare petroleum.

Sancties
Intussen zet Israël de Palestijnse Autoriteit onder druk en heeft reeds een eerste reeks economische sancties aangekondigd die al gedeeltelijk worden uitgevoerd. Zoals bekend heeft de Palestijnse Autoriteit door wanbeleid en corruptie door de jaren heen een reusachtige schuldenberg opgebouwd ten aanzien van Israël. Zo bijvoorbeeld moet de PA nog een achterstallige energierekening betalen ter waarde van 1 miljard Israëlische sjekels (= ca. 205 miljoen euro) aan de Israel Electric Company.

haniyehmiljonair2Multimiljonair Hamaspremier Ismail Haniyeh heeft zijn schaapjes al lang op het droge

Jeruzalem heeft het afgelopen weekeinde Ramallah ingelicht dat de Israëlische regering zal beginnen om taksen die het heft namens de Palestijnse Autoriteit voor deze maand niet meer zal doorstorten maar zal gebruiken om schuld van de energierekening te delgen.

Vandaar dat de Palestijnse Autoriteit reeds de Arabische Liga heeft verzocht om maandelijks 100 miljoen dollar over te schrijven naar de rekening van de PA om eventuele tekorten op te vangen en zelfs een bankroet van de Palestijnse Autoriteit af te wenden.

Maar dit is nog maar het tipje van de ijsberg. Er zit nog een hele reeks andere sancties aan te komen nadat eerder Israël aankondigde dat het Palestijnse woningbouw op de West Bank zal bevriezen zoals bijvoorbeeld:

1. De vergunning om een  G3 cellulair netwerk op de West Bank uit te bouwen wordt geannuleerd.

2. De vergunning om de activiteiten van het Palestijnse mobiele netwerk Wataniya Mobile wordt opgeheven.

3. Ontmoetingen op ministerieel niveau of op het niveau van directeur-generaal tussen Israëliërs en Palestijnen mogen niet meer plaatshebben.

4. Een bevriezing van een programma dat voorzag in het creëren van Palestijns landbouwgebied in een zone van ca. 14.000 dunam in het Area C gebied dat volgens de Oslo Akkoorden onder controle van Israël staat.

5. Een bevriezing van deepwater boren naar een gasveld in de Gazaanse wateren.

6. Een bevriezing van overdracht van fondsen naar Israëlische banken op rekeningen die toebehoren aan Palestijnen;

7. Terugschroeven van de bewegingsvrijheid die Palestijnse politici en zakenmensen genieten en die nu nog over een bijzondere VIP pas beschikken.

Ook in de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om sancties te treffen tegen het laatste manoeuver van Abbas. Zo eist de Amerikaanse Republikeinse senator Paul Rand dat de Amerikaanse regering zou stoppen om de Palestijnse Autoriteit te financieren totdat de Palestijnen Israël erkennen als de natiestaat van het Joodse volk. Rand, die uithaalde naar de eenheidsverklaring van Hamas en Al Fatah zei letterlijk:

“Bij gebrek aan zulke duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de kant van de nieuwe eengemaakte Palestijnse regering,  zouden de Verenigde Staten moeten optreden door de wet toe te passen en de  hulp op te zeggen aan de Palestijnse regering totdat zij Israël’s recht om te bestaan hebben erkend.”

[Origineel: “In the absence of such a clear, unambiguous statement on the part of the newly unified Palestinian government, the United States should act to enforce the law and cut off aid to the Palestinian government until they recognize Israel’s right to exist.”]

Annexatie van de West Bank?
Intussen heeft minister voor Economie Naftali Bennett, het boegbeeld van de Joods Huis partij, opnieuw de stok in het hoenderhok gegooid door te verklaren dat Israël 60 procent van het gebied in Judea en Samaria op de West Bank moet annexeren bij de Joodse staat. De enkele duizenden Palestijnen die dan nog in die betwiste gebieden achterblijven, zouden het Israëlische burgerschap moeten kunnen verwerven.

Turkish Muslim women chant slogans durinDie annexatie betreft het Area C gebied dat in 1993 tijdens de Oslo Akkoorden aan de controle van Israël werd toegewezen in afwachting van een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen waarin onder meer de kwestie van de veiligheid en in het bijzonder de grenzen van Israël en van het toekomstige Palestina definitief zouden worden vastgelegd. Ruim 20 jaar later is er nog altijd geen vredesakkoord en zijn er dus ook geen grenzen.

In de resterende 40 procent kunnen volgens Bennett de Palestijnen een vorm van zelfbestuur opbouwen maar zeker geen onafhankelijke staat Palestina. Bennett zei dat het doel moet zijn de leefomstandigheden voor de Palestijnen op de West Bank zo aangenaam en leefbaar mogelijk te maken, door onder meer de Palestijnen meer bewegingsvrijheid te geven, hun economie te steunen en hen toe te staan om in hun autonome gebieden verkiezingen te houden en aldus de kans te geven zelf hun dagdagelijkse beslommeringen te besturen:

“Volledige onafhankelijkheid echter, zou onmogelijk zijn. Ik weet dat het niet zo sexy klinkt als de perfecte tweestatenoplossing maar het is realistisch. Het leven zal aldus voor iedereen steeds aangenamer worden. Waar kunnen de Palestijnen op hopen? Zij genieten reeds het beste leven in de gehele Arabische wereld – ze worden niet opgehangen omdat ze homoseksueel zijn en vrouwen mogen zelf de auto besturen. Echter, volledig zelfbestuur, een eigen volkslied, een eigen vlag, zelf je belastingen betalen, je eigen verkiezingen hebben – daar kunnen wij best mee leven.”

[Origineel: “Full independence, however, would be impossible. I know it is not as sexy as the perfect two-state solution but this is realistic. Llife becoming more and more bearable for everyone. What can the Palestinians hope for? Already they have the best life in the entire Arab world — they’re not being hanged because they are gay, women are allowed to drive. But full self-governance, have your anthem, have your flag, pay your own taxes, have your own elections — we’re fine with it.”]

door Brabosh.com

bennett-us


Bronnen:

 1. The Times of Israel:
  ♦ Israel pushes ahead with Palestinian sanctions – In light of Hamas-Fatah unity, sources say Jerusalem will begin using taxes it collects on PA’s behalf to offset Ramallah’s debts [lezen]
  ♦ US pledged to back Israel on Palestinian unity — report – Israeli official tells NYT that Obama admin. promised to support Jerusalem’s refusal to negotiate with a Hamas-supported gov’t [lezen]
  ♦ Arab League pledges financial support for Palestinian unity – In emergency meeting, envoys blame Israel for deadlock in talks, urge Palestinians to appeal to international bodies; door Yifa Yaakov [lezen]
  ♦ American negligence central to peace talks crisis, Israeli source says – Conflicting messages conveyed by Kerry’s office to Palestinians and Israelis over prisoner releases ‘created a huge problem’; door Elhanan Miller [lezen]
  ♦ Bennett calls to annex 60 percent of West Bank – Reviving campaign platform, Jewish Home party leader says Palestinians in areas claimed by Israel should get citizenship [lezen]
 2. Ynet News:
  ♦ Israel begins implementing economic sanctions against Palestinians – In wake of unity deal with Hamas, bid to join UN organizations, Israel begins to implement slew of economic sanctions against Palestinians, day before talks set to reach deadline; door Elior Levy [lezen]
 3. Haaretz:
  ♦ While Kerry tries to clinch deal, Israel issues 700 tenders beyond Green Line – Move comes just hours after reports that a deal with the U.S. to free Jonathan Pollard in exchange for a settlement freeze is close to being sealed; door Nir Hasson en Barak Ravid [lezen]
 4. Jewish Telegraphic Agency (JTA):
  ♦ Rand Paul: Cut aid to Palestinians unless they recognize Israel as Jewish state [lezen]
  ♦ With peace talks stalled, Israelis and Palestinians resort to old moves – Nine months of negotiations were supposed to propel Israelis and Palestinians into a future of peace. Instead, the collapse of talks is threatening to make the future look much like the past; door Ben Sales [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Het vredesproces werd opnieuw door de Palestijnen getorpedeerd; door Missing Peace [lezen]
 • John Kerry: ‘Als Israël 2-statenoplossing niet accepteert kan het een Apartheidstaat worden’ [lezen]
 • Voorlopig eindresultaat van het recente vredesproces Israël – Palestina: 0 – 78 [lezen]
 • Nieuws uit Absurdistan: Groteske re-entree van de mythe van een ‘gematigd’ Hamas [lezen]
 • Eerste resultaten Palestijnse verzoening: Hamas zendt clip uit ‘Wij zullen jullie hoofden oogsten’ [lezen]
 • Palestijnse ‘verenigde’ terreurfacties in Gaza en Westbank dromen hardop van overwinning op Israël [lezen]
 • Andermaal islamistische terreuraanslagen tegen Israël tijdens de Joodse heilige dagen van Pesach [lezen]
 • Palestijnse terroristen voeren traditioneel hun aanslagen uit op de Joodse feestdagen [lezen]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.